Jsme, jací jsme (47 odstínů české společnosti)

rubrika: Pel-mel


Často citované básni Smutná píseň vesnického šprýmaře od Viktora Dyka je už víc než sto let. V souladu s ironickým názvem celé sbírky, Pohádky z naší vesnice, jsou i tyto verše povzdechem nad váhavostí a nevyhraněností krajanů. Citovou vypjatost v přístupu k národu jako nejvyšší hodnotě nahradila počátkem 20. století rozumovější, praktičtější opatrnost. Obrozenecké nadšení (svaté) bylo vystřídáno kritičností (střízlivou). Následující válečné události tomu chtěly, že Dykův vztah k národu dozrál do té míry, že básník mohl napsat ještě slavnější Opustíš-li mne. Krásný doklad toho, jak se v čase mění pohled na nejcennější hodnoty, když se ocitnou pod tlakem vážného ohrožení. Obrození tedy dávno odeznělo, zbavilo se balastu a ozdob, ale to podstatné z něj zůstalo a úspěšně se podrobilo osudové zkoušce.

 

Stella


Ale řeč nebude o českých dějinách, ani o básníkovi. Smyslem následujícího textu je upozornit na sociologické a psychologické postřehy o nás jako jedincích i jako o národu, tak, jak jsou uvedeny v knize 47 odstínů české společnosti od Pata Lyonse a Rity Kindlerové. Ze studií různých autorů podílejících se na tomto sborníku vybírám závěry Pata Lyonse.

 

Vypadají inteligentní lidé chytře?

 

Tak se ptá Pat Lyons v názvu jedné kapitoly. Není to tak dávno, kdy jsme na Neviditelném čertovi debatovali o tom, že se podle vzhledu (úpravy zevnějšku) dá určit povolání a často i povahové rysy. Podobnými otázkami se zabývá také psychologie a sociologie. Při výzkumech se např. ukázalo, že muži i ženy stejně často podle fotografie určí inteligentního (ve smyslu výše IQ) muže. Inteligentnější ženu podle fotografie poznat nelze. O důvodech se lze jen dohadovat. Další věc, která sociology zajímala, byla vazba mezi krásou a inteligencí. Z tváře poznáme mnoho. Původ, věk, míru zdraví, nemoc. Ale odhadneme také charakter, příslušnost ke společenské třídě, můžeme usuzovat i na politické názory. Vždyť právě proto, že nás tvář reprezentuje, vyhledáváme líčidla… Ne všichni, pravda.

 

Řekové se domnívali, že z tváře lze vyčíst téměř vše. Podobný názor důrazně vyvracel Leonardo da Vinci. Celé 19. století provázejí oblíbené teorie o zločineckém vzhledu. Tyto teorie vyvrátil statistický výzkum Angličana Charlese Buckmana Goringa. Goring prokázal, že zločin nemá souvislost se vzhledem, ale zato se často pojí s nižší inteligencí.

 

Roku 1920 publikoval americký psycholog L. D. Anderson výsledky svědčící o tom, že mezi vhledem lidí na fotografii a mezi jejich inteligencí není téměř žádná spojitost. Jedna věc je ale zřejmá: máme sklon považovat krásné lidi za chytré. Jde o tzv. haló efekt. (Ovšem: inteligentní muži dosahují vyššího postavení a vybírají si krásné ženy a tak dále…)

 

Předmětem výzkumů nebylo zjištění důvodu, PROČ lidé považují určité tváře za inteligentní. Ale všichni účastníci výzkumu považují za inteligentní tvář užší obličej s delším nosem a úzkou bradou. Rozhodně se také jevila jako inteligentnější tvář s úsměvem! V reálu je ale lidí krásných a současně chytrých velmi málo… Však my víme: po ovoci poznáte je.

 

A to jste věděli, že vaše osobnost pochází ze slovníku?

 

Další pojednání Pata Lyonse se zaměřuje na Čechy jako osobnosti. Lyons připomíná známý pojem OCEAN, tzv. velkou pětku povahových rysů:

 

Za povahový rys považujeme to, co se projevuje v běžném chování a způsobu přemýšlení, a bereme přitom v úvahu, nakolik je toto chování stabilní v čase. Je dobré povahu jedince znát, mimo jiné proto, abychom mohli jeho chování předvídat. Povahových rysů prý jsou tisíce (Stella: nechápu) a pokud je chceme shrnout a zobecnit, bylo by vůbec nejlepší, kdyby každý charakterizoval sám sebe (Francis Galton). Ve 30. letech 20. století se uskutečnilo slovníkové bádání o lidské povaze. Američtí psychologové Gordon Allport a Henry S. Odbert našli 18 tisíc slov popisujících charakter nebo osobnost (Websterův slovník). Potíž byla v tom, že některá pojmenování označovala spíše náladu… A tak v 60. letech proběhl výzkum povahových rysů na základě nabídnutých 171 slov. Stovky lidí vybraly slova, která nejlépe jejich povaze odpovídají. Počítač pak odhalil pět hlavních povahových typů. Tzv. velká pětka se dnes používá ke srovnávání mnoha lidí, také na národních úrovních. Každý člověk má totiž všechny tyto povahové vlastnosti. Lidé se liší pouze jejich mírou a výslednou směsí.

 

Připomeňme rysy z velké pětky, tak, jak je uvádí Pat Lyons:

  • Otevřenost jako chuť objevovat nové myšlenky a zkoušet nové postupy;
  • Svědomitost jako schopnost plánování a sebeovládání;
  • Extroverze jako touha po podnětech od druhých lidí a po interakci s nimi;
  • Empatie jako schopnost vycházet snadno s ostatními;
  • Neurotičnost jako zvládání emocí spojených s úzkostí a stresem.

 

Na základě dostatečně reprezentativního vzorku proběhl roku 2014 výzkum společných povahových rysů u Čechů. Vyšlo najevo, že např. mezi muži a ženami jsou rozdíly podobné, jako rozdíly zjištěné v Británii. České ženy jsou praktičtější, emocionálnější a starostlivější než muži. (Vědci zjistili… Smajlík ironický.) Čeští muži jsou nápadití a klidní. Ve srovnání s českými ženami jsou třeba britské ženy svědomitější.

 

Podle psychologů nelze na základě povahových rysů předpovídat úspěšnost ve škole či v práci. Můžeme usuzovat jen na to, jak lidé myslí a jednají. Nebo, jak a co budou nakupovat. (Stella: je tady nějaký skrytý protimluv. Viz práce personalistů a rozdíly v profesích.)

 

Je možné měřit lidské hodnoty? A jsou lidské hodnoty Čechů jedinečné?

 

Po letech diskusí se teoretici shodli na tom, že existují hodnoty univerzální, vlastní všem společnostem. Od roku 1990 probíhal výzkum těchto hodnot v šedesáti zemích (Shalom H. Schwartz). Otázky, na něž respondenti odpovídali, byly výsledkem podobných výzkumů předchozích desetiletí. Schwartz došel k tomuto pořadí věcí, jež nazval „základní lidské hodnoty“: moc, úspěch, požitkářství, inspirace, samostatnost, universalismus, benevolence, tradice, konformismus, bezpečnost.

 

V různých oborech lze pozorovat umanutost symetrií nebo určitými čísly. Proč někteří sociologové touží mít čtyři nebo dvě superhodnoty, do nichž by se daly vměstnat rozdíly mezi všemi lidmi na světě, autorka tohoto výtahu netuší, ale je tomu tak. Nicméně, Patu Lyonsovi se líbí zredukování hodnot na čtyři, protože „odkazují na sílu, kterou má jedinec, aby prováděl určité všednodenní činnosti“. Takže, superhodnoty jsou:

  • Otevřenost změně: vydávat se jakýmkoli směrem, ať citovým nebo intelektuálním, podle vlastního přání, s vědomím rizika;
  • Konzervace: snaha uchovat daný stav a jistotu z něj plynoucí (v osobních vztazích, v zachování institucí, v tradicích);
  • Posílení ega: následování osobních zájmů, i na úkor druhých;
  • Překročení sebe sama: překonat sobecké zájmy ve prospěch druhých, přírody, zvířat.

 

Jak je zřejmé, první hodnoty jsou v protikladu, stejně tak druhé dvě. Záleží na tom, jak při úsilí o dosažení „superhodnot“ uplatníme výše uvedených deset „základních hodnot“. Nemůžeme mít všechny ve stejné míře. A právě to je na nás. Na našem rozhodování. Ale toto rozhodování je také ovlivněno společností, která směřování jedince může potlačovat, nebo posilovat. Typickým příkladem je uplatnění žen. V tomto ohledu se Česká republika blíží severským zemím, kde jdou ženy povzbuzovány k aktivitě.

 

Co je možné říci o vztahu Čechů k základním hodnotám? Češi se ocitají uprostřed diagramu, mezi ostatními národy, protože se v nich spojují individualistické a konzervativní hodnoty. Např., pokud jde o pomoc druhým, jsou na stejné úrovni jako Švédové, Dánové, Finové a Francouzi. Konzervativní hodnoty sdílejí se Španěly, Poláky, Řeky. Žádná jiná země nemá takovou výraznou kombinaci kolektivistických a konzervativních hodnot. Kombinaci neměnnou v čase, stabilní bez ohledu na významné události (průzkumy 2002, 2008, 2010). Jen tak námi něco neotřese. Charakteristiky hodnot mívají výrazný národní charakter. Špatné zkušenosti z dob minulých ale často brání překročit vlastní stín v současnosti…

 

Zdroj: Lyons, Pat a Kindlerová, Rita (eds.): 47 odstínů české společnosti, Sociologický ústav AV ČR, Praha 2015

 

Poznámka Stella: při zmínce o umanutosti čísly si neodpustím, abych nepřipomněla tzv. temnou triádu. Také ona má co říci k hodnotám…


komentářů: 30         Komentáře (30)


Vložení nového příspěvku
Jméno
E-mail  (není povinné)
Název  (není povinné)
Příspěvek 
PlačícíÚžasnýKřičícíMrkajícíNerozhodnýS vyplazeným jazykemPřekvapenýUsmívající seMlčícíJe na prachySmějící seLíbajícíNevinnýZamračenýŠlápnul vedleRozpačitýOspalýAhojZamilovaný
Kontrolní kód_   

« strana 1 »

31
xxx (neregistrovaný) 12.01.2018, 10:01:06
Čím dál čatěji potkávám bývalé neodolatelné svůdce a říkám si: Už na vás taky došlo, frajeři omšelí.

V odpověď St. Kocourovi, myslím, že platí možnost
druhá.
Nebo - chtělo by to vyzkoušet, případně se přeptat,
Nečase třeba.


29
Zuzana (neregistrovaný) 12.01.2018, 02:22:00
Ale chci vas taky potesit, St. Kocoure:


Globes' Meyers: 'Good evening, ladies, and remaining gentlemen.'

Gentlemanu tam chybelo asi dvacet, vsichni obvineni ze sexualniho haraseni, nektere pripady se udajne odehraly desitky let pred obvinenim z sahani na koleno.


28
Zuzana (neregistrovaný) 12.01.2018, 01:02:18
"To už psal MUDr. Plzák - chlap si "odskočí", ale rodinu nezbourá."

No a hlavne si rekne: Vzdyt ony jsou vsechny stejne, driv nebo pozdeji me prokouknou, nikam neutecu.;)

27 2 XXX
Starý kocour (neregistrovaný) 11.01.2018, 23:55:44
Myslím, že je to podobné. Mají doma spolehlivou ženu, matku svých dětí a lezou do postele zlatokopkám. Prý nuda v posteli. Oficiálně: Jiné životní priority, rozdílnost povah atd. Stejné, jen zrcadlově obrácené. Liší se to kus od kusu.
Jenže - ti co jsou schopní se podívat na svůj vztah zvenku hledají jiné cesty:
To už psal MUDr. Plzák - chlap si "odskočí", ale rodinu nezbourá. Prostě jen úlet. Moudrá žena to přehlédne - mají spolu děti a možná už i nějaký společný majetek. A placení alimentů je pořád lepší řešení, než dělení dětí a majetku. Protože kdyby změnil ženu, přece si musí uvědomit, kdo ta "nová" vlastně je. A že on sám může být také časem vyměněn za "lepší model". Atd. atd. Možnosti dalšího vývoje jsou pak nesmírně modifikantní.
Podstatné u takových situací je, jestli všichni zúčastnění myslí rozkrokem nebo hlavou.

Máme se hmotně dobře, líp, než kdy jindy. Množství "single", matek samoživitelek je dnes veliké. A těm bývá ekonomicky hůře. Stačí výpověď, nemoc vlastní nebo dítěte - a pak pláčou do kamer TV, jak jim ten svět ublížil. Co bylo předtím se tak nějak neřeší.
Z chlapů se stávají často misogynové. Dostali "přes hubu" a jsou ublížení. A budou se za to ženským mstít. Svést a bez následků opustit.
Ne, není to teorie. Znám dva takové.
Ale i přes alimenty obvykle nemají tak moc hluboko do kapsy. Pokud se ožení podruhé, obvykle se už na rozdíl od žen ve volbě nepletou. Taky pochopitelně stárnou a vidina teplé večeře jim připadá lákavější, než noc plná vášní.

No jo, takhle to končívá... [;>)

P.S.: Všimli jste si, kolik úspěšných politiků a manažerů vyměnilo ženu za "nový model"? Tady nevím, jestli je pocit moci tak silné afrodisiakum pro muže středního věku nebo se naopak stávají žádoucnější kořistí pro zlatokopky. Co myslíte?

26
Zuzana (neregistrovaný) 11.01.2018, 22:45:37
Bezmezna naivita to nebude, ale jde o karieru. Devcatum bezna praxe byla mozna znama. Prosly tim, protoze karieru a role chtely. Rodinna alba necekala, vedela co bude nasledovat se zatatymi zuby to podstoupila a nenavidela ho. Kdyz mela prilezitost, vzala ji za pacesy a pridalase k podobnym.

To bude jedna sorta postizenych. Ponizeni je to velke a neodpousti se. Presto, ze jsou to zeny pro karieru schopne takoveho rizika, psychologicky dopad to na ne mit bude.

Druha sorta jsou cistokrevne zlatokopky, ktere si takovou vec naplanuji dopredu a vlivneho muze do toho intrikami vtahnou. . Lewinski, ale nemohu a ani nechci ji nic dokazovat, mozna na Clintona nastrazila pasticku, saty schovala do skrine (misto aby je dala do cistirny nebo vyprala, ev zahodila) a pouzila ke sve kariere, coz se ji povedlo. Takovych je v te kauze peknych par, (moje podezreni, dukazy nemam).

Jedna vec je ale jista a pisete o tom. St. Kocoure. Takove zneuzivani postaveni je neomluvitelne a i jen za slabost se casto plati - na obou stranach. Devcata, ktere do toho sla s vedomim, co je pravdepodobne potka, ztratila u toho kus sebevedomi, orodelala trauma ( to prodela kazda takhle pouzita - to jsou veci, ktere ony z duse nevymazou i kdyz si to nektere mozna zavinily samy).

A to je cele. . Jak je to s tim ohlasenim druhy den vime vsichni. Spousta znasilnenych neohlasi znasilneni vubec, protoze nektere se stydi a hrozi se publicity toho druhu, druhe zvazuji tu vytouzenou roli, kterou se ji za cenu ponizeni asi dostalo. Nic z toho ale neznamena, ze se ti hlapci nedopustili trestneho cinu a pokud se ho dopustili a dokaze se jim to, tak si to za to budou muset zaplatit co by musel za znasilneni a zneuziti zaplatit kazdy. Mozna a mozna ne, budou mit vynikajici advokaty, svedectvi nebude dostatecne atd...Cim bohatsi nasilnik, tim vetsi sance ze se z toho dostane. Ti min mocni mozna zaplati i kdyz nic neudelali. Tak to chodi..Argumenty jako dostala o co si koledovala, chodila polonaha a svadela kde se dalo, nejspis legalne neobstoji.

Cela ta vec je business. Tak je society nastavena, devcata taky jednaji podle toho v jake spolecnosti vyrostly a co je hlavni priorita: a to je slava, obdiv, prachy, uspech.

Je to spatne nebo dobre? Nevim. Je to. Ale jedno vim, ze v zalobe jsou uvedeny trestne ciny. Na motiv tech devcat a jejich svedomi se ptat nikdo nebude. Budou se ptat, doslo ke znasilneni nebo ne? Dojde k dokazovani a nasledne k mozna k trestum a konsekvencim.

Lucifer
25
Lucifer * 11.01.2018, 22:10:41
Někde na internetu jsem zahlédl informaci, že se velmi dobře živila mezinárodní cestovní prostitucí. Pokud se dožije propuštění z pákistánského vězení, mohla by se přidat k hnutí MeToo. Úžasný

24
xxx (neregistrovaný) 11.01.2018, 22:04:37
Chtivá a nesmírně hloupá! Ta dívka opakovaně jezdící do Pákistánu. Dvojité dno - ona vůbec nemyslela a nemyslí. Nějaký šejk ji koupí.

St. Kocoure - a váží si muži žen? Těch druhých možná... Chceme, co nemáme!


23 Jak jsem tušil: chtivá blběnka

22 To Zuzana:
Starý kocour (neregistrovaný) 11.01.2018, 21:05:41
Jistěže, každá z těch kauz je naprosto originální, určitě.
Pokud je ale mladá herečka, ucházející se o nezanedbatelnou roli ve filmu pozvána producentem na jeho pokoj - a jde tam, jsou jen dvě možnosti. Bezmezná naivita nebo předpokládaný "obchod". Čekala snad, že jí bude ukazovat rodinná alba nebo sbírku motýlů?
Neomlouvám v žádném případě toho muže, který zneužívá svého silného postavení, ale žena určitě měla možnost volby.
Muži jsou lovci a když nejsou, ženy si jich (ve skutečnosti!) ani moc neváží. Muž "kuchyňka" je sice pak spolehlivý manžel, zajišťuje rodinu, ale žena pak často hledá svého krásného, lehce agresivního samce. Viděl jsem několik takových případů. Ne, že by se mi to moc líbilo, ale je to tak.

Co je na tom "hnutí" protivné je, že žena ono znásilnění, ať už fyzické nebo jen nátlakové, psychické nenahlásila nejpozději druhý den ráno.
Možná si tu situaci schovávala jako "vydírací prostředek" do budoucna. Možná má i nějaká selfíčka (dnes) nebo potřísněné šaty (Lewinská).
Ti muži, představující agresory asi nemají zcela čisté svědomí. Jinak by nastalo ono "Dokaž!" Nebo se z nich stali poseroutkové.
===
P.S.: Průkazové foto: Fotil jsem se i sám v domnění, že to bude lepší než z automatu. Nebylo. Tak jsem to vzal na vědomí.
Stejně jako svůj mečivý barytonek. Když jsem se poprvé slyšel zpátky z interkomu do studia, nevěřil jsem svým uším. Ale hlas říkal přesně to samé, co já. Nějako dobu jsem omezoval verbální projev na minimum - ale pak jsem na to docela rezignoval. Tak jak na vzhled. Co nezměníš...
===
Dnes jsem viděl v TV selfíčka té holky, co pašovala osm kilo heroinu odkudsi kamsi. Taxa za pašování drog v těchto zemích je doživotí nebo poprava.
Není to dokonalá "blběnka"? Ono to nějak souvisí s těmi selfíčky. JÁ, JÁ. JÁ a "něco" v pozadí. Třeba Tádž Mahal nebo krvavá autohavárie.
JÁ tam byl(a)!

21
Zuzana (neregistrovaný) 11.01.2018, 16:49:32
Moda - to vite, paradiva zenska..;)

Neco jineho je v mode kultura a jina vec je otrocke nasledovani trendu, ihmo. Trendy zplani, protoze se okoukaji jak revoluce, ktera se po dvaceti letech stave kontra. ;) Proste to uz nepusobi, jak to bylo v dobe vzniku mineno. Musi to pusobit sokem, aby se ujalo, ale ten prvotni sok pomine.

A krasa je uplne neco jineho, krasa je personalni pohled na svet. A 'sugar coating', to jsme probirali mockrat. Krasa je v principu vseho. Teorie relativity, tam jsou principy krasy. :)

Moda muze byt terror pro lidi, kteri se tomu podvoli. Kdo se ji nepodvoli, vybere si co chce. V obleceni pro rozumne lidi hraje roli prakticnost. zvlast u normalnich muzu..

U zen je to predevsim zdobivost, maji tendenci se zdobit, z jednoducheho principu, ze muz prezentuje silu, zatimto zena prezentuje pritazlivost. Jestli se ji to dari je jina otazka,, protoze i muzi, jak i tady cteme, maji rozdilne predstavy o pritazlivosti druheho pohlavi - ale aspon se zeny snazi. Kdyz se podivate na zabery dejme tomu z prazskych ulic, tam urcite nenajdete jenom dav trendy panaku. jsou tam lidi vseho druhu, vkusu a "appearance". . Ja mam rada sportovni eleganci, ta je dost nadcasova, ale modnich trendu ktere k tomu pridavam, pokud se mi libi, se ( in moderation) nezrikam. ;) Ozivuje. Kvalita je pro me dulezita hodne.


O Angele L. = jejim nazoru na vec uz nejaky cas vim, ale ani ona nema uplne pravdu. Uz je ovlivnena vekem. I kdyz ona byla vzdycky na konzervativnejsi strane, myslim si. A je inteligentni.
Napsala jsem tu svuj nazor nedavno, nebyl prijat s nadsenim, presneji, dal se k tomu radeji uz nevyjadruju. Snad jen to, ze podle mne je to tak napul,cast zen toho zneuziva ve svuj prospech, cast ma skutecnou kauzu. K soucasnemu politickemu ovzdusi tohle chybelo jako hrom do police.
Pisu jen sve nazory, berte to tak, please.

Lucifer
20
Lucifer * 11.01.2018, 16:30:53
Tahiti, z relativně nedávné doby mám podobnou zkušenost. Když se ale ráno dívám do zrcadla, nic tak děsivého nevidím. Foťáky, které používají úřednice k zhotovení fotky na OP, jsou zřejmě nějakým způsobem upravené tak, aby došlo k nabourání občanova sebevědomí. Důvod snad nemusím rozebírat. Mrkající

18
Zuzana (neregistrovaný) 11.01.2018, 16:29:08
Presne tak, Tahiti. Ale znam borce a jsou to chlapi ( I podle ovcanky ;) a ti si jdou udelat novou fotku, puvodni nemuzou prezit. ;) Muzi byvaji velci jesitove.:)

Prihodte fakt, ze na takovych fotkach vypada kazdy jako ze slocineckeho alba.;)

17
Tahiti (neregistrovaný) 11.01.2018, 16:09:15
Ve chvíli, kdy jsem si prohlídla fotku, kterou mi pro zhotovení nového OP pořídila úřednice ochráněná silným sklem, ztratila jsem o sobě veškeré mínění stran výzoru. Vnitřek hlavy bohužel focen není, tam je to velice krásné a pozitivní. S touto povzbuzující myšlenkou jsem se vypotácela z kanceláře na ulici,a když jsem nalapala pár molekul kyslíku, zvedla jsem hrdě hlavu a řekla si, že takhle urážet se nenechám.

Jenže - co s tím pocitem? Překročit vlastní stín? Nelze.Takže nezbývá než vzít na vědomí, že nikdo není dokonalý. Ať je odkud chce. Ať si vědci zkoumají takové blbiny a srovnávají procenta, nějak se musíme živit všichni.Ať vypadáme jakkoliv. Důležité je neztratit v tom frmolu sebevědomí. S vyplazeným jazykem

16
xxx (neregistrovaný) 11.01.2018, 15:28:30
Je to celé absurdní! Desetiletí to v sobě tutlaly?

«     1    2   »