Lucifer

rubrika: Pel-mel


Bestseller Dana Browna Andělé a démoni vzbudil po celém světě nebývalou pozornost. Na to, aby byl pustou myšlenkou, totiž vypadal až příliš věrohodně. Kdo se má ale vyznat v tom, co je čistá pravda a co jen spisovatelova fikce? A právě v tom se nám pokouší knížka Simona Coxe udělat jasno a o těch "nejskutečnějších skutečnostech" nám na svých abecedně řazených stránkách přináší spoustu zajímavých informací. První z těch abecedně řazených minikapitol, která mi padla do oka, se jmenuje, jak jinak, Lucifer.

Lucifer


lucifer.pngPro mnohé čtenáře jsou Andělé a démoni patrně už druhým románem, v němž se setkali s profesorem Robertem Langdonem a jeho napínavým dobrodružstvím; poprvé se s ním mohli seznámit v mezinárodním bestselleru Šifra mistra Leonarda. Andělé a démoni jsou ve skutečnosti prvním příběhem, v němž Dan Brown uvedl Roberta Langdona na scénu. Na úspěchu se kromě Roberta Langdona podílela celá řada věcí: opakované použití symbolů, pikle tajných společností, temné stránky církevních dějin, hádanky a vodítka k jejich rozluštění. Řím a jeho dějiny, a mnohé další. Jde o kombinaci atraktivních prvků, kterou Dan Brown potom s ohromujícím účinkem použil i v Šifře mistra Leonarda. Pojďme si však teď něco říct o Luciferovi.

V románu Andělé a démoni se Robert Langdon zmiňuje o tvrzení církve, že Lucifer je jen jiným názvem pro ďábla. Vysvětluje Kohlerovi, že ilumináti Lucifera ve skutečnosti vnímali jako "Světlonoše", což je doslovný překlad latinského jména odvozeného od lux, což znamená "světlo", a fero čili "nesu" nebo "přináším". Lucifer zní též latinský název planety Venuše, nejjasnější "jitřenky". V hebrejských textech je Lucifer zmiňován jako "zářící", což rovněž souvisí s Venuší. Spojování Lucifera se Satanem (ďáblem) pochází z toho, že na některých místech v Bibli je Satan - přestože dost neurčitě - spojován s příchodem světla:

Řekl jim: "Viděl jsem, jak Satan padá z nebe jako blesk." (Lukáš, 10:18)

Zatroubil pátý anděl. A viděl jsem, jak hvězdě, která spadla z nebe na zem, byl dán klíč od jícnu propasti... (Zjevení sv. Jana, 9:1)

Tak se stalo, že v křesťanské tradici jméno Lucifer přestalo označovat "světlonoše", nýbrž nejvyššího z padlých andělů, který byl kdysi jasný jako jitřenka, i když podle této tradice není výraz Lucifer ve skutečnosti jméno ďáblovo, nýbrž pouze popisuje fakt jeho pádu. Nicméně některá vydání Bible, zejména verze krále Jakuba, tvrdošíjně používají jméno Lucifer jako jméno vlastní, a nikoli jako popis stavu, jak by se slušelo. Tak například v Izajášovi (14:12) čteme: "Jakž to, že jsi spadl s nebe, ó lucifeře v jitře vycházející? Poražen jsi až na zem, ježtos zemdlíval národy."

Problém je v tom, že tento citát z Izajášova proroctví se skutečně týká pádu babylonského krále, což následní křesťanští komentátoři nepochopili a vykládali si jej jako svržení Satana - revoltujícího anděla - z nebes, čímž se jména Satan a Lucifer navzájem tak přiblížila, že začala označovat stejnou bytost. Jelikož se však v dané souvislosti tak jako tak hovoří o králi babylonském, prohlášení nelze interpretovat tak, jako by se týkalo Satana. Hebrejské verze těchto slov ostatně užívají k označení Lucifera slovo eill, což znamená "řev". Záměna byla způsobena patrně tím, že při překladu hebrejského textu do řečtiny opisovač omylem četl hebrejské eill jako ell a do řečtiny to přeložil jako eospearos, což znamená "zářící". Jeroným potom v 5. století použil v překladu Bible z řečtiny do latiny na daném místě slovo Lucifer, a tento omyl vešel i do Bible krále Jakuba ze 17. století. Zmatek s Luciferovým jménem se takto v křesťanské tradici usadil už natrvalo.

Je zajímavé, že badatelé si všimli, že ve Zjevení sv. Jana (22:16) Ježíš sám sebe nazývá "jasnou hvězdou jitřní", a je jisté, že v tomto případě nebyl Ježíš nikdy zaměněn se Satanem, tak jako to postihlo Lucifera.

Zdroj: Simon Cox, Andělé a démoni - fakta

Luciferova poznámka:

Je neuvěřitelné, že když jsem tady před časem dal do Populárně naučného koutku výňatky z jedné jistě velmi zajímavé knížky, která se mimo jiné zabývala AIDS, tak jeden z autorů této knížky měl velmi silný problém se mnou komunikovat, protože jsem za svůj nick zvolil Lucifer. Tento autor má zřejmě velmi kvalitní biologické vzdělání - já mám fyzikální, ale v poslední době brouzdám do všech jiných oborů - přesto ho jakási prapodivně zmanipulovaná víra vedla k tomu, že mě zatratil, vlastně ukřižoval jako Ježíše, ačkoli i on se považoval za Světlonoše. Něco takového ve mně vzbuzuje potřebu ještě více své světlo povznášet.


komentářů: 3         Komentáře (3)


Vložení nového příspěvku
Jméno
E-mail  (není povinné)
Název  (není povinné)
Příspěvek 
PlačícíÚžasnýKřičícíMrkajícíNerozhodnýS vyplazeným jazykemPřekvapenýUsmívající seMlčícíJe na prachySmějící seLíbajícíNevinnýZamračenýŠlápnul vedleRozpačitýOspalýAhojZamilovaný
Kontrolní kód_   

« strana 1 »

3
EvaO (neregistrovaný) 05.06.2012, 00:21:35
Výklad jména Lucifer nechť si každý přebere po svém. Možná že spojení s představou pekla je spíš Luciper, ale ten "Světlonoš" se mi docela líbí. Tak bych to brala, předsudků žádných nemaje. Nic se nemá přehánět, ani víra...

Lucifer
2
Lucifer 04.06.2012, 14:42:22
Mimochodem, ten obrázek jsem si vytvořil tady

http://mygalaxies.co.uk/

Axina
1
Axina 04.06.2012, 12:03:49
Dotyčný odborník - biolog se mnou komunikoval jak na webu NČ tak prostřednictvím několika mailů velmi zdvořile a přátelsky. Pokusila jsem se ho získat jako přispěvatele webu tímto mailem:


Dobrý večer pane docente.

Omlouvám se, že Vám odepisuji později, než jsem zamýšlela. Také mám spoustu povinností.

Nevím, do jaké míry je to pro věc přínosné, protože (jak stále zdůrazňuji) nejsem majitelem ani spolumajitelem webu NČ, ale já s odhalením své identity nemám problém. Mé jméno znáte. Jak už jsem říkala, pracuji jako programátor-analytik a vedoucí projektu u SW firmy v Praze. Zbývá dodat, že u organizace: ****************
Na našich webových stránkách můžete objevit mnou vytvořené a podepsané bulletiny pro uživatele ekonomického programu.

Váš email vyvolal můj návrh, aby Lucifer i další přispěvatelé webu vystoupili z anonymity. Musím Vám bohužel rovnou sdělit, že Lucifer odmítl na něco podobného přistoupit. Jak už jsem říkala, do značné míry ho jako programátorka chápu.

Snad mu ale díky tomu můžete přiznat, že jeho úmysly nezištně popularizovat vědu, jsou čisté a na hony vzdálené nějakým \"ďábelským\". Pokud byste se rozhodl stát přispěvatelem (náměty a četnost příspěvků záleží plně na Vašem rozhodnutí), Lucifer by Vám svoji identitu sdělil.

Pár slov k významu slova Lucifer: Podívejte se, prosím příležitostně na Wikipedii.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Lucifer
Existují nejméně 4 různé výklady pojmu Lucifer.

1. Slovo Lucifer pochází z latiny (lux = světlo, fero = nesu), kde znamená v překladu \"světlonoš\", tj. v prvé řadě jitřenka. Římští astrologové tak označovali planetu Venuši.

2. Ve Starém Zákoně, v knize Izajáš se takto hovoří o babylonském králi, jenž byl pro svou pýchu svržen podobně jako zářící jitřenka. Autoři knihy tak naráželi na starý mýtus známý např. v řecké podobě jako mýtus o Faethónovi.

3. Plně rozvinutá křesťanská tradice založená na Jeronýmově překladu Izajáše učinila z Lucifera jméno hlavního padlého anděla, který ztratil svou původní slávu jitřní hvězdy. Tento termín neoznačuje vlastní jméno Satana, používá se pro stav, ze kterého byl svržen a který ztratil.

4. Nový zákon pokud hovoří o Luciferovi, označuje tímto termínem dokonce Ježíše Krista, "jitřní hvězdu".

Lucifer by Vám nejlépe řekl sám, který výklad pojal za vlastní. Domnívám se, že se (a oprávněně) cítí být tím, kdo přináší světlo (znalosti, informace). Je v tom i trocha revolty proti oficiálním zkostnatělým názorům - jako experimentální fyzik myslí bytostně svobodně a v procesu poznávání se nemíní nechat omezovat žádnými dogmaty.
A konečně - je v tom i trochu černého humoru. Je skutečně \"padlý anděl\". Utrpěl před dvěma lety závažný úraz. Týdny byl v umělém spánku, měsíce v rekonvalescenci. Práce na Neviditelném čertovi mu pomáhala vrátit se zpět do života. On sám (jako mnozí, kteří stáli blízko smrti) považuje tuto zkušenost ve svých důsledcích za pozitivní.

Udělala jsem, co jsem mohla, abych Vás získala pro web Neviditelného čerta Usmívající se
Pokud budete mít zájem na webu publikovat, kontaktujte prosím přímo majitele webu na adrese Zardanus@seznam.cz.

Přeji Vám příjemný zbytek večera a dob příštích práce jenom přiměřeně.

Axina z webu Neviditelný čert


Svůj mail zde zveřejnit mohu. Mail, kterým mi pan docent odpověděl, pochopitelně zveřejnit nemohu. Stručně řečeno: Jméno Lucifer bylo pro tohoto věřícího člověka tak nepřijatelné, že jakoukoliv formu spolupráce odmítl. No comment.

«     1     »