Martin Komárek, poslanec (Ukázky z knihy Poslanec český…)

rubrika: Pel-mel


Novinář nemá lehký život. Novinář s vlastním názorem má ještě trudnější život než novinář bez názoru, ba trudnější než novinář bez elementární slovní zásoby. Martin Komárek psával vtipné a odvážné fejetony do Mladé fronty DNES. A nejednou hup ho! Dal se na politiku. Dokonce se zdálo, že to myslí vážně. Martin Komárek na obrazovce, stojící mezi partajníky, působil jako přízračné zjevení. Že on tam jde jen proto, že už ho noviny unavují a doufá, že načerpá novou inspiraci? Bůhví. A že by hokynářský premiér (ač podle Komárka génius) úplně sám vymyslel slova „To vy jste mě stvořili…“? Buď jak buď, inspiraci Komárek načerpal a potom vydal knihu s názvem Nebezpečné stádo aneb poslanec český a jiné retardované druhy. Měl, neměl právo něco takového napsat, byv sám jedním z nich? Využívá kolegy jako materiál? Je nemocný, je bezcharakterní prospěchář, jak tvrdí jeho kritici? O čem jiném by novinář psal, než o tom, co poznal. Pochopil, jako kdysi Václav Havel, že není pravda, že ti nahoře jsou určitě nějací jiní než my: poučenější, informovanější, zodpovědnější… To my jsme si je stvořili.

 

Stella


Nebezpečné stádo aneb poslanec český a jiné nebezpečné druhyTeorie chaosu

 

Teprve loni dospěl mladý univerzitní profesor, zvaný také světlo experimentální biologie, Yuri Ras‑Putin z Caltech k překvapujícímu závěru. Jakkoli se zvedání končetin zdá lidem jako vysoce organizovaná činnost, ve skutečnosti jde nejspíš jen o náhodné pudové jednání, jímž se poslanci zbavují nějakých parazitů či nějaké parazity lákají.

 

… Podle Ras-Putina poslanci při hřadování zvedají končetiny instinktivně a teprve cvičením lze dosáhnout určité souhry, jako když ženete velbloudy manéží. Pokud však nad velbloudy nebdí krotitel s dlouhým bičištěm, kolébají svými hrby, jak se jim zamane. K Ras‑Putinovi se kloní i Gerome Frog ze Sorbonny: „Lidé mají tendenci hledat smysl i tam, kde zjevně není. Domnívají se, že okázalé zvedání poslaneckých končetin něco znamená, ono však neznamená zhola nic.“ Je určitě hřejivým faktem pro všechny Čechy, že tyto domněnky vcelku přesvědčivě vyvrátil zavilý statistik docent Květoň z Plzeňské univerzity za použití nejmodernějších stochastických metod.

 

Květoňova teorie

 

Na úvod svého díla Pseudointeligence jakožto druh instinktivního chování dělá docent Květoň již proslulé státoprávní ohrazení. „Jen absolutní ignorant by mohl přičítat poslanci evropskému, natož českému, jakoukoli míru inteligence. Považovat však rituál zvedání končetin za pouhý instinkt je stejně pošetilé.“ Stále více vědců se staví na Květoňovu stranu a je takřka nevyhnutelné, že ho Nobelova cena nemine, pokud se dožije dostatečně kmetského věku. Průměrná doba mezi klíčovým objevem a udělením Nobelovy ceny za něj je totiž třicet sedm let. … Nelze popřít, že v komunitě poslanců zvedání končetin nějaký význam má, i když je jisté, že mimo ni žádný nemá.

 

Podle Květoně jde o zcela zásadní objev: “Podle všech dosud platných teorií etologie zvířata svou strategií sledují buď rozmnožování, získávání potravy, dosažení či zachování postavení v rámci smečky či stáda, nebo (zejména jde-li o nedospělce) hru. Zvedání končetin poslanců nemá nic společného s ničím z toho. Jde patrně o prastarý vzorec chování, které si přinesli poslanci z hlubin evoluce.“ Samozřejmě je tento závěr neověřený.

 

Jako většina českých vědců se věnuje Květoň raději minigolfu a popíjení osvěžujících nápojů s mladými studentkami, než ověřování své teorie.

 

Použitá literatura:

Doc. Květoslav Květoň: Pseudointeligence jakožto druh instinktivního chování. Chovanec, Staré Město, 2015

Anjuta Bězhrivnaja: Květoňévi spodky, Ukrajíněc, Lvov 2015

 

Bezradnost

 

... Legendární del Bordo už před časem vyslovil podobnou domněnku: „Chování živočichů je stejně podivné jako chování vesmíru. Co když má zvedání končetin poslance evropského mnoho společného například s černými dírami?“ … Wilkie Wilkins z Texaské univerzity přiznává, že to bude běh na dlouhou trať: „Bohaté ani prosté lidi absolutně nezajímá, co poslanci dělají, takže bude nouze o granty. A vědce zase zajímají jen ty výzkumy, za které dostanou pořádně zaplaceno.“

 

Vědci v mlze

 

27. etologický kongres, který se v loňském roce sešel v maďarském Székeseverhváru, měl vedle nečinnosti velemloka rituál zvedání končetin evropských poslanců jako hlavní téma.

 

Prof. del Bordo:

(Potlesk vestoje)

„Celý život jsem věnoval tomuto druhu a nyní cítím, vše marno, vše marno. Na prahu své devadesátky vidím, že o dravém a záludném poslanci vím stejně málo, jako když jsem pln naděje po promoci svá studia započal. Nechávám zde tuto štafetu vám, mladí lidé, a odcházím se věnovat tomu, k čemu jsou vědecké kongresy stvořeny, tedy pití dobrého vína a přejídání se slušným jídlem, jistě je ještě třetí důvod, ale ten bohužel v mém věku už neužiji, jakkoli jsem si ho užil do sytosti.“

(Bouřlivý potlesk vestoje)

 

… Proč zde tyto zápisy uvádíme? Podle pozorování doc. Květoně bylo na závěrečném večírku přítomno dvacet sedm poslanců uherského sněmu. Fotograficky je zadokumentoval a zařadil podle jejich nepřehlédnutelné žravosti a neomalenosti.

 

Rituál poštěkávání

 

… Mnohem podivnější je ovšem nižší vyvýšeninka. K ní, jak známo, poslanci přistupují a poštěkávají na jiné. Předem poznamenáváme, že nikdo ještě nerozluštil, zda jde o sexuální souboj o samice či samce, ani to, jaký má poštěkávání význam v tom, jak si poslanci obstarávají potravu…. Radikální Květoň o tom napsal: „ Poslanci mají vlastnost, která jinak patří jen lidskému druhu, exhibují se bez zjevných důvodů.“… “Proč tedy někteří poslanci okupují vyvýšeninku dlouhé hodiny a jiní se k ní derou třeba desetkrát za sebou?“

 

Použitá literatura:

Květoslav Květoň: Nebezpečné stádo, Bohemia sekt, Starý Plzenec 1994

 

Poslanci a včelky

 

… Podle Ingeborg Haslitzové, autorky známého díla Poslanci jakožto škodlivé včely, není skupenstvím poslanců stádo či smečka, tedy hierarchické uskupení více či méně samostatných jedinců, nýbrž cosi jako včelstvo. Jde o superorganismus, kde jednotlivci nejsou samostatní, ale plní úkoly v rámci kolektivu, který bojuje o své přežití. „Jednotlivý poslanec nemá pražádnou inteligenci,“ píše Hauslitzová,“celá kolonie však inteligenci má, jakkoli nám lidem může připadat perverzní.“

 

... Mnohem nesnášenlivější je polská konkurentka Haslitzové Jagienka Malgorzzata: “Pokud někdo žádnou inteligenci nemá, vymýšlí si inteligenci kolektivní...“… Zatímco u včel dokážeme vcelku jasně určit, k čemu kolektivní inteligence směřuje, u poslanců není zřejmé ani to, zda jsou kolektiv, natož aby byli inteligentní, a už vůbec není jasné, k čemu jejich snažení u vyvýšeninky cílí.

 

… Haslitzová se však nevzdává… V samém závěru své více než dvoutisícistránkové studie, za kterou dostala výroční cenu bavorského Ausschahu, však otevřeně přiznává, že nic užitečného v domnělé „kolektivní inteligenci“ poslanců nenašla.

 

Použitá literatura:

Ingeborg Haslitzová: Poslanci jakožto škodlivé včely, Biene, Baden-Baden 2008

Jagienka Malgorzzata: Škodlivé teorie Ingeborg Haslitzové, Wczala, Sklarzska Poremba 2009

Eustach del Bordo: Pozdní postřehy, Heilausslag, Göttingen 2009

 

Dekadentní zvířata

 

Maurice Jerrémandléé z École Polytechnique vytvořil podobně kuriózní, ale možná spíše provokativní než vážně míněnou teorii. Jerrémandléé je brilantní mozek a je znám jako trickster, který nemilosrdně pálí veškeré vědecké modly. Při svém IQ 210 a dědictví po pratetičce markýze de Plessis Belliére si to, číman, může dovolit. Podle jeho originální teorie se dále vyvíjí jen člověk, zvířata však nestagnují, propadají se do čím dál většího marasmu existence.

 

… Podle Jerrémandléé zvířata, a poslanci první mezi nimi, ztrácejí vůli k evoluci… Nyní vyčerpaný druh pouze donekonečna a doslova do zblbnutí opakuje rituál, k němuž jej vedou jeho geny. Nepochybně však vyhyne coby dup. Tato příznivá zpráva pro lidstvo je však příliš lákavá, než aby mohla být pravdivá… Jerrémandléé ji také do jisté míry koriguje: “Někdy trvá miliony nebo dokonce miliardy let, než zcela retardovaný druh vyhyne. Někdy jsou dokonce retardované druhy mnohem životaschopnější než druhy neretardované.“

 

Použitá literatura:

Maurice Jerrémandléé: Také poštěkáváte? Fraternité, Paříž 2009

 

Zdroj: Komárek, Martin: Nebezpečné stádo aneb poslanec český a jiné nebezpečné druhy, Práh, Praha 2017

 

 

Stella: Tolik pro představu o stylu knihy. V jednom se ale určitě Havel i Komárek mýlí: ministr, který nedávno rezignoval, určitě mimořádně „informovaný“ byl. Alespoň podle Wikipedie absolvoval: strojírenské učiliště, elektrotechnické učiliště, psychologii, sociologii, politologii, řízení podniku, sociální pedagogiku, andragogiku a řízení lidských zdrojů. Je jenom smůla, že to se závěrečnou prací nějak nevyšlo, a to hned dvakrát. A může se člověk divit? Při takovém nasazení?


komentářů: 11         Komentáře (11)


Vložení nového příspěvku
Jméno
E-mail  (není povinné)
Název  (není povinné)
Příspěvek 
PlačícíÚžasnýKřičícíMrkajícíNerozhodnýS vyplazeným jazykemPřekvapenýUsmívající seMlčícíJe na prachySmějící seLíbajícíNevinnýZamračenýŠlápnul vedleRozpačitýOspalýAhojZamilovaný
Kontrolní kód_   

« strana 1 »

11
Aha (neregistrovaný) 01.08.2018, 22:19:56
https://cs.wikipedia.org/wiki/Milan_Pitkin

neboli Křivský

10 Zde je to:
Z. (neregistrovaný) 01.08.2018, 22:06:29
http://www.surnamedb.com/Surname/Pitkin

Lucifer
9
Lucifer * 01.08.2018, 22:05:55
[8] Vzhledem k tomu, že měl tři maminy, tak bych ho odhadoval spíš na Araba S vyplazeným jazykem

8
Z. (neregistrovaný) 01.08.2018, 22:02:32
Pitkin je Rus? Úžasný

Stella
7
Stella 01.08.2018, 21:55:14
St. Kocour:

spirála, po které běžíme a jsme v ní pořádně zamotaní. Ovšem, myslíme si něco úplně jiného.
Mrkající Ahoj

Lucifer
6
Lucifer * 01.08.2018, 21:17:31
Anebo o petardy
https://www.youtube.com/watch?v=KUygjF29B-c
Úžasný

5
Z. (neregistrovaný) 01.08.2018, 19:19:42
Nejde o retardy ale o dotardy:

https://img-s-msn-com.akamaized.net/tenant/amp/entityid/BBLlCtL.img?h=450&w=799&m=6&q=60&o=f&l=f&x=458&y=315

Úžasný

Lucifer
4
Lucifer * 01.08.2018, 18:06:16
Starý kocoure, retardace je takový přirozený proces u konzumních lidí, kteří se už nedokážou ani pořádně nažrat
https://www.youtube.com/watch?v=FLwD60hPK4I
Mrkající

3 2 Stella
Starý kocour (neregistrovaný) 01.08.2018, 17:54:54
Retardace je relativním proces.
Záleží na úhlu pohledu - jestli jsme otočeni dopředu nebo dozadu.
Retardace může být výhodná, pokud retardují i okolní životní podmínky. Tak se jedná o přizpůsobení - a je tedy takovému jedinci zvýšena šance na přežití.

Právě dumám, jestli vnější podmínky retardují nebo se zběsile vyvíjejí dpředu. [;>) Nevíte to někdo?

Stella
2
Stella 01.08.2018, 16:02:58
Martin Komárek se jmenuje mistr světa - dřevorubec. Kdo ví...

Lucifer
1
Lucifer * 01.08.2018, 14:38:29
Hezky sepsáno. Kdyby nebylo takové vedro, tak bych k tomu něco připsal. Hlavu však musím strkat do ledového vědra. Alespoň tohle: Zaujal mě Maurice Jerrémandléé Úžasný

«     1     »