Telepatie

rubrika: Pel-mel


V minulosti se čtení myšlenek považovalo za tak důležité, že bylo spojováno s bohy. Jednou z nejzákladnějších vlastností každého božstva je schopnost číst naše myšlenky a plnit naše nejhlubší tužby.

 

Lucifer


telepat.jpgSkutečný telepat, jenž by uměl libovolně číst myšlenky, by se snadno stal nejbohatším a nejmocnějším člověkem na Zemi, mohl by pronikat do myslí bankéřů na Wall Streetu i ovládat své soupeře. Obrovskou moc skutečného telepata ozřejmila slavná série románů Nadace Isaaca Asimova, často nazývaná největším z vědeckofantastických románů všech dob. Galaktická Říše, která vládla tisíc let, je na pokraji pádu a zkázy.Tajné společenství vědců - nazývané "Druhá Nadace", která má dohlížet na "První Nadaci" se sídlem na planetě Terminus -s použitím složitých rovnic předpoví, že Říše nakonec padne a civilizace se pohrouží na třicet tisíc let do temnot. Vědci na základě těchto rovnic vypracují podrobný plán, který by pád civilizace zkrátil na pouhých několik tisíc let. Pak se však přihodí katastrofa. Jejich složitým rovnicím unikla jediná událost, totiž narození mutanta zvaného "Mezek". Ten se díky schopnosti ovládat lidskou mysl na velké vzdálenosti zmocní vlády nad Říší. Galaxie je tak odsouzena k chaosu a anarchii, dokud se nepodaří telepata zastavit.

Ve vědeckofantastické literatuře nalezneme podivných příběhů o telepatech spoustu, skutečnost je však mnohem střízlivější. Myšlenky jsou soukromé a neviditelné, a proto mohou šarlatáni a podvodníci již staletí využívat naivity a důvěřivosti některých z nás. Jedním z jednoduchých společenských triků používaných kouzelníky a jasnovidci je využití pomocníka neboli volavky, který je usazen mezi diváky a jehož myšlenky pak jasnovidec čte. Kariéra řady kouzelníků a jasnovidců byla založena na slavném "kloboukovém triku", kdy lidé píší soukromá sdělení na kousky papíru a ty vloží do klobouku. Mág pak říká obecenstvu, co na jednotlivých kouscích papíru stojí, čímž všechny okouzlí. Tento vynalézavý trik má překvapivě jednoduché vysvětlení. Tajemství tohoto úžasného triku je následující. Vyjmete první papírek a tiše si ho přečtete. Pak oznámíte, že jej přečíst nedovedete, neboť "psychický éter" je zakalený. Vyjmete druhý papírek, avšak neotevřete jej, ale řeknete, co bylo napsáno na prvním papírku. Ten, kdo to napsal, užasne, neboť si pomyslí, že jste to přečetl z druhého, zalepeného papírku. A tak můžete "telepaticky" číst jeden papírek za druhým.

Jeden z nejslavnějších případů telepatie nepracoval s volavkou, nýbrž se zvířetem. Byl jím Chytrý Hans, zázračný kůň, který ohromoval evropské diváky v 90. letech 19. století. Chytrý Hans byl k úžasu obecenstva schopen provádět složité výpočty. Když byl například požádán, aby číslo čtyřicet osm vydělil šesti, osmkrát hrábl kopytem. Hans uměl dělit, násobit, sčítat zlomky, hláskovat, dokonce určovat hudební tóny. Jeho fanoušci říkali, že buď je chytřejší než mnohý člověk, nebo dovede telepaticky číst v lidských mozcích. Chytrý Hans však nebyl výsledkem chytrého triku. Jeho skvělé aritmetické schopnosti dokonce oklamaly i jeho cvičitele! Ani význačný psycholog profesor C. Strumpf neodhalil žádný zřejmý důkaz podvodu nebo smluvených tajných znamení, což ještě zvýšilo fascinaci, kterou u obecenstva Chytrý Hans vyvolával. O tři roky později však provedl přísnější testy Strumpfův student, psycholog Oskar Pfungst, a konečně objevil Hansovo tajemství. Kůň pouze pozoroval jemné změny výrazu trenérova obličeje. Hans hrabal kopytem tak dlouho, než se trenérův výraz nepatrně změnil, načež přestal. Chytrý Hans nečetl lidské myšlenky ani neuměl počítat; byl zkrátka jen dobrým pozorovatelem lidské tváře.

foundation.jpgV historických záznamech vystupují další "telepatická" zvířata. Již roku 1951 se v Anglii proslavil kůň jménem Maroko, který vydělal svému majiteli jmění tak, že vyhledával mezi diváky určité osoby, rozpoznával písmena abecedy nebo sčítal počet ok na dvou kostkách. V Anglii vyvolal takovou senzaci, že jej Shakespeare zvěčnil ve své hře Marná lásky snaha jakožto "tančícího koně".

Číst cizí myšlenky jsou v omezeném rozsahu schopni také hráči hazardních her. Když člověk uvidí něco příjemného, obvykle se mu rozšíří panenky. Když naopak vidí něco nepříjemného (nebo provádí matematické výpočty), panenky se zúží. Hráči umí odezírat city z nehnutých tváří svých protivníků tak, že sledují, zda se jim panenky zužují nebo rozšiřují. To je jedním z důvodů, proč často nosí barevná stínítka, tmavé brýle, aby si zakryli zornice. Je také možné oko osvítit a sledovat, kam přesně dopadne odraz, a tak určit, kam se dotyčný dívá. Analýza pohybu odraženého laserového paprsku ukáže pohyb očí po sledovaném objektu. Kombinace těchto dvou technologií umožní určit citové reakce zkoumaného člověka, aniž bychom k tomu měli svolení.

Příště si povíme, jak se na telepatii dívá věda. Mezitím si můžete natrénovat "telepatické" čtení papírků z klobouku a pak se s tím pochlubit mezi přáteli - třeba při posezení v hospodě, vinárně, kavárně či čajovně. Pokud se v obecenstvu nebude nacházet jedinec, který zná tajemství tohoto triku, popřípadě ho nezná, ale rychle mu zapaluje mozek, máte úspěch zaručený.


komentářů: 0         Komentáře (0)


Vložení nového příspěvku
Jméno
E-mail  (není povinné)
Název  (není povinné)
Příspěvek 
PlačícíÚžasnýKřičícíMrkajícíNerozhodnýS vyplazeným jazykemPřekvapenýUsmívající seMlčícíJe na prachySmějící seLíbajícíNevinnýZamračenýŠlápnul vedleRozpačitýOspalýAhojZamilovaný
Kontrolní kód_