« strana 299 »

Možná je v nás mnohem více, než tušíme

rubrika: Filosofický koutek


Při pravidelné nedělní návštěvě knihkupectví Academia na Václavském náměstí jsem narazil na knížku Trialogy na hranicích Západu. Jejím obsahem je diskuse mezi jejími autory: Ralphem Abrahamem, matematikem a odborníkem na teorii chaosu, Terencem McKennou, etnobotanikem a odborníkem na šamanismus, a Rupertem Sheldrakem, biologem a autorem teorie morfogenetických polí, podle níž v přírodě existuje inherentní (společná, kolektivní) paměť organismů, která je od starších podobných organismů získána prostřednictvím morfické rezonance.

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 4         


Pane, pojďte si hrát

rubrika: Populárně naučný koutek


Úspěchy známých fyzikálních zákonů při objasňování jevů v okolním světě sebou přinesly pocit jistoty a někdy až přehnané důvěry v lidské znalosti. Často vnímáme mezery v našich znalostech objektů a jevů jako malé a nepodstatné; takový postoj není výjimečný ani u laureátů Nobelovy ceny a dalších významných vědců.

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 17         


Migréna a aura

rubrika: Pel-mel


Lidé jen vzácně brali vážně takové nemoci jako migréna. Kdo ji měl, ten byl pokládán za hypochondra nebo citlivku.

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 2         


Jekota a Štěkota

rubrika: Povídání


Jistě znáte tři pozoruhodné postavy slavného československého seriálu pro děti: Pekotu, Mekotu a Blekotu. Všechny tři jsou mužského rodu, poslední době však čím dál tím častěji narážím na Jekoty, které se spíše podobají ženám.

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 2         


Nefunkční idioti

rubrika: Pel-mel


Představme si, že se někde v rozumné vzdálenosti od sluneční soustavy nachází mimozemšťané, kteří vyvinuli přijímač, který dokáže dekódovat televizní a rozhlasové vysílání uniklé ze Země do hlubin kosmu. Rádiová bublina má střed v Zemi a rozšiřuje se rychlostí světla do všech směrů. Nyní má rozměr téměř 100 světelných roků a na jejím okraji jsou první umělé rádiové signály vytvořené pozemšťany. Uvnitř se nachází přibližně tisícovka hvězd včetně nejbližší Alfa Centauri (vzdálena 4.3 světelného roku) a všech hvězd, u nichž byly dosud objeveny planety.

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 0         


Voda, samá voda

rubrika: Populárně naučný koutek


Při letmém pohledu na sluneční soustavu bychom mohli dojít k závěru, že vodou oplývající Země je v Galaxii vzácností. Voda je však nejhojnější tříatomovou molekulou vůbec, vodík je ve výskytu prvků ve vesmíru na prvním místě a kyslík na třetím. Namísto otázky, proč někde voda je, bychom se spíš měli ptát, proč voda není všude.

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 3         


Přírodověda a náboženství

rubrika: Filosofický koutek


Při rehabilitaci Galilea Galileiho v roce 1992 řekl papež Jan Pavel II., že "teologové tehdejší doby se mýlili v domněnce, že doslovný smysl bible popisuje fyzikální stav světa". V poselství papežské akademii věd, které sepsal v roce 1996, zašel dokonce ještě o krok dále a prohlásil, že "nové poznatky umožňují spatřovat v teorii evoluce cosi víc než pouhou hypotézu". Církev tedy již neupaluje vědce, jejichž vývody protiřečí doslovnému výkladu bible. Naopak, nové přírodovědné poznatky se postupem doby stávají součástí křesťanské nauky.

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 0         


«   1  2  3  4  5 . . . . . . . . . .  295  296  297  298    299    300  301  302  303 . . . . . . . . . .  358  359  360  361  362   »