Továrna na zločince

rubrika: Filosofický koutek


Vytváření negativních představ v naší mysli v podstatě znamená rozvinutí in-forem, které svou přítomností naši mysl svinují - zbavují ji energie. Tyto in-formy jsou vlastně kvantové objekty, které opakovaně nenapadají jen svého tvůrce, ale i jiné subjekty, které je přitahují tím, že produkují in-formy podobného charakteru. Ty se pak vzájemně skládají a kumulují, aby ještě více oslabily mysl postiženého subjektu nebo celých skupin subjektů. Jediná obrana proti těmto negativním obsahům psýché je vědomě je integrovat a zbavit je jejich emotivní síly.

Lucifer


geopoliticus-child.jpgPředstavme si člověka, jehož psýché má dostatek energie. Takový člověk se cítí příjemně. Čas pro něho ubíhá relativně velmi rychle, ale přesto příliš nestárne. Jeho vnitřní čas totiž plyne pomaleji než u ostatních lidí. Jeho tělo se pomaleji opotřebovává a nemoci se mu vyhýbají. Je v něm udržován rozvinutý pravzor zdravého správně fungujícího organismu. O takových lidech se říká, že se jim daří vše, na co sáhnou.

Naopak pro člověka bez energie představuje život sled nepříjemných událostí, dlouhých mučivých okamžiků, které ničí jeho zdraví a zkracují mu život. Tito lidé končí jako nemocní, unavení jedinci bez přátel a často i bez domova, již svůj život vzdali a nechávají se jím jen pasivně unášet. Nejsou schopni nic většího pozitivního vytvořit, maximálně jen něco zničit ve snaze pomstít se světu za svůj osud.

Vnitřní energie, životní síla jedince nic neříká o tom, jestli je tento člověk dobrý nebo zlý. Znamená pouze, že si našel nějakou vlastní cestu, jak si získávat a udržovat dostatek energie. Nejjednodušší a nejrychlejší způsob, jak člověk může získat dostatek energie, není kupodivu někde meditovat a očišťovat svou mysl od negativních myšlenek, ale vzít tuto energii jiným lidem, jiným živým tvorům a přírodě obecně...

Čistě teoreticky mohou lidé vedle sebe žít a vzájemně si neblokovat přístup k energii, jež k nim zcela zdarma přitéká přímo z univerza. V našem podvědomí je však vžitá představa, že této energie je konečné množství. Má-li jí někdo víc, musí mít někdo jiný této energie míň. To je takzvaná hra s nulovým součtem. Říká nám, že pokud chceme mít energie dostatek (to znamená co nejvíc), musí to být na úkor někoho jiného. Podle toho bychom se pak měli chovat a vzít na vědomí, že ostatní lidé se k nám budou chovat stejně. Vzniká tak boj o energii...

Existuje mnoho "her", které lidé spolu hrají a jejichž cílem je obehrát ty druhé o energii. Hráč se snaží získat převahu nad protivníkem, mít více peněz, majetku, lepší postavení a moc. Odměnou mu je získání většího životního prostoru, potěšení z toho, co získal a co mu skýtá možnost uspokojit jeho potřeby. Takový člověk nemá hlad, netrpí zimou, nemocemi chudých, nouzí ani nedostatkem tělesných potěšení. Nemusí se starat, jak dá najíst svým dětem a zajistí živobytí pro svou rodinu pro tento den, zítřek, pozítří ani další dny... Člověk získávající energii na úkor jiných se dokáže vyhnout mnoha věcem, které obírají o energii jiné lidi...

Jsou-li duše lidí vzájemně propojeny, vzniká v tomto poli pohyb energie. Energie teče od jednoho člověka k druhému, od jedné skupiny lidí ke druhé. V energetickém poli nevědomí se objevují místa, kde je dostatek energie, a místa, kde je jí nedostatek. Určité skupiny se zbavují negativních in-forem tak, že je přenechávají, nebo dokonce vnucují jiným. Postižení lidé se jich zase snaží zbavit. Nemám-li peníze na obživu, trápí mě to stejně jako hlad moje tělo. Vezmu-li někomu jeho peníze, zmizí problém, který mě trápil, a má jej pro změnu více či méně zase někdo jiný; samozřejmě pokud mě netrápí, že jsem někomu ublížil.

Čím méně energie má jedinec nebo skupina lidí, tím větší se u ní projevuje tendence ji získat zpět; a to často i mnohem horšími způsoby, než o ni byli připraveni. Jedinec, jenž má nejméně energie a největší tendenci ji za každou cenu získat (vysát) ze svého okolí, působí v lidském poli energie jako bezedná černá díra, která energii nasává, ale nevrací ji zpět. V krátké době se kolem něho nakumulují podobně postižení jedinci. kteří parazitují na toku energie, jež k nim přichází, a zároveň svou přítomností tento tok zesilují. Vytváří se gigantický vír hrozící pozřít vše, co nebude mít dost síly, aby odolalo jeho smrtonosnému sevření.

Boj o energii mezi lidmi není hra s nulovým součtem, ale výsledkem bývá snížení energie celého společenství. To, co nazýváme zlem, je důsledkem soupeření o energii mezi lidmi.

"Zlí lidé" nemusí být důsledkem nějaké "poruchy" v jejich organismu. Spíše mohou být produktem energetických procesů, které se odehrávají v kolektivním nevědomí. Představme si, že existuje továrna, jež produkuje zločince. Společnost s těmito zločinci bojuje, ale také současně investuje do továrny, která tyto jedince vytváří. Mnohem lepší než vést nekonečný a neefektivní boj se stále novými lumpy a zločinci by bylo nalézt tu továrnu a zničit ji.

Zdroj: Rostislav Szeruda, Kvantová duše


komentářů: 7         Komentáře (7)


Vložení nového příspěvku
Jméno
E-mail  (není povinné)
Název  (není povinné)
Příspěvek 
PlačícíÚžasnýKřičícíMrkajícíNerozhodnýS vyplazeným jazykemPřekvapenýUsmívající seMlčícíJe na prachySmějící seLíbajícíNevinnýZamračenýŠlápnul vedleRozpačitýOspalýAhojZamilovaný
Kontrolní kód_   

« strana 1 »

Lucifer
7
Lucifer 23.09.2011, 20:18:02
Honzo, takhle to samozřejmě taky funguje, ale vysávání energie není kravina, jakkoli beru Szerudovu teorii kvantové duše s nadhledem. Má zajímavé postřehy a ještě z té knížky tady budu něco reprodukovat.

6
Honza (neregistrovaný) 23.09.2011, 19:29:33
vysávání energie v pravém slova smyslu je kravina, jedná se spíše o to, že ten "slabší" se prostě v panické hrůze z toho, že ho ten druhý opustí či jinak naruší dogmata, na kterých onen lpí, podvoluje úkolování ze strany toho "silnějšího", přemáhá se, souhlasí s věcmi, se kterými uvnitř hluboce nesouhlasí a tím pádem žije schizofrenní život plný neúspěchu, negace, stresu, nevole ... to se dlouho vydržet nedá ... únikem je agrese ... proti partnerovi nepůjde, otočí to tedy proti sobě ... a zničí si pár orgánů, rozvrátí metabolismus, poškodí imunitní systém, jako kdybychom to neznali ...

Lucifer
5
Lucifer 23.09.2011, 01:07:42
A, někdy ani tohle nepomáhá. Jediné, co však spolehlivě pomáhá, je dotyčného vysávače energie vypnout ze svého přijímače ]Mrkající

4
A. (neregistrovaný) 22.09.2011, 15:52:35
Ludmilo, na to pomáhá buď nosit u sebe zaječí pacičku anebo vytrhnout za úplňku kostival, nasekat, přidat špetku rozrazilu a saturejky, povařit v syrovátce, přimíchat popel, usušit na prášek a nasypat energiivysávajícímu pod polštář. Pozor! Nesmí se to vařit při bouřce nebo slunovratu!!!!!

Lucifer
3
Lucifer 22.09.2011, 14:34:48
[1]

Hraje - ještě se k tomu dostanu, ale ne zítra.

2 Převaha jedince
Ludmila (neregistrovaný) 22.09.2011, 14:28:52
se silnější energii je znatelné zvlášť v rodině,kdy silnější jakoby vysává energii ze slabšího a tím mu nechtěně způsbuje oslabení organismu a vývoj chorob.Stává se,že po event.rozvodu se tento slabý jedinec jakoby zázračně uzdraví.

1
a.b.'s Multipass (neregistrovaný) 22.09.2011, 14:09:10
hraje v té knize nějakou roli rodina, výchova a zrcadlení chování okolí?
http://www.youtube.com/watch?v=wxk31QGTlT4

«     1     »