Archiv - Listopad 2011


« strana 1 »

Poslední listopadová

rubrika: Poetický koutek


Lucifer


Celý článek »

komentářů: 2         


Jaké je číslo šelmy

rubrika: Pel-mel


Jednou z nejrozšířenějších pověr je, že číslo 666 je číslem šelmy, ďáblova služebníka či přímo samotného ďábla. Dokonce jsem tomu podlehl i já, ovšem po luciferovsku, a radostně jsem jeho příchod na Neviditelného čerta oslavil. Skutečně jsem se trefil správně? Podívejme se tedy, co na to říká Kniha všeobecné nevědomosti:

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 4         


Námořnická

rubrika: Filosofický koutek


Multifilosofická úvaha

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 10         


Jaká je pravá povaha reality? III

rubrika: Populárně naučný koutek


Třetí důvod, proč je pojem informace tak důležitý, vyplývá z kvantové mechaniky, nejlepšího souboru pravidel, který můžeme aplikovat na chování věcí na subatomárních měřítcích. Kvantová teorie byla neobyčejně úspěšná, nikde se nedostává do rozporu s experimenty. Ale nemůžeme ji pokládat za konečnou odpověď, konečné řešení problému povahy reality. I když poskytuje způsob popisu chování atomů a subatomárních systémů, nevysvětluje nám, proč se věci chovají tak, jak se chovají (Schrödingerova kočka [I] a [II]). Dokonce nás nechává v dokonalém zmatku ohledně mnoha aspektů chování těchto systémů, takže filosofové mají prostor pro to, aby popírali existenci objektivní reality a poukazovali na omezení empirické vědy.

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 0         


Rusové a Američani

rubrika: Pel-mel


Po povznášející sobotní meditaci se nyní můžeme chutě vrhnout na další experimentování se způsoby, kterak se efektivně dopídit svého bezbřehého neštěstí. Dneska dokončíme vykolíkování území, kterému vládne stav, kdy pravá ruka neví, co dělá levá, a příště probereme, jak tohoto stavu efektivně dosáhnout:

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 0         


Sobotní meditace IV

rubrika: Filosofický koutek


[I] [II] [III] [IV] [V] [VI] [VII]

Druhá část Přehledu terénu začíná úvahou na téma Kultivace ctností, kterou Atrhur Zajonc uvádí poukázáním na skutečnost, "že kontemplativní praxe může být zcela oddělena od etiky. Meditace, a to dokonce i meditace jako doplněk, automaticky nezaručuje, že meditující bude mít správné mravní úsudky či bude žít eticky":

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 2         


Bůžkovy mlýnky

rubrika: Pel-mel


Boží mlýny melou pomalu, ale nakonec vždy domelou.

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 3         


Parní stroj a telefon

rubrika: Pel-mel


Je pátek, jurodiví jedinci mají svátek, a tak přicházím s pátečním kvizem, který jsem sestavil s pomocí Knihy všeobecné nevědomosti. Zde jsou tedy dvě otázky - nejdříve si na ně poctivě odpovězte, a pak si rozbalte zbytek textu, kde naleznete správné odpovědi:

 

Kdo vymyslel parní stroj?xxxxxxx

 

Kdo vynalezl telefon?

 

a) James Watt a) Antonio Meucci
b) George Stephenson b) Thomas Alva Edison
c) Richard Trevithick c) Alexandr Graham Bell
d) Thomas Newcomen d) Leonardo da Vinci
e) Heron Egyptský e) Jára Cimrman

 

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 4         


Jaká je pravá povaha reality? II

rubrika: Populárně naučný koutek


Jedním z nejzákladnějších principů, na nichž je založeno naše chápání vesmíru, je skutečnost, že rychlost světla ve vakuu je nejvyšší možná rychlost ve vesmíru. Tento princip je jedním z pilířů speciální teorie relativity. Teorie relativity nám umožnila vysvětlit bezpočet jevů v astronomii a kosmologii. Ale omezenost rychlosti světla je jen speciálním případem omezení rychlosti šíření jakékoli informace. Není teorie relativity ve skutečnosti jen výhonkem teorie informací?

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 1         


«     1    2  3  4   »