Vědomá autosugesce

rubrika: Pel-mel


Přicházím s posledním nejen mým letošním příspěvkem na Neviditelném čertovi. Proč posledním? Vysvětlím na konci. Jak naznačuje titulek, bude se týkat autosugesce, především vědomé. Někdy před Vánocemi se mi v prodejně knihkupectví Kosmas nacházející se v butovické Galerii, v níž se nenabízejí k zhlédnutí umělecké předměty, ale spotřební statky ke koupi, dostala do rukou knížka Vědomá autosugesce, jejímž autorem je uveden Émile Coué. Dalo by se však říci, že se jedná o jakýsi výběr z jeho publikací na toto téma předznamenaný dvěma předmluvami a završený několika dodatky včetně citací z dopisů jeho následovnic. (Ano, jeho prvními následníky byly ženy.) Nejdříve předkládám mnou stylisticky lehce přepracovaný výběr z první předmluvy od jistého Archibalda S. Van Ordena, načež ocituji úvodní pasáž z vlastního Couéova spisku o vědomé autosugesci. Následovat pak budou moje závěrečné poznámky.

 

Lucifer


Naše psychické rozpoložení a zdravotní stav jsou z převážné části výsledkem našeho uvažování. Možná devadesát procent ze všech způsobů léčby má psychický základ nezávislý na použitých materiálních prostředcích. Émile Coué byl jedním z vůdčích představitelů narůstající skupiny těch, kteří věří, že mysl je hlavním faktorem určujícím zdraví a nemoc. Souhlasí s tím, že materiální prvek má každopádně své místo, ale toto místo je podřadné: hmota je pomocník, mysl je mistr. Hmota poslechne příkaz mysli, pokus zamýšlenou věc „je možné nějakým způsobem uskutečnit“. Z toho vyplývá, že mohou nastat případy, kdy žádnou věc „není možné nějakým způsobem uskutečnit“, ale druhou kategorii Coué nedefinuje. Po přečtení svědectví o mnoha příkladech uzdravení navozených jeho „metodou“ se člověk nevyhne závěru, že další vývoj a použití „metody“ silně zredukují oblast věcí nyní považovaných za „nemožné“.

 

Luciferova poznámka (LP): Archibald S. Van Orden započíná svůj Úvod sdělením: „Doba nadvlády pilulek je minulostí.“. Couému a jemu podobným průkopníkům vědomé autosugesce jako nejúčinnějšího nástroje k udržení jak duševního, tak tělesného zdraví se mohla tato myšlenka na počátku minulého století zdát velmi reálná. Jenže nepočítali s agresivním nástupem farmaceutického průmyslu. Dnes ještě více než tehdy si lidé kupují v lékárnách pilulky a odnášejí je po kýblech.

 

Coué postupuje vědecky. Nepřišel s teorií, kterou by se pak snažil dokázat, ale začíná „experimenty“, na nichž následně vystaví svou teorii. Vezme vás na kliniku, kde se věci dějí, nikoliv do přednáškové místnosti, kde se o věcech diskutuje. Uznává, že lidé nepříliš obeznámení s jeho „metodou“ v ní mohou shledávat něco, co „vypadá dětinsky“. Ale jeho argument zní: „Přináší výsledky.“ Člověk má dojem, že parafrázuje slovy: „Chromí chodí, nemocní se uzdravují a šťastní jsou, kdož neklopýtnou na tom, co je v mé metodě zdánlivě příliš jednoduché.“

 

LP: S něčím podobným přišel už Ježíš Kristus. Bezpochyby však ani on nebyl prvním. Před ním třeba Siddhártha Gautama – Buddha, z jehož učení dle jistého starodávného spisku prý Ježíš Kristus čerpal, viz Ježíš a buddhismus?

 

Coué se řadí ke značnému množství badatelů, kteří studují a využívají hypnózu v různých fázích, především v souvislosti s onemocněním. Po mnoho let se předpokládalo, že hypnóza a podobné jevy jsou abnormální. Dnes ale víme, že tyto záležitosti jsou naprosto přirozené a že v každé době představovaly nejdůležitější faktory ovlivňující psychický a fyzický zdravotní stav člověka. Moderní psycholog se pouze snaží pro dobro lidstva používat vědomě to, co bylo dosud velkou nekontrolovatelnou silou přispívající jak ke zdraví, tak k nemoci. Coué pochopil prvořadý význam představivosti v léčbě nemocí a vytvořil „metodu“, s jejíž pomocí lze představivost posílit a nesměrovat ke konání dobra.

 

Způsob uvažování má dvě formy. Jednu používáme vědomě a druhou používáme neuvědoměle neboli podvědomě. V dualitě způsobů uvažování se Coué shoduje s mnohými dalšími. Ale zřejmě žádný jeho předchůdce neporozuměl blízkosti vztahu mezi podvědomým uvažováním a představivostí. Zdálo by se, že podle něho jsou téměř identické. Jeho učení by se možná dalo interpretovat tak, že představivost je zároveň vstup i výstup, kterým otevíráme síly svého podvědomí a využíváme je k našemu dobru nebo ke vzniku nemoci.

 

O formulaci „Každý den se cítím lépe a lépe“ Coué říká, že pokrývá všechny případy, a pokud ji opakujete podle jeho doporučení, přináší výsledky bez ohledu na druh nemoci či obtíží, ovšem za předpokladu, že jsou „možné“. Kouzlo „metody“ spočívá v tom, že léčba představou má úžasnou sílu v aktivaci subjektivní mysli, která představy přeměňuje ve skutečnost.

 

Jestliže má Couého „metoda“ takové báječné účinky na podvědomou osobnost při léčbě nemoci, proč by nepřinášela stejně úžasné výsledky při řešení morálních společenských problémů? Zdá se faktem, že tento proces, který se Coué naučil využívat k léčbě, byl také v pozadí velkého historického počinu. Člověk se upne k nějaké myšlence, zpracovává ji svou představivostí, až se zmocní jeho subjektivní mysli a uskuteční ji. Myšlenku neustále předává ostatním, dokud je neovlivní, a nakonec se myšlenka jednoho člověka stává převládající hybnou silou celých národů.

 

LP: Tohle želbuddha platí jak v pozitivním, tak negativním smyslu, viz dále.

 

Coué nás učí, co působí na psychologii davu. Všichni se měníme k obrazu, který máme před očima ve své představivosti. Můžeme se změnit podle svého přání. Můžeme být nemocní nebo zdraví, dobří nebo špatní, podle toho, zda namíříme své představy tím či oním směrem. Možná se domníváme, že existují omezení, ale nemluvme o nich, dokud se k nim nezačneme přibližovat. Můžeme žít ve světě podle svých přání. Když budeme ochotni nastavit svou představivost na patřičné myšlenky, pak nás naše podvědomá mysl změní v to, co si představujeme. A nezapomínejme ráno večer uchopit provázek s dvaceti uzly a opakovat výše zmíněnou formulaci.

 

Tolik Archibald S. Van Orden, a nyní bych předal slovo samotnému Couému a přetlumočil začátek jeho pojednání Vědomá autosugesce.

 

Sugesce, nebo lépe řečeno autosugesce, je v jistém smyslu naprosto novou záležitostí, přestože je zároveň stará jako svět sám. Nová je v tom, že až do současné doby nebyla studována ze správného úhlu pohledu a v důsledku toho byla špatně chápána. Autosugesce je skutečným nástrojem, kterým disponujeme již od příchodu na svět. Má sílu nádherné a nezměrné moci, která vede podle okolností k nejlepším či nejhorším výsledkům.

 

Když člověk ví, jak ji vědomě používat, v prvé řadě se může ubránit vyvolávání škodlivé autosugesce u ostatních, jejíž následky mohou být katastrofální. Mimo to může vědomě vyvolávat autosugesci prospěšnou, jež navrátí fyzické zdraví nemocným a duševní i morální svěžest nervově narušeným – podvědomým obětem předchozí zraňující autosugesce. Může přivést na správnou cestu ty, kteří mají tendenci přiklonit se ke zlu.

 

Závěrečné LPy:

 

Nejdříve něco trochu komického:

 

V oné prodejně knihkupectví Kosmas jsem už něco jako štamgast. Vlastně v celé Galerii jsem známým štamgastem. Když přicházím do Galerie, tichou poštou se hned začíná šířit skoro po všech prodejnách špitání: Už je zase tady ten cvok. Po pravdě musím říci, že ne všichni mě za cvoka považují, určitě ne v prodejně Kosmase a nejméně ještě jedna pokladní v Albertovi.

 

Nedlouho před Vánocemi jsem do oné knihkupecké prodejny vstoupil s velmi mlhavou představou o cíli své návštěvy. Bloumal jsem kolem mých dvou oblíbených regálů, až jsem zapustil kořeny u jednoho z nich, u toho, u něhož se potloukala jedna z mých známých prodavaček. Hrábl jsem do regálu a uchopil Couéovu knížku. Když je poblíž nějaká žena dostatečných kvalit, mám tendenci s ní zapříst humorem oplývající řeč. Ani tentokrát jsem se tomu nevyhnul.

 

Zalistoval jsem tou knížku a oslovil prodavačku s tím, že je to velmi zajímavé a že s autosugescí mám nepřeberné vlastní zkušenosti. Dle svého pozorovacího úsudku jsem pochopil, že se cítí být velmi poctěna mým zájmem, takže jsem ve verbálním humorném nadhledu pokračoval. Řekl jsem jí, že poznámky pana Coué o některých pozoruhodných léčbách s pomocí autosugesce by jistě byly velmi přínosné, jenže výběr témat: Tuberkulóza, Bronchitida, Dna, Koňské nohy, Třesavka, Koktání, Neurastenie, Paralýza, Problémy s dělohou, Zánět dělohy… Zasmáli jsme se a já si tu knížku koupil.

 

A teď už k věci nejen té autosugestivní:

 

S autosugescí mám skutečně velmi hluboké zkušenosti. Sugestivnímu ovlivňování mé existence jakýmikoli manipulativními „velkými bratry“ se dokážu hravě ubránit. Autosugesci jsem se nebránil nikdy a faktem je, že i v dobách, kdy jsem neznal Ježíše Krista, Buddhu, ani Couého (toho znám teprve pár dní), jsem ji dokázal využit téměř vždy pozitivně. Jeden z nejzářnějších příkladů mého užití autosugesce jsem popsal v druhé části článku Biologie a víra. Nejen mezi Nebem a Zemí, ale i Duší a Tělem jsou věci, které můžete autosugescí dosáhnout bez jakékoli „pilulky“.

 

A proč je tento příspěvek v roce 2016 na Neviditelném čertovi poslední? Svým způsobem není úplně poslední, následovat bude ještě silvestrovský, ale ten už bude patřit spíše k roku 2017. A navíc, jak se znám, bude od tohoto úplně praštěný.

 

Zdroj: Émile Coué, Vědomá autosugesce – Každý den se cítím lépe a lépe, PRAGMA, 2014


komentářů: 12         Komentáře (12)


Vložení nového příspěvku
Jméno
E-mail  (není povinné)
Název  (není povinné)
Příspěvek 
PlačícíÚžasnýKřičícíMrkajícíNerozhodnýS vyplazeným jazykemPřekvapenýUsmívající seMlčícíJe na prachySmějící seLíbajícíNevinnýZamračenýŠlápnul vedleRozpačitýOspalýAhojZamilovaný
Kontrolní kód_   

« strana 1 »

Stella
12
Stella 31.12.2016, 17:00:31
Copak soudek! Ten má svůj vkus.
Ta paní je tak šikovná! A textařka také.
Polský originál je hravý, česká verze krásná, ale úplně jiná - M.R..
http://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/rodowicz-maryla/ballada-wagonowa-674298

Lucifere, a tvoje videa?

Lucifer
11
Lucifer * 30.12.2016, 22:19:59
Tohle je dle mého soudku lepší verze:

https://www.youtube.com/watch?v=rtZb3uXs-uo

Zrovna nedávno jsem si tu píseň přehrával ve své mysli. Koincidence? Nebo snad synchronicita?? Úžasný

Stella
10
Stella 30.12.2016, 22:11:54
A na předposlední dobrou noc...

https://www.youtube.com/watch?v=3aW2wEKby8E

Stella
9
Stella 30.12.2016, 16:48:01
Síla osobnosti, drsné živočišnosti! Mrkající


Stella
7
Stella 30.12.2016, 15:55:19
Také je tam psáno, že po něm zůstalo mnoho levobočků...

Lucifer
6
Lucifer * 30.12.2016, 14:39:13
Rasputina otrávili, ubili a utopili. Jeho věštba se do roka naplnila:

http://zpravy.idnes.cz/rasputin-vyroci-rusko-0br-/zahranicni.aspx?c=A161227_120529_zahranicni_och

Lucifer
5
Lucifer * 30.12.2016, 14:21:36
Rasputin - Dlouhé vousy a vlasy i schopnost hypnózy a sugesce...:

http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-svet/440218/divoky-sex-alkohol-a-carska-rodina-rasputina-zavrazdili-pred-sto-lety.html

Lucifer
4
Lucifer * 29.12.2016, 20:53:32
Vladimír Merta - Omamná květina pravdy

https://www.youtube.com/watch?v=zpQt6MonzBQ

Stella
3
Stella 29.12.2016, 19:19:00
Cesta = cíl, až do prvního patra. Prý. Sauna je společná.

Lucifer
2
Lucifer * 29.12.2016, 16:25:32
Saunu jsem ještě nezkusil, ale možná do ní někdy zamířím Mrkající

Mňága & Žďorp - I cesta může být cíl

https://www.youtube.com/watch?v=ykU8s-o5oEw

Stella
1
Stella 29.12.2016, 12:06:40
Upnout se k nějaké vizi, k představě - pokud možno ne splnitelné až v příliš dalekém budoucnu - to má obrovskou sílu.
A: když něco musíme, tak to také jde. To je základ vzpomínek typu: Jak jsem to tenkrát všechno mohl (mohla) vydržet? Dnes bych to už nedokázal(nedokázala).
Jsou fyzické potíže, které se kupodivu vyléčí jejich úplným ignorováním! Když na jejich hýčkání prostě nemáme čas.
Musí to být zajímavé, když Lucifer prochází Galerií. Možná bude patřit k tamní historii...
A je tam také sauna, ne?

«     1     »