Poetický koutek


« strana 1 »

Zhasni


(Nedívej se na mne)

 

Lucifer


Milan Kundera

(Monology, ČS, Praha 1965)

 

Jsem nyní jak ta šílená domácí paní,

která po celý den lucernou

si osvěcuje dům.

 

Bojím se i té nejkratší tmy víček.

Bojím se vůbec zamžikat.

Co kdyby, až otevřu oči,

místo tvé hlavy stála na polštáři krysa

a tenký jazýček mi přisouvala ke rtu?

 

Bojím se nějakého krutého žertu.

 

Bojím se, abys k ránu nebyl někdo jiný.

 

Bylo to tak smutné mít mnoho mužů.

Nech dneska světlo celou noc.

Můj milý,

zhasni,

nedívej se na mne…

 

Nechci, abys pořád viděl

mou škaredou tvář,

tu, kterou už od kolébky

kdosi poručil mi nést.

 

Tak nést, jak musí nést

při slavnostním marši zajatec

pro čísi smích a zábavu

nenáviděnou cizí zástavu.

 

Zhasni!

 

Nedívej se na mne…

 

Turn off the light

 


komentářů: 29         


Do deště


(Příště někdy ještě)

 

Lucifer


Padají kapky deště

Do deštníků

Zmatených poutníků

A tys mi řekla

Ještě

Ještě

Ještě ne

 

Dešťová mračna

Svírala naše deštníky

Jako kleště

A já ti řekl

Ještě

Ještě

Ještě ano

 

A voda tekla z oblaků

Jak z vodovodního kohoutku

Tys byla ve mně

Já v tobě

Ještě

Ještě

Ještě v sobě

 

Když hladina dosáhla

Až k našim deštníkům

Poutníci sbalili své kleště

A tak jsme si řekli

Ještě

Ještě

Ještě někdy příště

 

La donna è mobile

 


komentářů: 1         


Tajemná žena z města Ch


(Grafická)

 

Lucifer


Někdy v půli měsíce června

jsem bez jakéhokoli amoku

zamířil do města Ch

Už ani nevím

čeho jsem tam chtěl docílit

Možná ničeho

Možná se jen tak odchýlit

od svých běžných denních tras

 

Po náměstí se procházeli lidé

v oděvech velmi zvláštních

Atmosféra byla sváteční

Upil jsem ze sklenky zlatavého moku

už ani nevím kolikrát

a vydal se do nejbližšího parku

odkud jsem slyšel hudbu hrát

A také něčí hlas

 

Zástupy lidí zhoustly a stromy též

cestičky byly křivolaké

barevní motýli skomírali v kráse

A pak jsem ji spatřil

Tajemnou ženu v grafitových šatech

na podstavci z grafitu

Zatajil se mi dech

Už ani nevím proč

 

Tajemná žena z města Ch - Grafitová


komentářů: 2         


O ptácích


Jistě jste již vyčenichali, že letošní červen je věnován především poetičnosti. Sem tam prodchnutý erotičností až téměř pornografickou statečností, tu a tam prolnut samo se organizujícími hmotami, někdy i v podobě druhotné mysli, a lehkotonážními filosofickými úvahami či pohádkovými podobenstvími. Na rozdíl od těžkotonážního Máchova Máje tedy procházka růžovým sadem (s markýzem de Sadem). Dnes se započal letní slunovrat a já (Budulínek) se vám musím svěřit, že jsem byl obdařen schopností vnímat řeč ptačí. Rád si s těmi opeřenci povídám. Občas dostanu vynadáno, povšechně jsou však velmi přítulní. Tedy ne že by se tulili ke mně až tak natěsno, bezpečný odstup si udržují stejně jako své peří, ale rozumíme si velmi blízce. Jsou to taková blízká setkání ptačího druhu. Nějakou tu báseň o ptácích bych uměl napsat, ale malování mi nikdy nešlo. Držet v ruce štětec mě prostě nebaví. Nedá se z něho pít vinný mok. Předávám tudíž slovo Jacquesovi Prévertovi.

 

Lucifer


Jak namalovat portrét ptáka

(Else Henriquezové)

 

Jacques Prévert

 

Musíte nejdřív namalovat klec

s otevřenými dvířky

pak namalovat

pro ptáka

něco krásného

a prostého

a milého

co ptáka přiláká

postavit plátno poblíž stromu

na zahradě

v hájku

nebo v lese

ukrýt se za strom

a mlčet

nehnout ani brvou…

Někdy pták přiletí hned se vší kuráží

a jindy váhá celé roky

než se odváží

Nesmíte ztratit trpělivost

čekat

čekat třeba celou věčnost

Čas čekání

však není nijak úměrný

kvalitě obrazu

Když konečně pták přiletí

pokud přiletí že

musíte mlčet z hloubi duše

počkat až vletí do klece

a když je uvnitř

musíte zlehka zavřít štětcem dvířka

a potom

smazat všecky mříže

a dávat pozor abyste mu nezkřivili ani pírko

Musíte namalovat strom

a najít ptáka

tu nejkrásnější větev

a namalovat listí na větvích a svěží vánek

sluneční paprsky

a bzukot hmyzu v žáru léta

a potom čekat až pták začne zpívat

Jestliže nezpívá

je to zlé znamení

znamení že obraz není k ničemu než k vyhození

Když zpívá je to dobré znamení

znamení že obraz je bez kazu

Zlehýnka vytrhněte

jedno z ptačích per

a napište své jméno v rohu obrazu.

 


komentářů: 6         


Pornografická


(Testosteronově eschatologická)

 

Lucifer


Spektakulární údolí s metaforickou implementací

Konsensuálně láká kompilační básníky

Za účelem explicitně pejorativní konotace

Či přímo obligátně profylaktické penetrace

 

Spermatologické družstvo vyráží k zteči

Nárys bokorys půdorys klitoris

Vaginální entuziasmus explicitně segregační

Verifikace kontemplace kognitivní edukace

Pluralitní faux pas

Postkoitálně obsesivní audit

Stigmaticky apriorní konečná

Prizmaticky satisfakční nihilismus

 

 Konsensuální údolí s pejorativní konotací

Spektakulárně láká profylaktické básníky

Za účelem implicitně metaforické penetrace

Či přímo obligátně kompilační implementace

 

Speleologické mužstvo opět vyráží k zteči

Kontemplativně následované básnířkami

Klitoris půdorys bokorys nárys

Ondulační prstíky masírují jejich hýždě

Ambivalentně extrahovaná kopulace

Astigmaticky bezprizorní počátek

Singulární pas faux

Reprodukčně sofistikovaný hédonismus


komentářů: 7         


Erotická


Ačkoli je májový měsíc lásky už za námi, nic nám nebrání přistoupit v půli června k letní ovulaci. Za tímto účelem jsem pro dnešek vybral čtyři básně, jež mi svěřila Astra (Tahiti). Reprezentují její erotickou poezii z šedesátých let minulého století. V pátek bude následovat můj čerstvý básnický počinek mnohem drastičtějšího obsahu.

 

Lucifer


Astra

 

LNU K TOBĚ TAK

JAKO RYBA K VODĚ

KE VZDUCHU PTÁK

 

Jsou prosté věty

Já se tak těším

já se tak těším tam

na dno tvé tůně

kde se tě dohmatám

Zapadnu do tebe

jako kámen

Ber si mě dokud jsem

nejsem nekonečná

dokud však jsem

 jsem ti vděčná

za nepoznané chvíle

které jsi nastražil

Kdybych tě neměla

nebyl bys vůbec žil

Ještě jsem všechno nenabídla

mám dosud zřídla

která jsi neokusil

Jsou věci mezi tebou a mnou

Je tůně Nikdo o ní neví

Jen ty a já

my dva

 

---

 

Polož mě na zem

Láska jsou přesýpací hodiny

a každá je blázen

co neví

že nejhezčí pocity

přicházejí z muže

(ovšem když může)

Polož mě na zem

ať nejsme bez viny

Má kůže na to čeká

Na zemi se hraje odvěká

hra na tělo

Polož mě na zem

aby mé tělo vědělo

že země je tvrdá

že neuhýbá

že na zemi se nejlíp

miluje

Tak už mě konečně strhni na zem

nebo to udělám já s tebou

 

---

 

Chtěla bych tě mít

na balvanu uprostřed noční řeky

Pak sklouznout

do prohřáté vody mezi rybí řeč

A taky bych chtěla slyšet

tvoje vzdechy a abys volal

v  o  d  o   m  á  m   t  ě   v  š  u  d  e

Chtěla bych se s tebou utopit

 

---

 

Zastav se čase

Ať dlouho zní

ta chvíle poslední

a tma ať nahýbá se

jak koruny stromů

 

Zastav se chvíle

 

Ale čas

čas nám tká na rubáš

až jednomu z nás

dopřede poslední nit

V té chvíli všechno

co teď je nám tolik milé

přestane být

 

Zastav se chvíle


komentářů: 4         


Jsi ještě na světě?


Prostě buď…

 

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 12         


O lásce pyšného básníka


Májový čas dorazil ke své půli. V ní se jaro láme z dětské skotačivosti a pubertální rozháranosti do vyvážené květnatosti a téměř dospělé vyzrálosti. Plná zralost však nastává až v létě a moudrost přichází s podzimem. V zimě je třeba zatopit v kamnech. Teď se však kochejte májovým tím časem, příroda nespěchá a vychutnat je třeba každou její fázi. Však to znáte: Co se člověk v mládí naučí… Takže se učte. A jelikož zbývá ještě druhá půle měsíce lásky, učte se milovat. Nejen přírodu, lidi, ale i sebe – to divé zvíře ve svých srdcích. A nezapomeňte, že Pieroti (básníci) nestárnou a staré lásky nerezaví. Anebo ano?

 

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 6         


Moje busta


Napsáno v lednu 1987 v plzeňské vojenské nemocnici.

 

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 4         


Dravec je oběť v Hotelu z papíru


(So long Marianne…)

 

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 2         


«     1    2  3  4  5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20  21  22  23  24   »