Srdce a rozum II

rubrika: Populárně naučný koutek


V posledních deseti letech umožnily počítačové programy popsat dva typické způsoby kolísání srdečního rytmu: chaos a koherenci. Obvykle je kolísání nezřetelné a "chaotické". "Přidání plynu" a "brzdění" se střídají neuspořádaně, nepravidelně, bez jakékoli logiky. Zato však je-li variabilita srdeční frekvence silná a zdravá, fáze zrychlení a zpomalení se střídají rychle a pravidelně. Tím vzniká obraz harmonické křivky, kterou vystihuje termín koherence srdečního rytmu.

Lucifer


sgt-peppers-lonely-hearts-club-band.jpgOd narození, kdy je nejvyšší, na práh smrti, kdy je nejnižší, se variabilita snižuje průměrně o 3% za rok. Znamená to, že fyziologie postupně ztrácí pružnost a stále hůř se adaptuje na změny ve fyzickém i emočním prostředí. Je to příznak stárnutí. Jestliže se variabilita snižuje, je to částečně tím, že neudržujeme svou fyziologickou "brzdu", tedy tonus parasympatického systému. Stejně tak během let postupně atrofuje sval, pokud ho nepoužíváme. Přitom však neustále používáme "plyn" - sympatický nervový systém. A tak po několika desetiletích běhu v takovém režimu se naše fyziologie podobá automobilu, který může jet na volnoběh a prudce zvýšit rychlost, ale už nedokáže na povel zpomalit.

Pokles variability srdeční frekvence je spojen s celým souborem zdravotních potíží souvisejících se stresem a stárnutím - vysokým krevním tlakem, srdeční nedostatečností, komplikacemi v souvislosti s cukrovkou, infarktem, náhlým úmrtím, a dokonce i rakovinou. Tvrdí to studie uveřejněné v prestižních a uznávaných časopisech Lancet a Circulation (přední časopis zaměřený na kardiologii); jestliže variabilita vymizí, jestliže srdce téměř nereaguje na emoce, a hlavně jestli už nedokáže "zbrzdit", blíží se smrt.

Různé studie prokázaly, že zejména negativní emoce, hněv, úzkost, smutek, ale dokonce i každodenní starosti způsobují největší pokles variability srdeční frekvence a vnášejí do fyziologie chaos. Naopak jiné studie zjistily, že koherenci nejpříznivěji ovlivňují pozitivní emoce, radost, vděk a hlavně láska. V několika sekundách takové emoce vytvářejí koherentní vlnění, které je na záznamu srdeční frekvence okamžitě patrné. Ve studii zaměřené na několik tisíc vedoucích pracovníků velkých evropských podniků 70% dotázaných říkalo, že se cítí "unaveni" buď "velkou část dne", nebo "prakticky stále", a 50% těchto pracovníků ve vysokých pozicích se dokonce označilo za "vyčerpané". Jak mohli schopní a svým zaměstnáním zaujatí lidé, pro něž je práce podstatnou složkou identity, dospět až sem? Právě časté chaotické epizody, kterých si téměř nevšimnou, jim každodenně narušují emoční rovnováhu a dlouhodobě odčerpávají energii. Končívá to tak, že touží po jiné práci a v osobním životě po jiné rodině, po jiném životě.

Stav srdeční koherence ovlivňuje také další fyziologické rytmy. Zejména přirozené kolísání krevního tlaku a rychlé dýchání se rychle přizpůsobují srdeční koherenci a všechny tři systémy se synchronizují. Jedná se o jev srovnatelný se sfázováním světelného vlnění v laserovém paprsku, který se také označuje termínem koherence. Právě toto sfázování dodává laseru jeho energii a sílu. Energie neúčinně rozptýlená všemi směry stowattovou žárovkou postačí k proděravění kovové destičky, pokud je soustředěna sfázováním. Koherence srdečního rytmu představuje pro organismus reálnou úsporu energie. Právě proto prohlašovalo po půl roce 80% z výše zmíněných top manažerů, kteří prošli jednodenním výcvikem v srdeční koherenci, že se už necítí vyčerpaní. Kromě toho se u nich vyskytovala šestkrát méně nespavost, osmkrát méně pocit "napětí". Skutečně k obnovení přirozené vitality asi stačí zamezit zbytečnému plýtvání energií. Není na tom nic magického ani tajemného.

Zvládání stresu

Při laboratorních pokusech se ukázalo, že koherence umožňuje mozku, aby pracoval rychleji a přesněji. V každodenním životě to vnímáme jako stav, v němž myšlenky plynou snadno a přirozeně. Bez zaváhání nacházíme slova vyjadřující přesně to, co chceme sdělit, vykonáváme rychlé a účelné pohyby. V takovém stavu se dokážeme adaptovat na rozmanité nepředvídatelné situace, protože naše fyziologie se nachází v optimální rovnováze, je všemu otevřená a schopná nacházet řešení. Koherence tedy není stav uvolnění v tradičním slova smyslu. Nevyžaduje, abychom se izolovali od světa. Okolí nemusí být statické ani klidné. Naopak je to stav spojení s vnějším světem, vztah nesmírně těsný, ale spíš harmonický než konfliktní.

Například studie vědeckého týmu ze Seattlu zaměřená na pětileté děti, jejichž rodiče se rozvedli, ukázala význam fyziologické rovnováhy pro jejich další vývoj. Děti, které měly před rozvodem nejvyšší variabilitu srdeční frekvence, a tudíž největší schopnost uvést se do stavu koherence, poznamenal rozpad rodiny nejméně, jak vyplývá z průzkumu provedeného po třech letech. Právě tyto děti si uchovaly největší schopnost vytvářet citové vazby, kooperovat s ostatními a soustředit se při učení.

Pojem srdeční koherence a skutečnost, že se lze snadno naučit ji ovládat, je v rozporu se všeobecně rozšířenými představami o zvládání stresu. Chronický stres vyvolává úzkost a depresi. Známe i jeho negativní působení na tělo, následkem bývá nespavost, tvorba vrásek, vysoký krevní tlak, palpitace, bolesti zad, kožní problémy, zažívací potíže, opakované infekce, neplodnost, impotence. Zasahuje i sociální vazby a profesionální výkon - projevuje se v podrážděnosti, neschopnosti naslouchat druhým, sníženém soustředění, uzavřenosti, neschopnosti týmové práce. Tyto příznaky jsou typické pro to, čemu říkáme přetížení, které se může týkat jak přepracování, tak třeba pocitu, že jsme zablokováni v citovém vztahu, který nám odčerpává veškerou energii.

V takové situaci nejběžněji reagujeme zaměřením pozornosti na vnější podmínky. Říkáme si: "Kdybych jen mohl změnit situaci, ve které jsem, hned by se mi v hlavě vyjasnilo a tělo by mi také lépe fungovalo." Mezitím zatneme zuby, čekáme na příští víkend nebo dovolenou, sníme o lepších časech někdy "později". Všechno se spraví, "až konečně dostuduji... až si najdu jinou práci... až děti odejdou z domu... až odejdu od manžela... až budu v důchodu" a tak dále. Bohužel se to jen zřídkakdy odehraje podle našich představ. Stejné problémy se pravidelně vynořují v jiných situacích a bájná představa ráje, který nalezneme dále, jen kousek odtud, se brzy znovu stane naším hlavním způsobem zvládání stresu. Je to smutné, ale většinou tak postupujeme až do smrti.

Závěr, který vyplývá ze zkoumání blahodárných účinků srdeční koherence, je zcela opačný. K problému musíme přistupovat obráceně. Místo abychom se vytrvale snažili o dosažení ideálních vnějších podmínek, musíme začít kontrolovat své nitro, vlastní fyziologii. Zkrocením fyziologického chaosu a dosažením maximální koherence dospějeme okamžitě do stavu, kdy se automaticky cítíme lépe, zlepšíme své vztahy k druhým lidem, soustředění, výkonnost i pracovní výsledky. Příznivé okolnosti, o které jsme se stále snažili, znenadání nastanou, ale jsou takřka vedlejším produktem, druhotným ziskem z koherence. Jakmile se naučíme ovládat vlastní nitro, přestane nám záležet na tom, co se děje ve vnějším světě.

Koherence lze snadno dosáhnout i bez počítače a její blahodárné účinky pocítíme v každodenním životě. Existuje jednoduchá a účinná metoda, jak zvýšit variabilitu srdeční frekvence a dospět ke koherenci. O tom však někdy v dalším pokračování z této knížky.

Zdroj: David Servan-Schreiber, Uzdravení bez léků a bez lékařů - Jak zvítězit nad stresem, úzkostí a depresí bez farmakoterapie a psychoterapie

P.S.: A nezapomeňte si kliknout na obrázek Nevinný


komentářů: 2         Komentáře (2)


Vložení nového příspěvku
Jméno
E-mail  (není povinné)
Název  (není povinné)
Příspěvek 
PlačícíÚžasnýKřičícíMrkajícíNerozhodnýS vyplazeným jazykemPřekvapenýUsmívající seMlčícíJe na prachySmějící seLíbajícíNevinnýZamračenýŠlápnul vedleRozpačitýOspalýAhojZamilovaný
Kontrolní kód_   

« strana 1 »

Lucifer
2
Lucifer 23.03.2012, 10:58:35
Hnedka vedle jsem našel tohle

http://www.youtube.com/watch?v=EsWiOk0YG20&feature=related

]Mrkající

Axina
1 Omnia vincit amor

«     1     »