Parapsychologie

rubrika: Populárně naučný koutek


Řecká předpona ,,para" znamená mimo. Parapsychologie se tedy zabývá jevy, které stojí mimo dosud poznané psychologické zákonitosti.

 

Ludmila


http://www.povidanishvezdami.cz/obrazky/astrologie/man-astrology.jpg/image_miniTelepatie:

Toto slovo je odvozeno z řeckého tele (daleko) a pathia (cítění, přijímaní), tento termín zavedl anglický psycholog Myers. Telepatií nejčastěji rozumíme neobvyklou komunikaci mezi lidmi, často se projevuje i spontánně pod vlivem citových zážitků.

 

Předvídání:
nebo také jinak proskopie a prekognice, je zvláštní kategorií MSV, v níž se jedná o přímé poznávání budoucích událostí, bez možnosti jejich vyvození ze současných vědomostí.

 

Déja vu:
Ovšem existují i takové formy předvídání pro něž se hledá tzv. přirozené vysvětlení jen velmi obtížně. Jednou takovou kategorií jsou zážitky typu ,,déja vu". Někdy se totiž stává, že v určité situaci získáme neodbytný pocit, že onu situaci jsme již někdy viděli a prožívali.

 

Co je to podvědomí:
Někteří tvrdí, že podvědomí pracuje pomocí mozku velmi podobně jako elektrický počítač. Je to čistě mechanická záležitost, ale tak komplikovaná, že ani ten nejsložitější počítač by ve srovnání s ní vypadal jako dětská hračka.Tato teorie zjevně popírá schopnost podvědomí logicky myslet. V hypnóze lze pomocí sugesce ovlivnit krevní oběh, zpomalit nebo zrychlit tep, zasahovat do činnosti orgánů a podstatně urychlit hojení ran, zvýšit nebo snížit tělesnou teplotu.

 

Jak nás vnitřní mysl chrání:
Důležitou povinností vnitřní mysli je naše ochrana. Tato část mysli je vždy bdělá a bez přestání pracuje, ať již jsme vzhůru nebo spíme. Pracuje i když je vědomá mysl vyřazena z provozu, ať již následkem úderu nebo pod vlivem anestetik.

Čakry:
Za hmotnou formou těla působí však i další formy energií, které mohou vidět lidé obdaření mimo smyslovým vnímáním. Ukazuje se, že bez systému těchto energií by nemohlo lidské tělo fungovat. Fyzikální zákon nám říká, že energie nemizí, ale pouze se transformují. Do tohoto systému energií je propojen člověk svými energetickými a jemnohmotnými těly, jejichž centra se nazývají čakry. Za hmotnou formou těla působí však i další formy energií, které mohou vidět lidé obdaření mimo smyslovým vnímáním. Ukazuje, že bez nich by tělo nemohlo fungovat. Čakry slouží tedy nejen jako přijímače pro všechny typy energií a informací, které jsou mimo rozsah našich smyslů, ale také přímo vyzařují přeměněnou energii do svého okolí.


Život po životě

 

Vědomí bez mozku?
Jakmile srdce přestane tlouci, do mozku se nedostává žádná krev. Během 10 vteřin mozková aktivita začíná klesat. Přitom 10 až 20 procent lidí, kteří byli přivedeni zpět k životu po době, jež se pohybuje mezi několika minutami a více než hodinou potvrzují, že si během této doby uvědomovali své okolí. Potvrzuje to tedy, že vědomí pokračuje, přestože mozek již nefunguje.Vědci hovořili jak s pacienty, kteří přežili svou smrt, tak s ošetřujícím personálem. Všichni shodně popisovali prakticky stejné zkušenosti. Pacienti věděli i o věcech, o nichž vlastně už vědět neměli.
Z vyprávění mnoha tisíců osob, kteří tyto neobvyklé zkušenosti zažili je možné sestavit typický obraz posmrtného zážitku: - Člověk má pocit, že se vznáší nad svým tělem, které leží někde po nehodě nebo na operačním stole. Snaží se komunikovat s lidmi v okolí, ale nikdo na něj nereaguje. Někdy zjistí, že je schopen procházet zdí a i jinak se přemisťovat podle svého přání, prakticky v jediném okamžiku. - Nepociťuje žádnou bolest, i když vidí, že jeho tělo je vážně zraněné, či zrovna rozřezávané chirurgy. Obvykle je zcela klidný, pouze se všemu diví. - Většině lidí se zdá, že mají jakési duchovní tělo, zatímco jejich fyzické tělo leží někde jinde.

 

Reinkarnace:
Význam slova karma znamená "utváření, uskutečňování přání". Reinkarnace (znovuzrození) se považuje za výsledek karmy, takže patří dohromady. Každá nově narozená bytost si s sebou přináší nějakou předešlou existenci.
Zážitky vysvětlované reinkarnací mají vždy velmi podobný scénář. Nějaká osoba si vzpomíná na dřívější život, na podrobnosti z tohoto života, o kterých by neměl dotyčný nic vědět. Někteří lidé dokonce začnou i plynně mluvit cizími jazyky. Nezřídka jsou to jazyky, které lze obtížně určit, protože se jedná o dávno mrtvé jazyky, ovládané pouze několika odborníky. Po zkoumání zážitků z těchto "minulých" životů se ukazuje, že zážitky jsou ověřitelné, skutečné a dotyčná osoba neměla možnost tyto informace nikde získat. V některých případech přináší regresní zážitky do té doby neznámé podrobnosti.
Za zmínku určitě stojí fakt, že v dnešní době někteří psychologové využívají velmi úspěšně léčbu regresí k odstranění příčin jinak velmi obtížně léčitelných neuróz, fobií, alergií.

 

Existuje vůbec možnost přinést nějaké důkazy?
Publikovaný byl například případ dvou sester z Northumberlandu, které měly pozoruhodné vzpomínky na autonehodu svých sester (také dvojčat), které zahynuly na následky této autonehody ještě před jejich narozením. Jedna z dívek měla dokonce na těle mateřské znaménko, které vypadalo jako jizva na těle zemřelé sestry, která si ji způsobila pádem z kola.
I velice malé děti popisovaly zážitky, které se téměř nelišily od zážitků dospělých.Tyto děti byly příliš malé, než aby se od nich dalo očekávat, že budou popisovat halucinace. Od narození slepý chlapec, který prožil klinickou smrt a byl pak schopen, ač stále slepý, přesně popisovat detailně např. vzhled tramvají, které "viděl" když byl v klinické smrti.

Trutz Hardo Aktuální reinkarnace - děti dokazují své znovuzrození (Nakladatelství Alman 2002):
V této knize je předloženo 33 příběhů dětí z celého světa, které se rozpomínaly na dřívější život. Ve většině případů jsou tyto vzpomínky potvrzeny lidmi, kteří ještě žijí, podobně jako žili v dřívějším životě vzpomínajících dětí. Často jsou znovu vybavené zážitky velmi pohnuté. Ve většině případů se tyto děti na základě svých průkazných výpovědí rozpoznávají v zemřelých členech rodiny, příbuzných, sousedech nebo přátelích.

Hana Höschlová, publicistka, spisovatelka:
Prožila jsem zážitky při klinické smrti při porodu. Ve chvílích, kdy lékaři bojovali o můj holý život, jsem se ocitla pod vysokým klenutým stopem porodnice. Odtud jsem v poklidu pozorovala svoje krvácející fyzické tělo. Pociťovala jsem zvláštní poklid a lehkost, plula si prostorem.

 

Psychiatr MUDr. Jan Cimický, CSc., 21. STOLETÍ říká:
„Já jsem vyšetřoval pacienty před transplantací srdce, abych posoudil, zda jsou schopni snášet velké riziko, že se operace nepovede. Ti všichni už předtím prožili jednu či dvě klinické smrti. Většina z nich po ‚návratu‘ změnila své chování. Nejen tak, že bývalý vegetarián začal jíst maso. Lze to tedy obrazně přirovnat k restartování počítače."


A závěrem?

 

Pokud pro nějaký jev existuje vícero vysvětlení, je lépe upřednostňovat to nejméně komplikované. Vysvětlování záhadného jevu pomocí jiného záhadného jevu nevysvětluje vlastně nic. Nevelké množství významných informací je překryto mohutným informačním balastem nejrůznějšího původu. Naše smyslové vnímání je nespolehlivé, zejména za neobvyklých situací, jakými zpravidla setkání se záhadným jevem jsou.

 

Život před životem, život po životě, reinkarnace. Je to blud, scestná víra, podvod, nebo reálná součást koloběhu života a smrti?

 

A. Einstein: Všichni nasloucháme melodii, kterou hraje v dálce neznámý hráč.


komentářů: 11         Komentáře (11)


Vložení nového příspěvku
Jméno
E-mail  (není povinné)
Název  (není povinné)
Příspěvek 
PlačícíÚžasnýKřičícíMrkajícíNerozhodnýS vyplazeným jazykemPřekvapenýUsmívající seMlčícíJe na prachySmějící seLíbajícíNevinnýZamračenýŠlápnul vedleRozpačitýOspalýAhojZamilovaný
Kontrolní kód_   

« strana 1 »

11 Ještě k té vodě a parapsychologii
Mgr.Milda (neregistrovaný) 25.03.2010, 08:07:08
Všimněte si, když sázíte semínka, jak rostou. Zelená část se natahuje ke světlu, kořínky jdou přímo tam, kde je voda. Fyzikálně je to asi sotva vysvětlitelné ale rostlinky by nepřežily, kdyby to vlhko nenašly. Jelikož lidstvo tady není odjakživa, bylo jistě něco předtím a předtím také něco, co mělo čtyři končetiny a hlavu a po pěti prstech atd. Ale ještě předtím bylo cosi v oceánech, co se postupem času dostávalo na souši. Ta potřeba vody ale zůstala, voda je zcela mimořádně důležitý živel pro život. Proto míváme i zvláštní schopnosti tu vodu najít a se v ní rochňat.

10
han (neregistrovaný) 24.03.2010, 12:57:14
Kamarád hydrogeolog, který má firmu na hydrologický průzkum tvrdí, že voda je všude, ale jde o to v jaké hloubce.
Proutkaření ovládá a používá jako jednu ze součástí průzkumu. Že mu to fuguje dokázal když na pozemku označil shodně tři místa dokonce podle vydatnosti pramene jako mému otci před třiceti lety jiný proutkař.

9
Mgr.Milda (neregistrovaný) 24.03.2010, 09:08:24
Tady je odkaz na tu práci, o kter0 jsem referoval:
# ↑ Herbert L. König / Hans-Dieter Betz : Erdstrahlen? Der Wünschelruten-Report - Wissenschaftlicher Untersuchungsbericht, Eigenverlag, München 1989; von denselben Autoren stammt der unveröffentlichte 'Schlußbericht 01 KB8602 an das Ministerium (BMFT, 1990)
Ve Wikipedii se také najde sdělení několika profesorů, že je to jenom Carpenter-Effekt, že tedy jakési svaly v mé ruce, řízené mozkem, ty zahnuté dráty pohnuly. Mohu osobně sdělit, že je to blbost a ty dráty se od sebe odpuzovaly zaručeně vlastní a ne malou silou. Nějaké elektronické měřicí přístroje na to však nejsou. Co si ti profesoři nedokážou vysvětlit, proto nesmí být.
K možným teoriím- voda v pohybu má vlastní kmity např. v oblasti 2,8GHz které jsou přesně v rezonanci s frekvencí, vzniklou krevním oběhem. Ten má výrazný směr od levé k pravé paži, takže by mohlo docházet k vazbě- výměně energie. Zatím to ovšem nikdo nesledoval a neprokázal, je to jenom možná (moje vlastní) hypotéza.

8 Honzovi
Mgr.Milda (neregistrovaný) 24.03.2010, 08:46:26
věřim tomu, že na matfyzu to takhle probíhalo. Pravděpodobně také tak, že se ti probanti náhodně vybírali. My jsme však pozvali opravdu známé proutkaře, museli jsme jim zaplatit a ti si přivezli i vlastní nářadí.Zkušenost je ta, že bez uvedení zkušeným proutkařem jsme pouze amatéři, pak se nedivím, že to nefungovalo.
I z těch "zkušených" se ukázalo, že část jich jenom machruje, ale asi tři jsme našli, kteří opravdu spolehlivě tu vodu našli. Jeden z nich byl zaměstnán dokonce v nějaké rozvojové organizaci, která se zabývala hledáním vody v Sahelské Africe a prý spolehlivě navrtali vodu tam, kde jim to ukázal. Proto si ho ten kolega také pozval a skutečně byly jeho výsledky nejlepší. Já jsem to jenom okoukal, potom jsme u známého na jeho pozemku hledali zakopanou trubku na vodu, která pod zemí praskla a byla netěsná. Na naprosto čistě stříhaném golfovém trávníku nebylo nikde nic vidět. Šel jsem tedy pomalu s mými drátky napříč, na jednom místě se mi pohnuly. Potom jsem šel o pár metrů níže, zase to místo našel a označil. Po třetím pokusu bylo zřejmé, že ta místa tvoří linii. Došel jsem tedy až na konec louky, byl tam živý plot a prošel se před tím křovím. Zase výchylka, tak jsem si lehl a podíval se, v tom křoví byla zarostlá půlpalcová trubka s kohoutkem, na tu už dávno všichni zapomněli. Na tom pozemku jsem byl snad podruhé v životě, takže nějaké úvahy o terénu atd. jsou blbost, kromě toho jsem při tom hledání vůbec nemyslel na okolí, nýbrž jsem si představoval v hloubce 80 cm zakopanou pozinkovanou půlcoulku. Výchozí bod v baráku jsem také neviděl, trubka tam někde procházela zdí docela jiným směrem, vůbec ne k trávníku, směr měnila zřejmě kdesi v zemi.
Je to moje vlastní zkušenost, na své zahradě ovšem zhruba vím, kde ty trubky jsou, takže to není tak jednoznačné. Našel jsem jich ale také víc, přecházející majitel mi řekl, že tam nějaké nechali, když se ucpaly a položili nové, kratší cestou. Tož tak.

7
Honza (neregistrovaný) 24.03.2010, 08:04:34
Mildo, tydle testy s proutkaři a jinými senzidebily se dělaly i na matfyzu, opakovaně, neoficiálně, čistě ze zájmu, na jedné z kateder, technicky průběh nemlich to samý, výsledky vždycky 50:50. Resp. nikdy nevybočily z mezí náhodných pokusů.Jinak, tady ve vsi je pár proutkařů a tu vodu najdou. J
enže taky maj cit pro ten kopec, kde žijou celej život a zhruba tušej souvislosti mezi těmi prameny a jednotlivými studnami, taknějak tu hladinu spodní vody cejtěj ...
Ludmilo, kdepak na aidu s hledáním vody. Ta jí hledat nemusí, ta v ní v podstatě žije :)

6 Mildo,
Ludmila (neregistrovaný) 23.03.2010, 18:47:38
tohle by bylo na další téma,napište ho a dejte na diskuzi jako úvodník.Doufám,že ho nick aida nesepsuje a čubrlík to nenapadne svým tuááá. Usmívající se)

5 "Vědci" tu parapsychologii odmítají, ve škole to neměli
Mgr.Milda (neregistrovaný) 23.03.2010, 18:43:38
Ale jeden z mých kolegů se do toho pustil a začal velmi seriózně měřit, zda proutkaři opravdu něco našli, nebo to byla náhoda. Na úseku 50 m dlouhém byly položeny hadice, některé protékané vodou, jiné prázdné, pro zkoušenou osobu bylo vše pečlivě zakryté, procházel tunelem (opravdu si na to žádná ženská netroufla).Když mu proutky, nebo co na to měl, ukázaly výchylku, zanechal na místě značku. Potom se ty značky zaznamenaly do výsledků měření, uklidily a šel další kandidát. Spolehlivost nalezení správného místa byla 70 ku 30%, což je podle mně signifikantní. Já jim to okoukal a najdu podzemní dutiny, kabel nebo vodu spolehlivě, ovšem za určitých podmínek. Za suchého a slunečného počasí to jde, při dešti vůbec ne.

4 Pro aidu
Ludmila (neregistrovaný) 23.03.2010, 16:14:38
co myslím,nebo nemyslím,vážně,nebo nevážně je jedna věc,fakta jsou druhá věc.Věřte,nebo nevěřte,řešte,nebo neřešte.Je to na vaší vůli.

3 No nazdar,
aida (neregistrovaný) 23.03.2010, 15:39:53
doufám, že to nemyslíte vážně...

2 Souhlasím, kdo má zkušenost
Mgr.Milda (neregistrovaný) 23.03.2010, 09:02:24
ví také, že takový "druhý, nebo zrcadlový" svět existuje. Neustálý pohyb uvnitř nás je doprovázen i elektromagnetickým polem, jehož frekvence jsou selektivně dány i jejich zdroji. Takto vznikající aura kolem každého člověka je jiná, patří jednomu individuu, ale zase vždy podobná, vznikla geneticky. Zajímavé je, že i zvířata naši auru cítí, jak si sednu v zahradní restauraci k pivu, za chvilku je u mně zcela cizí pejsek a chce drbat za ušima. Mezi členy rodiny působí neviditelné vztahy i na značnou vzdálenost, když zvoní telefon, zpravidla už vím, kdo volá, i když objektivně ten tón je vždy stejný.

1
Honza (neregistrovaný) 23.03.2010, 08:35:33
Lído, pěknej přehled a článeček. Blbý je, že mne vůbec nic nenapadá, co k tomu říct. Je to totiž jako bych to psal já. Žádná kontroverze, žádná polemička, žádné dotazy. Mám spousty příhod či zážitků na todle téma. Ale to se sem nehodí...třeba to s Luci zveršujeme.
Prima článek.
Nebude ti tu chybět nějaké eloiiis ? :)

«     1     »