Smluvní ujednání

Smluvní ujednání upravující užívání služeb poskytovaných stránkami www.neviditelnycert.cz
Odsouhlasením tohoto smluvního ujednání se uživatel zavazuje dodržovat pravidla v něm stanovená.

V následujících bodech jsme pro Vás shrnuli celé smluvní ujednání.