Niall Ferguson – Civilizace (Západ a zbytek světa)

rubrika: Pel-mel


Ve své knize o příčinách vzestupu západní civilizace a o jejím postupném ovládnutí světa autor vzpomíná na okamžik, kdy si poprvé položil otázku, jak je možné, že právě Evropa dosáhla tak obrovského historického úspěchu. Při návštěvě Číny roku 2008 Ferguson naplno pochopil, že prožíváme konec převahy států euroasijské pevniny, konec úspěšného půltisíciletí. Před historiky tak stojí jeden z nejzajímavějších problémů. Vysvětlit, jak to, že několik malých evropských zemí začalo kolem roku 1500 ovládat lidnatější a v mnoha ohledech vyspělejší společnosti Východu. Když se nám podaří najít odpověď na otázku, proč se rozšířila civilizace ovlivněná renesancí a reformací, vědeckou revolucí a osvícenstvím, pak si musíme také položit otázku druhou: Můžeme předpovědět další vývoj Západu? Opravdu už odchází celá veliká éra?

 

Stella


Ferguson pochází ze Skotska, vzdělání získal v Glasgowě a v Oxfordu. Jako historik přednáší na Harvardu a jako výzkumný pracovník pracuje na Hooverově institutu Stanfordovy univerzity. Zajímá ho mimo jiné ztráta dominance Spojených států amerických nebo historie peněz.

 

V souvislosti s Amerikou hovoří už po roce 2000 přímo o úpadku a pádu amerického impéria. Příčinu vidí ve vnitřní finanční krizi, nikoli v teroristech a podvratných režimech. Všímá si rozdílu mezi šetrnou Čínou a rozhazovačnou Amerikou. USA začaly spoléhat na levný východoasijský kapitál a na levnou čínskou pracovní sílu. Připočtěme k tomu naivní západní představy o šíření demokracie na Blízkém východě nebo omezenost americké vojenské síly, a máme další z příčin, proč se vystupňovala krize Západu. Ferguson předpokládá (2010), že v růstu DPH Čína předežene Spojené státy do deseti let. Propast mezi příjmy na Západě a v Číně se začala rozevírat už počátkem 16. století. Tento proces trval až do konce 70. let 20. století. Proč se pak tento rozdíl začal vyrovnávat?

 

Nešťastný dějepis

 

Liberalizace všech stránek západního života vedla mimo jiné k tomu, že se v posledních třiceti letech děti nezatěžují přemírou vědomostí. Tato skutečnost by nemusela znamenat nic špatného, kdyby se výuka historie nezaměnila za fragmentární útržky znalostí o některých obdobích bez požadavku přemýšlet o příčinách a následcích. Vynechávají se celé etapy společenského vývoje. Během finanční krize se např. ukázalo, že mnozí bankéři postrádají základní znalosti o světové hospodářské krizi z počátku 30. let.

 

Dějiny ve školách mají být dějinami příběhů. Ty příběhy musí obsahovat ale především příběh myšlení člověka studované doby. Student se má naučit číst „zeširoka a rychle“. Nemá např. smysl několik týdnů rozebírat jeden historický dokument. Podle Fergusona historik není vědec. Ale historie nám umožňuje přebírat zkušenosti mrtvých. Na jednoho živého člověka připadá 14 mrtvých – předků. Jejich obrovskou zkušenost nesmíme přehlížet. Historik nemůže stanovovat zákony, ale může se opřít o data a rekonstruovat minulé zkušenosti s pomocí obrazotvornosti. Může „navrhnout“ svou výpovědí o minulosti zákony v tom smyslu, že např. tvrdí, že když je u moci diktátor, hrozí válka. Dějepisec navazuje „kontakt s mrtvými“. Pomocí představivosti se stavíme do situace těch, kdo byli před námi, a můžeme pak aplikovat jejich zkušenost při řešení soudobých problémů a při plánování budoucnosti.

 

Autor připomíná Collingwoodova slova o spřízněnosti. Když se vžíváme do situace jiných, přemýšlíme o tom, jakou cestu zvolíme. Historie jako metapříběh má být doplněna o kladení otázek a o analytické odpovědi prověřitelné hypotetickou otázkou. Dějiny jako prožívaná zkušenost se podobají šachovému nebo fotbalovému zápasu, víc než dramatu nebo románu. Cest je před námi vždycky několik… Minulost je schována v přítomnosti. Svou přítomností můžeme putovat jako nevědomý turista, ale také jako zkušený zálesák, kterého nepřekvapí tygr schovaný v trávě.

 

Civilizace

 

Autor připomíná, že jde o slovo francouzského původu a použil je poprvé ekonom Anne-Robert‑Jacques Turgot v roce 1752. Veřejnost s tímto slovem seznámil otec slavného revolucionáře Mirabeua. Z etymologie slova vyplývá, že má souvislost s městy. S občany, se zákony, zvyky, mravy. S podobou krajiny, s uměním, s kvalitou života. Civilizace je největší jednotkou lidské organizace, vyšší jednotkou než říše. Dá se označit i za praktickou reakci obyvatel na prostředí – na nutnost zajistit základní životní potřeby, ale také potřeby kulturní i náboženské. Civilizace může přežít řadu ekonomik i zřízení. Počet dosavadních civilizací vychází různým historikům různě, od dvaceti čtyř až po pět. V současnosti prosperuje patero civilizací: čínská, japonská, indická, islámská, západní.

 

Instituce?

 

Ferguson došel závěru, že právě instituce jsou tím, co přineslo Západu historický úspěch. Žádná z předchozích civilizací nedosáhla takového úspěchu, jako civilizace Západu. Ještě roku 1500 žilo v budoucích imperialistických mocnostech 16 % obyvatelstva a zabíraly 10 % zemského povrchu. V roce 1913 jedenáct západních zemí kontrolovalo tři pětiny veškerého území a obyvatelstva. Tyto země počátkem 20. století vyráběly 79 % světové produkce. Roku 1500 byla i v severní Africe a v jižní Americe urbanizace na vyšším stupni než na Západě. Londýn měl 50 000 obyvatel, největší město Západu, Paříž – 200 000, Peking až 700 000. Ale roku 1900 jen jedno asijské město bylo mezi prvními deseti: Tokio. V roce 1990 byl průměrný Američan třiasedmdesátkrát bohatší než průměrný Číňan.

 

Aby asijské země nezaostávaly, bylo jasné, že musí následovat příkladu Japonska a převzít evropský způsob organizace. Ekonomické instituce, ale také západní normy do univerzit, organizaci zdravotnictví, organizaci vědy. Asie přebírá evropskou organizaci pracovního dne a týdne. Přebírá západní stravování a odívání. Roste počet asijských křesťanů i ateistů. Evropskému vlivu se nejvíce vzpírají politické instituce. Je jim na překážku ochrana práv jedince, rovnost pohlaví a sexuální svoboda.

 

Jak se stalo, že Západ předstihl říše Orientu, když svého času byla daleko napřed čínská technologie, indická matematika, arabská astronomie? Monolitní orientální říše nepřály inovacím. Roztříštěná Evropa se skládala z řady městských států a četných monarchií. Tyto útvary spolu komunikovaly a soutěžily. Přes hrůzy vzájemných válek přinesla své plody konkurence.

 

Ferguson shrnuje šest komplexů institucí, které určují myšlení a chování. Hlavní myšlenkou jeho knihy je právě to, že rozdíl mezi Západem a Východem spočíval v institucích. Dokázaly to i četné pokusy a zkušenosti: Dostanou-li se lidé, původem ze stejné kultury, na jedné straně do vlivu komunistických, na druhé straně do vlivu kapitalistických institucí, jejich chování se přímo neuvěřitelně změní.

 

Tyto určující instituce jsou:

  1. konkurence jako decentralizace politického a ekonomického života;
  2. věda a studium s proměňováním fyzického světa (vojenský náskok);
  3. vlastnická práva – způsob ochrany soukromého vlastnictví a nenásilné řešení sporů mezi nimi;
  4. medicína – prodloužení života;
  5. konzumní společnost – výroba a prodej oblečení a spotřebního zboží vůbec hrají hlavní roli;
  6. pracovní morálka – morální rámec vycházející z protestantské pracovitosti a šetrnosti.

 

Je ovšem pravdou i to, že Západ zvítězil také díky nečekané momentální slabosti rivalů.

 

Jak vypadá situace dnes?

 

Populace Západu se jakoby vytrácí. Vytratila se i protestantská šetrnost, zvítězil konzum se zadlužováním. Sílí strach ze zničeného prostředí.

 

A nakonec: západní civilizace ztratila sebedůvěru.

 

Tento výtah z Fergusonových myšlenek je úvodem k analýze jednotlivých šesti bodů. Volně odkazuje také na Luciferovo poslední zamyšlení o nepravostech doby. Původně se článek měl jmenovat Západ proti Východu v době Jihu proti Severu. Ale pondělní noviny s titulkem Sever proti Jihu byly rychlejší (to je ta moc institucí!). Pokud okolnosti dovolí, příští článek bude konkrétnější. A ještě malá poznámka. Možná jsem špatně četla, ale pojem „globalizace“ jsem v knize poprvé uviděla až někde v její polovině.

 

Zdroj: Ferguson, Niall – Civilizace (Západ a zbytek světa), Argo/Dokořán, Praha 2014


komentářů: 63         Komentáře (63)


Vložení nového příspěvku
Jméno
E-mail  (není povinné)
Název  (není povinné)
Příspěvek 
PlačícíÚžasnýKřičícíMrkajícíNerozhodnýS vyplazeným jazykemPřekvapenýUsmívající seMlčícíJe na prachySmějící seLíbajícíNevinnýZamračenýŠlápnul vedleRozpačitýOspalýAhojZamilovaný
Kontrolní kód_   

« strana 1 »

Stella
66
Stella 21.07.2015, 09:24:31
h, viz nový článek o spotřebě. Ale sami sebe si příliš málo vážíme - chybně předpokládáme, že naši skromnost ostatní ocení jako přednost.
Nuceni denně se lopotit kvůli chlebu vezdejšímu v mnohem horších přírodních podmínkách vypěstovali jsme v sobě trpělivost k vymýšlení technologií.
A evoluční charakter vede k atd. atd..h
65
h * 20.07.2015, 22:34:37
Pan citovaný se možná zamýšlí ... a plká. Ono to tak není, resp. shrnutí, které příspěvek přináší, zdánlivě obnažuje slabiny, ale zároveň nezakrývá sílu. Ta je právě skryta v konzumu a blahobytu, následníkům píle, šetrnosti, cílevědomosti atd. Výsledky práce mohou být zničeny či ukradeny, ale podstata jejich vzniku jest stále majetkem bývalého vlastníka. Tu ukrást nelze. Ani Číně se to nedaří, nefunguje tam v podstatě zhola nic. Je to obr na hliněných nohou. Vždyť si sami pohřbili tisícileté kultury před nynější nekulturou. Snad je dobře, že my dobře víme, že jsme slezli před nedávnem se stromů a naše kultura trvá s bídou tisíc let a v nynější podobě tak 400 let. Okoukali jsem leccos, jen co je pravda. Ale užili to a rozvinuli. My evropští fysici a matematici bychom rádi spolupracovali s našimi duševními sponzory - Řeky a Araby. Máme ještě s kým?


63
yyy (neregistrovaný) 20.07.2015, 22:10:33
Á, muslimští vykukové! Překvapený
A soudce je ošklivé káčátko, že...? Smějící se

Stella
62
Stella 20.07.2015, 20:46:26
K úvaze: muslimů má být 140 milionů. Proti extrémistům bojují především jejich vlastní země...

Je rozdíl mezi odmítáním uprchlíků vůbec (to se bohužel právě u nás děje) a mezi odmítáním vykuků.

61
Anna Kopecký (neregistrovaný) 20.07.2015, 20:39:07
ještě ad "Buď do té země přijdou, protože se jim líbí a chtějí v ní žít..." Tyhle lidi, kvůli kterým český občan hystericky staví šibenice, zdrhaj před válkami a totalitami, na ně se Vaše "přijdou, protože se jim líbí" moc nehodí.

Účka jsem popletla, sorry. Úkáčka. Pamatuju, že jsem se tehdá na Vás kvůli tomu dost zlobila, ale asi jste měl s nimi nějaké zvláštní problémy.

Nestepovat, dokončovat! Salve Mrkající

Lucifer
60
Lucifer * 20.07.2015, 20:07:00
Anno, ne účkami, ale ukáčkami, UK. Když jsem to poprvé viděl, myslel jsem si, že je řeč o občanech United Kingdom. Začínáte se v tom motat jako nudle v bandasce. S vyplazeným jazykem

A teď mě omluvte, vše, co jsem chtěl říci, jsem řekl, nudle v bandasce rozmotávat nehodlám, a teď musím něco dokončit. Nemohu zde nonstop stepovat. Mrkající

59
Anna Kopecký (neregistrovaný) 20.07.2015, 20:01:16
(56) Běžný člověk neměl s Vietnamci nějaký zvláštní problém a přesto je nazýval rákosníky. Běžný člověk neměl problém s Ukrajinci a přesto je nazýval účkami (pamatujete, kdysi jsme se kvůli tomu na psu dohadovali). Běžný člověk neviděl Syřana či Eritrejce ani z vlaku...

IS je veliké svinstvo, to je bez pochyby.


Axina
58
Axina * 20.07.2015, 19:47:57
[57] To není jenom asi tak nějak a zhruba.
To je tak přesně!

Lucifer
57
Lucifer * 20.07.2015, 19:42:07
U imigrantů je třeba rozlišit dva základní rozdíly. Buď do té země přijdou, protože se jim líbí a chtějí v ní žít, přizpůsobí se a kulturním způsobem ji obohatí, aniž by její kulturní dědictví principiálně demontovali. To není multikulturalismus hlásaný rozumprdy sluníčkářského typu, ale přirozená fúze různých kultur, přičemž ta "mateřská" je toho základem. Anebo do té země přijdou, aby parazitovali na jejím bohatství, její kulturní tradice jsou jim povětšinou naprosto ukradené a zcela kontraproduktivně, aniž by si to v podstatě uvědomovali, se jí snaží vnutit svoji ideologii, která jejich původní zemi uvedla do bídy. Mezi nimi se ještě nacházejí fanatici, jejichž posláním je svoji ideologii zcela zjevně šířit ohněm a mečem. Třeba bojovníci (zmanipulovaní užiteční idioti) IS a bůhví čeho ještě.

Asi tak nějak a zhruba. Úžasný

Lucifer
56
Lucifer * 20.07.2015, 19:19:45
Anno, extrémistické či jinak úchylné organizace do toho nepočítejte. Běžný člověk neměl s Vietnamci nějaký zvláštní problém, a pokud ano, tak ne větší než s kýmkoli jiným. Já kupříkladu nikdy, drobné problémy s "etnickými" Čechy mívám skoro každý den. Ale to může být do jisté míry tím, že je jich mnohem více. Teď se to možná trochu zhoršilo, třeba kvůli drogám atp., ale v minulých deseti či patnácti letech byli Vietnamci, popřípadě i jiní východní asiati, v internetových diskusích v drtivé většině označováni za pracovité, slušné a svým dětem kvalitního vzdělání dopřávající občany. Nic není samozřejmě jenom černé nebo bílé, ale Vietnamci nebo Číňané naší společnost nijak neohrožují. Jedou si po svém, aniž by deklarovali, že se tomu mají všichni ostatní pod hrozbou násilí podřídit. Vietnamci, kteří se tady narodili, jsou v podstatě Češi s vietnamskými kořeny. Takto to fungovalo a zatím možná ještě jakž tak funguje ve Spojených státech či v Kanadě.

55
Anna Kopecký (neregistrovaný) 20.07.2015, 19:00:36
Ohledně Vietnamců se, Lucifere, mýlíte. Řvouni se proti nim ozývali a byl to např. i jeden z důvodů rozpuštění Dělnické strany, jak se lze dočíst v rozhodnutí Nejvyššího správního soudu. Anebo by šlo možná vyhledat projevy Miroslava Sládka (ti si říkali Republikáni, jednou jsem zažila na Václaváku jeho vystoupení a ze řvounů, co mu provolávali slávu, když mluvil o vietnamských parazitech, jsem měla husí kůži). A možná už jste zapomněl, že Vietnamcům se běžně říkalo rákosníci a dodnes se setkávám s tím, že zákazník vietnamskému prodavači s naprostou samozřejmostí tyká.
Opakuji, že to, co se tu v současnosti děje, pokládám za nepřiměřenou hysterii, uměle vyvolanou.

Axina
54
Axina 20.07.2015, 15:20:13
Psali jsme komentáře [52] a [53] současně, proto stejný odkaz. Ano, je třeba rozlišovat představitele elity národa (kultivovaného lékaře) a fanatického bojovníka IS.
Lidé mají vrozenou nedůvěru k cizímu. Osvědčila se jako dobrá strategie pro přežití během celé historie lidstva. Vůči Vietnamcům nebyla a není ve světě averze tak očividná a přímočará, protože jsou většinou pracovití a mírumilovní. Žijí si ve svých komunitách a nevnucují nám svoje pravidla. Islám není mírumilovný. Možná ten čistý, teoretický, ano. Ten praktický má za cíl podmanění si zbytku světa. Za každou cenu.
Lidský život pro jeho vyznavače nemá žádnou cenu.

Axina
53
Axina 20.07.2015, 15:06:07
K nám se nezdrhá. Česko je zatím (naštěstí) jen tranzitní zemí. Drtivá většina běženců směřuje přes nás do Německa, Anglie, Francie apod.

Znovu upozorňuji na článek L.Vojtekové "Psychologický profil multikulturalistů" (odkaz v komentáři [9]).
Tipla bych si, že právě ti, kterým by nejvíc prospěl, si ho přečíst neráčili.
Vyjímám:
"Dá se u multikulturalistů ještě probudit zdravý rozum? Jak se říká, cesta do pekla je dlážděna dobrými úmysly. Dobré úmysly Evropě nechybí, avšak až příliš často jí chybí zdravý rozum."

A ještě jeden odkaz. V táborech Islámského státu se začíná stínáním hlav loutkám:
http://www.novinky.cz/zahranicni/blizky-a-stredni-vychod/375468-v-taborech-islamskeho-statu-se-zacina-stinanim-hlav-loutkam.html

To není propadanda. To je realita. A je pošetilé a nezodpovědné a nebezpečné strkat před ní hlavu do písku.

Lucifer
52
Lucifer * 20.07.2015, 14:59:25
http://zpravy.idnes.cz/cesi-vnimaji-islamsky-stat-jako-silici-hrozbu-fow-/domaci.aspx?c=A150720_133651_domaci_pku#utm_source=sph.idnes&utm_medium=richtext&utm_content=clanek-box

http://www.novinky.cz/zahranicni/blizky-a-stredni-vychod/375468-v-taborech-islamskeho-statu-se-zacina-stinanim-hlav-loutkam.html

Ono je fakt dusno. Křičící

Nemám rád černobílé vidění světa. Zajímavé je, že těch pár zatemněných řvounů podporovaných tichou většinou se neozývalo dříve, třeba kvůli Vietnamcům.

V minulých staletích se "zdrhalo" i do Čech. Dát všechny migrace, přesuny obyvatel či stěhování národů do jednoho pytle je nesmyslné. 58 milionů Evropanů se přestěhovalo do Ameriky, protože cítili, že v tomto novém světě budou moci znovu hospodařit, což také v drtivé většině učinili. Odcházeli tam proto, že v Evropě tehdy měli menší anebo vůbec žádnou šanci. Stávali se z nich hrdí Američané a svým přínosem svou novou vlast pomohli zvelebit. Co na to říkalo původní indiánské obyvatelstvo je zase jiná věc.

Někdy v první polovině minulého století tam emigrovali i mojí příbuzní ze Slovenska s částečně maďarským rodokmenem. Během svého pobytu v Shebrooku jsem s jedním z jejich potomků komunikoval přes email.

Lékař z Afganistanu či zoufalci utíkající před teroristickým IS z Iráku či Sýrie atp. jsou úplně jiní migranti než mobily ověšené tisícovky mladých migrantů převážně mužského rodu se severní Afriky. Atd.

Jak snadné všechno nacpat do jednoho pytlíku a s jakousi opovržlivou nonšalancí se vyvyšovat méněcennými davy se silně zatemněnými mozky.

«     1    2  3  4  5   »