Rasa

rubrika: Populárně naučný koutek


Nadešel čas, abych se znovu vrátil ke genetickému tématu, jelikož je velmi podnětné a to, co jsem z níže zmíněného zdroje tady zatím dal, je pořád ještě skromnou dávkou. Po předchozím Souboji pohlaví vás nyní obšťastním záležitostí, jež se v souvislosti se současným problémem islámu jeví velmi aktuální. Jedná se nejen o rasovou, ale o všeobecnou – kulturní, etnickou, náboženskou atd. – otázku. A samozřejmě též o to, jakou roli v tom hraje genetika.

 

Lucifer


V roce 2007 poskytl americký molekulární biolog, genetik a zoolog James Watson novinám rozhovor v rámci propagace své nové knihy. Prohlásil, že je velmi sklíčený vyhlídkami Afriky, a odmítl představu rozvojové politiky, že Afričané jsou stejně inteligentní jako obyvatelé západního světa, jelikož všechny testy ukazují, že to tak není. Watsonova domněnka, že existují zděděné rasové rozdíly v inteligenci, které znevýhodňují černochy, rozpoutala ostrou polemiku. Vědci napadli jeho názory s tím, že jsou založené na předsudcích místo na důkazech. Ve vědeckých kruzích však panuje názor, že inteligence je dědičná, a není nemožné, že se u různých etnických skupin vyvinuly různé průměrné kapacity. Byl velký genetik nespravedlivě haněn za hlásání názorů, jež byly vědecky platné, ale politicky nekorektní?

 

Watson není první učenec, který se domnívá, že rasy mohou mít vrozené rozdílné schopnosti. Tento názor byl velmi rozšířen v 19. století. Charles Darwin napsal ve svém díle O původu člověka, že duševní vlastnosti lidských ras jsou „velmi odlišné, což se projevuje zejména v emocionálních, ale částečně i v intelektuálních schopnostech“. V 60. a 70. letech minulého století odhalily IQ testy rozdílné výsledky u etnických skupin. V USA dosahovali Afroameričané nižších výsledků než běloši, zatímco lidé z východní Asie a aškenázští Židé měli v průměru lepší výsledky než obě předchozí skupiny.

 

Názor, že tyto rozdíly mohly být vrozené, byl rozveden v knize The Bell Curve (Gaussova křivka), kterou v roce 1994 vydali Richard Herrnstein a Charles Murray. Někteří výzkumníci zašli ještě dál a tvrdili, že rozdíly v IQ vysvětlují globální nepoměry. Henry Harpending z Utažské university navrhl, že aškenázská inteligence by mohla souviset s židovskou historií útisku a jejich tradiční obchodní rolí. Tento selektivní tlak by mohl zvýhodňovat geny, jež podporují bystrost a které by se v uzavřených židovských komunitách rychle rozšířily.

 

Důkazy těchto představ jsou však velmi slabé. V hodnotách IQ jsou opravdu etnické rozdíly, ale dají se snadno vysvětlit socioekonomickými faktory. Nedávná data ukazují, že Afroameričané zmenšují rozdíl v IQ tak, jak roste jejich životní standard. Teorie aškenázské inteligence je sice elegantní, ale není dostatečně podpořena daty. Skutečnost, že inteligence je ovlivněna geny, v žádném případě neznamená, že se tyto geny liší v závislosti na etniku. Veškerá taková tvrzení jsou založena na dohadech, nikoli na faktech.

 

Řada vědců jde ještě dál a ptá se, zda má smysl zkoumat rasové rozdíly v jakémkoli znaku. Americký biolog Richard Lewontin v roce 1972 tvrdil, že rasová koncepce nemá ani sociální smysl, ani vědecký význam. Od zmapování lidského genomu se již mnoho lidí přesvědčilo, že měl pravdu. Každý lidský tvor sdílí (v závislosti na způsobu měření) 99.7-99.9 % své DNA s jakoukoli jinou osobou na planetě. Drobné odchylky, jež činí jedince unikátními, jsou větší uvnitř etnických skupin než mezi nimi. Afričanovy geny se mohou podobat více bělošským či čínským než jinému Afričanovi. Lewontinova doktrína říká, že věda by se neměla zabývat těmito zavádějícími kategoriemi, jež slouží pouze k udržování stereotypů.

 

Genetické objevy rozhodně vyvrátily pseudovědecké rasové ideologie. Nicméně představa, že je rasa biologicky nesmyslná, zašla až příliš daleko. Barva kůže (viz dále) je slabá známka původu a v rámci skupin, které nazýváme „černé“, „bílé“ či „asijské“, velmi kolísá. Předky jednotlivců můžeme mnohem přesněji předvídat z genomu. To docela dobře odpovídá definici etnického původu a toto pochopení by mohlo mít vědecký a lékařský význam. Určité rasové skupiny mají vyšší výskyt konkrétních chorob. Srpkovitá anémie je častější u osob s africkými a středomořskými předky. Roztroušená skleróza převládá u bělochů a Tay-Sachsova choroba postihuje převážně aškenázské Židy.

 

Genetická variabilita je skutečně větší uvnitř ras a mezi jedinci než mezi etnickými skupinami a v lidském genomu není opravdu nic, co by obhájilo rasovou diskriminaci. Vždy je špatné hodnotit jedince podle průměrné charakteristické skupiny, do níž patří. Ale je zavádějící si myslet, že na genetických rozdílech mezi populacemi nezáleží vůbec.

 

A ještě slíbená evoluce barvy pleti:

 

Homo sapiens se vyvinul v Africe a první lidé měli pravděpodobně tmavou kůži. Proč je tedy tolik lidí světlých? Možným vysvětlením je adaptace na život ve vyšších zeměpisných šířkách. Vysoká koncentrace melaninu kůži chrání před poškozením UV zářením, které způsobuje rakovinu. Melanin ovšem také blokuje tvorbu vitaminu D, pokud není sluneční záření dostatečně silné. Jak lidé migrovali od rovníku na sever, přírodní výběr zvýhodňoval jedince se světlejší pletí, protože rakovina byla méně nebezpečná než nedostatek vitaminu D. Lidé s tmavou pletí žijící na severu Evropy a Ameriky jsou častěji postiženi křivicí, chorobou kostí způsobenou nedostatkem vitaminu D.

 

Zdroj: Mark Henderson, Genetika – 50 myšlenek, které musíte znát

 

Poznámky:

 

Na základě všeho, co jsem z těchto vědeckých končin za posledních pár let přelouskal, a svých vlastních pozorování, úvah a ze všeho toho učiněných analýz jsem dospěl k závěru, že to, co máme ve svých genech, je pouze základní software k výstavbě našeho hardware. Tím se nijak zvlášť neliším od toho, co zde bylo výše řečeno z uvedeného zdroje. Koneckonců ten stavební software se u nás až tak moc neliší třeba od téhož u much. Jsou tam jen nepříliš velké rozdíly, drobná vyladění, jež mají za úkol pouze místo rukou vygenerovat třeba křídla. Každý člověk se narodí se základním stavebním softwarem a to software, jež z něho učiní myslící bytost, co mu do toho hardwaru vdechne „duši“, to se tam nahrává počínaje od matky v děloze, poté se přidá i otec a celá rodina, načež pak následuje vliv okolní společnosti, literatury a veškeré ostatní kultury včetně přírody.

 

Troufal bych si jít i dále. Nahrávky onoho duševního software nemusí přicházet jen z lidí a jejich kulturních artefaktů či přírody. Tedy z přírody ano, ale způsobem poněkud jiným. Jak už jsem tady několikrát upozornil, lidé po sobě zanechávají nejenom hmatatelné kulturní dědictví, ale i signály, informace, které se jakýmsi způsobem zapsaly především do objektů, v jejichž blízkosti tito lidé zažívali silné duševní a emocionální pohnutky. Když budete kupříkladu často navštěvovat místnost, v níž pobýval nějaký lidský génius, a váš mozek bude na tyto roztroušené informace dostatečně naladěn, vstřebáte jistou část odkazu tohoto génia, aniž byste museli číst jeho spisy či pohlížet na jeho obrazy, poslouchat jeho hudbu atd.

 

Svým způsobem se touto představou blížím k něčemu, čeho bych se jako člověk odkojený oficiální vědou neměl dočkat. K něčemu, co se tím či oním způsobem promítá do některých náboženství či přírodních věrouk. Ano, máme duši, která se během našeho života, ale i po našem odchodu, kdy jakýmsi způsobem odejde z našeho těla, časem tak či onak vstřebá do jiných duší obývajících ještě živá těla. To je ten skutečný duševní software, který téměř vůbec není ovlivněn oním základní hardwarovým softwarem, něco jako biosem, který ovlivňuje pouze genetické mutace, jež vedou k hardwarovým poruchám. Hardwarové poruchy mohou samozřejmě ovlivnit i duševní vývoj, ale třeba Stephen Hawking je jasným důkazem, že tomu tak být nemusí.


komentářů: 16         Komentáře (16)


Vložení nového příspěvku
Jméno
E-mail  (není povinné)
Název  (není povinné)
Příspěvek 
PlačícíÚžasnýKřičícíMrkajícíNerozhodnýS vyplazeným jazykemPřekvapenýUsmívající seMlčícíJe na prachySmějící seLíbajícíNevinnýZamračenýŠlápnul vedleRozpačitýOspalýAhojZamilovaný
Kontrolní kód_   

« strana 1 »

Stella
16
Stella 21.01.2015, 16:27:39
Se mi zdá, Lucifere, že v 14 je to nejpřesnější.
Plody toho, co situace umožňuje a jak se s ní kdo vyrovnává.
Znám pár cikánek, které ostatními cikány hluboce opovrhují. Tvrzení, že nejsou jiní než gadžové (neříkám horší!) odpovídá jen představám o lidech u těch jedinců, kteří nikdy neopustili své kulturní nebo vůbec intelektuálské prostředí.

Mimochodem - co v genetice dělají dvě procenta! Známe přece z biologie. Ale v tom se nevyznám.

Nepsalo se tu už také někdy o tom, že gen. informace se mění pod vlivem prožitků? To platí, ne? Já jsem o tom přesvědčena.

Lucifer
15
Lucifer * 21.01.2015, 12:28:24
A teď pozor, velmi důležitý dovětek:

Výše, vlastně teď už níže zmíněný nástin (nevešlo se mi to tady celé) cikánského etnika především v naší zemi se týká pouze těch Cikánů, kteří své etnikum kulturně a společensky neopustili. Nevím jak velké procento, moc velké ale asi nebude, Cikánů se z tohoto do značné míry uzavřeného etnické prostředí vydělilo, opustilo jej a zařadilo se mezi ostatní gadže. Tito lidé mají k tomuto etniku často ještě větší výhrady než ostatní gadžové.

Mám ten „problém“, že etnický původ lidí často nedokážu rozeznat, jelikož si toho vlastně vůbec nevšímám, protože má pozornost je soustředěna na osobnost toho člověka. Nejednou se mi stalo, že mi někdo řekl: „Tohle je Žid jako vyšitý“. Vůbec jsem nechápal, jak na to přišel a i dnes nedokážu Žida okamžitě demaskovat.

Něco takového se mi už párkrát stalo i u Cikánů. Tedy u těch, kteří nejsou příliš tmaví a své etnikum opustili. Kupříkladu v akademické restauraci jsem si kdysi oblíbil jednu paní, která vydávala jídlo, jelikož jsem z ní pociťoval jakousi příjemnou lidskou starostlivost. Ne že by ostatní ženy, co vydávaly jídlo, byly špatné, ale k téhle jsem pocítil největší náklonnost. Když jsem se o tom bavil se svým kolegou, tak zareagoval „Myslíš tu Cikánku?“ Teprve tehdy mi došlo, že jsem její mírnější „opálení“ dostatečně neocenil. Anebo jsem měl kdysi jednoho kolegu. Totéž. Mrkající

Lucifer
14
Lucifer * 21.01.2015, 12:25:32
Cikáni (Romové, původně Domové) pocházejí ze severní Indie. Povětšinou se říká, že tam patřili k nejnižší kastě Nedotknutelní. Někteří historikové, někdy i z tohoto etnika, tvrdí, že to nemusela být vždy pravda. Někdy mezi 6. až 11. stoletím opouštěli ve skupinkách svoji vlast a stali se z nich kočovníci.

Z nejrůznějších pohnutek, které nebudu rozebírat, nebyli schopni vytvořit vlastní stát, v němž by mohli sami hospodařit. Z počátku žili z almužen obyvatel země, kam dorazili, občas se dokázali živit některými řemesly, ale časem inklinovali spíše k parazitickému způsobu života. V bývalém Československu tomu vydatně pomohli tehdejší politické a byrokratické struktury, které je izolovaly v různých Chánovech, jejich děti odfiltrovaly do zvláštních škol, které ve skutečnosti sloužily pouze jenom jako nějaká odpadní jímka atd. Výsledkem bylo, že Cikáni své původní kulturní dovednosti začali poněkud ztrácet a čím dál tím víc se smiřovali s tím, že budou parazitovat. Minulý režim jim to však umožnil jen v omezené míře. V současné době na to navázali sluníčkáři a výsledkem je, že jejich parazitický způsob se stal poměrně lukrativním „řemeslem“.

Díky tomu všemu se Cikáni nacházejí stále ve velmi uzavřeném etnickém prostředí, a své kulturní či pseudokulturní zvyky si udržují, předávají je svým dětem a jednoznačně odlišují příslušníky svého etnika od ostatních občanů naší země, gadžů. Jejich etnické software jim kupříkladu říká, že Cikán nesmí okrást Cikána, ale okrást Gadža je naopak vítané. Anebo třeba, že Cikáni musí držet co nejvíce pospolu a musí si pomáhat. Cikáni se skoro vůbec nevyskytují mezi bezdomovci, a když se nějaký Cikán dostane do konfliktu s gadžem, za chvíli se tam sesype celá tlupa Cikánu. Neříkám, že je to vždy přesně tak, ale povětšinou ano. Cikánské etnikum se vyvíjí, i když díky sluníčkářům spíš špatným směrem.

13
Anna Kopecký (neregistrovaný) 21.01.2015, 10:51:14
(12) ad parkoviště před nakupovací zemí...
Nebo například když mi pojišťovák nabízí výhodnou pojistku, bankovní úředník děsně výhodnou půjčku či politik horydoly... sluníčkově zbystřím a pošlu je do háje, vycházejíc ze zkušenosti, stvrzené praktickými zkušenostmi, vědecké důkazy nevyžadujíc.

12 Apendix
Starý kocour (neregistrovaný) 21.01.2015, 09:37:20
Samozřejmě neobhajuji rasovou diskrinaci.
Nicméně když se vybírají dětičky, (více méně holčičky) do baletní školičky, baletní pedagog se nejdříve dívá, jak vypadá maminka i tatínek. Protože některé z těch holčiček prostě nemají nárok se stát úspěšnou baletkou, ač to maminka sebevíce chce. Genetiku nelze uplatit.
I když - tohle není o rase, ale o dědičnosti jako takové. Rasové předsudky vycházení ze zkušenosti - když mi na parkovišti před kaub=flandem někdo nabízí zboží podivného původu, bývá r=´to Rumun nebio Cikán. Když někdo krade v samoobsluze, opět to bývá nejčastěji Cikánka. No a po těchhle zkušenostech se leckdo dívá na Cikány nějakým způsobem - a denně si svůj postoj stvrzuje praktickými zkušenostmi. Říkáme tomu rasismus a snažíme se onu odlišnost dokázat vědecky - když přitom stačí důkaz empirický, statistický.
Který ovšem "slunčkoví lidé" popírají a je to pak příčinou rozličných nesmyslů - třeba ty kvóty. Nebo pokusy o multikulturalitu - což ovšem s genetikou nesouvisí téměř vůbec.
On je ten svět hrozně spojitý a hranice problémů se děsně prolínají.

Jdu pracovat. Mlčící

11
Starý kocour (neregistrovaný) 21.01.2015, 09:20:25
Ti skuteční "Mauglíové" - to je zajímavé. To jsou potvrzené a často i déle sledované případy. Ale tam se jedná o způsob života zcela odlišný, tedy i zvířecí výchova byla naprosto jiná. Nepřizpůsobíš se - nepřežiješ. Ne jiná rasa, ale jiný druh! Nevím, jestli se to dá srovnávat.

Já vycházel jenom z několika příběhů adoptivních rodičů - pokud si vzpomínám - cikáňat z útulku, tedy kojeneckého ústavu. Všechno bylo v pořádku až do puberty, až do setkání děcka se svým etnikem. Pak často zlom, odvržení původních rodičů a včlenění se do rodiny budoucího partnera se vším, co k tomu patří. Ale možná to s genovu výbavou tak moc nesouvisí.

Mám i jeden příklad, který znám osobně, ale ten tu uvádět nebudu. Prostě některé vlastnosti - sklony - se dědí a jsou typické pro dané etnikum. Kulturním "nátěrem" (HAMU) se dají vůlí potlačit až k neviditelnosti, ale při zatížení (tady psychickém, rozvod) se projeví. Ostatní případy se ke mně za mnoho let dostávaly různými cestami, takže HOAX asi nebude. Ale opět - není zcela evidentní, že za to mohou jen a jen geny. Tedy ty "rasové".
I když... Nerozhodný Mrkající

Lucifer
10
Lucifer * 21.01.2015, 02:22:19
Starý kocoure, zcela zásadně se mýlíš. Přeprogramovat dítě z nějakého etnika není jednoduché, čím je starší, tím je to těžší. Udělat z cikánského novorozeněte Číňana je docela snadné. I zvíře, Mauglí. Opravdu se strašně mýlíš.

9 rasová diskriminace
St. Kocour (neregistrovaný) 21.01.2015, 01:31:24
Kdysi jsem se zabýval putováním národů. Odkud, kam, kde se zastavili, kdy pokračovali, co po nich zůstalo. Nynější výzkumy tyhle tehdy víceméně archeologické výzkumy pomohly velice zpřesnit.
To, že má někdo shodu v tolika a tolika procentech genů nic moc neznamená. Otázka je, zda jsou započítány "vypnuté" geny, geny s paritní informací atd. V genových výzkumech jsme na počátku - i když novináři tvrdí opak. I taková žížala má s člověkem hodně genů společných, dokonce i mikroby.

Taky mohu třeba tvrdit, že se živý člověk chemicky prakticky neliší od "čerstvě zabitého". Stejné prvky, stejné zastoupení. Rozdíl je ve funkčnosti. To je jenom taková "komparativní filosofie".

K Cikánům: inu, jsme všichni Indoevropané... Mezi námi ležely Himaláje (my jsme ze severních svahů, Cikáni z jižních) - a přišli jsme sem jinou trasou a v jiné době. Ostatně - tohle snad nikdo nepopírá. Jinak - nadšení komunistických projektantů člověka, které předpokládalo, že z jakéhokoliv člověka lze vychovat jakéhokoliv člověka už padlo. Výchova má velký vliv - ale nejen ona. Hlouběji a silněji jsou v člověku zapsány genetické "protoinformace".

Podívejte se třeba na (ne)úspěchy výchovy dětí cikánského původu. Těch případů je dost, kdy "volání divočiny" překonalo civilizační nátěr. Většinou během puberty. Po kolika "ředěních krve" to "předurčení" přestane fungovat (být dominantní) asi nikdo nedokáže přesně určit.

Ale geny (byť se od sebe lidé liší jen nějakým promile) tady svou roli hrají. A to nezmiňuji jakousi vnější příslušnost podle vzhledu. Podvědomou - ale existující. "Vrána k vráně sedá" a to ne podle vlastností. Ty se jaksi sekundárně odvozují ze zkušeností s "průměrem stejně vypadajících".

TOHLE je skutečný základ rasismu.

Lucifer
8
Lucifer * 21.01.2015, 00:49:50
A ještě k té rasové diskriminaci. Pozitivní i negativní rasová diskriminace je totéž. Blud, který je postaven ať tak či onak na rasismu, tedy rasovým rozdílům. Ne ve vzhledu, ale v mentalitě. A to tak, že ta mentalita je chápána jako něco rasově zcela jednoznačně definováno. Ne kulturním zázemím, ale rasou.

Starý kocoure, mohl bys oponovat třeba s pomocí tohoto článku na Wikipedii:

http://cs.wikipedia.org/wiki/Lidsk%C3%A1_rasa

který nicméně končí tam, jako tento článek. Nicméně i tak genetické rozdíly ras příliš zveličuje. Těch 99.8 % genetické rozlišnosti je skutečně platných, stejně jako to, že rozdíly uvnitř etnika mohou být v tomto smyslu větší než mezi etniky. Pozoruhodné ovšem je, že třeba Češi, Židé i Cikáni patří do stejné europoidní rasy. Zajímavé, že? Mrkající

Lucifer
7
Lucifer * 21.01.2015, 00:29:53
Mimochodem, Starý kocoure, teď mi došlo, že vlastně píšeš totéž, co je v tomto článku, jen to reprodukuješ trochu jinak. Fyzické rozdíly mezi různými etniky tady samozřejmě jsou, to je bezpochyby. Jsou to ta drobná doladění hardware na určité prostředí v důsledku evoluce. Jaký to má význam, je v článku jasně vysvětleno. Různé dědičné choroby atd. Ale podstata je v něčem jiném. Důležitý je tento odstavec:

"Genetická variabilita je skutečně větší uvnitř ras a mezi jedinci než mezi etnickými skupinami a v lidském genomu není opravdu nic, co by obhájilo rasovou diskriminaci. Vždy je špatné hodnotit jedince podle průměrné charakteristické skupiny, do níž patří. Ale je zavádějící si myslet, že na genetických rozdílech mezi populacemi nezáleží vůbec."

Lucifer
6
Lucifer * 21.01.2015, 00:17:41
A pokud jde o "otisk dějin v prostoru nebo objektu", tedy o uloženou (rozptýlenou) informaci, tak to je zcela v souladu s moderní fyzikou. Už tady o tom byla řeč několikrát, třeba tady:

http://www.neviditelnycert.cz/blog/pel-mel/623-readri-a-sberac-rozptylenych-informaci.html

5 @Starý kocour #3
mefi (neregistrovaný) 21.01.2015, 00:13:15

Víra je měřitelná. Překonanou bolestí, překonaným pokušením vše rychle a jednou provždy ukončit.

Co takový zákon akce a reakce, či jeho aplikace na společnost, někdy se tomu říká Le Chateliérův princip:

Systém, který je v rovnováze, reaguje na každou změnu tak, aby tuto změnu potlačil.

Strunaře bych raději ponechal jejich osudu (blamáž) a to přesto, že jeich teorie splňuje některé znaky náboženství.

Mrkající

Lucifer
4
Lucifer * 21.01.2015, 00:11:46
Starý kocoure, nejnovější výzkumy jsou přesně tam, jak o tom píše Mark Henderson a jak už jsem o tom tady zmínil v podání Bruce H. Liptona

http://www.neviditelnycert.cz/blog/filosoficky-koutek/1433-biologie-viry-epilog.html

Smiř se s tím, taková je pravda. To, že máš na 99.8 % stejné geny jako Křovák z Kalahari, to je též nevyvratitelná pravda. Naše geny jsou pouze hardwarovým softwarem, duševní software je nám vložen z kulturního prostředí, v němž jsme se narodili a hlavně vyrůstali. Pokud bude cikánské novorozeně adoptováno čínským párem žijícím v Číně, bude z něho naprostý Číňan, jen to hardware bude vypadat jinak. Úžasný

3 jen tak...
Starý kocour (neregistrovaný) 20.01.2015, 23:42:33
Etnicita (rasa) nám ale určuje naše schopnosti - hlavně fyzické ale také třeba reakci těla na různé léky. Nechce se mi to hledat, ale těch výzkumů je fůra. Takže se sice můžeme dušovat, že rasa není rozhodující ale... Jistě, nemělo by se s ní počítat při obsazování míst atd. Tedy rasová diskriminace - což znamená doslova rozlišování. Jenže: positivní diskriminace už nadělala snad více škod ve společnosti, než ta dřívější, tedy "negativní". Souvisí to s jakoukoliv diskriminací - třeba žen. Kvóty, úředně určující počet žen/černochů/gayů/Cikánů v té nebo oné funkci jsou naprostou šíleností, úřednickou křečí EU-věrchušky i USA. Jen a jen osobní předpoklady uchazeče mohou rozhodovat.
===
Co se týče "otisku dějin v prostoru nebo objektu" tak tomu nevěřím. I když jsem to sám několikrát zažil. Déjavú. Není to změřitelné, vysvětlitelné ani opakovatelné. Je to víra.
Třeba se časem ukáže, že pomocí teorie strun se něco takového dá dokázat a zopakovat. Zatím (znovu opakuji, že já jsem to několikrát velmi silně zažil) nevěřím. Byl by to průnik vesmíru vyššího řádu do vesmíru našeho. Něco jako Bůh.
Šlápnul vedle

astra2
2
astra2 20.01.2015, 11:56:54
To, co je ve stěnách, v zrcadlech, v zábradlích, kterého se dotýkaly tisíce rukou, ve schodech i v ovzduší domů, kde žijeme - to je pro "přijímače" vysílání zvláštních frekvencí. Kdo to vysílání umí vyladit, má život zajímavější. Ahoj

«     1    2   »