Ilumináti

rubrika: Pel-mel


Osvícená tajná společnost, která patří podle konspiračních teoretiků mezi velmi vážné kandidáty na světovládu.

 

Lucifer


novusordoseclorum.jpgNedávno jsem uvedl několik zajímavých postřehů z knížky od Thoma Burnetta a Alexe Gamese o tom, kdo skutečně vládne světu a jakou roli v tom hrají peníze. Vzhledem k tomu, že ilumináti se v této záležitosti často recyklují v nejrůznějších konspiračních kruzích a hemží se jimi Internet - dal jsem si slovíčko Illuminati do vyhledávače Googlu (neplést s Googolem) a vypadlo mi zhruba sedm milionů podezřelých adres - přidávám pár postřehů, které jsem nalezl v tomtéž zdroji.

Co udělalo z "pohádky pro paranoiky", knihy The Illuminatus! Trilogy od Roberta Sheye a Roberta Antona Wilsona kultovní dílo v sedmdesátých a osmdesátých letech, když její úspěch leží v žánru sci-fi a nikoliv v realitě? Mnohé se vyvozuje z faktu, že vznikli v roce 1776, kdy Spojené státy vyhlásily nezávislost - jako by tyto dvě události spolu nějak souvisely. Někteří teoretikové chápou třináct stupňů pyramidy na americké jednodolarové bankovce jako třináct stupňů iluminismu a vševidoucí oko jako symbol iluminátů. Latinské datum na základně pyramidy je 1776 a "Novum Ordo Seclorum" je nový sekulární řád iluminátů. Ano, existují souvislosti mezi ilumináty a Spojenými státy, ale ty byly zfalšovány později. Jsou zde velmi silné vazby na svobodné zednáře a Spojené státy, které přetrvávají dodnes, ale ilumináti byli krátkodobým fenoménem. Přešli v zednářství a zmizeli. Jejich osvětlující plamen zhasl koncem osmnáctého století.

Aby člověk získal pochybnosti o vlivu iluminátů, stačí prostudovat si osobu jejich vůdce, doktora Adama Weishaupta. Byl profesorem kanonického práva na ingolstadtské univerzitě v Bavorsku, kde bojoval za zařazení nekatolických knih do jezuity kontrolované knihovny a přírodních věd osvícenství do učebních osnov. Znechucený přístupem jezuitů musel zvažovat jiné cesty sdílení vědomostí a obrátil se k svobodným zednářům. Naneštěstí Weishaupt neměl dostatek finančních prostředků, aby se mohl stát svobodným zednářem; tehdy to byl nákladnější koníček než dnes. Avšak tajemství svobodných zednářů byla už známá mimo bratrstvo a Weishaupt se pustil do zakládání vlastní pseudozednářské lóže s vlastními třemi stupni iniciace.

Řád iluminátů byl založen 1. května 1776 pouhými pěti členy a ony tři hodnosti dostaly názvy novic, minerval a osvícený minerval. Od minervala se očekávalo, že bude získávat pro společenství mladé, vnímavé muže ve věku od dvaceti do pětadvaceti let a uchová identitu ostatních minervalů v tajnosti. Novicům bylo řečeno, aby o sobě vypracovávali velmi podrobné zprávy včetně kompletního seznamu knih, které vlastní. Po dvouletém zkušebním období, kdy identifikovali své nepřátele a snažili se získat další novice, byli povýšeni na hodnost minervalů. Až pak mohli být představeni dalším minervalům a účastnit se shromáždění iluminátů. V prvních čtyřech letech existence vzrostla členská základna iluminátů asi na šedesát.

Weishaupt konečně sehnal dost peněz, aby si zaplatil vstup ke svobodným zednářům a v roce 1977, s úmyslem získat tajemství vyšších stupňů řádu, vstoupil do lóže Teodora Dobré rady v Mnichově. Weishaupt věděl, že musí soupeřit se zavedenými lóžemi, rozhodl se je tedy infiltrovat. V roce1779 byla situace v mnichovské lóži taková, že se obecně věřilo, že ji ovládají ilumináti, a ostatní lóže i považovaly za součást tohoto nového řádu. Přesto snahy iluminátů nikam nevedly, dokud do svých řad v roce 1780 nezískali svobodného zednáře a severoněmeckého diplomata barona Adolfa Kniggeho. Když se Knigge zeptal Weishaupta na vyšší stupně iluminátů, musel Weishaupt zahanbeně přiznat, že žádné nejsou. Během těch prvních čtyř let nebyl velký Weishaupt schopen vytvořit sérii rituálů pro svů vlastní řád.

Knigge se místo na mladíky zaměřil na starší, úspěšné muže s vlivem ve společnosti - své kolegy svobodné zednáře. Díky jím efektivně vytvářené síti a zednářským znalostem se ilumináti začali stávat mnohem vlivnější silou. Rozšířil organizační strukturu a postavil zednářství na vyšší úroveň vstupu mezi ilumináty. Hierarchie řádu nyní byla: novic, minerval, illuminatus minor, tři zednářské hodnosti (učedník, kolega a mistr), illuminatus major, illuminatus dirigens, princ, kněz, mudrc a král. Tedy jenom dvanáct, ne třináct, jak se někdy tvrdí. Ale ani Knigge si nenašel čas na to, aby sepsal nejvyšší dva stupně. Hlasování provedené vůdci iluminátů (aeropagity) 9. července 1781, jež rozhodlo o zavedení Kniggem navrhovaných organizačních změnách, znamenalo vstup do nové éry a vážnou porážku Weishaupta.

Německé zednářství se nedokázalo bránit útoku iluminátů a jejich novému učení o osvícenectví, protože až do Kniggeho kampaně se jeho členové zabývali dětinskými záhadami alchymie a magie tak běžnými ve francouzském zednářství. Přírodní vědy začínaly mít nad magií navrch a byly probírány spíše revoluční politické koncepty než záhady Šalamounova chrámu. Ilumináti pod Kniggeho vedením nabrali okolo tří tisíc nových členů z německé společenské elity. Zdálo se, že je vše připraveno na naprosté pohlcení zednářství, když rivalita mezi Weishauptem a Kniggem přerostla v dubnu 1784 v konflikt, jehož následkem byla Kniggeho rezignace a počátek velmi rychlého úpadku iluminátů. Za několik měsíců vydal bavorský vládce Karel Theodor edikt, který zakazoval všechny tajné společnosti a bratrstva v jeho zemi.

V březnu následujícího roku, 1785, se monarcha v druhém ediktu zaměřil přímo na ilumináty. Všechny finanční zdroje řádu byly zabaveny, polovina připadla chudým a druhá polovina informátorům pracujícím proti řádu. Vláda Theodora přistupovala k řádu se značnou bezohledností. Jejím cílem bylo naprosté zničení této tajné společnosti a bylo ho také dosaženo. Byl vydán třetí edikt, který bránil náboru dalších členů a schvaloval využití exekucí proti těm, jež byli shledáni vinnými. Ostatním vládám byly zaslány výzvy, aby postavily uprchlé ilumináty mimo zákon. Koncem roku 1787 byli ilumináti potřeni docela. Pokud chce nějaká organizace řídit svět, musí především umět řídit sama sebe. To ilumináti zjevně nedokázali. A pokud jde o vládu nad světem, vždy se jen snažili vládnout Bavorsku.

Konspirační teoretikové mají pravdu, když říkají, že vševidoucí oko a třináctistupňová pyramida na bankovce jsou zednářské symboly; avšak jejich tvrzení, že latinský nápis "Novus Ordo Seclorum" znamená nový světový řád, pravdivé není. Ve skutečnosti se překládá jako "Nový sekulární řád". Navíc latinský text nad vševidoucím okem, "Annuit Coeptis", znamená "Ohlášení zrodu". Datum v základně pyramidy je latinské, 1776, což je rok podepsání Deklarace o nezávislosti, zatímco třináctistupňová pyramida nepředstavuje nějakou tajnou kabalu, ale odkazuje na původních třináct kolonií, které deklaraci v roce 1776 podepsaly. Nápis "Novus Ordo Seclorum" jednoduše připomíná všem Američanům jeden z principů nového národa: že Spojené státy se osvobodily nejen od Británie, ale i od církevní moci.

Zavírám knížku Kdo skutečně vládne světu? a jdu se podívat, kam se poděli ilumináti ];-)


komentářů: 0         Komentáře (0)


Vložení nového příspěvku
Jméno
E-mail  (není povinné)
Název  (není povinné)
Příspěvek 
PlačícíÚžasnýKřičícíMrkajícíNerozhodnýS vyplazeným jazykemPřekvapenýUsmívající seMlčícíJe na prachySmějící seLíbajícíNevinnýZamračenýŠlápnul vedleRozpačitýOspalýAhojZamilovaný
Kontrolní kód_