Populárně naučný koutek


« strana 48 »

Inflace hodnot, norem a zákonů


Involuce vědy (zpětný vývoj) je jen zvláštním aspektem všeobecné involuce naší kultury. Bezradnost v etické sféře se netýká pouze výsledků vědeckého bádání. V atmosféře všeobecné stísněnosti se dál šíří světem, kde se vše odvíjí rychleji a přítomná chvíle se pořád zkracuje.

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 0         


Inflace vědění


Rozvoj technologie a výdaje na jeho urychlení zjevně nelze zastavit, průmysl chce prosperovat, a to nakonec není možné bez závažných zásahů do ekosystému, bez ničení. Problémem není stroj, nýbrž člověk, který ve svém vývoji zaostal na úrovni doby kamenné a chce mít možnost ukojit své pudy okamžitě, tady a teď, bez ohledu na případné následky. A tak se dnes, v době, kdy exponenciálně roste objem informací, spotřebního zboží a šílení, scvrkává dnešek.

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 4         


Pane, pojďte si hrát


Úspěchy známých fyzikálních zákonů při objasňování jevů v okolním světě sebou přinesly pocit jistoty a někdy až přehnané důvěry v lidské znalosti. Často vnímáme mezery v našich znalostech objektů a jevů jako malé a nepodstatné; takový postoj není výjimečný ani u laureátů Nobelovy ceny a dalších významných vědců.

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 17         


Voda, samá voda


Při letmém pohledu na sluneční soustavu bychom mohli dojít k závěru, že vodou oplývající Země je v Galaxii vzácností. Voda je však nejhojnější tříatomovou molekulou vůbec, vodík je ve výskytu prvků ve vesmíru na prvním místě a kyslík na třetím. Namísto otázky, proč někde voda je, bychom se spíš měli ptát, proč voda není všude.

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 3         


Obyvatelné zóny a termofilové


Asi před čtyřmi miliardami let byl stavba sluneční soustavy téměř dokončena. Venuše vznikla příliš blízko Slunci a intenzivní přísun sluneční energie odpařil všechny zásoby vody, pokud tam nějaká byla. Mars zase vznikl tak daleko, že na něm voda jednou provždy zamrzla. Jen jedna planeta, Země, se narodila ve správné vzdálenosti, kde voda zůstala kapalná, a její povrch se stal útočištěm života. Oblast kolem Slunce, ve které je možný život, se nazývá "obyvatelnou zónou".

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 3         


Černé a červí díry


Anglický přírodovědec a reverend John Mitchell a slavný francouzský matematik, astronom a markýz Pierre-Simon de Laplace se v letech 1784 a 1796 nezávisle na sobě zabývali myšlenkou, jaké vlastnosti by musela mít hvězda, jejíž úniková rychlost by se přesně rovnala rychlosti světla. Jelikož by od takové hvězdy nemohlo uniknout ani světlo, byla by to "tmavá hvězda". Mitchell a Laplace předběhli svou dobu o mnoho koňských délek i jinými hypotézami. Jejich úvahy však upadly v zapomnění a byly objeveny dlouho poté, co oba umřeli.

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 26         


«   1  2  3  4  5 . . . . . . . . . .  44  45  46  47    48    49  50  51  52 . . . . . . . . . .  56  57  58  59  60   »