Šamanova vize

rubrika: Pel-mel


Započala se okurková sezóna a já budu bloudit po letních stezkách dovolenkových vizí. Někdy nebudu tady, někdy tam, někdy jinde a někdy vůbec nikde. Někdy budu přelétat nad pouští Kalahari, nicméně pro dnešek jsem přichystal krátký úryvek z knížky Příběh rodu Homo (sapiens nebo deprivants, vyberte si dle svého uvážení) od Robina Dunbara.

Lucifer


shaman-s-gate.jpgPod pojmem náboženství si většina z nás představí některé z velkých mezinárodních, organizovaných náboženství moderního světa (hinduismus, islám, judaismus a křesťanství) či náboženství dávné minulosti (uctívání boha slunce u Aztéků a Inků, panteismus Řeků a římské klasické státní náboženství, zoroastrismus ve staré Persii - pravděpodobně nejstarší organizované náboženství na světě, jež za své pevné základy vděčí prvnímu ze starých proroků, Zarathustrovi, přibližně 1200 let před Kristem, v současné době vyznávané zejména Pársy v západní Indii). Ať tak či tak, ve všech případech jde o náboženství založená na vyspělém systému filosofického myšlení, řízená byrokracií na mezinárodní úrovni a s vysoce organizovaným způsobem pořádání obřadů, jež jsou často vykonávány ve svatostáncích k tomuto účelu přímo vystavěných (a často i velkolepě vyzdobených).

Avšak nebylo tomu tak vždy. Skutečnost, že v rámci těchto velkých světových náboženství - ať už v soukromých příbytcích či honosnějších venkovských sídlech, popř. uprostřed volné přírody - neustále vznikají další a další nová hnutí, by nám však neměla dát zapomenout, že náboženství svoji intimitu nečerpá z onoho hierarchicky uspořádaného politického systému knězů, presbyterů, biskupů a papežů, nýbrž z blízkých osobních vztahů typických pro méně početná společenství.

A tam se také nejspíše i zrodilo -mezi potulnými tlupami našich neposedných prapředků lovců-sběračů. Abychom si jeho prvopočátky alespoň trochu přiblížili, podíváme se na tradiční náboženství současných lovecko-sběračských populací či jiná menší kmenová společenství. Např. náboženství Kung Sanů, obývajících poušť Kalahari v jižní Africe, sestává z určitého systému víry v jakýsi neviditelný duchovní svět a rituálů v podobě tanců, jimiž se uvádějí do stavu transu, jehož prostřednictvím do tohoto světa vstupují.

Žádné kněze tu nenajdeme - ačkoli někteří jedinci se možná pro komunikaci s oním duchovním světem jeví jako mnohem vhodnější než jiní. Snad bychom je mohli nazvat šamany, ačkoli tento termín pochází ze Sibiře, a je proto obvykle vyhrazen k označení specifického systému víry a rituálů tamějších kmenových společenství. Nicméně některá z nich jakoby myšlenku posmrtného života, jak ji chápeme my, vůbec neznala. Jako příklad lze nejspíš uvést zmíněný kmen Kung Sanů z jihoafrické pouště Kalahari, totéž však platí i o Masajích, pastevcích z východní Afriky.

Podle Davida Lewis-Williamse, archeologa z Jihoafrické republiky, existuje dostatečné množství důkazů pro hypotézu, že počátky náboženství u prehistorického člověka jsou spojeny právě se šamanismem. Svědčí pro ni mimo jiné i to, že schopnost navození transu vykazují lidská společenství bez rozdílu - ať už tak činí prostřednictvím hudby a tance, speciálními meditavními technikami či za pomocí psychotropních látek, jako je mezkalin, který si oblíbili např. Mexičané. Další důvod pro své tvrzení, že šamanismus představuje jakousi prvotní formu náboženství, vidí dotyčný vědec ve skutečnosti, že uskupení abstraktních prvků v podobě bodů a čar, jež se všemožně protínají či vytvářejí nejrůznější křivky a mřížky, jimiž se vyznačují jak prehistorické jeskynní malby, tak i umění současných jihoafrických či australských lovecko-sběračských populací, jsou často až neuvěřitelně podobná tomu, co popisují lidé, kteří užili halucinogeny během nějakého vědeckého experimentu.

Jde o jasné pulzující světlo v podobě střídavě se rozsvěcujících a pohasínajících bodů či čar, jež svou intenzitou a prudkostí lidskou mysl doslova zaplavuje. V okamžiku, kdy jsou tyto pocity nejintenzivnější, mohou mít někteří jedinci dojem, že své tělo opouštějí a vznášejí se nad ním v podobě určitého zvířete, či dokonce mytické bytosti, což je charakteristické zejména pro příslušníky kultur, kteří uprostřed podobného vnímání světa vyrůstali. U deistických náboženství, jako je např. křesťanství, mohou věřící ve stavu transu cítit, jak se pomalu rozplývají a stávají se součástí samotného Boha všemohoucího.

Síla světa ležícího za hranicemi reality, ve skutečnosti však vycházející přímo z naší mysli, je skutečně obrovská. A odtud už je jen malý krůček k představě, jak se rodí uprostřed hudby a tance ze zcela náhodných zkušeností několika málo jedinců, kteří jejich prostřednictvím budují pevná pouta svého společenství. Schopnost udržet tyto emoce pod kontrolou, umět je kdykoli vyvolat a ostatní jimi bez úhony provést, propůjčuje těmto jedincům neobyčejnou moc a charisma. S takto vypjatými emocemi pak souvisí i pocit hrůzy, z něhož nám doslova běhá mráz po těle a jenž ke všemu tomu neznámému za hranicemi našeho vědomí tak neodmyslitelně patří. S člověkem, který nás takovou zkušeností provází, pak zažíváme jakousi směsici vzrušení a onoho tak nezbytného pocitu jistoty, že z ní vyjdeme živí a zdraví. A to je kombinace natolik mocná a opojná, že se z nás často stává někdo úplně jiný.

A tak je semínko, jež dá později vyrůst instituci zvané náboženství, v podstatě zaseto.

Konec citátu a začátek okurkové sezóny ];-)


komentářů: 2         Komentáře (2)


Vložení nového příspěvku
Jméno
E-mail  (není povinné)
Název  (není povinné)
Příspěvek 
PlačícíÚžasnýKřičícíMrkajícíNerozhodnýS vyplazeným jazykemPřekvapenýUsmívající seMlčícíJe na prachySmějící seLíbajícíNevinnýZamračenýŠlápnul vedleRozpačitýOspalýAhojZamilovaný
Kontrolní kód_   

« strana 1 »

Lucifer
2 Miloši
Lucifer 14.07.2011, 00:50:03
Dík za přání. Jak jsem již naznačil, budu tady i tam - zpočátku to bude taková přelétavá dovolená. Počátkem srpna bych se však mohl vzdálit více, ale i tak se mohu zde objevit ]Mrkající

1
Miloš (neregistrovaný) 13.07.2011, 15:46:48
Lucifere, přeji hezkou dovolenou a velké okurky, když nastala jejich sezóna.

«     1     »