Kosmičtí motýli

rubrika: Populárně naučný koutek


V krátké reportáži o tom, jak jsem na Vyšehradě potkal Paula Daviese, jsem slíbil, že z knížky o dalších velkých otázkách týkajících se našeho všeobjímajícího vesmíru včetně nás, která mě k tomuto setkání navigovala, nejdříve vypustím otázku číslo šest, tedy tu poslední. Nehodlám to nijak oddalovat, takže ji tady hned máte. V následujících řádcích pod perexem předkládám jakýsi výtažek z příslušného rozhovoru Paula Daviese s Phillipem Adamsem. Obsahuje pouze Daviesovy reakce na Adamsovy nahrávky. Záležitost, kterou oba pánové v poklidném rozhovoru rozebírají, se týká neklidného chaosu, jenž se dá poetickým způsobem zpodobnit máváním křídel kosmických motýlů, ačkoli i nadále v sobě zachovává určitý, i když ne až tak deterministický řád.

 

Lucifer


Isaac Newton hovořil o vesmíru jako o hodinovém stroji. Podle jeho pohybových zákonů existuje pro popis veškeré přírody souhrn deterministických rovnic, což znamená, že všechno jde takříkajíc podle plánu. Představa Newtonova hodinového modelu vesmíru dosáhla svého vrcholu o století později prací francouzského matematika Pierre-Simona de Laplace. Laplace si uvědomoval, že kdyby Newtonovy zákony platily doslova pro každý atom ve vesmíru, potom by v jistém smyslu budoucnost vesmíru byla stanovena předem.

 

Laplace si představoval jistý druh kosmické superinteligence, často známé jako Laplaceův démon, která by byla dostatečně mocná na to, aby věděla nejenom, kde se každý atom nachází a jak se pohybuje, ale mohla by tyto údaje analyzovat. Podle Newtonova hodinového modelu vesmíru a z něho vycházejících principů newtonovské fyziky je možné ze znalosti stavu vesmíru přesně v jednom okamžiku vypočítat do detailu jeho stav ve všech následujících okamžicích – a vlastně i ve všech předcházejících okamžicích. Kdyby to byla pravda, znamenalo by to, že vše, včetně lidských bytostí, by bylo již předem stanoveno.

 

Ilya Prigogine to shrnul básnicky: „Takový scénář je téměř jako Bůh, zredukovaný na archiváře obracejícího stránky knihy kosmické historie, která je už napsána.“ Do hry však vstoupila kvantová mechanika, která ukázala, že existují okolnosti, za kterých systém může zůstávat fakticky nepředvídatelný, ať už jsou naše shromážděné informace sebelepší. Můžeme vědět o systému všechno, co se vědět dá, ale přesto stále nemůžeme předvídat s úplnou jistotou. Jeho chování je v podstatě náhodné. Je však třeba říci, že představa chaosu byla vznesena ještě před jejím příchodem.

 

Teorie chaosu je momentálně velmi módní, ale chaos je pojem, který ve skutečnosti sahá století nazpět k práci francouzského matematika a fyzika Henriho Poincarého. Z jeho matematického studia newtonovské dynamiky vyplývalo, že existují jisté fyzikální systémy, které jsou natolik citlivé na nepatrná narušení, že jsou nepředvídatelné. Přestože tyto systémy se mohou v zásadě řídit deterministickými rovnicemi, v praxi není nikdy nožné znát jejich stav tak detailně, aby se dalo předpovědět, jak se zachovají.

 

Budoucnost náhodného pohybu se nedá a priori spolehlivě předvídat, ale lze říci, že v chaosu je jakýsi pořádek. V různých chaotických systémech – třeba kapající kohoutky, změny v populaci hmyzu, fibrilace srdce, stopa kouře atd. – existují určité podobnosti. U mnoha z nich se zdá, že mají pravidelnou matematickou strukturu v tom smyslu, že ačkoli skutečný pohyb nemusí být předvídatelný, počátek chaosu může mít matematickou pravidelnost. Chaotické systémy se na první pohled chovají velmi složitě a dalo by se předpokládat, že to vyžaduje složité příčiny, ale teorie chaosu ukazuje, že velmi složité chování může vzniknout z velmi jednoduchých příčin.

 

Chaotický systém se náhodně chová proto, že je nesmírně citlivý na nepatrná rozrušení, a my nemůžeme účinně předvídat, co se stane. Říká se tomu motýlí efekt, který objevil Henri Poincaré, ale poprvé jej ozřejmil o mnoho let později Edward Lorenz ve Spojených státech, když byly použity první elektronické počítače na modelování proudění vzduchu jako součást pokusu předpovědět počasí. Jestliže je počasí tak neuvěřitelně citlivé na drobná rozrušení, pak pouhé zamávání motýlích křídel, řekněme v Adelaide, by mohlo ovlivnit příští týden průběh hurikánu ve Spojených státech.

 

Pocit svobody, náš pocit svobodné vůle pochází z jevu „okraj chaosu“. Svobodná vůle v podstatě znamená, že nemůžeme předvídat své vlastní chování. S příchodem teorie chaosu byl chaos vnímán prakticky všude. Americký fyzik Joseph Ford napsal, že nechaotické systémy jsou stejně vzácné jako slepičí zuby. Pravdou ale nejspíš bude zlatá střední cesta: žijeme ve světě, který je složitou směsí řádu a chaosu.

 

Zdroj: Paul Davies – Další velké otázky (Rozhovory s Phillipem Adamsem)


komentářů: 23         Komentáře (23)


Vložení nového příspěvku
Jméno
E-mail  (není povinné)
Název  (není povinné)
Příspěvek 
PlačícíÚžasnýKřičícíMrkajícíNerozhodnýS vyplazeným jazykemPřekvapenýUsmívající seMlčícíJe na prachySmějící seLíbajícíNevinnýZamračenýŠlápnul vedleRozpačitýOspalýAhojZamilovaný
Kontrolní kód_   

« strana 1 »

25 Zánik planety
Háva Ladislav (neregistrovaný) * 16.10.2015, 06:03:17
Mám ještě odpověď co neodešla, protože mi nějaký cenzor stále strkal pod nos jen prázdný papír.
Na zánik planety postačí jednoduchá odpověď. Rozpadla se na drobné kousíčky i na větší kusy. S tímto kosmickým smetím se běžně setkáváme. Jsou to meteority. V knize Christiana Jacqa
o Egyptě je poznámka, že na začátku Egyptských dějin bylo meteorické železo vzácné. Jak to, že polovina meteoritů, co dopadly na Zem je dnes železná? Někde se muselo kovové železo ve vesmíru najednou objevit. Jediné řešení je, že nastal zánik nějaké planety jejím totálním rozpadem.
Říkejte to astronomům. Ti to odmítají a podobně věří i dalším nesmyslům, například tomu, že ve střední Americe způsobil dopad meteoritu Chicxulub zánik dinosaurů. I k tomuto problému se vyjádřil Zdeněk Kukal, dříve zde již jmenovaný. Ten o tom pochybuje. Schází mu v kalkulaci to množství hmoty, které mělo veleještěry zahubit.
Ještě k těm ženám. Nebyla to úmyslná rozmnožovací akce. Narození potomci byli stejně neplodní a brzo zemřeli. Zkrátka mužská část mimozemského výsadku našla na naší planetě ženy, snadno povolné k ukojeních jejich chtíče. Mimochodem takto se na lidskou populaci přenesla choroba syfilida, která má mimozemský původ a do Střední Ameriky ji na tamní ženy přenesl některý nakažený jedinec. Do Evropy se syfilis dostala až po Kolumbovi.

22 Zánik Sodomy
Háva Ladislav (neregistrovaný) * 15.10.2015, 20:26:57
Pro paní Axinu - nejprve zpráva o Sodomě z knihy Genesis kap 19, odstavce 1-29
Večer přišli do Sodomy dva andělé. Lot seděl v bráně, vpustil příchozí osoby a uvedl je do svého domu. (4-5) dříve než hosté ulehli, přišli odevšad mužové a chtěli návštěvníky vidět. Lot k nim vyšel ven. Shromáždění muži chtěli vtrhnout do domu, ale andělé vtáhli Lota zpět a venkovní dav ranili slepotou. (12) Ihned potom andělé nařídili, aby Lot vzal rodinu i všechno, co má ve městě a odešel s nimi, neboť město bude zničeno – To jsou fakta. Zbývají otázky:
Co hledali v noci andělé v domě Lotově? Proč venkovní dav mužů chtěl poznat, co je to návštěvu? Proč se toho účastnila spousta mužů? Odpověď je snadná.
Lotův dům byl pelech neřesti. Lot prodával své dvě dcery zájemcům o jejich sexuální služby. To chtěli prožít i mimozemšťané. Proto byl pouze pro ně vyhrazen jeden večer. Ostatní zájemci o tuto službu přišli zkrátka. To u nich vzbudilo zájem poznat osoby, které dostaly přednost.
Oslepení mužů bylo jediným prostředkem, jak se zvědavců zbavit, Byla k tomu použita asi laserová pistole, kterou s sebou mimozemšťané nosily pro případy ohrožení vlastní osoby.
Byla to však chyba, protože muži, zbavení zraku nebyli schopni vykonávat jakoukoliv práci
a jejich rodinám hrozila smrt. Proto bylo zvoleno usmrcení obyvatel obou měst, aby se tato zpráva nedostala do široké veřejnosti, neboť by i mimozemšťanům hrozilo nebezpečí jejich usmrcení.
Touhu dvou mimozemšťanů po sexuálních hrátkách zaplatili životem nevinní lidé

Axina
21 Sodoma a Gomora
Axina 14.10.2015, 20:44:01
Wikipedie:
Historicita existence Sodomy a Gomory je stále předmětem odborné debaty v archeologických kruzích. Podle bible města ležela poblíž Mrtvého moře. Právě zde byla objevena archeologická sídliště, jejichž průzkum odhalil zničení spálením a stopy síry. Nejslibnějšími kandidáty jsou naleziště Bab edh-Dhra, objevené Nelsonem Glueckem v r. 1924, a Numeira, objevená v sedmdesátých letech dvacátého století.
http://www.israel-a-history-of.com/sodom-and-gomorrah.html#gallery[pageGallery]/6/
Pane Hávo, souhlasíte?

A ještě jeden relevantní článek:
http://spravy.pravda.sk/zaujimavosti/clanok/246584-pochoval-sodomu-a-gomoru-bozi-hnev/

20 Nesmysly o vývoji Země
Háva Ladislav (neregistrovaný) * 14.10.2015, 19:11:35
Knihu Ivo. Wiesnera jsem hledal na seznamu knih ve vědecké knihovně. Nenašel jsem ji.
Po shlédnutí prvních řádků ukázky jsem chtěl text smazat, ale jména Nimiru, Tiamat a Tistrya mne zaujaly a četbu textu jsem přetrpěl
Je to snůška nesmyslů. Nemá cenu to komentovat.
Předpokládám, že vyčerpávající vysvětlení k tématu Atlantidy jsem ve svých knihách podal já sám. Nemám to ale nijak potvrzeno. Vědátoři je nečtou, lidé je nekupují, protože o nich nevědí. Domnívám se však, že ten, kdo je čte, jsou špičky katolického kléru. Vždyť teprve ode mne se dověděli, o čem vůbec bible píše. Teprve po vyjití mých knih se papež omluvil Židům, že to nebyli oni, kdo zavinil smrt Ježíše. Byl to lidský dav. Podobně církev přistoupila na existenci mimozemšťanů. Pochopila že ti se na naši Zemi nikdy nedostanou. Neví ani, kde se nacházela biblická Sodoma. Já to vím, ale ještě jsem to nezveřejnil.
Z diskuze k tomuto případu zjišťuji, že zde panuje u většiny lidí naprostá nevědomost. Všeobecně se ví, že nové vědecké objevy jsou považovány nejprve za úplné nesmyly, které teprve časem dojdou uznání V boji o prosazení svého názoru zůstávám stále sám.

Lucifer
19
Lucifer * 14.10.2015, 17:32:30
Vidím, že se pan Háva ze svého již téměř tři roky starého článku

http://www.neviditelnycert.cz/blog/pel-mel/1269-prezili-jsme-konec-mayskeho-kalendare.html#cnt_36

přesunul pod Kosmické motýly.

Zajímalo by mne, jestli jeho nové pojednání o Atlantidě bude obsahovat něco ještě podnětnějšího než knížka od Iva Wiesnera

http://jpavol.sweb.cz/S%20stary_svet%20pred_atlantidou.htm

která vyšla v roce 2002 a v níž je Lucifer zpodobněn nepříliš pozitivním způsobem. Úžasný

Axina
18
Axina 14.10.2015, 17:03:39
Začínám si odpovídat sama...
http://vlastikfurst.blog.idnes.cz/c/469990/allah-je-prece-i-vas-buh.html

Axina
17
Axina 14.10.2015, 16:42:41
O bibli jsem se nijak hlouběji nezajímala. Stačilo mi, co jsem se o ní dozvěděla v hodinách literatury na střední škole. S úžasem zjišťuji, že jsem o ní měla velmi mylné představy!
Dnes, motivována odkazy pana Hávy, jsem se začetla do knihy Numeri a žasnu. Měla jsem za to, že Hospodin je bytost vysoce spravedlivá, trestající jen nepravosti, nezpůsobující utrpení.
V knize Numeri (4. kniha Starého zákona) je řada míst, kde Hospodin vyžaduje slepou poslušnost. Nemilosrdně trestá nevinné provinění (například nařídil ukamenovat člověka, který navzdory jeho zákazu sbíral dřevo v sobotu). Izraelity naviguje do země zaslíbené a přikazuje nemilosrdně vyhladit tamní obyvatelstvo.
Jsem snad úplně mimo? Jde o jiného Hospodina, než o křesťanského? Jde o muslimského? Nějak mi to silně připomíná projevy ortodoxních islamistů. Poučte mne, kdož v tom máte jasno.

Axina
16
Axina * 14.10.2015, 14:47:23
Dobrý den pane Hávo.
Předesílám, že nechci zatracovat a už vůbec zesměšňovat Vaši teorii. Sám dobře víte, že je odvážná. To neznamená, že je nesmyslná. Ale vyvolává spoustu otázek. Skutečně se poctivě snažím zorientovat se ve starých písemných zprávách, na které se odvoláváte.
Např. Online kniha Genesis, v členění na kapitoly, je zde:
http://onlineb21.bible21.cz/bible.php?kniha=genesis Každý si může vyhledat začátek kapitoly 6.
Kniha Numeri je zde:
http://onlineb21.bible21.cz/bible.php?kniha=numeri
Zmínka o obrovitém hroznu je v kapitole 13.

Snažím se představit si hypotetickou situaci zániku planety v naší Sluneční soustavě. Z hlediska dynamiky i z hlediska života.
Máme tu fyzika, Lucifera, nechť se pokusí odpovědět: Jaký by měl vliv rozpad planety ve Sluneční soustavě na ostatní planety, zejména na Zemi? Vím, že by záleželo na hmotnosti té planety i na její vzdálenosti od Slunce. Nějak mi připadá málo jen zatmění způsobené dopadem materiálu do atmosféry.
Druhý aspekt je "lidský/atlantský". Uchýlila by se vyspělá mimozemská civilizace k zoufalém řešení zachovat jedince svého druhu plozením potomků s pozemšťankami? Dovedu si představit s jakým nadšením by se k tomu měli astronauti, kteří právě přišli nejen o své blízké, ale i o svůj národ, o svou celou PLANETU! Dokázali by se věnovat projektu dávné "sexmise" s nejistým výsledkem? Jejich potomci by stejně byli jen míšenci. Předpokladem by byla značná genetická příbuznost lidí obou planet.
Poznámka: Omlouvám se za přízemnost následující poznámky, ale nemohli by být až tak velkými obry, museli by být "rozměrově kompatibilní". Vždycky mne napadá při sledování filmu "Souboj Titánů" co by si Kraken s Andromedou asi tak počal, kdyby ji dostal Usmívající se

15 Obrové na planetě Zemi
Háva Ladislav (neregistrovaný) * 14.10.2015, 13:24:56
Dobrý den paní Axino.
Příliš mnoho otázek, ale odpovědi téměř na všechno najdete v mé knize. Už jste si přečetla,
že rozpadlá planeta se jmenovala Tistrya. . Všechno to je příliš silná káva a někdo, jako na příklad astrofyzik Grygar mé knížky před astronomy schovává. Dají se však vyžádat u každého knihkupce.
Pro zpestření nezáživného čtení uvádím i jednu z několika pikantních příhod.
V bibli, v knize Numeri, v kapitole 33/3-34 je uváděno svědectví lidí vyslaných do země Kanaan, odkud přinesli hrozen vína, který museli nést dva muži. Popisovali, že tam žijí lidé velmi vysoké postavy, i lidé menší. Proti těm obrům si oni sami připadali jako kobylky.
Bylo to v době putování pouští, tedy už po rozpadu planety Tistrye a po vyvedení Izraelitů z Egypta .Jedná se o stejnou situaci, jak byla minule uvedena v knize Genesis. Po pohlavním spojení mimozemšťana s pozemskou ženou se narodily děti. Byli to chlapci, ze kterých vyrostli obři.
. Tento biblický zápis podává svědectví, že se jednalo o skupinu uprchlíků, kteří nevěděli, jaké následky to bude mít, když se vrhli na pozemské ženy jako utržení z řetězu. Podle toho, že tam měli mezi sebou také nedospělý dorost, znamená to že žili v tomto prostředí už skoro 20 let.

Axina
14 Mám mnoho otázek
Axina * 14.10.2015, 08:26:35
"Několik jejích obyvatel se zachránilo útěkem na planetu Zemi."
Jak se dostali hypotetičtí obyvatelé planety Atlantida na planetu Zemi? Měli již vyspělou techniku a disponovali kosmickými loděmi? Nezůstaly by po takto vyspělé civilizaci nějaké hmotné důkazy? Zachránila se hrstka mocných a bohatých nebo reprezentativní vzorek populace? Střet pozemšťanů s mimozemskou civilizací (určitě by se její jedinci lišili od lidí) by byl něco tak významného jako smrt Ježíše Krista. Minimálně by se o tom dochovaly zprávy v ústním podání. Dochovaly se? Jak se ony bytosti adaptovaly na pozemské podmínky? Byli to humanoidé se shodnými nároky na životní prostředí?

13 Mimozemšťané na Zemi
Háva Ladislav (neregistrovaný) * 14.10.2015, 07:43:22
Skutečně už uplynuly tři roky od napsání mého článku. Psal jsem v něm sice o Mayích, ale týkal se především Atlantidy Při jejím hledání jsem vycházel jen z logického základu když Platón umístil Atlantidu za Heraklovy sloupy, pak nemohla být ve Středozemním moři Toto stanovisko podpořila také kniha. Zdenka Kukala: „Atlantis ve světle moderní vědy“ z roku 1978. V ní jsou rozebírány všechny možné případy jejího umístění a závěr vyzněl takto: Události popisované na Atlantidě se nemohly přihodit na planetě Zemi.
Moje pátrání vyústilo v závěr, že Atlantida byla planetou Sluneční soustavy. Tato planeta se v perském prostředí jmenovala Tistrya. Ta se ¨rozpadla v roce 1250 před. Kristem..
Čtenář zajisté pochopil, že to dvoje zatmění pocházelo z rozpadu planety Atlantidy. Napřed přilétl polétavý prach spolu se spáleným povrchovým dřevem a druhá vlna obsahovala kusy kamení Několik jejích obyvatel se zachránilo útěkem na planetu Zemi.
Spolu s biblickým textem v knize Genesis na začátku kapitoly č. 6 a existencí osoby Hospodina u Izraelitů, to jsou dva důkazy o pobývání mimozemšťanů na planetě Zemi.

Lucifer
12
Lucifer * 11.10.2015, 19:43:58
mefi, Tebe bych za hlupáka nemohl považovat ani v nejšílenějším snu. Začínám se v tom už také ztrácet. Jakžtakž si pamatuji, co a o čem jsem tady dával, ale kdy a jak to přesně vypadalo, v tom už začínám tápat. Podstatu vím, takže buď si to vyhledám v počítači anebo jednoduše pomocí Googlu. Klidně si to celé stáhni a udělej si v tom indexaci. Úžasný

11 Příště
mefi (neregistrovaný) 11.10.2015, 16:46:06
.
Až se budu příště ptát na něco, co už tady bylo, tak si ponejprve Neviditelnýho čertíka naindexuji.

To proto, abych nebyl za hlupáka, protože načíst vše, co bylo na NČ napsáno, začíná být nad mé chabé síly, ale stroje to lehce zvládnou.

Indexace je možná nejjednoduší návod, jak v době inflace a devalvace informací přežít, aniž bych přišel o zrak.

Doufám, že Ti, Světlonoši, nevadí, že při této akci stáhnu celý tvůj web (pomocí wget).

Aspoň budeš mít u mne zálohu.

Mrkající

Lucifer
10
Lucifer * 10.10.2015, 00:03:39
mefi, už jsem o tom meldoval:

http://www.neviditelnycert.cz/blog/pel-mel/98-informacni-inflace.html

Úžasný

9 Pár hloupých otázek
mefi (neregistrovaný) 09.10.2015, 20:24:07
.
Když se podívám na jména v kolaboracích významných příspěvků (Cern, Planck), tak vidím i přes stovku autorů, a textu zřejmě rozumí snad jen jeho autoři (ostatní prominou).

Nebo se mýlím? Vznikají ještě dnes příspěvky několika málo autorů, které by se svým významem blížily těm Einsteinovým?

Navíc inflace počtu příspěvků dosáhla té míry, že je nelze načíst, přestože jste členem úspěšné a velké specializované pracovní skupiny.

Ono to není o jen matematice, ale dostáváme se k problému lahve pod vodopádem, neboť náš lidský hardware - mozek asi dosáhl svých limitů.

A přitom nápad se urodí většinou jenom v jedné hlavě, ale práce ve vědeckých komunitách jakkoliv je řízena, kolektivní nápady nepřináší neboť neexistuje, pokud vím, něco jako kolektivní vědomí. A to raději odhlížím od pojmu Vyšší moc, který do fyziky tak nějak společně s porušením kauzality nepatří. A brainstorming je přeci o něčem jiném.
.
Překvapený

«     1    2   »