Prvorození

rubrika: Povídání


Toto povídání povětšinou nebude moje, podstatnou část jsem totiž převzal z románu Arthura Charlese Clarka 3001: Poslední vesmírná odysea, který, jak už název praví, je závěrečným dílem série zabývající se vesmírnou odyseou. Činím tak proto, že to náramně zapadá do série o postbiologické inteligenci v Astronomickém koutku, a berte to jako intermezzo této série, dříve než na řadu přijdou poslední dvě její části, které budou působit ještě děsivěji.

Lucifer


3001thefinalodyssey.jpgJeště než zde ono intermezzo z výše jmenované knížky ocituji, měl bych pár poznámek. S tímto posledním dílem Clarkovy vesmírné odysey jsem se seznámil asi před dvanácti lety, když jsem absolvoval postdoktorandskou stáž na univerzitě v Sherbrooku, který se nachází v největší kanadské provincii Québec. Ačkoli se v Québecu mluví převážně kanadskou francouzštinou, tu knížku jsem si koupil v angličtině a hned předmluva (Prolog) mě naprosto fascinovala. Dokonce bych řekl, že v anglickém provedení zní ještě lépe, než jak jsem ji později četl v českém překladu. Až teprve teď, když si pročítám knížku Podivné ticho – Hledání mimozemské inteligence 2.0 od Paula Daviese, jsem si uvědomil, jak toto téma úžasně literárně zpracoval A. C. Clarke, od něhož jsem četl snad skoro všechno, a prakticky skoro všechno z toho mě fascinovalo podobným způsobem. Samotný obsah knížky si už pamatuji jen velmi mlhavě a od té doby, kromě letmého nahlédnutí do českého překladu, jsem ji už nečetl, ale Prolog si dokážu vybavit velmi dobře. Zde je český překlad, který jsem nijak neupravil, ačkoli jsem něco takového občas pocítil:

Říkejme jim Prvorození. Třebaže se ani zdaleka nepodobali lidem, byli přesto z masa a krve a při pohledu do hlubin kosmu je jímala bázeň i úžas a doléhalo na ně osamění. A jakmile nabrali sil, začali se rozhlížet po druzích mezi hvězdami.
Na svých průzkumných cestách se setkávali se životem v bezpočtu podobách a sledovali průběh jeho vývoje na tisících různých světů. Přečasto vídali jiskřičky rozumu slabounce zablikat a pak opět pohasnout v propastech vesmírné noci.
A v celé Galaxii nenalezli nic drahocennějšího nad myšlení. Snažili se uchránit i sebemenší jeho výhonek. Stali se rozsévači na hvězdných lánech. Zasévali, někdy i sklízeli.
A čas od času, bez hněvu i lítosti, se nevyhnuli ani pletí.

Dávno už vymřeli obrovití ještěři, zkoseni hned na úsvitu svého slibného bytí náhodnou ranou gigantické palice odkudsi z kosmu, když průzkumná loď Prvorozených po cestě trvající celé tisíciletí vstoupila do Sluneční soustavy. Minula mrazivé vnější planety, krátce stanula nad pouštěmi zmírajícího Marsu a konečně shlédla na Zemi.
Pod sebou uviděli svět kypící životem. Po léta studovali, sbírali, katalogizovali. Když obsáhli vše, čeho byli schopni, započali s proměnami. Pohráli si s osudy mnoha živočišných druhů, na souši i v oceánech. Nejméně milion let však muselo uběhnout, než se měli dozvědět, který z jejich pokusů přinese ovoce.

Byli trpěliví, nesmrtelní však dosud nebyli. A v tomto vesmíru se sto miliardami sluncí je čekalo ještě příliš mnoho práce, volaly další a další světy. A tak se znovu vydali do hlubin kosmu a dobře věděli, že sem se už nikdy nevrátí. Nebylo toho ani třeba, pomocníci, které tu zanechávali, se měli postarat o všechno ostatní.

Na Zemi se šířily a opět ustupovaly příkrovy ledu, zatímco neměnný Měsíc nad nimi dál skrýval ono tajemství donesené z hvězd. V rytmu ještě pozvolnějším, než byl chod ledovců, se vzdouvaly a odplývaly přílivy a odlivy civilizací napříč Galaxií. Podivné, krásné i strašné říše vzkvétaly a opět zanikaly a své vědění odkazovaly těm, kdo přicházeli po nich.
A poté se tam kdesi mezi hvězdami vývoj rozletěl za novými metami. Prapůvodní návštěvníci Země už dávno dosáhli hranic možností těl z masa a krve. Jakmile se jejich stroje staly dokonalejšími než jejich tělesné schránky, nastal čas přemístit se do nich. Nejprve jejich mozky a poté již jen pouhé myšlenky se stěhovaly do jiskřivých nových domovů z kovu a krystalů. A v nich pak brázdili Galaxii. Kosmické lodi už nestavěli. Sami se jimi stávali.

Avšak éra strojového bytí rychle pominula. Ve svém neutuchajícím hledačství se naučili uchovávat poznatky v samotné struktuře prostoru, vtělovat navěky své myšlenky do mřížek znehybnělého záření.
Proměnili se tak posléze v čistou energii. Jen prázdné schránky, které odvrhli, se v bezduchém tanci smrti na tisících světů ještě chvíli zachvívaly, než se posléze rozpadly v prach.

Stali se pány Galaxie, po libosti teď mohli volně putovat mezi hvězdami nebo jako lehounká mlha pronikat do sebemenších skulin prostoru. Třebaže se však takto osvobodili od tyranie hmoty, nezapomněli zcela na svůj původ, na ono teplé bahno dávno zaniklých moří, z něhož vzešli. A jejich obdivuhodné nástroje zatím neúnavně pracovaly dál a střežily osud pokusů započatých před tolika věky.
Jenomže teď už nebyly vždy zcela poslušny příkazů svých tvůrců. Podobně jako veškerá ostatní hmota nebyly ani ony zcela imunní vůči nahlodávání Časem a jeho trpělivou, ani na okamžik nelenící služkou Entropií.

A někdy začínaly objevovat i vyhledávat své zcela vlastní cíle.


komentářů: 4         Komentáře (4)


Vložení nového příspěvku
Jméno
E-mail  (není povinné)
Název  (není povinné)
Příspěvek 
PlačícíÚžasnýKřičícíMrkajícíNerozhodnýS vyplazeným jazykemPřekvapenýUsmívající seMlčícíJe na prachySmějící seLíbajícíNevinnýZamračenýŠlápnul vedleRozpačitýOspalýAhojZamilovaný
Kontrolní kód_   

« strana 1 »

Axina
4
Axina 20.06.2012, 10:43:01
[3] Hovořilo se k tématu, ale neříkalo se totéž. Myslím, že je třeba rozlišit dva přístupy.

1. Subjekt se na začátky cesty rozloží (zřejmě na atomy) a na konci cesty se zase složí do původní podoby. I kdyby to technicky šlo, bylo by to nesmírně riskantní. Sebemenší chyba v procesu by mohla být pro existenci subjektu fatální. Tak je to myšleno ve Star Treku. I tam se někdy transport nepovede, "vzorec bytosti se ztrácí" až se nakonec ztratí úplně. Přemístí se jen neživé tělo, většinou však nedorazí do cíle ani to... Z pragmatického hlediska je to však přijatelné co do počtu entit. Stále je jen jedna. Přesněji řečeno nejvýše jedna. Nevznikají její klony. Jako například ve filmu "Zítra vstanu a opařím se čajem". I když tam byl princip vzniku klonů jiný.

2. Vědci (tuším, že fyzici) se na problém teleportace podívali z jiného úhlu a dospěli dokonce i k úspěšnému řešení, byť jen na úrovni jedné částice. Podstatou je vytvořit naprosto identickou kopii přenášeného subjektu z hmoty, která k dispozici v cíli cesty. Zapotřebí je samozřejmě obrovské množství informací k popsání subjektu. Tento přístup neohrožuje subjekt-vzor, ale vnikají subjekty-klony. Na místě je pak nerudovská otázka "Co s nimi"? Usmívající se


Axina
2
Axina 20.06.2012, 09:39:51
Mimochodem, víte o tom, že i jen taková teleportace je vlastně smrtelně nebezpečný zážitek?

http://vtm.zive.cz/aktuality/teleportace-je-smrtelne-nebezpecny-zazitek

Axina
1
Axina 20.06.2012, 09:32:44
Existenci ve formě energie bych brala jako alternativu k hmotnému bytí (třeba přechodnou formu existence při přemisťování se přes propasti vesmíru), ale ne jako jeho náhražku, jeho vyšší stupeň.
Taková inteligentní energie si může sice zaletět na druhý konec sluneční soustavy nebo do jiné galaxie, ale nepřivoní si k růži, nedá si k snídani vajíčka na cibulce, nevykoupe se v moři. O jiných aktivitách ani nemluvě Usmívající se
Je to hezký myšlenkový experiment, ale nic víc.

«     1     »