« strana 296 »

Morfogenetické pole

rubrika: Populárně naučný koutek


Na úvod k ukázce z předmluvy ke knížce Trialogy na hranicích Západu jsem se zmínil o morfogenetickém poli. Tento pojem byl poprvé použitý ve 20. letech 20. století a pro dnešní den jsem vybral zkrácenou, zkombinovanou a upravenou část trialogu autorů knížky, ve kterém se tímto fenoménem zaobírají.

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 0         


Proč státní kasu vysávají anonymní firmy?

rubrika: Pel-mel


Šestnáct anonymních firem v posledních třech letech vydělalo na veřejných zakázkách dohromady kolem 18,2 miliardy korun. Největším chlebodárcem anonymů byly v minulých letech Lesy ČR, ale třeba také ministerstvo obrany.

Tomio Okamura


Celý článek »

komentářů: 3         


Ideologové a proroci

rubrika: Filosofický koutek


Úvahy o dějinách lidstva jsou často poplatné ideologiím. Mnohé kulturně historické práce vycházejí z premisy, že pokrok lze chápat jako základní prvek vývoje obecně a sociokulturního vývoje zvlášť.

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 28         


Evoluce, devoluce, involuce a paraziti

rubrika: Populárně naučný koutek


Jakým omylem je spojovat evoluci s nepřetržitým vývojem k vyššímu stupni, lze doložit četnými příklady živočichů, kteří se vydali opačným směrem. Řeč je o parazitech, u nichž s přihlédnutím k jejich způsobu života dochází k degenerativním příznakům ve stavbě těla, často zredukovaného na pouhý trávicí a rozmnožovací systém.

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 6         


Apokalypsa

rubrika: Filosofický koutek


Západní duchovní systémy trvají na stanovení konce svého světa s větší tvrdošíjností než všechna ostatní velká světová náboženství. Cyklické proměny hinduistického vesmíru se odehrávají v časové ose tak dlouhé, že nemají žádnou moc nad představivostí obyčejného člověka.

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 2         


Inflace hodnot, norem a zákonů

rubrika: Populárně naučný koutek


Involuce vědy (zpětný vývoj) je jen zvláštním aspektem všeobecné involuce naší kultury. Bezradnost v etické sféře se netýká pouze výsledků vědeckého bádání. V atmosféře všeobecné stísněnosti se dál šíří světem, kde se vše odvíjí rychleji a přítomná chvíle se pořád zkracuje.

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 0         


Kup živnosťák, dostaneš občanství

rubrika: Pel-mel


V České republice má prakticky každý cizinec možnost požádat o živnostenský list (nově s povinným, ale obcházeným zvládnutím češtiny). Pak mu stačí pět let pracovat načerno a onen živnostenský list nezrušit. Po této lhůtě dostane trvalý pobyt a může v klidu zamířit na pracovní a sociální úřad.

Tomio Okamura


Celý článek »

komentářů: 2         


«   1  2  3  4  5 . . . . . . . . . .  292  293  294  295    296    297  298  299  300 . . . . . . . . . .  356  357  358  359  360   »