O národnosti a o hlouposti (Z Tržiště senzací)

rubrika: Pel-mel


Být ideálním novinářem podle představy Egona Erwina Kische (1885-1948) znamená nic nehájit, nic neospravedlňovat, nezaujímat stanovisko. Pokud ale novinářem není naprostý cynik, musí se smířit s tím, že bude mít ke kischovskému ideálu daleko. Přitom Kisch rozhodně nebyl člověk bez názoru: bůhvíproč vstoupil do komunistických stran hned v několika zemích, roku 1939 pak musel jako Žid opustit Československou republiku a proslulé Tržiště senzací vydal roku 1942 v Mexiku. Za hranicemi se podílel na protihitlerovských protestech, zatímco několik jeho příbuzných skončilo v koncentráku. Vtírá se otázka, kudy by se ubírala Kischova novinářská cesta dlážděná maximální možnou objektivitou, kdyby nezemřel v březnu roku 1948, tedy záhy po slavném 25. únoru… Jako mladíček se z odstupu bavil situací v některých novinách: v Jablonci nad Nisou šéfredaktor místních novin z čiré lenosti otiskl dva dny po sobě stejný úvodník, s poukazem na to, že si jej čtenáři znovu vyžádali. Nebylo by to někdy lepší? A všimli bychom si toho vůbec?

 

Stella


Češi a Němci

 

„Ano, ano,“ řekla mi stará dáma, hroužíc se do vzpomínek, “Fric byl nadaný chlapec.“ Náhle její rysy zpřísněly: “Moh' docela dobře dodělat doktorát!“ … Z těchto slov mluvila celá německá Praha. Kdo neměl titul a nebyl boháč, nepatřil k ní.

 

Německá Praha! To byli téměř jenom velkoměšťáci, majitelé hnědouhelných dolů, správní radové báňských podniků a Škodových závodů, chmelaři, kteří jezdili sem tam mezi Žatcem a Amerikou, cukrovarníci, textilní baroni a majitelé papíren, stejně jako bankovní ředitelé: do jejich společnosti chodili profesoři, vyšší důstojníci a státní úředníci. Německý proletariát neexistoval. 25 000 Němců, to je jen pět procent celého pražského obyvatelstva, mělo dvě nádherná divadla, obrovskou koncertní síň, dvě vysoké školy, pět gymnázií a čtyři vyšší reálky, dva deníky, které vycházely ráno i večer, velké spolkové budovy a velmi čilý společenský život.

 

S půlmilionem Čechů města Prahy nepěstoval Němec žádné styky mimo styky obchodní. Nikdy si nezapálil cigáro zápalkou české Ústřední matice školské, stejně jako si Čech nezapálil zápalkou z krabičky německého Schulvereinu. Žádný Němec se nikdy neobjevil v české Měšťanské besedě, žádný Čech v německém Kasině. Dokonce i orchestrální koncerty byly výlučně jednojazyčné, výlučně jednojazyčné byly plovárny, sady, hřiště, většina restaurací, kaváren a obchodů. Promenádou Čechů byla „Ferdinandka“, promenádou Němců „Příkopy“.

 

V husitské době prosadily pražské kostely utrakvismus, tj. přijímání podobojí, teď však nebyly utrakvistické ani po jazykové stránce. Němci měli své kostely, kam chodili, a Češi také své.

 

Německá a česká univerzita, česká a německá technika si byly tak vzdálené, jako by jedna byla na severním a druhá na jižním pólu. Každá ze sto kateder měla svůj protějšek na druhé jazykové straně, ale nebylo ani jedné společné budovy, nebylo společné kliniky, společné laboratoře, společné hvězdárny (jedna zdědila astronomické přístroje Tychona de Brahe, druhá Jana Keplera), nebylo společné odborné knihovny ani společné márnice. Pro botanickou zahradu jedné univerzity objednali rostlinu z jihomořských ostrovů, kterou bylo možno vidět kvést v botanické zahradě druhé univerzity, kdyby tomu nebyla zabraňovala zeď.

 

Co každému Pražanu bylo samozřejmé a každému Nepražanu musilo připadat neuvěřitelné, zvláště uvážíme-li tehdejší význam divadelního života, byl fakt, že žádný český občan nechodil nikdy do německého divadla a naopak. Hrála-li v českém Národním divadle pohostinsky Comédie Francaise nebo Moskevské umělecké divadlo nebo zpíval slavný pěvec, nezmínil se německý tisk o tom ani slovem, a kritici, kteří denně házeli jako žongléři jmény Coquelina, Stanislavského nebo Šaljapina, nepřišli vůbec na myšlenku, aby se šli podívat na toto představení. A zase naopak se konala pohostinská vystoupení v Německém divadle ať souboru vídeňského Dvorního divadla, Adolfa Sonnenthala nebo Enrica Carusa, aniž to česká veřejnost brala na vědomí.

 

Aby tato přehrada mezi oběma národnostními ghetty nikdy nebyla překročena, byla na stráži na německé straně „Bohemie“ s plamenným mečem. Pokus několika německých a českých herců sejít se u jednoho stolu pranýřovala jako národní zradu, a stejně tak se zúčastnil tohoto pranýřování i tisk český.

 

Hned při nástupu do redakce mně přísně vštípili zlatá pravidla: ani jedno české slovo bez překladu, neboť nemůžeme předpokládat u našich čtenářů, že rozumějí česky. Uvede-li se, že byla provolána „sláva“, je nutno poznamenat v závorce, že běží o provolávání „Hoch“, při volání „hanba“ je nutno připsat, že je to „Nieder“. Často se vyskytující české ženské jméno Božena je u nás Theodora (uvedené ženy takto pojmenované se samy pak ani nepoznaly). Most na Podskalském nábřeží, který byl městskou radou na počest velkého Čecha nazván mostem Palackého, zůstává pro nás Podskalským mostem. Statisícová česká organizace „Sokol“ se jmenuje u nás „české turnerské sdružení Falke“.

 

… Intelektuální mládež odmítala také rejdy německých buršáků, kteří nosili stejnokroj s velkoněmeckými barvami, a zvláště jejich souboje a pitky. Buršáci byli buď „Dajčbémáci“ nebo „Sýdmeráci“ (pojem Sudeťák ještě neexistoval) a většinou přívrženci poslance Georga rytíře z Schönererů. … Ve volebních okrscích Schönererovy strany bujela nenávist k Čechům dávno předtím, než henleinovci začali hlásat, že československý stát potlačuje politicky sudetské Němce a pražští mocipáni je hospodářsky ničí. Tehdy neexistoval vůbec ještě československý stát a držitelé moci seděli ve Vídni a byli to Němci.

 

… Po prosincových bouřích v roce 1897… byl vyhlášen bojkot českých sportovních klubů… Tenhle bojkot trval čtvrť století až do konce světové války… Jen jediný německý klub se neúčastnil tohoto bojkotu, a to fotbalový klub „Sturm“, kde jsem hrál na levém křídle. Jednou jsme nastoupili k ligovému utkání se „Slávií“, která byl silnější, mnohem silnější než my. Rozhodli jsme se přerušit zápas, jakmile by se naskytl k tomu nějaký důvod. Započítali by nám sice zápas jako prohraný, ale postoupili bychom do závěrečného kola s menším počtem obdržených branek. Očekávaná příležitost se naskytla, když jsem se natáhl jak široký tak dlouhý, protože mi malý záložník „Slávie“ jménem Beneš nastavil nohu. Možná také, že mi nohu nenastavil. Fakt je, že odešel ihned ze hřiště, když jsme si na něho chtěli stěžovat, aby nedal záminku k odchodu nám, tah, který bohužel zase opakoval, když se stal prezidentem Československé republiky.

 

Přesto však, že mezi německým a českým tiskem zela nepřekonatelná propast, existovaly mezi nimi tajné spoje. Před budovou naší redakce mě oslovil jednou český poslanec, předseda českého zemského nalezince. Chtěl mi sdělit důležitou informaci, zachovám-li redakční tajemství. V osamělé vinárně mi ukázal seznam veřejných škol, kam se přidělovaly děti z nalezince. Byly to vesměs české školy. Podle toho se děti z německých oblastí Čech (třicet procent) odcizovaly své národnosti, byly poslovanšťovány. Předal jsem seznam naší politické redakci, která spustila pokřik. Český tisk hájil jednání českého nalezince. Také sám předseda nalezince odpověděl na „ničemný útok z německého tábora“ a otiskl výroční zprávu vídeňského zemského nalezince, z níž bylo zřejmé, že si vídeňský nalezinec počíná se slovanskými dětmi stejně…

 

… Já sám jsem politické články nepsal, národní třenice se mi nelíbily. Můj fotbalový klub „Sturm“, na nějž útočila „Bohemia“, nežli jsem vstoupil do redakce, co nejostřeji, hrál nadále s českými mužstvy. Žádal jsem vždycky česky telefonní spojení na úřednicích a s českými úředníky jsem telefonoval vždy z redakce v jejich jazyku. Moji kolegové reptali: „Jak se potom můžete dožadovat, aby se na úřadech mluvilo německy, když naši vlastní lidí mluví česky!“

 

Snad se čtenář zeptá, jak to, že si novinářský začátečník mohl dovolit takovéhle odchylky od stanoviska redakce… Ano, je tomu vskutku tak. Měl jsem výjimečné postavení a děkoval jsem za ně jen tomu, že jsem byl mlád. Redakce byla přestárlá, a staří pánové přenechávali otěže tomu, kdo za ně dělal.

 

Stella: A přitom už roku 1816 Jan Nepomuk Štěpánek předvedl tak jednoduché řešení odvěké nevraživosti

 

Zdroj: Kisch, Egon, Ervín: Tržiště senzací, Nakladatelství politické literatury, Praha 1962


komentářů: 31         Komentáře (31)


Vložení nového příspěvku
Jméno
E-mail  (není povinné)
Název  (není povinné)
Příspěvek 
PlačícíÚžasnýKřičícíMrkajícíNerozhodnýS vyplazeným jazykemPřekvapenýUsmívající seMlčícíJe na prachySmějící seLíbajícíNevinnýZamračenýŠlápnul vedleRozpačitýOspalýAhojZamilovaný
Kontrolní kód_   

« strana 1 »

31 St. Kocour
Zuzana (neregistrovaný) 01.02.2019, 23:17:50
Ale kdepak \'exot\'. Vaše názory čtu ráda, někdy nesouhlasim, ale diskuze s Vámi jsou poučné ( a fér). Nemíním jako ironii ani náhodou.
Dobrou noc.


Stary kocour
30 2 Zuzana [27]
Stary kocour 01.02.2019, 22:14:19
Když muž nemá tendence mít to nejmodernější co existuje jako insignii úspěšnosti, bývá jeho žena zklamaná. Nevzala si úspěšného muže. Než pochopí, že život není o nejmodernějším telefonu nebo nejdražším autě. Je dost věcí v životě, které mají daleko větší důležitost.
Znám pár lidí, kteří se pinoží po materiálním vyjádření úspěchu nebo po titulech a funkcích. A pak třeba ani nemají čas nebo sílu mít děti. Ve stáří jsou pak většinou hodně zatrpklí. Jejich životní úspěchy jsou najednou nepodstatné, nová generace je smete z odborných pozic.
Když pak objedou svět, vrátí se domů (nebo zůstanou tak, kde se jim to líbí - tedy pokud mají dost prostředků) a čekají už jenom na smrt. A říkají "To za našich mladých let nebylo..."

Opravdu - člověk nemusí ve všem "jít s dobou". Ale když se ohlédne dozadu, měl by vidět svou cestu - potěší ho, když slyší "Tohle by se za něj nemohlo stát" nebo "Tohle vždycky fungovalo."
Jenom to nesmí říkat on sám. Mrkající

A speciálně k telefonům: Je o technické zařízení na telefonování. Ne hračka. Auto je zase stroj na rychlé přemisťování pokud není možná jiná doprava ne výstavka ega majitele.

Ale asi jsem se svými názory dost exot. Omlouvám se.

29
xxx (neregistrovaný) 01.02.2019, 20:39:51
Přístup k Polákům ve VB podle tisku: Pákistánci se spokojí s prací řidičů, čističů bot... a jinak si žijí ve svých komunitách. Ale Polák si rád založí firmu. Ač křesťan, nevítán.

Moje poznámka: velký problém ovšem nastane, když vyjde najevo, co se v uzavřené komunitě děje...

28 StK
Z. (neregistrovaný) 01.02.2019, 20:13:51
Oprava: "Můj názor. Není to přesně stejné."
A omluva, neuvedla jsem ve 27 na koho reaguji - St. Kocourovi.

27
Zuzana (neregistrovaný) 01.02.2019, 20:08:20
Mj názor. ení to přesně stejné (Američani versus Češi).
S tím druhem závisti a - díky té - snaze škodit jsem se tady zdaleka tolik
nesetkala. Ani tolik pomluv, které se tam běžné vedou.
Taky na základě pomluv tam lidi dělaji usudky proto jsou pomluvy tak oblibené. Pomlouvačum, kteři chteji škodit, fuguji.
Novější technické věci si imho kupuji technické typy - fandové. Ne?
U cikánu je show off jejich nátura (nature)) - to je zase úplně jiná
kapitola.

__________________________________________

Poznámce pod čarou (dávám taky pod č.);) jsem moc neporozuměla. :)
Jakou vlastnost ten muž nemá? Jakože se nepodřizuje - na rozdíl od své ženy -
příkazům doby? Jakože žena má poslední telefon a on má mobil první
'model' z r. rýnských? Nebo žena má lepší auto než manžel? Mrkající? Tapu?

Stary kocour
26 2 Zuzana
Stary kocour 01.02.2019, 17:52:56
Ale tady je to přece stejné. Viděl jsem to při nástupu i-phonů. Mít lepšího, dražšího, novějšího bylo pro mnohé "příkazem doby".
Každého půl roku se musel seznamovat s novým aparátem, který mu dělal problémy při telefonování, musel ho jednou denně nabíjet... Nebyl tedy moc praktický. Ale uměl spoustu věcí, které majitel ani tak moc (většinou vůbec) nepotřeboval. Všelijaké "apky" a jiné vychytávky.

Tohle je asi společné všem lidem - vyniknout nad ostatními na základě majetku - tedy přeneseně úspěchu. Snad i tu vlastní rakev chce mít luxusnější než jeho známí. (Specialisté na to jsou Cikáni. Cikánský pohřeb je docela poučná záležitost.)
====
A teď si představte tu hrůzu, když si nějaká žena vezme muže, který tuhle vlastnost nemá patřičně vyvinutou. Hotová Popelka.
Mrkající

25 St. Kocour:
Zuzana (neregistrovaný) 01.02.2019, 17:00:47
Američani milují úspěch. Proto obdivuji ty úspešné. Je to spíš obdiv k úspěchu,
jenž je ženě pak úspěchu dosahovat. Triviální příklad z běžné sousedské
society: Američan si koupi krásné, drahé auto. Soused odvedle si ho koupi taky,
nebo si koupi ještě dražší. Není to typická závist kterou známé doma "ať
sousedovi chcípne koza".
Ale je to hodně zjednodušeno, na podrobnější 'ozbor' by nestačily hodiny.
;)

Pokud jde o hrozbu, souhlasím s 21: nejhorší hrozba je spojení Rusů s Číňany a
teď i Korejci.


Stary kocour
24 2 Zuzana
Stary kocour 01.02.2019, 16:30:54
Je poměrně málo lidí, kteří dokáží jiným přát úspěch. Ani v tom případě, že je cizí úspěch nijak neomezuje v jejich kariéře. Traduje se, že za Velikou louží je běžné přát jiným jejich úspěch.
Nevím, nikdy jsem tam nebyl, ale bylo by to pěkné.

23
Z. (neregistrovaný) 01.02.2019, 16:25:35
Jsou schopni a neschopní a mezi nimi vrstva opatrných. Ti nebývají jedno ani druhé, ale jsou to dobří okukovatele, en pozorují boj mezi schopnými a neschopnými a snaží se na tom vydělávat aspoň tím, že drží pusinku a krůček a tak docela 'v pohodě' přežívají. Někdy se stanou 'koletarními' oběťmi, ale už jde'with territory' ;)

22
Zuzana (neregistrovaný) 01.02.2019, 16:10:50
Že by se Briti báli Poláků z kokurenčnich důvodů o tom trochu pochybuji. I když
možná i to může přispívat k předsudkům primitivnějších a hloupějších, kteří si
komplexy kompenzují podceňováním a ponižováním druhých. Tady např. - a toto je
země emigrantů - jsou vůči Polákům veliké předsudky.

Ale s konkurenci to do jistě míry souvisí taky, zakomplexovaní rádi ponižují
ze závisti a že strachu ze schopností a snaží se schopnější eliminovat ponižováním. Viz sólista z S.Kocourova příspěvku. Neschopné nechají bud na pokoji, nebo je i tendence je povýšit na úkor těch schopnych, kteri jsou pro ne hrozba. přiroda.;)

Mmch. kdo ponižuje ( a záměrně podcenuje) bývá nakonec ponížen sám. A shazuje taky především on sám. A 'páč' ti, co ponižují a podcenují, jsou neschopní, tak na to nikdy nepřijdou..
21
xxx (neregistrovaný) 01.02.2019, 10:26:42
Čína je jistěže úplně největší hrozba. Ve spojení s Ruskem ještě horší. Ona nedbá na individualitu, na nějaké city, morálku a zákony v našem pojetí, roste z otrocké práce. Horečně zbrojí. Kambodža a Laos už si jen zoufají: přírodní zdroje plus politický tlak. V Africe právě tak, Číňané už vlastní kdeco. Mluví se o tom! Hodně. A přece... Nerozhodný

Stary kocour
20 2 XXX
Stary kocour * 01.02.2019, 08:36:10
Jistě!
Je to o konkurenci a možnosti vytlačení. Znám to v miniatuře v našem Ústavu. Nic moc sólista je vystaven menšímu tlaku než někdo přišedší a opravdu dobrý. Jednou rukou mu poplácávají po ramenou a druhou rukou mu mydlí schody.
Souboj Huawei a Aple je o tomtéž. Nerozhodný

Stary kocour
19 CQ CQ CQ
Stary kocour * 01.02.2019, 08:16:12
Něco naprosto mimo mísu:

Ono se o tom moc nemluví, vaříme si tady tu svoji euroamerickou polívčičku, ale všimli jste si, jak jde dopředu Čína? Kolem země krouží Nebeský palác, po Měsíci pobíhají Nefritoví králíci, do Tibetu se jede vlakem s natlakovanou vlastní atmosférou jako v letadle, mosty, tunely...

Jo, mají tam špatný vzduch, ale zdá se, že když se na to vysoustředí, tak to taky zvládnou.
Útoky Aplu proti Huawei nejsou náhodné na základě nějaké nově zjištěné špionáže. Tu provádějí +/- všichni, jen jsme na některé kanály ještě nepřišli nebo přišli a není taktické o tom mluvit.

Nejsem si jistý vojenskou sílou Číny, ale rozhodně bude větší než ta ruská. A my se tady trapně trefujeme do Ruska.

Vzpomínám na komentář mého dědy (tak kolem roku 1955): "Američtí imperialisti, američtí imperialisti... Když se Číňané rozhodnou, utlučou nás všechny čepicemi."
A to tehdy byla spřátelená lidová Čína s Maem v čele...
Šlápnul vedle

18
xxx (neregistrovaný) 31.01.2019, 22:28:32
13

V LN bylo dlouhé povídání o tom, že Pákistánci nebo Jihoafričané jsou ve VB přijímáni jako svoji, neohrožující domorodce. Poláci nikoli. Mohou se stát, a také jsou, konkurencí.

Stella
17
Stella 31.01.2019, 22:25:25
Praha a venkov: s odchodem inteligence a s německými úřady se po Bílé hoře čeština stala jazykem nižších vrstev. Tedy: sedlák na vesnici,
řemeslník,ještě spíš nádeník, a služka ve městě.

Obyčejní lidé se vždycky domluví... Než přijde někdo, kdo jim "otevře oči".

«     1    2  3   »