Archiv - Duben 2014


« strana 1 »

Věštecká středa posledního dne v dubnu

rubrika: Povídání


Takže zítra se konečně dostaví kalendářní První Máj, čemuž dnes bude předcházet hromadný odlet čarodějnic, což je od nich velmi hezké, poněvadž Máj je už od dob Karla Hynka Máchy nezpochybnitelným časem lásky. V českém kalendáři má dnes svátek Blahoslav, tudíž mi nezbývá než mu poblahopřát, jelikož blahoslavení budiž jurodiví duchem, neboť jejich jest království Májové. Můj přínos k této drastické transformaci ze závěrečného dubnového juchání čarodějnic k láskyplnému májovému muchlování bude však velmi pragmatický, lehce okořeněn mými již delší dobu ověřenými věšteckými sklony. V mém přínosu nicméně, ani nic více, neočekávejte nějakou systematičnost – bude totiž servírován způsobem, jenž připomíná chaotické poletování nudlí v bandasce.

 

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 9         


Udělej si svůj vesmír

rubrika: Populárně naučný koutek


V předchozím pojednání o vesmírech (Vesmír z ničeho – Naše bídná budoucnost?), které jsem převzal z jiného zdroje, než ke kterému se opět vracím, jsem zkumuloval skoro všechno, co se k tomu tématu dá říci, k čemuž slouží i na konci uvedený seznam souvisejících článků. John D. Barrow má ve své knize ještě celou řadu zajímavých modelů vesmíru, každý z nich je obdařen něčím velmi pozoruhodným, ale jak už jsem v této sérii někdy předtím naznačil, celou tu vesmírnou encyklopedii zde překlápět nehodlám. Někdy pouze na něco zajímavého, jak od Johna D. Barrowa, tak ještě i od Lawrence M. Krausse, upozorním. S jedním takovým upozorněním, jež se týká šílené myšlenky, že dostatečně vyspělá civilizace může být schopna „vypěstovat“ úplně nový vesmír s pro život mnohem lepšími parametry, v němž se možná nacházíme i my, přicházím dnes. Až na odkazy týkající se strunové teorie plus jednoho kosmologa se v následujícím textu na žádný jiný odborný termín odkazovat nebudu. Vše podstatné je v tom předchozím pojednání:

 

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 17         


Místa, která by neměla být

rubrika: Pel-mel


Před dvěma lety žil světový tisk předpokládaným koncem světa, jehož datum mělo být stanoveno mayským kalendářem. I to je jedním z témat Gregga Bradena, autora knihy Hluboká pravda. Braden vypráví „lidský příběh“, jak ho chápe on: geolog a vedoucí projektant počítačových systémů. (Zabývá se mimo jiné bezpečností internetu.) Napsal několik knih o vlastních archeologických objevech, luští staré texty… Jeho názory jsou ovlivněny příslušností k hnutí New Age. Přiznávám, že po zjištění tohoto faktu se mi do četby nechtělo. Ale když jsem si ověřila pravdivost skutečností, které Braden uvádí, také z jiných zdrojů, přečtení nelituji. Zásadně s autorem nesouhlasím v jednom názoru. V pohledu na nejstarší dějiny v tom smyslu, že podle Bradena PŮVODNĚ člověku nebylo vlastní násilí. Ale v tomto článku se chci podělit o nové poznatky získané na základě archeologických nálezů posledních let.

 

Stella


Celý článek »

komentářů: 28         


Sobotní předmájová

rubrika: Poetický koutek


V důsledku letošní naprosto neomluvitelné absence ročního období jménem Zima (viz Zima nezima) se nám veškerý ten roční klimatický vývin (nezaměňovat s vývinem klimakterickým) posunul zhruba o deset dní kupředu, takže kupříkladu šeříky, jež obvykle, když Zima nemá „áčko“, vzkvétají někdy počátkem května, což je český krycí název pro Máj, kdy již odrostlí jarní skřítci hrají v rozkvetlých lesích na šalmaj. Mimochodem, šalmaj je dle tetičky Wikipedie dřevěný dechový nástroj s dvojitým plátkem (strojkem) a kónickým vývrtem, a je předchůdcem hoboje a anglického rohu, což je jistě velmi zajímavé. Takže když to tak nějak shrneme: má dnešní předmájová sobotní oddechovka je už vlastně májová, a až to bude příští víkend napsáno v kalendáři, bude tu psát, či hrát na šalmaj, někdo jiný.

 

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 14         


Digitální demence – Jde o naše děti

rubrika: Pel-mel


Vzhledem k předchozím reakcím na úvod k Digitální demenci od Manfreda Spitzera jsem se rozhodl pro dnešní páteční finále tohoto týdne ten úvod dorazit. Jak se již v poslední době stalo obvyklým, sobota bude velmi lehká, takové vyšumění týdne, a neděle nebude, ledaže by sem tam něco tak trochu došumělo. Zde je tedy tento týden poslední důležitá záležitost, jež vám jistě zvedne vaše šumivé digitální sebevědomí:

 

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 29         


O lásce, o zradě…

rubrika: Poetický koutek


Když naříkáme na osud, na všelijakou smůlu, která nás pronásleduje, je dobré si připomenout někoho, komu nebyl dopřán ani zlomek toho, z čeho se můžeme radovat my. I když svůj život sami vidíme jako průměrný a možná i nudný. Některé lidi nepochopitelně pronásledují samé nepříznivé události, a přesto dokáží dobře žít. Ale jsou také lidé, kteří v sobě pěstují pocit trvalé křivdy. V každodenním životaběhu nás nenapadne přemýšlet o tom, jak velký dar máme, když můžeme svou cestu volit nebo aspoň její směr ovlivňovat. Taková možnost někdy nebyla dopřána celé generaci…

 

Stella


Celý článek »

komentářů: 8         


Digitální demence

rubrika: Pel-mel


Jak jsem oznámil v předchozím téměř stenografickém zápisu svého návratu z velikonočního výletu, dostala se mi do jedné i druhé ruky již předem připravená knížka od Manfreda Spitzera, která pojednává o digitální demenci. V posledních dnech je to hned druhá knížka (první byla Lidé a manipulace od Jana Jílka), jež se dotýká jednoho z mých zde nejvíce probíraných kulturně společenských témat. Jak manipulace lidí, nejen v osobních vztazích, ale i prostřednictvím hromadných sdělovacích prostředků, tak digitální demence prostřednictvím moderních vědecko technických pomůcek. Obojí svým způsobem představuje dva různé pohledy na totéž, což kdysi František Koukolík nazval „vzpourou deprivantů“ (viz třeba Vzpoura deprivantů a Rekapitulace vzpoury deprivantů).

 

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 23         


Návrat z velikonočního výletu

rubrika: Pel-mel


Pravidelnému čtenáři jistě neuniklo, že jsem o Velikonocích brouzdal českou krajinou, jež, jak už pravil praotec Čech, oplývá mlékem a strdím. Výlet byl vskutku úžasný. Navštívil jsem řadu zajímavých míst, kupříkladu jeden klášter, v němž jsem pocítil potřebu zachumlat se do na zdi visícího mnišského roucha a už v tom klášteře zůstat, abych svá dlouhá rozjímání mohl konečně v klidu, bez jakéhokoli pošahaného venkovního rozruchu dokončit. Jenže mě čekala ještě další zajímavá místa a přírodní krásy, tak jsem od toho velmi jurodivého úmyslu zcela zbaběle upustil. V následujících řádcích ode mne neočekávejte podrobný popis mého velikonočního výletu, možná, až ty zážitky ve mně patřičně dozrají, se ho někdy dočkáte. Jak praví název tohoto příspěvku, soustředím se především na zážitky během a krátce po svém návratu.  

 

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 7         


Lidé a manipulace II

rubrika: Pel-mel


Můj velikonoční výlet je u konce, zbývá už jen čertí pomlázka. O Velkém pátku jsem tady v zájmu manipulativního ukřižování sebe sama upozornil na knížku od Jana Jílka, které se zabývá lidskými manipulacemi z obecného hlediska. Na závěr jsem prohlásil, že se v průběhu této cesty mlékem a strdím oplývající českou krajinou pokusím z oné knížky dobrat ještě něčeho dalšího. Dobral jsem se zhruba jedné její třetiny a pro dnešek jsem vybral výňatky z druhé části první kapitoly, v níž se autor zabývá otázkou, proč a za jakých okolností odmítnout požadavek někoho jiného.

 

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 20         


«     1    2  3   »