Jak zvítězit nad stresem, úzkostí a depresí bez farmakoterapie a psychoterapie

rubrika: Populárně naučný koutek


Stres, deprese a úzkost patří mezi nejrozšířenější neduhy moderní civilizace. Počet lidí trpících psychickými potížemi každoročně narůstá. Věhlasný psychiatr a neurolog David Servan-Schreiber, otec tzv. "medicíny emocí", ve své knize dokládá, že výše uvedené neduhy lze vyléčit bez psychoterapie antidepresiv. Jeho "medicína emocí" využívající sedmi základních metod inspirovaných jak tradičním lékařstvím, tak výdobytky moderní vědy, si získala uznání mezi laickou i odbornou veřejností po celém světě a jeho kniha Uzdravení bez léků a bez lékařů se stala mezinárodním bestsellerem - byla přeložena do 26 jazyků a její celkový prodej přesáhl šest set tisíc výtisků.

Lucifer


brain_limbic.jpgDavid Servan-Schreiber ukazuje, že klasická západní medicína sice vítězí na celé čáře v léčbě akutních onemocnění, ale u chronických chorob včetně úzkostí a deprese dosud často selhává. Schreiber během svého výzkumu došel k závěru, že uvnitř mozku se ukrývá ještě jeden mozek - "mozek emoční", který kontroluje veškeré funkce ovlivňující naši psychiku. Emoční mozek řídí vše, co se podílí na psychické, ale z velké části i na fyzické pohodě: srdeční činnost, krevní tlak, hormony, zažívací ústrojí a dokonce i imunitní systém. Poruchy psychického zdraví jsou právě důsledkem špatného fungování emočního mozku. Metody, které Schreiber předkládá a jejichž účinnost dokládá četnými příklady z vlastní zkušenosti, jsou založeny na přirozených samoléčících mechanismech, které v sobě může každý člověk zmobilizovat, aby se těch neduhů zbavil bez léků a bez lékařů.

V poslední době se v medicínské literatuře v různých obměnách objevují termíny a názory, kterými dříve vládli pouze laičtí léčitelé, šamani a podivíni. Dnes se k nim začínají přidávat odborníci, kteří medicínu zcela vážně chtějí reformovat takříkajíc zevnitř. Dosavadní lékařská nauka se Schreiberovi zdá materialisticky bezduchá, a proto se jí snaží duši vrátit. Je zjevné, že duše je v současné medicíně materializována a zpředmětňována natolik, že se proměnila ve věc. Když se pak lékaři snaží uchopit tělo čistě jako věc, znovu a znovu zjišťují, že v něm nenalézají nic jiného než části onoho předmětu a duše jim uniká mezi prsty. Filosofové, psychologové i mnozí lékaři si uvědomují již desítky let skutečnost, že tělo je v důsledku přírodovědné metodologie, a to navzdory všem stále se rozšiřujícím poznatkům o jeho fungování, bezduchou schránkou.

V psychologii se před několika lety objevila "teorie emoční inteligence". Psychologové si již dávno všimli, že úspěšnost v životě i v povolání nepřesvědčivě koreluje s výškou IQ. Dále pak zjistili, že významný podíl na uplatnění v životě hraje sociální citlivost, postřeh a orientace spolu se sociálním cítěním a sociálním jednáním. Tuto schopnost nazvali sociální inteligence. Zatímco "sídlem" rozumu a jeho výkonnosti je kortex, sociální inteligence podle některých autorů "sídlí" v mozkovém kmeni tvořeném především limbickým systémem a bazálními ganglii. Tomuto "mozku v mozku" však Schreiber připisuje nové funkce a některým dříve objeveným funkcím dává nový význam i váhu. Řečeno v krátkosti, emoce a prožitky hrají v etiopatogenezi každé nemoci mnohem významnější úlohu, než se dosud myslelo. Poměrně velkou část knihy věnuje významu pro činnost mozku nezbytných mastných kyselin. Dovolává se poznatků o výživě, které považují za zvlášť důležitý rybí tuk, jenž mastné kyseliny obsahuje.

Různí autoři si pod pojmem "emoční inteligence" představují různé věci. David Servan-Schreiber ji považuje nejen za funkci emočního mozku, ale také za projev "inteligence těla". Činnost "emočního mozku" lze vysvětlit nejen neurofyziologicky, ale také ryze empiricky. V akupunktuře, jogingu, józe, masážích, ale také v aplikaci behaviorálních postupů či metodě očních pohybů spatřuje úkazy i důkazy, které do koncepce emočního těla zapadají docela přesvědčivě.

A nyní pojďme nahlédnout do první kapitoly této pozoruhodné knihy, která se zcela očekávaně jmenuje Nová emoční medicína:

Marilyn Monroe, sexuální symbol, slavná svobodomyslná žena, o niž jevil zájem i tehdejší prezident Spojených států, utápěla své zoufalství v alkoholu a zemřela na předávkování barbituráty. Zpěvák skupiny Nirvána Kurt Cobain, který se stal ze dne na den světově proslulou hvězdou, spáchal v necelých třiceti letech sebevraždu. Sebevraždu zvolil i Hemingway, jehož před hlubokým pocitem existenciální prázdnoty neuchránil ani nevšední životní styl, ani udělení Nobelovy ceny. Zdá se, že talent, sláva, moc, peníze ani obdiv žití zásadním způsobem neusnadňují.

Přitom existují šťastní jedinci, kteří žijí harmonicky a obvykle mají pocit, že k nim je život štědrý. Dokážou ocenit lidi ve svém okolí a drobné všední radosti, jako je jídlo, spánek, klid přírody a krása města. Rádi tvoří a budují, ať se jedná o konkrétní věci, plány, nebo vztahy. Takoví lidé nevyznávají určité náboženství, nepatří k žádné sektě. Někteří jsou bohatí, jiní ne, někteří žijí v manželství, jiní sami, někteří mají nějaké výjimečné nadání, jiní jsou zcela obyčejní. Všichni zkusili prohry, zklamání a těžké chvíle, ale celkem vzato se zdá, že snáze čelí překážkám. Jako by měli zvláštní schopnost zmobilizovat v nepříznivé situaci veškeré síly a dát své existenci smysl, jako by si vytvářeli niternější vztah k sobě samým, k druhým a k životní náplni, kterou si zvolili.

Tibetské lékařství diagnostikuje "porušení rovnováhy" na základě důkladného prohmatu pulzu na obou zápěstích, zkoumáni jazyka a moči. Tibetští praktičtí lékaři léčí výhradně akupunkturou a bylinami. U celé řady chronických nemocí zjevně dosahují stejné úspěšnosti jako západní lékaři; je tu však rozdíl, že jejich léčba nemá tolik vedlejších účinků a je levnější. Západní medicína vítězí na celé čáře v léčbě akutních onemocnění, jako je zápal plic, zánět slepého střeva nebo zlomenina. Ale zdaleka není tak úspěšná u chronických nemocí včetně úzkostí a depresí.

Každý ze sedmi postupů, které jsou v této knize popsány a v praxi uplatňovány, určitým způsobem využívá samoléčící mechanismy v lidské mysli a mozku. Všechny postupy byly podrobeny přísnému vědeckému zkoumání, které prokázalo jejich účinnost. Přesto se ještě nezařadily do výzbroje západní medicíny, nepoužívají se v psychiatrii ani v psychoterapii, zejména proto, že dosud plně nechápeme mechanismy jejich působení. Je to významná, snad i legitimní překážka pro medicínu, která klade na první místo vědecký přístup. Nicméně poptávka po účinných přírodních léčbách stále roste, a plným právem.

Je známo, že v západní společnosti hrají poruchy související se stresem, jako jsou deprese a úzkosti, velkou roli. Čísla jsou alarmující: Z klinických studií vyplývá, že 50-75% pacientů navštěvuje lékaře hlavně kvůli stresu, a pokud se jedná o příčiny úmrtí, stres se jeví jako mnohem závažnější faktor než tabák. Většina léků, které jsou nejběžněji užívané v západních zemích, se zaměřuje na léčení problémů těsně spjatých se stresem - antidepresiva, anxiolitika, hypnotika, léky na vysoký tlak, překyselení žaludku, žaludeční vředy a léky na snížení hladiny cholesterolu. Podle zprávy Národního farmakologického ústavu patří Francouzi už několik let k největším světovým konzumentům antidepresiv a léků na uklidnění. Sedmina Francouzů pravidelně užívá nějaký psychotropní lék a spotřeba je dokonce o 40% vyšší než ve Spojených státech. Užívání antidepresiv ve Francii se za posledních deset let zdvojnásobilo.

Studie z Harvardovy univerzity z roku 1997 ukázala, že většina Američanů dává pro zmírnění svého utrpení přednost takzvaným alternativním a komplementárním metodám před léky nebo klasickou psychoterapii. Psychoanalýza ustupuje do pozadí. Ovládala psychiatrii třicet let, ale nyní ztrácí kredit u veřejnosti i odborníků, protože její účinnost se dostatečně neprokázala. Každý zná někoho, komu psychoanalýza prospěla, ale na druhé straně každý také zná mnoho lidí, kteří už celé roky chodí na psychoanalýzu bez valného výsledku. Základní principy této "léčby slovem" sice nejsou zásadně zpochybňovány, ale v dané situaci je normální, že každý pátrá po alternativách takové léčby.

Jiná a nejčastěji užívaná cesta je takzvaná biopsychiatrie, která léčí hlavně psychotropními léky, jako je Prozac, Zoloft, Deroxat, Xanax, lithium, Zyprexa. V médiích a v literatuře zůstává psychoanalýza dominantním referenčním systémem, protože nabízí interpretační schéma, které lze uplatnit na veškeré psychické fenomény. Ale jak vyplývá ze zprávy Národního farmakologického ústavu, v každodenní medicínské praxi vítězí na celé čáře psychotropní léky. Předpisování léků dospělo do takové šíře, že pacientka, která se před lékařem rozpláče, si může být jistá, že odejde s předpisem na antidepresiva.

Všude na světě se nyní objevuje nová emoční medicína - medicína bez psychoanalýzy a Prozacu. Hlavní zásady lze shrnout takto:

  • Uvnitř mozku se nachází emoční mozek, skutečný "mozek v mozku". Má odlišnou stavbu, jiné buněčné uspořádání, a dokonce i jiné biochemické vlastnosti než neocortex, tedy nejvyvinutější část mozku, která je centrem řeči a myšlení. Emoční mozek mnohdy vyvíjí činnost nezávisle na neocortexu. Řeč a poznávání ho ovlivňují jen v omezené míře - nelze poručit emoci, aby vzrostla nebo zmizela, stejně jako nelze přikázat mysli, aby hovořila nebo mlčela.
  • Emoční mozek kontroluje všechno, co řídí psychickou rovnováhu, a velkou část fyziologie těla: funkci srdce, krevní tlak, hormony, trávicí a dokonce i imunitní systém.
  • Emoční poruchy jsou následkem dysfunkce emočního mozku. U mnoha lidí pocházejí takové dysfunkce z bolestných zkušeností, které zažili v minulosti a které už nemají žádný vztah k přítomnosti, ale nesmazatelně se vryly do emočního mozku. Právě tyto zkušenosti ovlivňují naše pocity a chování i po několika desetiletích.
  • Hlavní úkol psychoterapeuta spočívá v "přeprogramování" emočního mozku, aby se přizpůsobil přítomnosti, místo aby stále reagoval na situace z minulosti. K tomu bývá účinnější použít metody, které se orientují na tělo a přímo ovlivňují emoční mozek, než spoléhat na řeč a rozum, jimž emoční mozek není příliš přístupný.
  • Emoční mozek disponuje přirozenými samoléčícími mechanismy - jde o vrozené schopnosti znovu dospět k rovnováze a spokojenosti, které lze přirovnat k jiným samoléčícím mechanismům těla, jako je zajizvení rány nebo potlačení infekce. Metody, které se zaměřují na tělo, z takových mechanismů těží.

V následujících kapitolách jsou uvedeny jednotlivé metody, které jsou doloženy výpovědí pacientů, jejichž život se díky nim změnil. Některé jsou zcela nové a využívají špičkových technologií. Jedná se například o metodu zvanou "desenzibilizace a přeprogramování očními pohyby" (je známa spíš pod americkou zkratkou EMDR - Eye movement desensitization and reprocessing), metodu zvanou "koherence srdečního rytmu" nebo metodu "synchronizace chronobiologických rytmů umělým svítáním". Další postupy, jako je akupunktura, výživa, citová komunikace a metody sociální integrace, vycházejí z lékařských tradic starých i několik tisíciletí. Ale ať je jejich původ jakýkoli, všechny úzce souvisejí s emocemi.

Zdroj: David Servan-Schreiber, Uzdravení bez léků a bez lékařů - Jak zvítězit nad stresem, úzkostí a depresí bez farmakoterapie a psychoterapie


komentářů: 11         Komentáře (11)


Vložení nového příspěvku
Jméno
E-mail  (není povinné)
Název  (není povinné)
Příspěvek 
PlačícíÚžasnýKřičícíMrkajícíNerozhodnýS vyplazeným jazykemPřekvapenýUsmívající seMlčícíJe na prachySmějící seLíbajícíNevinnýZamračenýŠlápnul vedleRozpačitýOspalýAhojZamilovaný
Kontrolní kód_   

« strana 1 »

Axina
11
Axina 23.02.2012, 04:23:40
[10] Mirku Dušíne, pokusím se odpovědět co nejupřímněji. Když se rozhlédnu kolem sebe a vidím počítač, telefon, kalendář, hodiny... spoustu věcí, které jsou reálné, mohu si na ně sáhnout, mohla bych je zničit apod., tak je fakt těžké uvěřit, že je to jen iluze (viz Matrix). Pokud jsem v Matrix, pak ten systém téměř (ale ne bezvýhradně) ovládá moji mysl. Ještě jsem si nevzala červenou pilulku. Zdá se, že mi ji chceš nabídnout.
Vím, teď se chceš zeptat, jestli si ji vezmu. Nejsem moc statečná. Snad proto, že na spoustu věcí jsem byla v životě sama. Pokud mne bude Lucifer "držet za ruku" a rozhodne se pro červenou pilulku, půjdu do toho.
Škoda, že ti nemohu pohlédnout do očí, Mirku Dušíne alias Morphee. To rozhodnutí "jít za bílým králíkem" je totiž otázka důvěry.

10 ad 7+ 9 ant.
Mirek Dušín (neregistrovaný) 22.02.2012, 21:30:43
Děkuji Axí za milé přivítání, a též Čertikovi za akceptaci mé nabídky. Jen si nejsem jist, zda by nebylo od věci posílit užitečný průřez kabelu vedoucího do centra Bloguje na šestinásobek. By se nepřepálil, po zestonásobení počtu zájemců čtoucích tento blog v blízkém budoucnu. Ano skromnost a pokora, toť mé základní povahové rysy.
Takže- než trhneme oponou- otázka nejzákladnější- dokážete, někde uvnitř, připustit že by něco velmi podobného, principielně, nikoliv v jednotlivých detailech filmového zpracování Matrixu, mohlo opravdu, v naší "realitě" existovat? Jednotlivě Y x N. Děkuji.
P.S. Znám částečně Vaše názory, veřejně zde prezentované, mnohdy poměrně intimního rázu, k této otázce. Nicméně takto formulováno, jako výše, jsem zde dosud neviděl. GE

Lucifer
9
Lucifer 22.02.2012, 10:00:10
Omlouvám se za pozdní příchod, ale do tří do rána jsem zde bojoval s jakýmisi větrnými mlýny. Kdyby jenom Zuzana, do redakční schránky se nastěhovala jakási Maja, která mi před pár dny nechala v redakci vzkaz, že se ve mně mýlila, že si myslela, že jsem bojovník, ale pak jsem se změnil na naříkače atd. No, když jsem to četl, tak jsem se opravdu velmi srdceryvně rozplakal.

Ale zpět k těm mlejnům. Dostat se sem bylo po celou noc téměř nad lidské síly. Průběžně jsem zkoušel jiné blogy na bloguje a povětšinou reagovaly okamžitě. Ale ne vždy, takže stoprocentní závěr nemám. Zůstaňme u údržby.

Mirku Dušíne, azylanti jsou vítáni PHZČR

Axina
8
Axina 22.02.2012, 08:26:27
Dostávám (a zdůrazňuji, že naprosto bezdůvodně, vůbec nevím proč) příšerně zlé a neuvěřitelně sprosté maily od jedné bývalé přispěvatelky tohoto webu - Zuzany.
Po přečtení hlavních zásad emoční medicíny je mi lecos jasnější. Vychází mi z toho, že musela projít nějakou bolestnou životní zkušeností. Lékem by bylo, kdyby získala "náhled" na svoji situaci nebo kdyby ji k tomu někdo z lidí, kterým důvěřuje, pomohl. Taky by neškodilo dělat, dělat, dělat. Nesedět pořád u compu a nesledovat každičké hnutí na webu Neviditelného čerta.
"Emoční mozek disponuje přirozenými samoléčícími mechanismy". No jo, ale kdo to má do té doby, než se Zuzana jakž takž znormalizuje, vydržet...? Usmívající se

Axina
7
Axina 22.02.2012, 06:29:33
Mirku Dušíne, vítej Usmívající se Včasné vyjádření znamená u Lucifera tak nejdřív v 8 hodin. S jistotou kolem 10:30. Nechceš mezitím "poodhrnout oponu našeho matrixu"? Zájem určitě bude.

6
Mirek Dušín (neregistrovaný) 22.02.2012, 05:57:28
1=2 x 3
MP je mi znám, ale o mou idenitu nejde, Axí. Prosím o vymazání redundantního příspěvku, Čertíku, hlásilo mi to po capshe, že nebylo odesláno, a já se o tom nepřesvědčil. Srr, a THX bef. Mrkající

Axina
5
Axina 22.02.2012, 05:41:39
Mirek Dušín = skilos = Multipass ?

4 Nástřel
Mirek Dušín (neregistrovaný) 22.02.2012, 05:28:07
Bum, trefa. Kurva, povedlo se. Tagže-Čertíku, sem u Tebe v azylu. Můžu tu chvíli pobejt? Dozvíš se ode mne pár zajímavých, možná pro některé jedince jen těžko stravitelných informací, jež by Tobě, ale i dalším čtenářům pomohli poodhrnout oponu našeho matrixu. Chceš to? Y x N. Dík za včasné vyjádření. PHČR

Axina
3
Axina 22.02.2012, 05:26:57
"Předpisování léků dospělo do takové šíře, že pacientka, která se před lékařem rozpláče, si může být jistá, že odejde s předpisem na antidepresiva."

Klidně bych se každoročně na přelomu zimy a jara v ordinaci praktické lékařky rozplakala, jen kdyby si byla jistá, že odejdu s receptem na ta správná antibiotika a ne s receptem na lék "první volby" Usmívající se

Axina
2
Axina 22.02.2012, 05:16:51
Film A.I. Umělá inteligence je sci-fi z roku 2001 (produkce USA, režie Steven Spielberg). Česko-Slovenská filmová databáze o něm praví:
Výprava do světa, ve kterém roboti mají své sny a touhy.
V blízké budoucnosti nastala doba, kdy přírodní zdroje pomalu docházejí a technologie naopak nezadržitelně expanduje. Vyvinutí roboti se starají o uspokojení všech potřeb svých majitelů, ale je zde jedna vyjímka. Je jí láska, což je ta poslední hranice, kterou ještě stroje nedokázaly překonat. Výzkumníci z firmy Cybertronics Manufacturing jsou prvními, kdo sestrojí robota, který je naprogramován k lásce. Jmenuje se David a je pokusně adoptován manželským párem, jehož dítě v umělém spánku čeká, až bude vyvinuto sérum na smrtelnou nemoc, kterou trpí. David by jimi měl být vychováván v lásce a péči okolí, které by se k němu v rámci výzkumu mělo chovat jako k vlastnímu dítěti. Jenomže dojde k událostem, které všechny plány jednou provždy rozmetají na kousky...
Shodou okolností jsem film nedávno viděla. Je pozoruhodný a dojemný. Myslím, že na úplné pochopení je třeba ho vidět více než jedenkrát.


«     1     »