Citové vyhoření

rubrika: Pel-mel


Tuším, že dle Koukolíkovy definice deprivanta jde o inteligentního nekriminálního psychopata, který je společnosti nebezpečný tím, že mu jsou naprosto cizí morální pojmy jako svědomí, pravda, odpovědnost nebo soucit.

 

Zuzana


Deprivant jde výhradně za svými výhodami. Ze své inteligence společnosti nic neposkytuje, užívá ji výhradně ke svému prospěchu. Dovolím si zapochybovat, že takový deprivant kdy 'přešlapoval na okraji společnosti a potupně se styděl na svoji citovou nedostatečnost'. Tito lidé - dle Koukolíka - mají tendenci vrhat veškeré své úsilí na získání moci a majetku jako náhradní program lidství, postrádající altruismus a tvořivost. Inklinují sdružovat se do větších skupin. Destruktivně se chovají k citovým a morálním hodnotám, které sami postrádají. Houfně se takové typy budou jistě vyskytovat mezi politiky.

 

Koukolík, jak tomu snad trochu rozumím, dává deprivaci do spojení s mnoha faktory, kromě dědičnosti a jiných velmi složitých vlivů i s násilím ve společnosti nebo hmotnou bídou, výchovou rodičů, přílišnou zaměstnanosti a následnou uštvaností matky, asociálním prostředím, v němž některé děti vyrůstají, absencí dotyku atd..

 

Pokud jde o přepracovanost, údajně vede k tzv. citovému 'vyhoření'. Unavené ženy nemají sílu se starat o děti ani cit rozdávat či přijímat. Na vzorku americké populace se výzkumem ukázalo, že víc než polovina zúčastněných (10.000 lidí) je závažné citové postižena. Navíc postrádají něco, co vypadá navenek komicky: dotyky. Chybí jim totéž jako výše zmíněným děckám - obyčejné pohlazení.

 

Zvýšený výskyt deprivantů má snad taky souvislost i s médii a reklamou. Zaprvé se hemží čímsi, co se informacím pouze podobá, ale skutečně informace to ve skutečnosti nejsou. Pro mnoho lidí je těžké se v tom mediálním 'informativním' guláši vyznat. Součástí masáže médií je destruktivní násilí a sex odloučený od citového vztahu. Jestli děcko nebo pubertální jedinec žije v normálním rodinném prostředí, pak mu rodiče situaci objasní a není velká pravděpodobnost, že bude násilnické chování kopírovat. Opak jsou děti z rodin příliš zaměstnaných rodičů, které tráví u televize moře času a nahrazují si tak reálný svět, což se na jejich chování projeví. Otázka taky je, jak děti ovlivňuje internet?

Není to zdaleka jediný důvod, ale pokud se násilí a sexualita bez citu používá jako kšeft, situaci to enormně zhoršuje.

 

V takovém prostředí a za takových podmínek se rapidnímu množení deprivovaných lidí nelze moc divit.

 

Organizace spojených národů vydává už 12 let zprávu o lidském rozvoji. Píše se tam, že největším rizikem globalizace je to, že trestá altruistickou péči, jak o děti, tak i o jiné bezmocné, ale i o citové vztahy mezi dospělými; jsou to věci, se kterými není možno kšeftovat, nedají se prodat.


komentářů: 4         Komentáře (4)


Vložení nového příspěvku
Jméno
E-mail  (není povinné)
Název  (není povinné)
Příspěvek 
PlačícíÚžasnýKřičícíMrkajícíNerozhodnýS vyplazeným jazykemPřekvapenýUsmívající seMlčícíJe na prachySmějící seLíbajícíNevinnýZamračenýŠlápnul vedleRozpačitýOspalýAhojZamilovaný
Kontrolní kód_   

« strana 1 »

4 Útěk z reality byl dříve těžší
Mgr.Milda (neregistrovaný) 03.03.2010, 08:16:41
k dispozici bývala pouze literatura a hudba. V novější době se vyvíjela média mnohem rychleji, než se lidstvo stačilo přizpůsobit, doslova zaplavují vše do posledního koutečku. Včera jsem si odpoledne zajel na pivčo do Anglické zahrady, v tom mém koutku, Kleines Höfbräuhaus se objevila tabulka: máme bezplatné připojení k internetu, WiFi, přineste si své notebooky! Tím hrozí i poslední oáza lidskosti, diskuzní platforma hospoda, zoufalým zánikem. Hosté, ucucávající si pivo, budou vyřizovat svoji korespondenci a souseda si nevšimnou, ač ten na příležitost k smalltalku čeká!

3
Zuzana (neregistrovaný) 02.03.2010, 19:45:09
Ano. :) Jen jsem chtela doplnit tu o globalizaci, ktera si pod sebou reze vetve. Jednu za druhou. :(

Lucifer
2
Lucifer 02.03.2010, 18:22:27
A abych nezapomněl, také konzumní obžerství...

Lucifer
1
Lucifer 02.03.2010, 18:20:11
Ti silnější samozřejmě nepřešlapovali, ale mnohdy ovlivňovali dějiny celých národů. Dnešní doba však přeje i těm slabším. Moje úvaha však není omezená jen na Koukolíkovu definici deprivantství. Zahrnuji do toho i mentální a rozumovou degeneraci. Jistě znáš moje názory na vliv soudobých technických vymožeností a s tím pochopitelně i medií, jak zmiňuješ. Viz Čudlíková éra nebo Lamentace nad skonem lidské kultury.

«     1     »