Populárně naučný koutek


« strana 11 »

Materializace „myšlenky“ vedoucí ke vzniku člověka IV


V předchozích částech ([1], [2] a [3]) bylo ukázáno, že hypotéza o evolučním procesu, který Darwin nazval „přírodní výběr“, je neslučitelná se současnými vědeckými znalostmi, podle nichž se vývoj druhů ubíral spíše skokem než spojitě v podobě hromadících se variací. Závěrečná část předkládá podrobnější popis těchto skoků a zároveň Mejsnarovu představu, jak se tímto způsobem materializuje „myšlenka“ vedoucí od vzniku našeho vesmíru ke vzniku člověka.

 

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 13         


Materializace „myšlenky“ vedoucí ke vzniku člověka III


Druhá část se věnovala problému s nalezením předka současného člověka, z něhož by se vyvinul přirozeným výběrem dle Darwinovy teorie (jak se ukáže, tak spíše hypotézy). Třetí část je založena na páté kapitole Mejsnarovy knížky, jež se zcela příznačně jmenuje O původu druhů a v níž Mejsnar dopodrobna rozpitvává, proč biologická evoluce založená na přírodním výběru náhodných variací je špatnou hypotézou. Ukazuje, že stabilita genu může být překonána moderními technikami umožňujícími genovou manipulací, jejich komplikovanost však vylučuje náhodnou možnost použití v přírodě směrem k novému druhu.

 

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 3         


Materializace „myšlenky“ vedoucí ke vzniku člověka II


Před nějakými 150 lety trvala naléhavá potřeba propojit evoluční řetězec mezi námi a prehistorickými typy označovanými jako Homo erectus. V této souvislosti je pochopitelné, že se evolucionisté okamžitě a ochotně chopili objevu neandrtálce, a předchůdce pro nás, jeho potomky, byl nalezen. V současnosti ale, v důsledku objevů nabízejících přímý důkaz genetické nespojitosti mezi námi a neandrtálci (získanými metodou mtDNA, viz první část), evolucionisté prezentují neandrtálce jako slepou větev na evolučním stromu předpokládané fylogeneze primátů a člověka. Evolucionisté se však nevzdávají.

 

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 17         


Materializace „myšlenky“ vedoucí ke vzniku člověka I


Do rukou se mi dostala poměrně útlá brožovaná knížka od biologa prof. Jiřího Antonína Mejsnara (ostatní tituly jsem vynechal), který byl v letech 1997-2004 profesorem katedry fyziologie živočichů PřF UK Praha a v letech 2005-2008 přednostou Ústavu obecné biologie a genetiky 3. LF UK Praha. Mejsnar se v ní pokouší vyvrátit Darwinovu evoluční teorii (což už bylo činěno mnohokráte na nejrůznějších úrovních) a nabízí poněkud jinou hypotézu, založenou na skokové materializaci „myšlenky“ (jakéhosi programu) vedoucí až ke vzniku člověka. Hypotéza je velmi zajímavá a na rozdíl třeba od kreacionismu podložená spoustou vědecky doložitelných argumentů. A to mě vedlo k závěru, že se z ní pokusím vytěžit to nejdůležitější. Zde je první část tohoto pokusu:

 

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 9         


Podvědomá mysl: volám, a nikdo neodpovídá


Přicházím s poslední částí poslední série z knížky Bruce H. Liptona o biologii víry. V záloze mám přesto ještě jeden dodatek, který se v této knížce nalézá v jejím epilogu, z něhož jsem tady již ocitoval jeho poslední pasáž pod názvem Přežití toho, kdo miluje nejvíc. Epilog obsahuje zvláštní vizi, v níž se Lipton vyznává ze své pozoruhodné (biologické) víry. V blízké době se z toho pokusím vybrat to podstatné, a jsem docela zvědav, jak se s tím vypořádáte. Vraťme se však k dnešnímu tématu, které se týká „závěrečného“ souboje našich dvou myslí. (Epilog)

 

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 2         


Vědomá mysl: stvořitel v nás


Po naprogramování podvědomé mysli přichází na řadu mysl vědomá a její způsob, jakým komunikuje s myslí podvědomou. Evoluce vyšších savců s sebou přinesla novou úroveň uvědomění – „vědomí vlastního já“ či, jednoduše, vědomou mysl. Starší, podvědomá mysl je naším „autopilotem“; vědomá mysl je „ručním řízením“.

 

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 3         


Podvědomá a vědomá mysl


Závěrečná série z knížky Bruce H. Liptona byla zahájena úvodem Chiropraxe a podvědomá mysl. V této části bude naznačeno, jak je naprogramována vaše podvědomá mysl, a také to, že na velikosti vašeho mozku až tak nezáleží. Typickým příkladem je vynikající francouzský spisovatel Anatole France, který měl dvakrát menší mozek než třeba Ivan Sergejevič Turgeněv, aniž by vykazoval dvakrát menší spisovatelské nadání.

 

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 3         


Chiropraxe a podvědomá mysl


Sedmá kapitola knížky Biologie víry - … od Bruce H. Liptona se jmenuje Uvědomělé rodičovství – Rodiče jako genetičtí inženýři. Lipton hned v úvodu konstatuje, že rodiče se mohou již od prenatálního věku svého dítěte stát jeho genetickými inženýry. Schopnost jednotlivců reagovat na podmínky prostředí, jež vnímají jejich matky před jejich narozením, těmto jedincům umožňuje genetický a fyziologický vývoj tím, jak se přizpůsobují tomu, co prostředí naznačuje. Oba rodiče pak pokračují ve své práci genetických inženýrů i po narození dítěte. Po tomto úvodu se Lipton začne zabývat sílou podvědomí a zahájí to svým zážitkem s chiropraktikem.

 

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 16         


Strach zabíjí


V předchozí části Růst a ochrana bylo řečeno, že tělo je obdařeno dvěma různými ochrannými systémy. Prvním je osa HPA (hypotalamus-hypofýza-nadledvinky) a druhým imunitní systém. Systém HPA je skvělým mechanismem pro zvládnutí akutního stresu. Ovšem tento ochranný systém nebyl navržen tak, aby byl neustále aktivní. Pojďme se tedy podívat, co nám jeho neustálá aktivita, jež je buzena současnou moderní dobou, může způsobit. Pojďme se podívat, jak nás může zabít strach.

 

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 1         


Růst a ochrana


Evoluce nás vybavila řadou mechanismů zajišťujících přežití. V podstatě je možné je rozdělit do dvou funkčních kategorií, na růst a ochranu. Určitě víte, jak je důležité chránit se. Možná si ale neuvědomujete, že stejně tak je důležitý i růst – i když jste dospělý člověk, který dosáhl své maximální výšky. Denně jsou miliardy buněk všeho těla opotřebovány a musí se nahradit. Například každých dvaasedmdesát hodin se obnovuje celá buněčná výstelka vašeho střeva. Aby se tento neustálý koloběh buněk zajistil, musí vaše tělo denně vynaložit značný objem energie.

 

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 2         


«   1  2  3  4  5 . . . . . . . . . .  7  8  9  10    11    12  13  14  15 . . . . . . . . . .  33  34  35  36  37   »