Čertí poklábosení


Komentáře (14684)


Vložení nového příspěvku
Jméno
E-mail  (není povinné)
Název  (není povinné)
Příspěvek 
PlačícíÚžasnýKřičícíMrkajícíNerozhodnýS vyplazeným jazykemPřekvapenýUsmívající seMlčícíJe na prachySmějící seLíbajícíNevinnýZamračenýŠlápnul vedleRozpačitýOspalýAhojZamilovaný
Kontrolní kód_   

« strana 142 »

12944
xxx (neregistrovaný) 23.05.2017, 21:42:08
https://www.youtube.com/watch?v=6SzPFY00N44

12943
Zuzana (neregistrovaný) 22.05.2017, 01:29:35
Mno, krasne sny, ja napriklad se budu mit nocni muru z toho, ze 'je zcela možné, že důsledkem komutace Newtonova zákona jsou nesmyslné výsledky na velikostech mikrosvěta'. ;)


Stella
12942
Stella 21.05.2017, 22:40:08
Pozdravpánbůh!

mefi
12941 Podobnost - Coulombův zákon
mefi 21.05.2017, 22:33:57
.
Když se počítá pohyb elektronu po orbitě (dráze) nesprávně dle Coulombova zákona, tedy že elektron mění vektor rychlosti, pak se dochází k závěru, že elektron se v mžiku zhroutí do jádra.

Hlavním důvodem je, že Coulombův zákon komutuje, konečně jako celá Maxwellova teorie.

Tedy je zcela možné, že důsledkem komutace Newtonova zákona jsou nesmyslné výsledky na velikostech mikrosvěta.

Petr Kulhánek rád opakuje ve svých přednáškách, že kdybychom měli někomu sdělit cosi nejdůležitějšího z lidského poznání, pak je to výrok, že svět na úrovni mikrosvěta nekomutuje.

Jinak se omlouvám, za nesprávnou formulaci Van der Walsových sil:

https://en.wikipedia.org/wiki/Van_der_Waals_force

Krásné sny!

Ahoj

Lucifer
12940
Lucifer * 21.05.2017, 20:44:17
Asi jsem měl ještě napsat, že termojaderná fúze není důsledkem kinetické energie natožpak gravitační interakce. Kinetická energie pouze umožní jádrům dostat se do vzdálenosti (10E-15 m), kdy žezlo převezme silná (jaderná) interakce.

Lucifer
12939
Lucifer * 21.05.2017, 20:19:08
mefi, o van der Waalsových silách a jejich vztahu k síle elektrostatické či obecně elektromagnetické jsem se tady již několikrát zmínil. Stejně tak jsem rozebíral sílu gravitační a rovněž jsem naznačil, že nejen Newtonův, ale i Einsteinův gravitační zákon může zkolabovat na subatomární úrovni. Tvého případu se to dle mého soudu ještě netýká. Coulombova interakce je mnohonásobně silnější než interakce gravitační. Jakmile se částice či tělesa dostanou do jejího přímého vlivu, nějakých tisíc Newtonů gravitační síly okamžitě ochabne. Dojde k rázu na neprostupnou Coulombovu zeď. Ta se samozřejmě dá překonat. Ne však s pomocí gravitace, ale díky obrovským kinetickým energiím. Pak může docházet i k jaderné fúzi.

Při tak vysokých kinetických energiích však dochází k úplné ionizaci a vzniká plazma. To plazma, ne ta krevní plazma Úžasný Elektromagnetická interakce je utržena z řetězu způsobem, jenž se snaží plně ionizované plazma rozvrátit. Udržet tento termojaderný "reaktor" po delší čas se zatím daří jen ve hvězdách. A to s pomocí gravitace. Ne však mezi jednotlivými částicemi, ale v celém objemu díky obrovské hmotnosti hvězdy.

mefi
12937 Je to nějaké celé divné
mefi 21.05.2017, 18:59:44
.
Elektrostatická síla se integrálně projevuje také ve vazebné energii, Van der Walsovy síly jsou mimo jiné důsledkem fluktuací (zakrývání) nábojů jader a orbitalů, a naopak.

Ale co je podstatné. Nejsem fyzik. A daný případ zřejmě vyžaduje fyzikální - kvantově mechanický výpočet. Což je pro gravitaci docela problém.

Newtonův zákon komutuje, rychlost šíření gravitační interakce je dle něj nekonečná.

Dnes se začiná prosazovat entropický pohled na gravitaci (např. Verlinde, doposud neuzavřená teorie).

Jsem vzděláním procesní inženýr, kvantovku umím na úrovni Kulhánkových přednášek, o gravitaci platí totéž.

Tento problém je nad mé síly a schopnosti či dovednosti.

Moje úloha končí a začíná tam, že jsem na něj upozornil

Jde o to, aby někdo, kdo fyziku opravdu umí, problém (přestože jeho popis je triviální) vysvětlil, a adoptoval.

A to není úloha v žádném případě triviální!

Znáš-li někoho takového, byl bych Ti vděčen, kdybys mu přednesl v čem je asi chyba v našich úvahách, tedy ho seznámil s Úlohou pro Světlonoše, tedy s příspěvkem 12931.

To ostatní jsou z mé strany jen spekulace.

Dík za spolupráci.

Usmívající se

Lucifer
12936
Lucifer * 21.05.2017, 18:23:12
mefi, zapomněl jsi na elektrostatickou (Coulombovu) sílu. Třeba pružné srážky atomů či molekul v plynu. Jakmile se k sobě neutrální částice přiblíží natolik, že kladný náboj jader přestává být dokonale stíněný elektronovým obalem, částice se začnou odpuzovat. Změna hybnosti nastane ve velmi krátký okamžik, ihned po srážce jsou kladné náboje jader opět odstíněny. Platí přitom zákon zachování hybnosti a mechanické energie. U nepružných srážek se část kinetické energie přemění na energii excitační atp.

Totéž platí pro tělesa. Když dopadne zmíněné 680 kilogramové těleso na zemský povrch, tak pokud není srážka dokonale nepružná, bude po tom povrchu chvíli poskakovat. Zemský povrch zpravidla není dokonale pružný. Pokud na něj dopadne dokonale pružné těleso a začne poskakovat, bude se jeho kinetická energie postupně ztrácet třením o vzduch a deformováním zemského povrchu.

mefi
12935 Ještě k té rekurzivitě světa
mefi 21.05.2017, 15:32:04
.
Souhvězdím Andromedy prosvítá galaxie, která má přesně stejné fyzikální parametry jako Mléčná dráha.

A těchto několikanásobných výskytů galaxií je více. Jakobychom pozorovali sami sebe pomocí dvou zrcadel: jedno před sebou druhé na své úrovni tak, abychom viděli násobný odraz v zrcadle před sebou.

Vyzkoušejte si to, prosím.

Jiný výklad je jako by před námi a za námi byla řada polopropustných zrcadel (tady stačí myšlenkový pokus).

Tož končím, nebo mne Vojta Hála upálí (naneštěstí bývalý moderátor fóra aldebaran.cz).

Tož samostatně přemýšlejte a nepoklonkujete rádoby autoritám.

Už raději mlčím...

Mlčící

mefi
12934 Tož ještě omluva za gramatiku
mefi 21.05.2017, 15:18:51
.
V Linuxu mi v editačním ovladači kontrola gramatiky podtrhává všechna slova červenou vlnovkou.

Tudíž se omlouvám za chybějící iterpunkci a hrubky - já je prostě v té červené vlnovce nevidím.

O tom, že po odeslání textu dojde k reformátování a náhradě některých znaků za jiné, vím, ale nevím jak je řešit.

Toto není matematicko-fyzikální fórum (Na jediném v čr, na aldebaranu), jsem dostal ban, tak tedy ještě jednou se omlouvám.

Konečně, Světlonoši, můžeš mé výkřiky kdykoliv smazat.

Mrkající

mefi
12933 Možné odpovědi a další otázky
mefi 21.05.2017, 15:06:03
.
Na těchto vzdálenostech (10E-10 m) lze předpokládat působení ještě tak Van der Wallsových sil a ještě tak nejvýš sil mezifázového napětí (povrchových sil).

Ty jsou řádově úplně někde jinde.

Délka vazby je brána s dostatečnou rezervou

H-H 74 pm C≡C 121 pm
C-C 153 pm Cl-Cl 199 pm
O=O 121 pm C-H 109 pm
C=C 134 pm Br-Br 229 pm
N≡N 110 pm C=O 123 pm

Energie vazeb a znich plynoucích odpudivých sil je úplně jinde (i co se týče znaménka)

H-H 436 kJ·mol-1 C≡C 837 kJ·mol-1
C-C 346 kJ·mol-1 Cl-Cl 243 kJ·mol-1
O=O 498 kJ·mol-1 C-H 413 kJ·mol-1
C=C 610 kJ·mol-1 Br-Br 193 kJ·mol-1
N≡N 941 kJ·mol-1 C=O 737 kJ·mol-1

Nějak mi z toho vyplývá:

1. Planckova hmotnost je mez tuhosti časoprostoru
2. Tělesa lehčí než Planckova hmotnost nezakřiví časoprostor

Řešením otázky může být i topologie časoprostoru:

1. Topologie může být rekurzívní
2. Na Planckove délce může docházet ke zpětnému chodu rekurze, tedy i k inverzi variety popisující topologii světa respektive ke změně polarity strukturování hmoty - tedy hmota - antihmota.

Pro daný případ by se síly vyrušili, či by byly bezvýznamné.

Ještě že není čarodějnic, za výše uvedené bych byl určitě fyzikální obcí upálen.

Dnes, jako úsměvnou historku, vidím předpověd vzniku miniuaturních černých děr na LHC v Cernu.

Poslední raketoplán vyvezl na ISS hmotový spektograf. Výsledky jsou šokující: Mnohařádově vyšší výskyt positronů , než předpokládá teorie.

Tak nevím...

Mrkající


Lucifer
12932
Lucifer * 21.05.2017, 13:35:53
Zajímavé, mefi. To je síla, jakou je přitlačeno zhruba 680 kilogramové těleso k povrchu zemskému. A ono si klidně leží. Asi je třeba započítat i ostatní síly. Takže to můžeš mefi otočit. Místo Newtonovy gravitační síly spočítej a sečti všechny ostatní síly. Výsledek by měl odpovídat gravitační síle, která působí přesně opačným směrem. Srovnej ho s výsledkem tvého předchozího výpočtu. Mrkající

mefi
12931 Úloha pro Světlonoše
mefi 21.05.2017, 12:20:47
.
Spočítejme, jakou gravitační silou se přitahují palec a ukazováček jsou-li pevně stisknuty. Předpokládejme že na sebe působí na každé straně jeden gram pokožky na vzdálenost chemické vazby délky 10^-10 m.

Řešení:


F = G * m1 * m2 / r^2

F = 6,67408E-11 m^3*kg^-1*s^-3* 0,001kg * 0.001kg / (10E-10 m)^2

F = 6674.1 N
============

A teď, Světlonoši, raď! Že by Newtonův gravitační zákon neplatil na malé vzdálenosti?

Překvapený

Překvapený

Stella
12926
Stella 20.05.2017, 22:27:29
Tak říkali v TV, Hyde Park, že věda rovná se scifi a čas.
A povídali o kvantovém tunelování - kam všude tunelování neproniklo ! Mrkající


«   1  2  3  4  5 . . . . . . . . . .  138  139  140  141    142    143  144  145  146 . . . . . . . . . .  975  976  977  978  979   »