Boží mapa I

rubrika: Pel-mel


Chyby v matrix, které byly dosud vylíčeny, představují z velké části zajímavé a napínavé zážitky. Kromě uvedených časoprostorových přesunů (viz seznam na konci příspěvku) jsou v knize ještě uvedeny úkazy v podobě dvojníků či naprogramovaných agentů (muži v černém a dobře oblečené ženy). Naprostá většina chyb v matrix se však odehrává nepozorovaně v rámci našeho všedního dne. Malé chyby v matrix přicházejí převážně z jednoho směru - z budoucnosti.

Lucifer


dashkin-stone.jpgZapočněme vylíčením vlastní zkušenosti autorů knížky (viz zdroj) s matrix. Vše začalo v okamžiku, kdy se začali zaobírat zajímavým případem. A třebaže jde o impulsy z budoucnosti, nakonec se dostaneme do dávné minulosti - do doby, kdy tuto planetu údajně ještě neobývali lidé. Tedy až na původce jedné zvláštní mapy.

V archivu hlavního města ruské federativní republiky Baškortostánu v Ufě se nacházejí písemné doklady z 18. století, které obsahují neobvyklou zprávu. Ta se týká nálezu asi 200 podivných kamenných tabulí v blízkosti vesnice Chandar (severovýchodně od Ufy). V průběhu 17. a 18. století je tady postupně objevovali ruští badatelé a cestovatelé. Zmíněná zpráva dále uvádí, že "bílé tabule" byly popsány neobvyklými znaky. Tyto údaje potvrzují i pracovní zápisky německého archeologa Rudolfa Schmidta (1882-1952), který touto oblastí cestoval počátkem 20. století a podle vlastních údajů "bílé tabule" také viděl. Celá záležitost by asi opět upadla v zapomnění, kdyby se jí neujal ruský matematik a fyzik Alexander Chuvyrov z baškirské Státní univerzity.

Chuvyrov se od roku 1995 zabýval tématem, které nemělo s jeho původními vědeckými obory vlastně vůbec nic společného. Chtěl dokázat správnost své vlastní teorie, podle níž přišly v předhistorické době z Číny do sibiřské a uralské oblasti cizí národy a usadily se zde. Ve spolupráci z čínskou badatelkou Huan Hongovou hledal několik let možné důkazy, které by jeho hypotézu podpořily. A skutečně to vypadalo, že by mohl mít pravdu. V průběhu několika expedic objevil skalní kresby a nápisy, které byly jednoznačně staročínského původu a které se mu s pomocí čínské kolegyně podařilo rozluštit. Šlo o záznamy týkající se obchodních vztahů a též o zápisy registrující uzavřená manželství a úmrtí.

Když Chuvyrov narazil ve zmíněném archivu v Ufě na zprávy o "bílých tabulích", rozhodl se, že musí tyto tajemstvím opředené artefakty vidět. Najal si vrtulník a začal v oblasti kolem obce Chandar usilovně pátrat. Zprvu se zdálo, že jeho snaha vyzní naprázdno, pak se však na něj usmálo štěstí. Během jedné návštěvy Chandaru se seznámil s Vladimirem Krajinovem, tehdejším předsedou místního zemědělského výboru. Během rozhovoru se Krajinov ruského badatele zeptal, zda je pravda, že hledá staré kamenné tabule. A dodal, že jednu takovou má doma na dvorku. Chuvyrov tuto informaci zprvu nebral vážně, ale nakonec předsedu zemědělského výboru v jeho domě navštívil. Stalo se tak 21. července 1999.

Pod verandou Krajinova venkovského stavení se nacházela rozměrná kamenná deska s velkým množstvím vyrytých znaků. Deska byla příliš těžká, takže museli čekat celý týden, než z Ufy dorazil tým, který si Chuvyrov vyžádal na pomoc. Byl to Chuvyrův životní nález. Badatel desku pokřtil jménem Daškin kámen - na počest své malé neteře, která se narodila den předtím. Byl to nezvyklý dárek pro novorozeně - kamenná deska vysoká 1.48 m, široká 1.06 m a silná 16 cm, jejíž váha se pohybuje kolem jedné tuny. Povrch kamene je rozbrázděn velkým počtem reliéfových linií, u nichž je na první pohled zřejmé, že nevznikly působením přírodních faktorů. Bylo na něm zobrazeno něco, co připomínalo mapu; nebyl to však nějaký primitivní náčrtek okolní krajiny, jednalo se o kvalitní trojdimenzionální reliéfové zobrazení.

Brzy se podařilo určit, že na jednom okraji prehistorické reliéfové mapy je zobrazena oblast kolem Ufy. Charakteristický tvar horského hřebene, který se táhne podél města, je nezaměnitelný a nachází se v geologické oblasti, jež se během posledních několika milionů let téměř nezměnila. Profesor Chuvyrov proto zpočátku předpokládal, že nález je starý několik tisíc let. Udivovalo jej pouze to, že na kameni se nevyskytovaly obvyklé obrázky mamutů a jiných prehistorických zvířat.

Kámen mu však připravil ještě jedno překvapení. Jižně od Ufy, směrem na dnešní Sterlitamak, je na mapě znázorněn kaňon, který se tam dnes vůbec nenachází. Ruský badatel celou záležitost konzultoval s kolegy z oddělení geologie a zjistil, že v dlouhém procesu geologického vývoje Země došlo v dané oblasti k tektonickým poruchám, v jejichž důsledku se zemská kůra posunula. To se však stalo před několika miliony let. Chuvyrov zapojil do svého výzkumu další odborníky z nejrůznějších odvětví - kartografy, geology, fyziky, matematiky, chemiky, znalce staročínského jazyka. Tento pestrý pracovní tým měl objasnit záhadu kolem mapy, která vypadala jinak, než by vlastně měla. Nakonec se vědcům podařilo kaňon identifikovat. Jde o dnešní koryto řeky Urshagy. Za předpokladu, že mapa byla do kamene vyryta v době, kdy zmíněnou oblastí mezi Ufou a Sterlitamakem probíhal kaňon tak, jak byl znázorněn, to znamená, že reliéf je nejméně milion let starý!

Při bližším prozkoumání kamene se navíc ukázalo nejen to, že kámen je nad veškerou pochybnost uměle opracován, ale i to, že při jeho opracování byla použita technika prozrazující velmi vyspělou civilizaci. Kulturu, která byla přinejmenším na stejné technické úrovni, jako ta naše. Daškin kámen totiž nebyl nějaký libovolný kus skály, nýbrž artefakt sestávající ze tří velmi rozdílných vrstev, z nichž dvě byly uměle naneseny a vypadaly jako keramika nebo porcelán. Nejspodnější vrstvu kamenné desky tvoří asi 14 cm silný dolomitový kámen. Na něm je nanesena 1.96 cm silná vrstva diopsidového skla - a to pracovním postupem, který dnes neznáme a nedokážeme napodobit. Do této vrstvy byl zanesen vlastní reliéf. Navrch pak přišla 0.2 cm silná vrstva vápencového porcelánu, jehož účelem zjevně bylo chránit citlivou diopsidovou vrstvu před mechanickým poškozením a nepříznivými povětrnostními vlivy.

Skeptikové často namítají, že vyspělá civilizace, která dokázala zhotovit tak dokonalou reliéfovou mapu, by ji nevyrývala do kamene, když přece už staří Číňané a Egypťané znali papír. My dnes pochopitelně nemůžeme vědět, jaké technologie měla k dispozici tato hypotetická civilizace, jež mezitím už dávno zanikla. Nutno však uvážit, že jediný materiál, který měl šanci přečkat tak dlouhý čas, byl právě kámen. Rentgenová analýza navíc prokázala, že zhotovení takového reliéfu předpokládá použití velmi precizních nástrojů. K tomu ještě přistupuje skutečnost, že deska není stará jen jeden nebo dva miliony let, nýbrž 120 milionů let. Podle našich současných poznatků však naši planetu v oné době neobývali příslušníci Homo sapiens ani jejich evoluční předchůdci, nýbrž dinosauři. Kdo tedy zhotovil tuto "boží mapu" a za jakým účelem?

Profesor Chuvyrov ukázal snímky jím nalezené kamenné mapy pracovníkům amerického Ústavu historické kartografie ve Wisconsinu. Ti přišli s velmi zajímavým vysvětlením: "Ať již tuto mapu zhotovil kdokoli, udělal to pro účely navigace; těžko si lze představit jiné využití. A musel umět létat, pravděpodobně dokonce na oběžné dráze kolem Země." Kartografové velmi dobře vědí, o čem hovoří. NASA nedávno dokončila projekt, jehož cílem bylo zhotovení trojdimenzionálního atlasu světa, přičemž využila data naměřená raketoplánem Space Shuttle. Něco takového jako to, čeho fragment našel profesor Chuvyrov nedaleko vesnice Chandar, máme k dispozici díky špičkovým technologiím 21. století, vysoce výkonným počítačům a nejmodernějším altimetrickým přístrojům instalovaným na raketoplánu Space Shuttle. A je tady ještě další záhada. I když mapa indikuje existenci vyspělé kultury, nikde na ní nejsou vidět silnice nebo jiné známky civilizace. Zdá se, že kartografičtí tvůrci nežili na pevnině, nýbrž ve vzduchu či ve vodě! Ruští vědci jsou dnes přesvědčeni, že kamenná deska z Chandaru je jen fragmentem mnohem většího díla - možná dokonce reliéfové mapy celého světa, podobné té od NASA.

"Bílý kámen" z Chandaru představuje podle názoru odborníků zcela unikátní objev, který nemá ve světě obdoby. S jedinou výjimkou - ve stejné oblasti byl nalezen malý polodrahokam, chalcedon, do jehož povrchu je vyryt reliéf, jako by si někdo chtěl zhotovit miniaturní napodobeninu Daškina kamene, jakési jeho velké kapesní vydání. Ale kdo to byl? A proč si tuto "kopii" pořídil? Mnoho otázek ještě zůstává nezodpovězeno.

Ať už je autorem "boží mapy" kdokoliv, příslušník ranné, vysoce vyspělé civilizace nebo někdo z původních obyvatel uralské oblasti, jisté je jedno: nám to trvalo dalších 120 milionů let, než jsme přišli na podobný nápad! A když NASA předložila svůj trojdimenzionální atlas světa, jistě si nemusí dělat starosti kvůli případným autorským právům. Civilizace původního autora buď dávno vyhynula - nebo odlétla do hlubin vesmíru.

Jak tento příběh bude pokračovat, se dozvíte ve druhé části, jež přinese následující sled ještě fantastičtějších událostí, který dospěje k neuvěřitelnému závěru.

Zdroj: Grazyna Fosarová, Franz Bludorf - Chyby v matrix

Dosavadní příspěvky o chybách v matrix:

Chyby v matrix
Zvuky ticha a brány jinam I
Zvuky ticha a brány jinam II
Zvuky ticha a brány jinam III
Zvuky ticha a brány jinam IV


komentářů: 8         Komentáře (8)


Vložení nového příspěvku
Jméno
E-mail  (není povinné)
Název  (není povinné)
Příspěvek 
PlačícíÚžasnýKřičícíMrkajícíNerozhodnýS vyplazeným jazykemPřekvapenýUsmívající seMlčícíJe na prachySmějící seLíbajícíNevinnýZamračenýŠlápnul vedleRozpačitýOspalýAhojZamilovaný
Kontrolní kód_   

« strana 1 »

8 EvoO
Ludmila (neregistrovaný) 03.03.2012, 10:05:40
Jestli máte zájem napsat na toto téma úvodník, máte možnost. Napište mi na adresu lidka.lidka@ centrum.cz. Civilizace v Amazonii nebyla první, která žasla nad nově příchozími a uctívala je jako Bohy. Ještě máme na zemi hodně neobjevených míst.

7
EvaO (neregistrovaný) 02.03.2012, 20:05:28
(5)Ludmilo, určitě máte pravdu. Já vím, že dodnes jsou místa neprobádaná. Jen tak okrajově: Asi před rokem jsem byla na besedě, kterou zde uspořádal Jakub Vágner, ten dnes už světoznámý rybář a držitel několika světových rybářských rekordů. Pominu vše ostatní, ale když vyprávěl o svém pobytu v Amazonii, tak pro tamní, vlastně civilizaci ukryté kmeny, byl prvním tvorem z "jiného světa" , se kterým se vůbec setkali. Ona ta naše Gaia není zas až tak malá... Ale na druhou stranu není zas tak veliká, aby se nedala "úspěšně" ničit a devastovat. jenže to by bylo už na úplně jiné téma.

Axina
6
Axina 02.03.2012, 19:36:02
Zjistila jsem, že diopsid je minerál, jehož výskyt signalizuje blízkost diamantového ložiska. Byl objeven až v roce 1800.

5 EvoO
Ludmila (neregistrovaný) 02.03.2012, 15:59:35
Myslíte, že nejsou na zemi místa neprobádaná? Myslíte, že jsme ji rozkopali a prohrabali do posledního zrnka? A co oceány? Nebyla bych tak jistá, že se někde nenachází další možné důkazy.


Axina
3
Axina 02.03.2012, 08:58:29
[2] Jaká věc je schopna přežít na planetě 120 milionů let během kterých došlo i k horotvorným procesům? Nanejvýš pár žáruvzdorných kamenných desek. Většina z nich zřejmě spočívá hluboko pod zemí nebo na dnech oceánů.

2
EvaO (neregistrovaný) 02.03.2012, 07:51:13
Stran mimozemských či hodně minulých civilizací patřím určitě ke skeptikům. Sice myšlenka, že bychom měli tu výsadu exsistence jako jediní v nekonečném vesmíru, logiku nemá, ale prřinejmenší pochybuju, že bychom se my nějakých hmatatelných důkazů dobrali. Nicméně Boží mapa můj skepticismus hodně nahlodává. Když už bych ale připustila..., proč se podobných věcí jako Boží mapa nenalezlo více? Myslím si, že ta naše Zemička už je tak prolezlá různými výzkumy, že by se už snad našlo i něco dalšího. Možná se něco víc dozvím v pokračování Boží mapy. Tak dobré ráno dnes v pátek Usmívající se

Axina
1
Axina 02.03.2012, 06:53:39
Věřím a z celého srdce si přeji, aby civilizace původního autora nevyhynula ? jen odlétla do hlubin vesmíru.

I kdyby byla na celé Zemi nalezena jen jedna jediná takováto kamenná deska, s reliéfovou mapou vyrytou do uměle nanesené vrstvy diopsidového skla, stará 120 000 000 let, pro mne je to dostatečný a nezvratný důkaz existence mimozemské civilizace.

«     1     »