Věda a myšlení Západu podle W. Pauliho

rubrika: Populárně naučný koutek


Západní myšlení bylo trvale pod vlivem Blízkého i Dálného východu, přesto však panuje jednota v názoru, že pro západní kulturu je právě věda charakterističtější než cokoliv jiného. Matematika a přírodní věda se odlišují od ostatních duchovních aktivit člověka možností výuky a dokazatelnosti. V přírodovědě neexistuje žádné obecné pravidlo, jak přejít od empirického materiálu k novým matematicky formulovatelným pojmům a teoriím. Ne každý jednotlivý výrok přírodovědecké teorie může být empiricky přímo ověřitelný, a přece musí myšlenkový systém jako celek, obsahovat možnost kontroly empirickou metodou. V tom spočívá jeho dokazatelnost. Možnost výuky má přírodověda společnou s matematikou, založenou na logicky dokazatelných postupech.

 

Marky


Takto popisuje vědu a myšlení jeden z nejznámějších kvantových fyziků Wolfgang Pauli, držitel Nobelovy ceny za formulování “vylučovacího principu” (v každém kvantovém stavu může být pouze jeden elektron) a spolutvůrce kvantové teorie pole.

 

Možnost matematického důkazu a možnost aplikovat matematiku na přírodu jsou základní zkušenosti lidstva, které se poprvé objevily v antice. Byly vnímány jako tajemné, nadlidské, božské a tak se dostaly do styku s náboženskou atmosférou. Zde se setkáváme s problémem vztahu kritického bádání a snahy o vřazení vědy do rozsáhlého duchovního systému, jenž obsahuje mystické prvky. Pauli se domnívá, že údělem Západu je spojit vzájemně oba tyto základní postoje, na jedné straně kriticko-racionální, který chce porozumět, na druhé straně mysticko-iracionální, který hledá osvobozující prožitek jednoty. V duši člověka budou vždy sídlit oba zároveň - jeden už v sobě obsahuje druhý jako zárodek svého protikladu. Vzniká tak určitý dialektický proces, o němž nevíme, kam nás povede.

 

Věděli jste například, že Keplerovy tři slavné zákony o pohybu planet nejsou vlastně tím, co jejich tvůrce původně hledal?

 

Kepler byl fascinován starou pythagorejskou ideou hudby sfér, a v pohybu planet pátral po týchž poměrech, s nimiž se setkáváme při harmonickém souzvuku tónů a u pravidelných mnohoúhelníků. Všechna krása podle něj, podle správného následovníka pythagorejců, spočívala ve správných poměrech, protože geometrie je předobrazem krásy světa. Pro Keplera byly planety živé bytosti obdařené individuální duší.

 

Svoji esej o vědě a myšlení Pauli uzavírá touto úvahou:

 

Současná doba opět dosáhla bodu, ve kterém racionalistický postoj překročil svůj vrchol. Racionální přistup vede na jedné straně k přijetí skutečnosti, která není smyslově přímo uchopitelná, je však postižitelná matematickými či jinými symboly, jako například atom nebo nevědomí. Hmatatelné působení této abstraktní skutečnosti je však na druhé straně tak konkrétní jako atomový výbuch. Navzdory příkrému rozdělení aktivit lidského ducha na jednotlivé obory, zastávám představu konečného překonání protikladů, k němuž patří obsáhlá syntéza racionálního porozumění a mystického prožitku jednoty.

 

Moje poznámka: Zkoumání přírodních zákonů (věda) nebylo vždy jen chladným, racionálním shromažďováním dat a odvozováním zákonitostí, role pozorovatele a badatele byla osobní a důvěrná. V antice a dalších stoletích (až do doby Isaaca Newtona) se badatelé snažili svá bádání a formulování zákonitosti začlenit do určitého osobního duchovního (mystického) rámce, do nějakého mentálního vzoru. Cítím v této myšlence souznění přírodních zákonů s lidskou psýché. Něco, co například vyjadřoval tzv. Zlatý řez, Leonardův Vitruvianský muž nebo již zmíněná hudba sfér. Něco, co dává smysl jen jako harmonický celek a co se dá chápat jako krásné, dokonalé a dobré. Poznání v souladu s podvědomou (archetypální) instinktivní představou badatele, že je to tak správně. Možná, že kvantová fyzika potřebuje právě tento starý archetypální přístup.

 

Zdroj: “Věda a myšlení Západu” Wolfgang Pauli 1955 “Vliv archetypických představ na tvorbu přírodovědeckých teorií u Keplera” Wolfgang Pauli, 1952


komentářů: 1         Komentáře (1)


Vložení nového příspěvku
Jméno
E-mail  (není povinné)
Název  (není povinné)
Příspěvek 
PlačícíÚžasnýKřičícíMrkajícíNerozhodnýS vyplazeným jazykemPřekvapenýUsmívající seMlčícíJe na prachySmějící seLíbajícíNevinnýZamračenýŠlápnul vedleRozpačitýOspalýAhojZamilovaný
Kontrolní kód_   

« strana 1 »


«     1     »