Fraktálové vesmíry

rubrika: Populárně naučný koutek


Dalšími Einsteinovými vesmíry jsem ukončil vcelku systematický přehled modelů vesmíru, encyklopedicky a historicky seřazený v Barrowově Knize vesmírů. V dalších částech této vesmírné série se budu věnovat jen některým velmi zvláštním a podnětným modelům vesmíru doprovázených zajímavými postřehy. Na úvod jsem vybral Fraktálové vesmíry, jež Barrow zařadil do kapitoly Neočekávané vesmíry: rokokové období. Fraktály se zde již vyskytly v podobě hezké prezentace Fraktály, kterou Neviditelného čerta obdařila Astra, v jejíž textové části je uveden jejich stručný matematický popis.

 

Lucifer


Během dvacátých let minulého století vedla Einsteinova teorie ke zrodu moderní nauky – kosmologie, studia vesmíru jako celku. Vesmíry se stávaly tak běžnými jako autobusy na frekventované trati. Současně se ale někteří vědci snažili ukázat, že popisovat vesmír na základě Newtonovy teorie není nemožné. Hlavní obtíží newtonovské kosmologie bylo vyrovnat se s nekonečným prostorem naplněným hmotou. Zdálo se, že buď hmota musí v prostoru tvořit jen izolovaný ostrov s konečnou hmotností, nebo Newtonův zákon, podle něhož gravitační síla klesá s druhou mocninou vzdálenosti, nemůže platit ve velkých vzdálenostech. S tímto paradoxem se potýkala řada kosmologických modelů na sklonku 19. století.

 

V roce 1907 vydal irský vědec Edmund Edward Fournier d'Albe pro širokou čtenářskou obec zajímavou drobnou knížku nazvanou Two New Worlds (Dva nové světy); uváděl v ní, že by bylo zajímavé uvažovat o vesmíru s hierarchickou strukturou, a to od světa atomů přes solární systém a ještě dále bez omezení. Jeho astronomický vesmír měly tvořit kupy seskupené v nadkupy, nadkupy zase v nadkupy vyššího řádu a tak dále bez omezení – podobný obraz se už dříve objevil v pracích Wrighta, Kanta a Lamberta. Impresionisticky jej ztvárnil Edgar Allan Poe ve své básni v próze Eureka z roku 1848; mluví v ní o vesmíru jako o nikdy nekončící sérii „kup seskupených v kupy“, kde v každém článku platí jiné zákony a kupy s námi obecně nemají žádný kontakt.

 

Knížku Two New Worlds četl s velikým nadšením švédský astronom Carl Charlier, který pak vytvořil propracovanější model newtonovského vesmíru, prostý paradoxů spojených s nekonečným prostorem. Zavedl matematický popis nekončící hierarchie kup uspořádaných tak, že průměrná hustota celého nekonečného vesmíru byla prakticky nulová! Tím vyřešil i dávný problém, proč je noční nebe temné: sečtený světelný příspěvek od všech hvězd v jeho nekonečné hierarchii je zanedbatelný.

 

Způsob, jímž Charlier budoval svá hierarchická seskupení, byl první vědeckou aplikací toho, co později získalo jméno fraktálová struktura. Tento termín zavedl v roce 1972 Benoît Mandelbrot pro vzory, které byly svou vlastní kopií ve stále menším a menším měřítku. S takovými vzory se běžně ve světě kolem nás setkáváme – například u větvení stromů či u bronchiálního systému v lidských plících. Přirozený výběr dával přednost fraktální struktuře všude tam, kde bylo výhodné vyvinout veliký povrch (například k absorpci výživných látek) při co nejmenším objemu a váze.

 

Charlierův fraktálový model vesmíru energeticky obhajoval vídeňský filosof a fyzik-samouk Franz Selety. V roce 1922 publikoval v předním fyzikálním časopise té doby jasný popis hierarchického vesmíru; ukazoval, jak je možné vyvrátit Einsteinovy námitky proti nekonečnému newtonovskému vesmíru. Zkrátka dal recept na nekonečně velký hierarchický vesmír, ve kterém hvězdy sdružené v kupách vyplňují celý prostor, jejich celková hmotnost je nekonečná, zato průměrná hustota hmotnosti je prakticky nulová, přičemž tento vesmír nemá žádný privilegovaný střed.

 

Příznivci tohoto modelu ovšem byli vystaveni před problém vyřešit, jak se stalo, že se hmota „uhnízdila“ v tak pěkné hierarchické struktuře. Einstein také vznesl námitku, že i kdyby se tak skutečně stalo, tato struktura by se zase rozpadla, protože hvězdy náhodně uniklé z těchto kup by byly zachyceny gravitační přitažlivostí blízkých sousedů. Selety musel připustit, že vytvoření takové struktury je velmi nepravděpodobné, ale tvrdil, že klesá-li hustota úměrně druhé mocnině vzdálenosti, když se pohybujete v hierarchii směrem vzhůru, náhodné rychlosti hvězd zůstanou příliš malé na to, aby strukturu rozbily v konečné budoucnosti. Einstein na to rychle zareagoval a uznal, že v tomto modelu jsou překonány potíže newtonovské kosmologie, vyjádřil se však, že „hierarchická konstrukce je sice možná, ale neuspokojivá.“

 

Sláva hierarchické kosmologie měla krátké trvání, ale v retrospektivním pohledu můžeme říct, že Selety uvažoval v podstatě správně. Podobné myšlenky se znovu vynořily v kontextu Einsteinovy teorie v sedmdesátých letech minulého století a pak ještě v letech devadesátých v souvislosti s pozorováním kupení galaxií. Dnes ovšem detailní pozorování fluktuací teploty reliktního záření ukazují, že sdružování se neděje do nekonečna ve fraktálové struktuře.

 

Zdroj: John D. Barrow, Kniha vesmírů


komentářů: 12         Komentáře (12)


Vložení nového příspěvku
Jméno
E-mail  (není povinné)
Název  (není povinné)
Příspěvek 
PlačícíÚžasnýKřičícíMrkajícíNerozhodnýS vyplazeným jazykemPřekvapenýUsmívající seMlčícíJe na prachySmějící seLíbajícíNevinnýZamračenýŠlápnul vedleRozpačitýOspalýAhojZamilovaný
Kontrolní kód_   

« strana 1 »

Stella
12
Stella 27.02.2014, 06:39:08
Díky! Uvidím. Raději se zkusím po knize podívat - mít ji v ruce.

11 Osho - Za hranicemi mysli
mefi (neregistrovaný) * 26.02.2014, 22:34:54

Osho - Za hranicemi mysli (Anglický originál Beyond the Frontiers of the Mind).

Citoval jsem velmi volně z úvodu "Kdo jsem", kde je odkázáno na svazek Sútra srdce.

Kniha vyšla v češtině v překladu Borise Davida.

A musím se přiznat, že slovo Budhovství jsem nahradil slovem Poznávání, protože se mi k dané úvaze více hodilo. Holt cover verze citátu.

U "neodborné" literatury se zdroji a přesností citace pracuji značně volně Mrkající .

Knihu mám také v pdf v českém překladu a pokud by byl zájem, pak některé informace se šíří rychlostí světla.

Usmívající se

Stella
10
Stella 26.02.2014, 21:11:51
mefi, díky za odpovědi. KDO je autorem toho citátu?

9 Poznatelnost Vesmíru...
mefi (neregistrovaný) 25.02.2014, 21:22:15

V jakémsi příspěvku jsem kdysi na NČ ukazoval, jak lze získat velikost škály Vesmíru. Pokud vyjdu z modelů sjednocení, pak některé z nich uvažují (pokud sčítám hrušky s jablky) 26 dimenzí.

Pokud bych bral v úvahu kvantovou provázanost fundamentů světa, která vyplývá z nejmenší délky (Planckova délka) a velikosti vesmíru, pak se šíleným obratem, za který mne každý střízlivý fyzik ukřižuje, dostávám k číslu cca 10^2000 objektů.

Český jazyk má korpus veliký asi jeden milión slov. Je pak zřejmé, že některé jevy (objekty) a relace mezi nimi neumím ani pojmenovat, neb jazyk nám dává pojmy respektive objekty, o nichž můžeme přemýšlet.

Ale výše uvedené je z hlediska matematiky ujeté, berte to jenom jako bláznovu ilustraci...


Karel Zeman - Pohádky tisíce a jedné noci

http://youtu.be/vlJxf3FnhjI


S vyplazeným jazykem

8 @Stella #1: Vesmír a poznání
mefi (neregistrovaný) 25.02.2014, 18:29:59

Stello, jestli tomu dobře rozumím, ptáte se proč naše poznání je natolik vzdáleno realitě.

Odpovím Vám z pohledu, který Vám nebude tak cizí. Vy jako člověk vrháte stín. Já jako pozorovatel mám zprostředkován Váš stín jen v určitých časových intervalech - projekcích (kvantování času).

Můj největší problém ale spočívá v tom, že se Vás (dynamický systém) a Vaše chování snažím rekonstruovat potažmo popsat z Vašich historických snímků.

Uznáte, že jste se projektovala do svých stínů jinak jako embryo, plod, novorozenec, kojenec, mladé děvče či dospělá žena.

Ano některé znaky zůstávají, máte dvě oči, dvě ruce, dvě nohy, jeden trup. Ale stín (projekce se rapidně) liší.

Snaha popsat dynamický systém snímky z jeho historie je hezká, co ale skutečně vypovídá o Vás, o Vašich emocích, obrazech chování, to si domyslíte pouze a pouze jenom sama.

Ano, poznávání Vesmíru jako dynamického systému je nikdy a nikde nekončící příběh. Pokud by tomu bylo naopak, pak (podle mne) Svět ztratil smysl, který třeba může spočívat v kráse jeho Tajemství či dokonce Tajemna.

A pokud hledáte vztah sama k sobě (Vlastnímu vesmíru) odpovím Vám citátem:

„Zdravím Poznávání ve Vás. Možná, že si neuvědomuješ a možná, že jsi ani dosud nikdy nesnila – že ty jsi Poznávání, že nikdo nemůže být nic jiného, že Poznávání je podstatou tvého bytí; že to není něco, co by mělo nastat v budoucnosti, že to již nastalo, je to sám ten zdroj, ze kterého jsi přišla. Je to zároveň zdroj i cíl, je to Poznávání, odkud se pohybujeme, a je to Poznávání, ke kterému se pohybujeme.“

Mrkající

Lucifer
7 Upozornění
Lucifer * 25.02.2014, 17:22:48
Těm, co nesledují Nové komentáře a nenakukují do Čertího poklábodení, tímto sděluji, že tam na ně čeká technická poznámka. Úžasný

Lucifer
6
Lucifer * 25.02.2014, 14:53:09
Struktura vesmíru je do jisté míry fraktálová, ne však dokonale fraktálová. Snaha napasovat vesmír do přesně definované matematické struktury se opakuje. Nejnovější pokus se nazývá superstrunová kosmologie, kupř.

http://natura.baf.cz/natura/2003/1/20030104.html

rezy
5
rezy 25.02.2014, 13:03:28
Ještě k těm fraktálovým vesmírům, tam bych souhlasil s Albertem, z vyjádření je patrné, že si sice nemohl dovolit ozančit to rovnou za pitominku, ale myslel si to, hned jak se s tím seznámil.

rezy
4
rezy 25.02.2014, 13:01:25
Na analogových počítačích šlo udělat všechno, když si s tím dal člověk tu práci. Úžasný
Zajímavé, že se na dobu, kdy číslicová technika (včetně procesorových sestav) dostávala na zadek od obyčejných operáků, že se na tuhle dobu dost zapomíná.

rezy
3
rezy 25.02.2014, 12:57:23
dneska kreslit krásné fraktály není až tak velký problém, ale pamatuju doby, kdy jsme byli u vytržení ze souřadnicového zapisovače řízeného obyčejným analogovým počítačem či z osciloskopu, kde se řídili obě souřadnice (neběžela časovka). Taková pěkná ptákovinka z těhle let byly známé Lissajousovy obrazce ?.)

2
t149jd (neregistrovaný) 25.02.2014, 11:20:25
Když vesmírné fraktály, tak pouze s Ozzym(&T0N)[cover S.Q.] »
http://www.youtube.com/watch?v=f4EVIH1CjZs&feature=youtube_gdata_player
Stelle for luck...
GM

Stella
1
Stella 25.02.2014, 10:37:00
Ani melodii si Lucifer nepřidal... Ani podivný atraktor.
Pozdrav z kuchyně, jak jinak. To znamená pozdrav zavádějící a z nepochopení utíkající nejspíš od tématu.(Mimochodem, Lucifere, jak se vědci vyrovnávají s tím, že nejspíš měří a pozorují už reálně neexistující? Mám na mysli obraz vesmíru z dávných časů. Jak se to v teorii o podobě vesmíru - vesmírů - odráží? Neexistuje - li už dávno ten kdysi stávající = pozorovaný?)
Chytří, teď nečtěte, nebo se pobavte, mně je to fuk.
Slyšela jsem něco o Bělousově reakci. Něco jako o samovolném výskytu samoorganizace v chemickém systému. Že se pod vlivem stimulujícího podnětu
objevují struktury. Systém do chaosu.
A např. jurodivý Cílek připomíná skrytou symetrii vesmíru a Keplerovo dílo z r. 1611 o šesticípé sněhové vločce. Kepler říká, že musí být univerzální princip v Zemi, ten ovlivní jádro vločky a to určí tvar ramen. A Cílek uvažuje o krychlovém bohu, o snaze kubistů postihnout základní tvar světa, o Kaabě...
\" Kde hmota, tam tvar.\"
Složitá a krásná je biochemie - protože struktury v neživém a živém mají k sobě blízko. Konec.

«     1     »