Nikola Tesla - Dálkově ovládaný automat

rubrika: Populárně naučný koutek


Jak zde již bylo uvedeno, Nikola Tesla uměl dokonale využívat tvůrčí vizualizaci. Sám o sobě vždy tvrdil, že není ani vědec, ani vynálezce, ale objevitel věcí, jimiž nás příroda obklopuje. Své úspěchy v tomto objevování připisoval své vrozené schopnosti neuvěřitelné vizualizace procesů věcí a událostí. Všechny své experimenty po celý svůj život promyslel, rozpracoval a provedl komplexně nejprve ve své hlavě a teprve když je takto úspěšně dokončil, "převedl" je do našeho světa. Ve svém pojednání Problematika zvyšování energie lidstva... o tom Nikola Tesla píše:

Lucifer


teleautomat.jpgPřed mnoha lety, ještě jako malý hoch, jsem byl sužován jedním zdravotním problémem, který měl patrně původ v neobyčejné vzrušivosti sítnice. Díky tomu jsem viděl přetrvávající obrazy, které se mísily s viděním skutečných předmětů a zasahovaly do mého myšlení. Když mi někdo řekl nějaké slovo, živě jsem před očima viděl obraz, se kterým se toto slovo pojí. Mnohokrát jsem nedokázal rozlišit, zda ten předmět přede mnou je či není skutečný. To i působilo velké potíže a úzkosti, a proto jsem se snažil ze všech sil z tohoto zakletí vysvobodit. Dlouhou dobu jsem s tím bojoval marně; pokud si dobře vzpomínám, až do svých dvanácti let. Tehdy jsem poprvé silou vůle dokázal potlačit obraz, který se mi objevil před očima. Mé štěstí tehdy bylo nesmírné, bohužel (jak jsem si tehdy myslel) se mi mé staré potíže záhy vrátily a s nimi i má úzkost.

Zde mají původ postřehy a pozorování, o kterých mluvím. tedy konkrétně postřeh, že kdykoliv se před mýma očima objevil nějaký obraz, připomínal mi něco, co jsem nikdy předtím neviděl. Nejprve jsem se domníval, že se jedná o čirou náhodu, ale pak mi došlo, že tomu tak není. Vizuální vjemy, které jsem vědomě i nevědomě přijímal, vždy předcházely objevení obrazu - vize před mýma očima. Postupně ve mně rostla touha zjistit, co je příčinou těchto vizí. Prvotní touha záhy přerostla v nutnost. Dalším mým postřehem bylo, že stejně jako vjem předcházel vizi, měl jsem i myšlenky, které mi byly vnuknuty podobným způsobem. Opět jsem pocítil touhu odhalit obraz, který mi takové myšlenky vnuknuly, a pátrání po prvotním vizuálním vjemu začalo být druhořadé.

Má mysl se začala chovat jako automat a během těch let a neustálé a takřka nevědomé činnosti jsem nebyl schopen přesně a okamžitě určit, který vizuální vjem tyto druhy myšlenek nastartoval. A to není vše. V době poměrně nedávné jsem si uvědomil, že také všechny moje pohyby jsou podníceny tím stejným způsobem. Po letech pátrání, pozorování a neustálého ověřování, které probíhalo rok po roce, jsem přišel na to, že všechny mé myšlenky a všechny mé činy jsou automatické. S naprostou jistotou a uspokojením jsem došel k závěru, že jsem automat obdařený silou pohybu, který pouze reaguje na externí podněty, jež se dotýkají mých smyslových orgánů. Tyto podněty rozhodují o všech mých pohybech a činech. vzpomínám si pouze na jeden či dva případy v celém svém životě, kdy jsem nebyl schopen lokalizovat první vjem, který spustil můj pohyb, myšlenku či sen.

Je jenom přirozené, že s těmito zkušenostmi mě již před mnoha lety napadla myšlenka sestrojit automat, který by byl jakousi mou mechanickou verzí a který by na vnější vlivy reagoval jako já, i když samozřejmě mnohem primitivnějším způsobem. Takový automat by pochopitelně musel mít svůj hnací pohon, orgány určené pro pohyb, řídící orgány a jeden či dva smyslové orgány, pomocí kterých by se adaptoval na vnější vlivy. Tento stroj by vykonával pohyb po způsobu živých bytostí, takže by měl všechny hlavní mechanické vlastnosti či prvky jako ony. Uvažoval jsem nad tím, že automat musí mít i schopnost růst, rozmnožování a především mysl, která by chtěla celý model dotáhnout do stavu úplnosti.

Schopnost růstu však v tomto případě není nutná, protože stroj může být vyroben - tak říkajíc - dospělý. Za předpokladu, že by automat vykonával všechny své povinnosti jako inteligentní bytost, by pramálo záleželo na tom, zda by byl vyroben ze dřeva a kovu nebo z masa a kostí. Avšak aby toho byl schopen, musel by disponovat prvkem podobným mysli, která vykonává kontrolu nad všemi dalšími pohyby a operacemi, velí do akce a prezentuje se znalostmi, rozumem, zkušenostmi a schopností rozhodování. Tímto způsobem jsem tedy rozvíjel nový vynález, a tak vznikl nový umělecký výtvor, pro který razím název "teleautomat". To znamená umění dálkové kontroly pohybu a operací automatu.

Zdroj: David Childress, Nikola Tesla a jeho tajné vynálezy (originál: The Tesla Papers)


komentářů: 1         Komentáře (1)


Vložení nového příspěvku
Jméno
E-mail  (není povinné)
Název  (není povinné)
Příspěvek 
PlačícíÚžasnýKřičícíMrkajícíNerozhodnýS vyplazeným jazykemPřekvapenýUsmívající seMlčícíJe na prachySmějící seLíbajícíNevinnýZamračenýŠlápnul vedleRozpačitýOspalýAhojZamilovaný
Kontrolní kód_   

« strana 1 »

Lucifer
1 A tohle je pro změnu zase

«     1     »