Franz baron von Trenck, rabující psychopat a jeho panduři

rubrika: Pel-mel


Zpět k psychopatům z knížky bratrů Honzáků, z níž se zde naposledy probírala kreativita v souvislosti s patologickým lhaním. Řeč bude o jednom z historických psychopatů zmíněných ve druhém oddílu knížky, jehož převážnou část měl na starost František Honzák: Franz von Trenck byl nespoutaný živel s vysokou vzdělaností a tělesnou výškou. Kromě toho, že ovládal sedm jazyků a už od malička se jako pozorovatel účastnil vojenských tažení, měl ještě jednu vlastnost, která je charakteristická pro psychopaty – absenci prožitku strachu. Ta se projevovala nejen tím, že neustále přicházel do těžkých sporů, obzvláště s autoritami, ale také tím, že sestavil „soukromou armádu“ z tzv. pandurů, kteří vynikali neobyčejnou statečností a krutostí.

 

Lucifer


Jedno z historických klišé tvrdí, že po třicetileté válce nastal dlouhý, více než padesát let trvající mír, který skončil až s válkami o dědictví španělské. I když je pravdou, že většinu států třicetiletý konflikt vyčerpal, neplatí to o všech, zejména ne o Osmanské říši. Právě jí muselo habsburské soustátí záhy čelit, když roku 1683 Turci dokonce oblehli Vídeň. A sotva císař Josef I. spolkl hořkou pilulku ztrátou španělského trůnu, už tu byla nová válka s Vysokou Portou a za dvacet let další. A v této atmosféře vyrůstal Franz von Trenck, nejmladší ze tří synů císařského plukovníka von Trencka. Už jako malého ho otec, sídlící mj. v Levoči, brával s sebou na neklidnou hranici – prý byl jako sedmiletý u slavného dobytí Bělehradu. Pak ale dostalo přednost vzdělání: zprvu u jezuitů na gymnáziu v Uhrách, po vyloučení pro nekázeň studia dokončil v Chrovatsku.

 

Franz von Trenck byl nesporně velmi inteligentní muž, ovládal sedm jazyků, zvlášť si prý oblíbil anglickou literaturu, hrál dobře na housle a zpíval. Když dospěl, měřil 190 cm – na tehdejší dobu byl tedy obrem – a současníci se shodují na jeho hezké tváři a charismatu, ale jmenují i jiné vlastnosti pro psychopaty nezbytné: ohromující odvahu, výbojnost až divokost, snahu vyniknout, vznětlivost, nedisciplinovanost, odmítání autorit a i na tehdejší drsnou dobu neobvyklou krutost. Po vzoru otce se i s bratry dal na vojenské řemeslo a po výcviku ho roku 1727 jako praporčíka zařadili do pluku hraběte Pálffyho. Dva roky nato přešel do uherského pěšího pluku, kde se zamiloval a oženil přes protesty rodičů z obou stran s Josefou, dcerou podmaršálka von Tillera. V nejvyšší čas, protože pro souboje a výtržnosti musel roku 1731 armádu opustit.

 

Rodinné štěstí na něj nečekalo: první tři děti zemřely jako kojenci, čtvrté spolu s matkou po šesti letech na mor. Pak se už neoženil, ale o jeho sexuálním apetitu koluje tolik legend, že neoddělíme zrno od plev. Během manželství si na svém panství oblíbil doslova „lov“ na pytláky a lupiče, při nichž vyšla najevo jeho krutá povaha. Za násilnosti dostal nakonec pokutu, a když odmítl platit, za urážku soudu skončil ve vězení. Odtud ho vykoupil švagr, ale na kariéru v císařské armádě, a to i pro odmlouvání velitelům, mohl zapomenout. A neuspěl, ani když po vypuknutí nové války s Turky nabídl roku 1737, že postaví vlastní pluk. Odešel pak roku 1738 do Ruska, kde vstoupil do carevniny armády. Ovšem i zde si záhy zadělal na malér, ne snad proto, že ho viděli víc ve veřejných domech než u pluku, ale porval se s nadřízeným a urazil jeho choť. Nejprve ortel zněl těžký žalář (prý byl přikován okovy ke zdi), pak dokonce trest smrti – změněný (údajně těsně před popravou) ve vyhnanství na Sibiři. Nakonec ho ale na maršálovu přímluvu roku 1740 jen vykázali ze země.

 

Franz von Trenck se vrátil na otcovské statky a znovu pořádal hony na tuláky a lapky, když mu náhle osud nabídl nevídanou šanci. Umírá císař Karel VI. A na trůn nastupuje mladičká Marie Terezie, na jejíž državy se vzdor pragmatické sankci sesypali jako na snadnou kořist sousedé i starý rival Francie. Začaly války o tzv. dědictví rakouské: ze severu Prusové obsadili Slezsko a Kladsko, do Čech vtrhli Bavoři a Francouzi, zatímco Sasové měli zálusk na Moravu. A erární kasa ve Vídni zela prázdnotou, takže baronovu nabídku, že za své postaví pluk pandurů, padla nyní na úrodnou půdu.

 

27. února 1741 dostal Franz von Trenck patent a 1. dubna vyrazil směr Slezsko. Jeho vojáci, kteří nebojovali v žoldu, ale dělili se o dobytou kořist, si počínali úspěšně, když stejně jako velitel vynikali statečností, ba krutostí. I způsob boje volil baron – zvyklý na potyčky hraničářů s Turky – na poměry tehdejších armád bojujících v pevných liniích a blocích – velmi netradiční. Lze ho připodobnit k partyzánské taktice: nenadálé výpady a bleskový ústup, přepadávání kurýrů vezoucích zprávy i kolon se zásobami, plenění v týlu atd. Uměl využít i psychologických prvků: strach budila už cizokrajně působící výstroj pandurů, zčásti podobná tureckým janičářům, na krku pak měli zvláštně uvázaný šátek a la Croata (po chorvatském způsobu), od čehož pochází naše slovo kravata. S pandury pochodovala i tehdy nezvyklá dvanáctičlenná „turecká“ kapela s kvílivými šalmaji, třískajícími činely a vířícími bubny, jež neděsila jen protivníky; však se dodnes říká „zahrát někomu bandurskou“.

 

Jednu velkou zásluhu ale nelze Trenckovi upřít – pro rakouské služby získal svého známého důstojníka z působení v Rusku, a to už záhy nad jiné proslulého a všeobecně oblíbeného vojevůdce Ernsta Gideona von Laudona. Ostatně ani Trenckovy úspěchy na bojišti nebyly malé, takže získal povolení panovnice, aby „soukromou armádu“ navýšil na dva a půl tisíce mužů. Jenže jak na jedné straně stoupala jeho hvězda u panovnice, spolu s tím rostla také arogance, bezohledné chování a hlavně hrabivost, což na druhé straně přispělo k tomu, že tábor jeho odpůrců ve dvorských kruzích i armádě rostl. A když se při bitvě s Prusy u Zárova (dnes Žďáru) dal svést lákavou kořistí a vesele plenil tábor samotného Fridricha II., zatímco švagr Marie Terezie byl zahnán na potupný útěk, míru trpělivosti dvora překročil. Nakonec ho sice uznali nevinným, ale jenom v tomto punktu. Další soud (prý s podplacenými svědky) mu už přičetl, že týrá nižší důstojníky, dopouští ze zpronevěr, plenění, netrestá pandury za znásilňování a další přehmaty. Baron se rozsudku odmítl podrobit a při odvolacím řízení pak inzultoval samotného předsedu vojenské rady.

 

Následoval arest. Odkud sice uprchl, byl však vypátrán, lapen a přivezen do Vídně a v prosinci 1746 odsouzen na smrt. Panovnice mu jeho služby nezapomněla, a tak mu trest při revizi procesu zmírnili v srpnu 1748 na doživotí. Ani na pověstném Špilberku (1748-1749) nemusel dlít jako ostatní odsouzenci v temných kasematech. Traduje se, že měl dvě světnice v obytné části, k ruce osobního sluhu a se zdejším velitelem trestnice pořádal opulentní obědy.

 

Krátce před smrtí prý předpověděl svůj brzký konec. Vypráví se, že pozřel nějakou látku, po níž měl vypadat jako mrtvý, ale ve skutečnosti měl jen na dlouho usnout. Z márnice už byl naplánován jeho další útěk. Jenže po požití toho neznámého utrejchu se neprobudil, stejně prý mu pro jistotu oddělili hlavu od těla, a dokonce ji prý později vyměnili. Na každý pád podle jeho vlastního přání tělo plukovníka Franze barona von Trencka spočívá v brněnské kapucínské kryptě jako svérázná „mumie“ ve skleněné rakvi. Ovšem legendy o něm, ale zejména o pandurech se zdají být nesmrtelné…

 

Zdroj: Radkin Honzák, František Honzák, Čas psychopatů, Galén, Praha 2018


komentářů: 14         Komentáře (14)


Vložení nového příspěvku
Jméno
E-mail  (není povinné)
Název  (není povinné)
Příspěvek 
PlačícíÚžasnýKřičícíMrkajícíNerozhodnýS vyplazeným jazykemPřekvapenýUsmívající seMlčícíJe na prachySmějící seLíbajícíNevinnýZamračenýŠlápnul vedleRozpačitýOspalýAhojZamilovaný
Kontrolní kód_   

« strana 1 »

14
Gogo (neregistrovaný) 04.02.2019, 17:41:05
Sry jako, dyby vipadal aspoň tagle

https://www.ahaonline.cz/clanek/zhave-drby/142406/takhle-vypada-hrabe-de-peyrac-kde-mas-svou-jizvu-joffreyi.html

,jak semsiho s andílkem přectavoval, beru, ale ty oči, skus a raťafák, no nevim, nevim... Překvapený Zamračený Je na prachy
Ale asi duchcofský don chuáni to o sto let pozdejc měli snažžšší...

PS To mam neska zas infozdroje, budu se muset natsebou hluboce zamyslet... Usmívající se


13
Gogo (neregistrovaný) 04.02.2019, 16:41:47
Jj, jen pro přectavu, jak vypadá 272letá můmije, prskám sem přímý odkas, fotek je desatero, žádnej mastrojáňi to teda nebyl, bejt babou s rokem narození 1717, držím nohy do X, do V jedině se sukní přehrnutou přes hlavu... Mrkající Rozpačitý Mlčící

https://www.blesk.cz/galerie/regiony-brno-brno-zpravy/774991/to-je-on-baron-trenck-valecnik-rebel-nasilnik-a-zadny-krasavec-vedci-mu-dali-tvar?foto=2

GM do vísek, GE do mňest

12
Zuzana (neregistrovaný) 04.02.2019, 16:02:28
http://www.spilberk.cz/baron-trenck-fantazie-a-realita/

Tady máte fantazii a realitu - podrobný materiál byste mohli asi získat na Masarykove univ. v Brně.


11
Gogo (neregistrovaný) 04.02.2019, 05:42:22
Jak vidno, svou tv přestáfkou s oblygátními koťátky jsem způsobil komentářový kolaps zde, u velmi tak interesantního thematu, jak jsem již uvedl...
Škoda.
Závjerem(možná)tudíž budiš pochválena Suzí za odkaz ve [2], přečtoufši jej jedním dechem(doslova), jsem si uvjedomil své mezery v klasickém zdělání Usmívající se , a vyděšen touto skutečností, zdělal jsem tetičkově i další příbuzná temata...
Matka tereza 16 fakanů Překvapený
Béďa druhej dvakrát saská internacionální pomoc praze(41+44), díky trenckám v podhradí vypuzen Mrkající
Fstahy spojenců Osy, Dohody, Spolku v 18.století Křičící , etc, etc i bes myšíka...
Díky do džerzy za osvjetu! a GN bez AcDr

10
Gogo (neregistrovaný) 02.02.2019, 19:02:04
Ale nóták, sme tu snad fšicky dospjelí, kambychom se slušností dospjeli, že...

Blíží se má hodina, tma jak fpytli, mňesíc v anihilační fázi, za móřem dlabou lančový karboše, ve vísce je mínus 13, ve wisce je prafda(z tenesí, za lesy), tu dolítaly fčely při plus 13, a tak vám fše(v pastůnštině, jak jest zde zvykem)sdělí v reklamní přestáfce, zástupci mých kámošek, GN a nedejte se zvyklat, musíte si zvykat(že fabuluju) »

https://youtu.be/nNS6m1mqzSA

Písk

Lucifer
9
Lucifer * 02.02.2019, 18:57:04
G, tebou zmíněnou píseň jsme si zpívali v autobusu na gymnazijním výletě do Prahy Úžasný

A teď z jiného úhlu pohledu

http://www.neviditelnycert.cz/blog/povidani/2267-spiritualni-kuks.html

8
Gogo (neregistrovaný) 02.02.2019, 18:41:48
Jojo, nasaťte si na ní řemenici, a bude otáčet zeměgulí... Rozpačitý
Ostatně jak jesti pjeno o trenckovém kolegovi ze sajuzu »

https://youtu.be/P719ZYkrA3A

Sleste z těch stromů, vidím Vás...donaldiStella
7
Stella 02.02.2019, 18:25:11
6
No, to je pravda. Jisté rámcové posudky v jasných případech se ale naštěstí dělat dají. Viz soudy se sadisty.
Ono taky: kde je ten normální, podle něhož se ostatní měří?

4
To je jako u svatých. Mezi nimi je také nejeden pořádný Grassel. Ale my si tu osobu vypůjčíme a navěsíme na ni věci pro nás potřebné. Momentálně.

5
Tys na to káp, G. Je jenom málo věcí, které hýbou světem!

6
Zuzana (neregistrovaný) 02.02.2019, 18:16:09
Faye Dunaway, Roseanne Barr, Woody Allen, Sean Penn, Charlie Chaplin, Marlon Brando, Julia Roberts, Sharon Stone, Jack Nicholson, Alec Baldwin, Elvis Presley, Jack Nicholson...

Trenck je případ dost jasný. Asi.
Ale, vyjmenovaní výš jsou všechno diagnostikovaní psychopati. Psychiatrie a psychologie nejsou exaktní vědy.Pochybuju, že se diagnozy mohou dělat přesně.. Nerozhodný Usmívající se

5
Gogo (neregistrovaný) 02.02.2019, 17:46:37
Tak ať je zdejší vorloj ouplnej, dyž tu tak vzorovje vidno nastoupenou čertí úderku S vyplazeným jazykem ... beze mne...ušjen...tágže ctrl C, ctrl V, jak sem se nedávno konečně naučil, a na závjer ctrl G a je fertik, moc keců, žádná kultůůra, ordnunk muštzajn, beze mne zde byste za chvíli lezli(y) po stromech jak ty vopice, trenýrkový vídejo, jak to tenkrát probíhalo zde, slunce na vobloze i v duši přeju, sestoupif z oblaků, v duchu kombinsce bodu 1 i 2., nemohouc se dívat na tu kchomentační dijetu zde, v takto pozdní hodině u tak zajímavého thématu-obšournictví vládne svjetu doteť, ta sedmadvacátá mi to přet lety(uááá) potvrdila z očí do trenek...
A je to venku Rozpačitý

https://youtu.be/N2xaluuCiks

A zas bobruju, nedejte se zvyklat... Mrkající

Stary kocour
4 2 Světlonoš
Stary kocour 02.02.2019, 13:53:43
Za čas se jako u všech zajímavých historických postav začne neoddělitelně mísit realita a legenda - a ta legenda nakonec zůstane na povrchu. Je zajímavější a snad i poučnější (pro danou dobu).

Jakékoliv historické skutečnosti jsou pak brány jako pokus dehonestovat danou postavu, (Lenin, Stalin, Dubček, Havel Kohl atd....)

Bylo by zajímavé, kdybychom měli k dispozici skutečná fakta o Spartakovi nebo třeba Odysseovi. To by se muselo přepsat učebnic...

2 Stella: To opravené Baťovo heslo (možná taky nebude původní) jsem slyšel ve tvaru "Nebát se krást!"
Mrkající

Stella
3
Stella 02.02.2019, 10:44:27
Tak se podle Trencka zdá, že pro úspěch je dobré
"Nebát se a krást"! Co jeden člověk stihne...
Velehříšník, ovlivnil kus dějin. Zjevně se nekál.
Je v pekle?

Díky za zajímavé víkendové téma!

2 Dlouhe, pozor: ;)

Lucifer
1 Trenýrky
Lucifer * 02.02.2019, 00:36:20
Zde

https://www.jazykovyservis.cz/blog/studenti-cestiny-vysli-na-literarne-kulturni-prochazku-po-brne/

se píše: "Vtipná lidová etymologie říká, že baron Trenck dal češtině slovo trenky podle typického střihu kratších volných kalhot, které rád nosíval. Dnes se po něm jmenuje například značka místního piva."

«     1     »