Chromozom Y - mikroskopická metafora mužů

rubrika: Populárně naučný koutek


V ukázce z úvodu knížky o původu mužů od Steva Jonese bylo mužské ego zasaženo dost těžkou ránou. Knížka však pokračuje ještě mnohem citelnějšími údery, kdy Steve Jones kupříkladu dělá z muže jediný omyl přírody. Jako muž si myslím, že to autor trošku přepískl, ale co byste také chtěli od biologa a navíc ještě genetika. A to ještě není všechno.

Lucifer


chromozom_x_y.jpgVe svém úvodu totiž na sebe prozrazuje, že ještě nikdy nikoho neuhodil. Ve skutečnosti se mu to jednou přeci jenom povedlo, ale s velmi chabým výsledkem. Když byl před několika lety okraden přímo před domem, tak si přitom zlomil několik prstů, zatímco zlodějův nos to odnesl jen nepatrně. Ještě se svěřuje s tím, že neumí jezdit na kole, nemá děti, plavat se naučil až ve čtyřiceti letech, nikdy nebyl na fotbale a nemůže se přidat k Woodymu Allenovi a připustit, že by ho nějak fascinovaly mladé krasotinky. Co k tomu dodat. Raději předávám slovo Stevu Jonesovi a věřím, že my, ti správní muži, to bez problému přežijeme:

Lady Psyche v operetě Gilberta a Sullivana Princezna Ida zpívá: "Muž je hrubý a muž je obyčejný, muž je víceméně pomatený, muž je rozpustilý, muž je hejsek, muž je jediný omyl přírody." Většina moderní biologie pouze potvrzuje její nářek.

Muži vlastní speciální útvar, který je na místo určení dopraví. Kromě 22 chromozomů vlastních oběma pohlavím mají ženy dva velké chromozomy X, zatímco jejich partneři jen jediný chromozom X a malý chromozom Y. I když se to zdá být zásadní, sám chromozom Y kořenem mužství není, protože jiní tvorové dosáhnou onoho stavu vůbec bez chromozomů. Ani necudnost a prostopášnost nejsou vyhrazeny jedinému partnerovi, u mnoha živočichů nechává partnerka na manželovi péči o mládě, zatímco sama si hledá dalšího partnera.

Pro biology je mužství pouze záležitostí rozměru pohlavních buněk. Takové věci přicházejí ve větších či menších obměnách, přičemž muži jsou na té menší straně. Sázejí na někoho mimo: na jediného vítěze mezi miliardami závodících. Jejich družky na rozdíl od nich sázejí vše na několik víceméně bezpečných nabídek. Ti, kdo produkují sperma, se zadarmo vezou na účet svých protějšků, protože muži už podle definice nerodí. Namísto toho využívají ženský materiál pro výrobu vlastní DNA. Muži konají ve svém vlastním zájmu, ale mimochodem hrají zásadní úlohu v evoluci, protože působí jako genetické potrubí, jímž proudí geny mezi ženami. Bez jejich pomoci by všechny nové mutace byly omezeny na přímé potomky jedince, v němž mutace vznikly, a život by se tak stal spíše množstvím klonů než sadou nestabilních biologických svazků, zformovaných pokaždé, když se spermie setká s vajíčkem.

Muži svádějí ženy dohromady. Jejich skromná úloha jde jaksi proti tradici, která muže vždy považovala za nositele lidské dědičnosti, kdežto jeho družku přinejlepším za obtížný detail. V Karnaku v Horním Egyptě dal velký bůh Amon světu život tím, že nad ním onanoval. Důstojnější biblická Genese se zmiňuje o Evě, ale ta do páté kapitoly už zcela mizí: "Ve věku sto třiceti let zplodil Adam syna ke své podobě, podle svého odrazu, a dal mu jméno Šét." Po chvilce slávy v první knize bible (jedné z mála napsaných před objevením se ryze mužského kněžství) její pohlaví upadá. Pochopitelně by se Evin druh nemohl množit bez pomoci, protože byl žebro nežebro ve slepé uličce. Co dělá z Adama a jeho potomků to, čím dnes jsou?

Fyzika byla proměněna roku 1905 teorií relativity. Každý ví, kdo na tu myšlenku přišel, ale Nettie Maria Stevensová, jakási obdoba Einsteina, pokud jde o mužství, je zcela zapomenuta. Stejně jako Einstein i ona začala mimo vědu a teprve později se obrátila k výzkumu. V roce objevu relativity, kdy se pohlavní chromozomy jevily stejně ústřední pro mužství jako knírek pod nosem, vysvětlila slečna Stevensová, jak fungují. Zjistila, že sperma potemníka se vyskytuje ve dvou formách, jedna obsahovala velkou verzi jednoho z chromozomů, druhá pak verzi malou, slavný chromozom Y. Tím vyšla najevo pravda o mužství.

Dokončení analýzy celého lidského genomu, té obrovské šňůry čtyř druhů chemických bází, zcela obraz mužů změnilo. Naše biologické dědictví, jak ukázal Projekt lidského genomu, je plné parazitů, zbytečnosti a rozkladu. Chromozom jedinečný pro muže je mikroskopická metafora těch, kdo jsou jeho nositeli, protože jde o chromozom nejvíc se rozkládající, zbytečný a parazitický.

Odznak mužství je vpravdě nepatrný - pouze padesátina celého genomu, s přibližně 60 miliony z 3.3 miliardy párů bází v celé sekvenci. Tři čtvrtiny dvojšroubovice DNA tvoří mezery mezi geny a geny samotné obsahují stovky nadbytečných úseků. Velká část DNA se vyskytuje jako duplikát, mnohokrát opakovaný, přičemž jednotlivé kopie se rozvinuly do rodin. Genom je poznamenán i nespočetnými segmenty cizorodého materiálu, který se tam jaksi vmezeřil. Tomu odpovídají i vnitřní příživníci a další velké části, které takříkajíc zkrachovaly. Výsledkem je, že jen několik procent celé sekvence nese užitečnou informaci.

Přes určité náznaky pořádku je definující struktura mužů v podstatě útočištěm degenerovaných elementů. Obsahuje však jeden osvobozující rys. Pro polovinu lidstva je Y princem chromozomů, protože poskytuje zárodku varle. A v něm sídlí nejušlechtilejší z genů, jakési sine qua non mužství. Kritický úsek se nachází nedaleko konce chromozomu a v jeho nepřítomnosti se oplozené vajíčko vyvine v samičku. Je to na první pohled jednoduché.

Klíč k povaze mužů poskytlo několik neobyčejných mužů. Jsou sice vybaveni penisem, většinou postrádají mužský chromozom a nesou (stejně jako ženy) dva chromozomy X. Jejich nesnáz pramení z genetické nehody. Nepatrný kousek otcova chromozomu Y se při tvorbě spermatu odštěpil a připojil se k jeho vlastnímu chromozomu X. Vajíčka oplozená spermatem s chromozomy X se mají vyvinout v děvčata, ale v tomto případě přinesl nezvaný host s sebou kousek DNA navíc. Ten obsahuje tu důstojnou strukturu, která z dítěte tvoří chlapce - gen SRY (sex-determining region of the Y). SRY je spínač, který směruje další geny do jejich správných drah. SRY se zapojuje do hry okolo čtyř týdnů po oplodnění vajíčka. Ve své slavné chvilce vyšle miliardy dětí na mužskou dráhu. Jak to přesně dělá, zatím nikdo neví, protože jeho prvotní cíl, jakési pohonné ústrojí dětské lokomotivy, dosud nebylo nalezeno.

Zdroj: Steve Jones: Y: Původ mužů


komentářů: 0         Komentáře (0)


Vložení nového příspěvku
Jméno
E-mail  (není povinné)
Název  (není povinné)
Příspěvek 
PlačícíÚžasnýKřičícíMrkajícíNerozhodnýS vyplazeným jazykemPřekvapenýUsmívající seMlčícíJe na prachySmějící seLíbajícíNevinnýZamračenýŠlápnul vedleRozpačitýOspalýAhojZamilovaný
Kontrolní kód_