Levitace I

rubrika: Pel-mel


Už jste někdy viděli někoho nebo alespoň něco levitovat, tedy vznášet se jakoby navzdory gravitační síle? Pokud dojde řeč na levitaci, obzvláště pak levitaci nějakých osob, většina vzdělaných jedinců si zaťuká na čelo a tuhle záležitost odklidí někam mezi spiritistické, mystické či přímo fantasmagorické nesmysly. Existuje však spousta pozorování, i za přítomnosti věrohodných jedinců, ba i za přítomnosti vrcholných představitelů katolické církve (obvykle v souvislosti s exorcismem - vymýtáním ďábla či zlých duchů z člověka), při nichž k tomuto nezvyklému jevu docházelo.

Lucifer


Římskokatolický kněz James J. LeBar, kterého jmenoval kardinál John O'Connor roku 1992 vrchním exorcistou newyorské arcidiecéze, v jednom interview na dotaz, zda on sám během exorcismu na vlastní oči viděl někoho vznášet se ve vzduchu, odpověděl: "Sám jsem během exorcismu nikdy neviděl větší levitaci. Ovšem při jednom předběžném vyšetřování jsem viděl někoho, kdo se vznesl nad kostelní lavice a vznášel se tam několik minut." Pokud jde o tzv. extatickou levitaci na církevní půdě, najdeme v kronikách a jiných historických pramenech celou řadu zaznamenaných případů podobného rázu. Nejznámější případy extatické levitace vyjmenoval mnichovský profesor historie Johann Joseph von Görres ve své publikaci Křesťanská mystika, vydávané tiskem v letech 1836-1842. V rozsáhlém seznamu zaznamenaných levitujících osob se vyskytují kupříkladu sv. Terézie z Ávily, sv. Tomáš Akvinský, sv. Kateřina ze Sienny, Anežka Česká či sv. František z Assisi.

Svatá Terezie z Ávily (řádovým jménem Terezie od Ježíše a vlastním jménem Teresa de Capeda y Ahumada) byla výraznou představitelkou tzv. mystické teologie. Jádro její knihy La vida (Život) z roku 1565 tvoří popis čtyř stupňů modlitby. Nejpokročilejším stupněm je extatický stav, kdy smyslová část je úplně vyloučena. Terezie tento stupeň dále rozděluje na spojení a vytržení. Zatímco u spojení je zasažena pouze duše, u vytržení je stejnou měrou zasaženo i tělo. Terezie tento stav vnímá jako okamžité vytržení duše z těla, zatímco tělesná schránka zůstává strnulá v takové pozici, v jaké ji zastihl trans. Během takových stavů Terezie zakoušela různé druhy slyšení a vidění, ale i extatický vznes, kdy bylo její tělo doslova zdviženo do prostoru. Tento stav měl trvat až půl hodiny a v odpověď na něj přicházela několikahodinová malátnost, podobající se slabosti při omdlení. V případě levitace nešlo o pouhý subjektivní dojem, neboť její extatický vznes tehdy potvrdilo několik (a nutno dodat že věrohodných) očitých svědků.

Extatickou levitací proslul i františkánský mnich Josef Desa, jenž byl po své smrti v roce 1753 blahoslaven a roku1767 blahořečen, pročež je nám známější jako Svatý Josef Cupertinský, označovaný jako patron letců, parašutistů či kosmonautů. Byl totiž znám jako "létající světec", který v extatických stavech byl schopen se vznášet ve vzduchu po dobu až několik hodin. Jeho levitace se často opakovaly. Věřící se sbíhali v údivu, zatímco lékaři a nejrůznější učenci jej podrobovali vyšetřením a kontrolám, aby vyloučili případný podvod. Nejenže jeho levitaci mnohokrát pozorovali, ale o těchto neuvěřitelných skutečnostech budoucím generacím zanechali i věrohodné zprávy. Josefovo levitování přitahovalo pozornost tolika lidí, že nakonec došel Svatému oficiu do Říma anonymní list, kde se pravilo: "Zde v Puglii je jeden 33letý fráter, který ze sebe dělá Mesiáše a táhne za sebou davy." Přestože nikdy ze sebe Mesiáše nedělal, stanul Josef před tribunálem, avšak nikdy nebyl odsouzen. Svědkem jeho extatické levitace se totiž stalo jak shromáždění kardinálů, tak i sám papež Urban III. Přesto byl Josef nucen se stěhovat z jednoho kláštera do druhého, až nakonec doputoval do kláštera Osimo, kde v létě 1663 vážně onemocněl a v září toho roku zemřel.

William Barret, profesor fyziky na Royal College of Science v Dublinu, studoval levitaci i v domě Jacka Flanigana, kde docházelo k vznášení se různých předmětů včetně nábytku. Jak Barret došel k závěru, že pohyby předmětů se nepodobají nijak oněm, které jsou pod vlivem gravitace nebo jiné přitažlivé síly, a že když se povznesou do vzduchu, pohybují se v kruhu, často mění směr a obvykle se snesou klidně, aniž poraní pozorovatele. V případě levitace nejrůznějších objektů včetně lidských jedinců se tedy v žádném případě nejedná o nějaké lidským rozumem neuchopitelné "ryze duchovní" jevy či úkazy, nýbrž o zcela reálné fyzikální děje či jevy. A tak se zde naskýtá otázka: dojde nakonec v případě fenoménu levitace k dialogu vědy s náboženstvím, nebo jen ke konfliktu mezi vírou a vědou? Ke konfliktu mezi vírou a vědou vždy docházelo pouze tam, kde buď náboženství nebo věda překročily své kompetence.

Roku 1975 evangelikál J. Robertson McQuilkin zásadu "podřízení autoritě Písma" interpretoval tak, že "když bude učení Písma v rozporu s kterýmkoli jiným názorem, jako pravda bude přijato učení Písma a tento jiný názor, i kdyby v jeho prospěch hovořil empirický výzkum, jako pravdivý přijat nebude". Naproti tomu papež Jan Pavel II. roku 1992 v projevu před Pontifikální akademií věd, ve kterém se oficiálně jménem církve omluvil za kauzu Galileo Galilei, řekl: "Stane-li se, že autorita Písma svatého je postavená do protikladu s jasným a jistým odůvodněním rozumu, musí to znamenat, že osoba, která interpretuje Písmo, ho správně nechápe."

Britský chemik a fyzik, člen jak Královské společnosti v Londýně, tak i švédské, italské a francouzské Akademie věd, sir William Crookes v době, kdy se zabýval fenoménem levitace, prohlásil: "Zdá-li se nový fakt odporovat tomu, co se jmenuje přírodním zákonem, nedokazuje to, že tvrzený fakt je falešný, nýbrž jen, že jsme se dosud nenaučili správně znát všechny přírodní zákony."

Ve druhé části se podíváme na to, jak lze levitaci objasnit z hlediska vědy.

Zdroj: Karel Wágner, Poltergeist & čtvrtá dimenze


komentářů: 11         Komentáře (11)


Vložení nového příspěvku
Jméno
E-mail  (není povinné)
Název  (není povinné)
Příspěvek 
PlačícíÚžasnýKřičícíMrkajícíNerozhodnýS vyplazeným jazykemPřekvapenýUsmívající seMlčícíJe na prachySmějící seLíbajícíNevinnýZamračenýŠlápnul vedleRozpačitýOspalýAhojZamilovaný
Kontrolní kód_   

« strana 1 »

Axina
11
Axina * 22.01.2013, 16:18:26
[10] S těmi obručemi mi to jasné není. Evidentně jimi prochází celou délkou těla. V každém okamžiku je pod i nad jeho tělem materiál obruče. Buď by musela být obruč v nějakém nenápadném rozsahu přerušená (ale pak by bylo obtížné pohybovat s ní tak, aby lanka procházela volným místem) nebo lanka nesměřují kolmo vzhůru.


Axina
9
Axina * 22.01.2013, 15:07:48
Okouzlujícím způsobem "levituje" David Copperfield...
Pro netrpělivé: První minutu lze přeskočit.
Pro romantiky: Poslouchat od první minuty! Usmívající se

http://www.youtube.com/watch?v=wChk5nY3Kzg

Lucifer
8
Lucifer * 22.01.2013, 14:10:01
rezy, čarodejnice už dnes košťata nepoužívají, jen ty hadry jsou pořád stejný...

http://jfk-fans.cz/sites/default/files/carodejnice.jpg

Úžasný

7
rezy (neregistrovaný) 22.01.2013, 12:36:31
Je zajímavé, že například ćarodějnice, které jsou v levitaci tak dobré, raději tuhle dovednost maskují koštětem, i když se ví, že to koštěm sebou nosí jen proto, aby si měly na co pověsit cestou kabelku

6
t3jd (neregistrovaný) 22.01.2013, 05:05:10
Mívám poměrně často lítací sny.
Zajímavé na tom je, že grafika vlastního letu je variabilní, ale startovací místo vždy stejné-venkovní schody vedoucí ze dvorka na půdu u babičky, kde jsme 2roky přechodně bydleli.
Coby křidélka mi slouží ruce, pokrčené v loktech v ostrém úhlu cca 19,4°.
Máte to někdo podobné?

GESM, 282°K, ani na noc, ani ráno už nezatápím. Neskutečné. MteSF

Lucifer
5
Lucifer * 22.01.2013, 01:02:20
I ta druhá píseň je hezká...

Dobrou krásnou mrazivě lednovou noc.

Lucifer
4
Lucifer * 22.01.2013, 00:57:38
Uspávanka za Radmilu je hezká. Budu si ji pouštět celou noc, ačkoli žádnou Radmilu jsem nikdy nepotkal. Zamilovaný

mefistofeles
3 A kdybych měl svobodnou vůli,
mefistofeles * 22.01.2013, 00:54:23
tak bych létal jako holubička. Leč byla nám vyšší mocí darována pouze jenom svoboda rozhodnutí, že je nám z toho všem úzko.

Tak strašně úzko jako v písni Kataríny Knechtové ( Muoj bože):

http://youtu.be/fz5KXBHhTRs


Lucifer
2
Lucifer * 22.01.2013, 00:53:40
Já zatím taky neumím, mefistofele. A jak rád bych to uměl! Pracuji však na tom, poněvadž jak jinak uniknout všem těm přízemním věcem. Nevinný

mefistofeles
1 Jó levitovat zatím neumím,
mefistofeles * 22.01.2013, 00:44:34
ale právě asi jenom proto ulítávám na ukolébavce Bílého knoflíku (Goran Bregovic & Bijelo Dugme - Uspavanka Za Radmilu M):

http://youtu.be/BvvhmsaYxFE


«     1     »