Pohádky


« strana 1 »

O princezně Ponožce


Na okraji jedné galaxie na okraji vesmíru se nalézala taková nanicovatá hvězda jménem Ponožka. Kolem ní kroužilo sedm planet. První tři zely pustinou, poslední tři taktéž. Jenom ta čtvrtá na svém povrchu zplodila život. Zprvu byl takový nanicovatý, jelikož se bakteriím a virům do práce moc nechtělo. Jednoho nanicovatého dne té planety se však stalo, že na ní havarovala hvězdná bárka z nedalekého slunečního systému, kde to životem nejrůznějších forem včetně inteligentního doslova kypělo. Posádku toho hvězdoletu tvořili migranti, které už přestal bavit blahobyt ve své domovině, a tak vzali roha, aby se upelešili v nějaké dostatečně konejšivé pustině. To se jim takříkajíc podařilo, ovšem s tím, že po přistávací havárii na Ponožce přežili pouze dva – naštěstí opačné genderové orientace. Říkejme jim třeba On a Ona. Když se On a Ona z havárie otřepali, usoudili, že jako základ jejich živočišného přežití jim baktérie a viry stačí a bezodkladně se začali věnovat sexuální kopulaci, aby tento základ obohatili.

 

Lucifer


On a Ona s přispěním baktérií a virů zplodili sedm svých potomků, tři mužské, tři ženské a jednoho obojetného. Obojetný byl okamžitě prohlášen za krále, jelikož bylo zřejmé, že se může rozmnožovat pouze sám se sebou, což začal v rámci hermafroditního programu řešit neústupně opulentním způsobem. Po králi Hermafroditovi Prvním převzal trůn Hermafrodit Druhý, po něm Hermafrodit Třetí, Čtvrtý, a tak dále. Poddaný lid byl vygenerován standardní sexuální kopulací, kterou nastartovala původní šestka v podání dvojic opačné genderové orientace.

 

Když nastoupil na trůn Hermafrodit Sedmý, nastal problém. Jeho hermafroditní pučení bylo totiž kompletně zablokováno. Poddaní vědci z Akademie Ponožkových Věd (APV) došli časem k závěru, že původem této takříkajíc hermafroditní rakoviny je postupně se rozvíjející genetická vada, kterou v sobě nesli On a Ona tak nějak napůl. Král Hermafrodit Sedmý tudíž vyhlásil vědecký grant, jehož cílem bylo tento problém vyřešit. Grantová agentura APV ho po dlouhých tahanicích mezi nejrůznějšími vědeckými gangy nakonec udělila týmu profesora Uklohněného, jelikož s Hermafroditem Sedmým (H7) dokázal udržet nejlepší pitný režim.

 

Profesor Uklohněný (PU) se s tím moc nepáral. Břitce došel k závěru, že H7 je hermafroditně impotentní bez jakékoli šance na uzdravení, a tak mu nenápadně podstrčil své zrovna narozené miminko krátce poté, co s ním absolvoval neuvěřitelně urputnou několikadenní seanci pitného režimu. Když se král H7 po několikatýdenní kocovině probral jakž takž k svéprávnosti, PU mu ukázal na kolíbku vedle jeho lože a pravil:

 

Milý králi H7, můj tým z APV náš společný grant dotáhl až do konce. Zde je tvoje dítě, které na tobě začalo pučet v době, když jsme u sedmé láhve ginu začali hrát skořápky. Řešení nebylo jednoduché, takže se nediv, že tvé dítě, které si jistě zasloužíš, působí dojmem ženského pohlaví. Neviděl bych v tom žádný problém. Vědomí poddaného lidu se dá snadno transformovat díky našim neoblomným sdělovacím prostředkům a zaměstnanci APV ani nepípnou, jelikož jim jde v první řadě o pozici, v druhé řadě o prachy a v třetí řadě o život. Vzhledem k těmto faktům se domnívám, že tvoje pozice bude posilněna, když během svého nadcházejícího proslovu k poddaným prohlásíš, že nadešel čas k reformní přeměně naší společnosti, a předložíš návrh, aby se tvé dítě nejmenovalo princ Hermafrodit Osmý, ale princezna Ponožka První (PP). Koneckonců jsme na planetě Ponožka (P), tak proč by se její budoucí vládkyně nemohla jmenovat též tak.

 

H7 dojedl sedmou kyselou okurku, takže ho přestala bolet hlava a ostatní údy, pohlédl na PU a pravil:

 

Máš pravdu, ty můj nejlepší pitný režime PU. Vzpomínáš, jak jsem během hraní skořápek ucedil poznámku, že nám asi začínají smrdět ponožky? A tu ses uculil a odvětil: tak si je sundejme. Když jsem se probral z kocoviny a vrhl pohled na své nohy, byly bez ponožek, pročež jsem usoudil, že jsem tvému návrhu vyhověl. A tak si myslím, že mohu vyhovět i tvému dalšímu návrhu.

 

H7 vrhl pohled do PU podvržené kolíbky a procítěně zaskřehotal:

 

Ty moje nejroztomilejší PP, vítám tě na P.

 

Princezna Ponožka rostla jako baktérie a viry v Petriho misce umístěné v inkubátoru ozařovaném rentgenovým terawattovým laserem. Poddaní pořádali pravidelné PípŠou, při kterém se snažili napodobit pitný režim H7 a PU, takže kromě zlenivělých bakterií a virů už nepracoval skoro nikdo. To se samozřejmě projevilo na ponožkovém HDP, což vedlo k nedostatku téměř všech konzumně důležitých produktů na pultech velkoprodejen.

 

Jak se ta ekonomická krize začala navyšovat, tak poddaní, s výjimkou těch, kteří si vystačili s pančovaným krabicovým vínem, začali vést takové dost nechutné revoluční věci. Vůdcové revolučních uskupení hlásali, že společenská reforma byla podloudným podvrhem, ne každý z nich však toto hlásání přežil ve zdraví. Jenže napětí a nedostatek kvalitního pitiva narůstalo a k dostání už nebyly ani ženské vložky či kotníčkové ponožky. Možná něco pod pultem, ale za těžký peníz.

 

Už to vypadalo, že dojde k něčemu jako ponožkovému převratu, ale do tohoto vývoje rázně zasáhla zpráva v bulvárním tisku, že H7 a PU podlehli cirhóze jater. Poddaným lidem to zacloumalo jako muchomůrky bílé. Co teď bude? To se máme jako klanět jakési ponožkové královně? A to ještě na sucho? Všichni čučeli na veřejnoprávní sdělovací prostředky a s připravenými klacky čekali, aby se dozvěděli, do koho mají těmi klacky začít bušit anebo s nimi zatopit v kamnech.

 

Zpočátku to vypadalo dost bledě. Nějaký profesor Vyhoněný (PV), který převzal otěže od PU, začal blábolit cosi o Heisenbergově principu neurčitosti, ale jelikož nebylo zřejmé, kdy a kde se současně vyskytuje, klackem do hlavy nedostal. Faktem tohoto úvodního výstupu nicméně bylo, že lid poněkud znejistěl a někteří z těch radikálnějších začali dokonce střídat vodku s vodou, jejíž cena ovšem šla též dost nahoru. Vůdčí představitel nejradikálnějšího křídla Lidové strany ponožkové se venkoncem upil vodou destilovanou z akumulátoru. Náhle se však zčistajasna na všech stránkách a obrazovkách veřejnoprávních i bulvárních médií objevila princezna Ponožka a prohlásila:

 

Milí spoluobčané desertní planety Ponožka slyšte:

 

Jako právoplatný nástupce H7 jsem se měla stát vládcem této planety, avšak ne jako král, ale jako královna. Čili ne H8, ale P1. Tohoto úřadu se však před vašima očima veřejně vzdávám. Chci být i nadále princeznou, tedy vlastně též P1 či spíše PP1, a domnívám se, že vláda hermafroditů může být ukončena. Koneckonců nejsem dítě H7, ale PU, matka mi nebyla představena. V podstatě nemám důvod být princeznou, ale jelikož jsem žena, tak si myslím, že každá žena se může cítit být princeznou. A každý muž princem. Pokud princ a princezna dotvrdí svůj vztah sňatkem, stanou se králem a královnou. Ale jenom pro sebe. Ve své kuchyni, ve své posteli, ve svém soukromí. Ne na veřejnosti. Tam jsou stejnými lidmi jako vy všichni. A nezapomeňte pravidelně prát ponožky a s pitným režimem si moc nezahrávejte.

 

Vaše PP1.

 

Na planetě Ponožka nastalo takové ticho, že by byl slyšet i dopad nanometeoritu. A někde v červí díře se On a Ona znovu otřepali.


komentářů: 1         


Okoralenka


Byla jednou jedna dívka a ta byla tak okoralá, že skýva měsíc starého chleba je proti tomu exkluzivní žvýkačka. Není tedy divu, že jí říkali Okoralenka. Okoralenka měla za sebou prakticky vše, co za sebou může mít člověk, který je okoralý víc než skýva starého chleba.

 

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 5         


Miminko


Na obzoru se začíná rýsovat víkend, v zájmu jehož prožití vám tímto způsobem předkládám pohádku. Proč pohádku? Tak zaprvé proto, že poslední pohádka tady byla před dvěma měsíci bez dvou dní; a za druhé proto, že se cítím poněkud vyčerpaně, což znamená, že jsem schopen napsat tak akorát pohádku. A pak je tady ještě třetí důvod: Meteorologové na tento víkend ohlásili další vlnu babího léta s maximálními teplotami nad dvacet stupňů Celsia, takže mi nezbývá, než si začít balit tlumok k opětovné výpravě na Vyšehrad. Vzhledem k takto závažnému stavu mé osobnosti je nabíledni, že pohádka, kterou se vás pokusím oblažit, je spíše antipohádkou. Skutečná pohádka má jakousi logickou stavbu ověnčenou nejrůznějšími metaforami a ukrývá v sobě určité ponaučení. Tahle je nelogická, nějakou metaforu v ní možná najdete, ale určité ponaučení nehledejte. A navíc je psána ve třetím rodě.

 

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 7         


O Sněhurkovi Prvním (OSP)


Bylo jednou jedno Velmi teplé království, v němž slunce svítilo od východu do západu a valnou část roku téměř v nadhlavníku, což mělo za následek, že všichni jeho obyvatelé byli opáleni až téměř na uhel. Králové se svými manželkami se střídali jako roštěnky na grilu, poddaní se opékali pod grilem, ale jinak království docela vzkvétalo včetně troglokytek, parastromů, z nichž některé se dopídily až velikosti uhelných bonsají. Vše vypadalo tak, že Velmi teplému království (VTK) už lépe být nemůže. Ti, kdož si pod pojmem „lépe“ představovali „hůře“, byli okamžitě vypátráni Královskou bezpečností (KrB) a střelhbitě zpacifikováni s pomocí technologického zázemí Paramilitantních přátel žehu (PPŽ).

 

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 9         


Nebavěnka


Na jedné malé planetě jedné malé hvězdy v jedné malé galaxii na okraji jedné malé kupy galaxií se nacházelo jedno malé království, které se nazývalo Zábavné. Nazývalo se tak proto, že od shora dolů, tedy od krále až po nejpoddanějšího poddaného se všichni snažili, aby se neustále bavili. A měli proč.

 

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 5         


Bejbilonská pohádka


Na vzdálené periferii jedné kuličkové hvězdokupky se nacházela dýchavičná hvězda, kolem níž se kutálela jedna jediná planeta připomínající ohlodanou briketu. Bylo to dost pusté místo, ale i tak se na něm svého času vylodila jakási pitoreskní družina v čele s NaBouchaným Dnesorem (NBD). Jen co NBD ihned po dopadu na povrch Brikety vysmrkal ze své nosní nanotrubičky lepkavé nanokuličky, prohlásil briketovou planetu za své království, čímž se de facto i de iure jmenoval jeho králem. Zbytek družiny blahosklonně povýšil na své poddané, Briketu přejmenoval na Bejbilon, tento název duplikoval i na své čerstvě narozené království a okamžitě se ujal jeho rekultivace.

 

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 7         


Kterak stařenka se stařečkem přišli k dítěti


Byl jsem upozorněn mimo prostory tohoto webu, že už dlouho jsem tady nedal pohádku. Tedy já si myslím, že to není až tak dávno, kdy jsem tady vysadil Světlonošku, ale faktem je, že dotyčný(á) upozorňovatel(ka) může mít časomíru nastavenou na úplně jinačím levelu. Tento fakt jsem přijal a chutě se pustil do díla. Takto iniciovaná pohádka, kterou vám předkládám k víkendovému odpočinku za účasti babího podzimu (teploty se mají vyšplhat až k nějakým patnácti stupňům, stupnici si vyberte dle své letory), je určená především dětem, úplně těm nejmenším a nejužvatlanějším, jelikož má tytéž vlastnosti. Hlavním důvodem této fokusace na co možná nejnižší věk čtenáře je zvětšit návštěvnost Neviditelného čerta této skupinky obyvatel, jelikož se momentálně pohybuje kolem nuly, a v tomto případě se jednoznačně jedná o Kelvina. Čtenáři, kteří se dožili již poněkud vyššího věku, jenž však nepřekročil hranici sto (ne, ani Celsius či Fahrenheit v tom nejede) si však též mohou přijít na své, když se budou dostatečně soustředit a z pohádky vypreparují představu (po(na)učení), kterak s nosnou myšlenkou pohádky naložit, když překročí stovku (ani Réaumur v tom nejede). Takže konec žvatlání, dudlík (je povoleno nahradit ho cigárem či hrdlem lahve kvalitního pití) do pusy a jdeme na to.

 

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 9         


Světlonoška


Na vzdáleném okraji galaxie Jablečný protlak se nacházela potemnělá hvězda Pudink, kolem níž obíhalo devadesát devět planet, ale jenom ta devátá ještě jevila nějaký život. Jmenovala se Rozinka devátá a ve svých temnotách ukrývala království Světlonosné. Kdysi v něm bývalo hodně světla, proto ten název, jenže posledních několik milionů místních let byl Pudink už jen sotva viditelným dohořívajícím uhlíkem, zbytek galaxie téměř v nedohlednu, takže prakticky tma tmoucí.

 

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 35         


Dítě hromu


Z knížky Williama Elliota Griffise jsem tady přetlumočil už pět japonských pohádek. Poslední z nich se jmenuje Jak se sluneční bohyně nechala vylákat z jeskyně. I jarní slunce se už nechalo vylákat ze zimní jeskyně, takže nadešel čas, abych tuhle japonskou pohádkovou rapsodii zakončil číslem šest. Jak možná víte či nevíte, šestka je Luciferovým magickým číslem. Magické je i tohle jaro, které si o brzkých Velikonocích odpustilo sněhové radovánky. Šestá a na dlouhou dobu či úplně navždy poslední japonská pohádka, kterou vás v poněkud zkrácené a lehounce stylisticky poupravené formě oblažím, je o dítěti hromu. Někdy si takhle připadám, ale zatím se nechystám odejít do mraků.

 

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 1         


Princezna Bajka


(Někdy i Pohádka)

 

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 0         


«     1    2  3  4  5  6  7   »