Poetický koutek


« strana 1 »

Přijímání


Sebe sama

 

Lucifer


Když na večerním nebi zvonily první zvony

Bohové spěchali do kostela

Aby se poklonili

Sami sobě

 

V tu dobu usínaly v kádích zlaté rybičky

Palčivé pochopení pro ně nikdo neměl

Paní Samomluvná koupila si v uzenářství podprsenku

Na rohu koupelny plakaly porcelánové panenky

Všichni se tlačili do blízkosti neposkvrněných

Indiáni tančili kolem sudu bílého prachu

 

Pak nastala chvíle

Kdy došlo k přijímání sebe sama

Už od půlnoci ten pocit

Sebou zmítal v rytmu tanga

 

V tu dobu se v kádích probouzely zlaté rybičky

Některé plavaly sem a jiné zase tam

Pán Upovídaný si koupil v baru poslední sklenku

Pod poklopem se syrečky červi v tanci

Těžiště polohovadlo smrtonosné vábení

Všichni se blížili do tlačenice poskvrněných

 

Když na ranním nebi zvonily poslední zvony

Bohové spěchali z kostela

Aby se poklonili

Sobě samým

 


komentářů: 34         


Už mě to tady nebaví


Když se lámalo 19. a 20. století, vystoupila silná generace mladých tvůrců, kterým se stal klasický kabát dosavadního umění příliš těsný a neodpovídající tomu, že svět přešlapuje na rozcestí. Kam vývoj půjde, netušili, a tak hledali, kde by se jejich naději dařilo nejlépe. Přemýšlivým se nabízela věda, revolučně naladěným socialismus, bouřlivákům vyhovoval anarchismus, jiní propadli spiritismu nebo našli útočiště v představě spásy „čistým uměním“. Ono zmatené hemžení dokázali někteří lehkovážnější nahlédnout s ironií a s humorem. Doba se jim za ten lehký cynismus pomstila, jako se to stalo například Františku Gellnerovi. Na co myslel, když (údajně) do krajnosti vyčerpaný válečným pochodem ulehl u cesty a čekal na konec? Bylo mu třicet tři let. Lepších časů se nedožil ani talentovaný Karel Hlaváček (23 let), ani Jiří Haussmann (24 let), ani Jiří Wolker. A možná bychom k nim mohli zařadit také Ondřeje Boleslava Petra (40 let), který inspiroval Petra Bezruče. Nejen filozofové doufali, že se brzy objeví „nový lidský typ“. Nové pokolení, jež stvoří zářivou budoucnost. Píše o něm později také Nezval (v divoké přírodě počne syna s černoškou), po svém a jinak vidí „nového člověka“ Gellner (za ženu vezmu si gorilu). Prales, džungle, daleký sever – všude je lépe než v naftalinové měšťácké zatuchlině. Aspoň v té fantazii, když už člověk denně musí být svědkem křiklavé bídy a dožívat s tuberkulózou. A Josef Uher, další z předčasně zemřelých a k naší škodě polozapomenutý, má docela jinou vizi. Nemohl vědět, že se i jím vysněné Grónsko tak trochu jednou rozplyne…

 

Stella


Do Grónska

 

Josef Uher

 

Jednoho dne zmizím odtud.

Jedu do Grónska.

V Grónsku je krásně.

Je tam bílý led a modrý vzduch.

Není tam hotelů s draperiemi.

Není cihelen. Obchodů se zbožím galanterním.

Není jedů ani léků. Rezidencí ni bordelů.

V Grónsku je krásně.

Není tam oltářů, není uršulinek.

Není svatých svátostí.

Není evangelií, koránů a talmudů.

Není zákoníků ani bajonetů.

Není republikánů,

nihilistů,

marjavitů,

není liberálů ani lokajů,

ani filantropů ani oběšenců,

není Piů Desátých ani Janů z Nepomuku,

není „Železné koruny I., II. a III. třídy“,

není excelencí,

inspektorů,

akrobatů,

není geniů ani tanečních mistrů,

není nadlidí, zlodějů a vrahů –

tam je společnost bílých lachtanů a pravých polárních

medvědů.

V Grónsku je krásně,

není tam symfonií ani kupletů,

není seriózních spisovatelů,

není rozžíhačů,

není svítilen,

je tam pouhá severní zář…

v Grónsku je krásně.

Jednoho dne zmizím odtud.

Jedu k bílým lachtanům a polárním medvědům.

Já čistý a oni čistí založíme nové zdravé plémě.

 


komentářů: 33         


Bláznivá


Valentýnská

 

Lucifer


Někdy mívám pocit

Že jsem se trochu zbláznil

Ale jenom trošičku

Asi jako ty

Když mi říkáš

Tak už přestaň brečet

 

Ty o tom jistě

Víš mnohem více

Než kohout zakokrhá

A nedospané chvilky

Se zamotají

Do pavoučích sítí

 

Někdy mívám pocit

Že tvé bláznivosti nedosáhnu

Ani kdybych úplně zešílel

A o tom vím jistě

Zase víc já

Aniž bych brečel

 

Možná si myslíš

Že někdy nemyslím

Ale to dělám schválně

Abys neměla pocit

Že musím vždycky myslet

Ty víš na co

 

Jsou okamžiky

Kdy mám pocit

Že tvůj pohled

Padá přímo do mých očí

Aniž bych ho tam čekal

A ty ani nevzlykáš

 

Díváš se na mě

Jako lovec na kořist

A já vím

Že ti budu chutnat

Ty však nikdy nevíš

Jak

 

Nikdy nemívám pocit

Že bych tě nemohl ulovit

S tím se musíš smířit

A neplač

Bláznivé holky

Se vždycky smějí

 


komentářů: 8         


Lapidárium (speleologické)


Původně jsem chtěl napsat báseň, která se náhodně skládá téměř ze všeho, co je v podstatě o ničem, do níž bych nenápadně zabudoval střípek téměř ničeho, co je v podstatě o všem. Nakonec jsem však pod tlakem básnického vyhoření od tohoto projektu ustoupil a rozhodl se učinit nápadný krok stranou do předem připravených pozic, o nichž jsem ještě včera vůbec nic netušil.

 

Lucifer


Jestli si někdo myslí, že napsat něco, co je naprosto nezajímavé, čemuž chybí jakákoli alespoň někým uchopitelná myšlenka, a přitom jakéhokoli čtenáře přinutit, aby z textu nedokázal odvrátit svůj zrak za účelem dosažení bezpříkladného kulturního orgasmu, je obdivuhodně náročnou literární kvintesencí, tak ho musím upozornit, že není, jelikož kupříkladu reklamní agentury dokážou téměř jakéhokoli člověka k tomu dokopat naprosto dementním způsobem.

 

Není nicméně v mém zájmu klesnout až na tu nejnižší úroveň, poněvadž si myslím, i při započtení veškeré své takřka nadlidské skromnosti, jsem schopen dosáhnout o jednu či dvě kapky vyšší úrovně, takže vás jistě nepřekvapí, že moje lapidárně předkládaná úvaha bohatstvím konzumní masturbace ani v tom nejmenším smyslu slova neoplývá, jelikož kupříkladu má slovní zásoba je nadmíru obsažnější, než čím vším vás mohou vší silou oblažit reklamní agentury, včetně politických adolescentů kypících přestárlými rysy v nanicovatém parlamentu.

 

Každého čtenáře mého literárně kvintesenčního textu musím nicméně varovat, že pokud i nadále odmítne odtrhnout z něho zraky, natožpak pokusit se s jeho pomocí ze svého nitra, jak nahoře, tak dole, vyexportovat neutuchající orgastickou levitaci, může dojít, v závislosti na jeho momentálním duševním, ale i tělesném stavu, k jeho nezvládnutelné defekaci, která mívá zpravidla za následek cílevědomou degradaci jeho septiku, jakož i nenapravitelné narušení zraku, sluchu, čichu, hmatu a paranormálních schopností vnímat radosti kulinárně opulentního světa.

 

Těm, kteří ani přes mé kontemplativní varování i nadále neodlepili zrak od dále se rozvíjejícího textu, jehož podstata je v prenatálním pučení všeho z ničeho až k absolutnímu zničení všeho v postkoitální resublimaci de facto téhož, mohu nyní zcela kognitivně naservírovat finálně korpuskulární dekapitaci čehokoli, co v životě viděli i neviděli, čím se kdy zabývali i nezabývali, jelikož tímto způsobem jsem latentně uchopen naplnit jakoukoli číši, i takovou, kterou spatřili jenom ve snu nebo v posttraumatickém dramatu literárně adorujících deodorantů:

 

Neproniknutelná

 

Když končilo léto

A začínal podzim

Potkal jsem jednu ženu

Která projevila zájem

Proniknout do mé duše

 

Řekl jsem jí

Klidně si to vyzkoušej

Do mé duše zatím

Ještě nepronikl nikdo

Ani já sám

 

Řekla mi

Já ti zase předávám své tělo

Zkus do něho proniknout

Ještě se to nikomu nepodařilo

Ani mně samotné

 

Řekl jsem jí

Asi to bude tím

Že jsme příliš samotní

Možná bychom si mohli vyměnit

Naše duše a těla

 

Řekla mi

Asi spíš myslíš propojit

Zaměnit jedno za druhé

A vytvořit něco třetího

Co už by nebylo samotné

 

Řekl jsem jí

Dávám ti svoje tělo bez duše

Je takto snadno proniknutelné

Každému se to podařilo

Ale ty nejspíš nemáš čím

 

Řekla mi

Dávám ti svoji duši bez těla

Je takto snadno proniknutelná

Každému se to podařilo

Ale ty nejspíš nemáš čím

 

Když končil podzim

A začínala zima

Stali jsme se mužem a ženou

Bez duše a bez těla

Proniknout však už nebylo do čeho

 

Ani speleologicky

 


komentářů: 9         


Boží nemluvňata


(Bezbožně zbožná pražcová symfonieta)

 

Lucifer


Stalo se to někdy pozdě v noci

Náhle jsem se probudil

A všude bylo prázdné ticho

Jakoby nikdo nic nedělal

Jen já jsem plně hleděl do stropu

Který tam vlastně vůbec nebyl

Něco se přece jenom pohnulo

Zprvu téměř neslyšně

Neviditelně a nevoňavě

Nehmatatelně

Bezbožně

 

Když jsem jel naposledy vlakem

Počítal jsem pražce a mýdlové bubliny

Každá výhybka byla bublifukem

Sčítal jsem zápory a klady

S nosem zabořeným do kapesníků z kytek

Nul a nekonečen

Lokomotivu táhla karavana bílých myšek

Které postupně černaly

A na každém semaforu

Visely reklamní tabule o tom

Že nikam nejedem

 

Stalo se to někdy v pravé poledne

Náhle jsem usnul

A všude bylo plno hluku

Jakoby všichni něco dělali

Jen já jsem nehleděl už ani do stropu

Který tam tak jako tak nebyl

Něco se přece jenom zastavilo

Zprvu až příliš hlasitě

Viditelně a voňavě

Hmatatelně

Zbožně

 

V hlubokém lese u nádraží

Začalo plakat něčí dítě

Vůbec jsem netušil

Že něco takového je ještě možné

Pak přidalo se druhé třetí čtvrté

Milionté

Nuly a nekonečna

Které (á) tam vlastně vůbec neměla (y) být

Výpravčí složil symfonietu z pražců

A na svět přišla

Boží nemluvňata

 


komentářů: 24         


Magorovy labutí písně


Na Ivana Martina Jirouse alias Magora jsem tady upozornil ve chvíli, když se odebral do magorových věčných poetických lovišť. Nebyl jenom básníkem, ale i člověkem, který se odmítal podvolit jakémukoli totalitnímu nátlaku, a to i za každou cenu. Byl to velmi slušný člověk, který neuměl a ani nechtěl lhát, a tak byl za své pravdivé názory pětkrát odměněn žalářem. Během jedné ze svých návštěv komunistické věznice (ve Valdicích) napsal sbírku básní, která se jmenuje Magorovy labutí písně. Sbírka vyšla v samizdatu v roce 1985, v roce 1986 v Mnichově a v roce 1989 v Purley na jižním předměstí Londýna. Předkládám několik ukázek z této Magorovy sbírky, které jsem doplnil jedním zajímavým dokumentárním filmem (videem) na jeho počest.

 

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 2         


Eschatologická


(Bez začátku a bez konce)

 

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 2         


Pád do propasti


(Odkud už není kam padat)

 

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 8         


«     1    2  3  4  5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30  31  32  33  34   »