« strana 297 »

Inflace vědění

rubrika: Populárně naučný koutek


Rozvoj technologie a výdaje na jeho urychlení zjevně nelze zastavit, průmysl chce prosperovat, a to nakonec není možné bez závažných zásahů do ekosystému, bez ničení. Problémem není stroj, nýbrž člověk, který ve svém vývoji zaostal na úrovni doby kamenné a chce mít možnost ukojit své pudy okamžitě, tady a teď, bez ohledu na případné následky. A tak se dnes, v době, kdy exponenciálně roste objem informací, spotřebního zboží a šílení, scvrkává dnešek.

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 4         


Možná je v nás mnohem více, než tušíme

rubrika: Filosofický koutek


Při pravidelné nedělní návštěvě knihkupectví Academia na Václavském náměstí jsem narazil na knížku Trialogy na hranicích Západu. Jejím obsahem je diskuse mezi jejími autory: Ralphem Abrahamem, matematikem a odborníkem na teorii chaosu, Terencem McKennou, etnobotanikem a odborníkem na šamanismus, a Rupertem Sheldrakem, biologem a autorem teorie morfogenetických polí, podle níž v přírodě existuje inherentní (společná, kolektivní) paměť organismů, která je od starších podobných organismů získána prostřednictvím morfické rezonance.

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 4         


Pane, pojďte si hrát

rubrika: Populárně naučný koutek


Úspěchy známých fyzikálních zákonů při objasňování jevů v okolním světě sebou přinesly pocit jistoty a někdy až přehnané důvěry v lidské znalosti. Často vnímáme mezery v našich znalostech objektů a jevů jako malé a nepodstatné; takový postoj není výjimečný ani u laureátů Nobelovy ceny a dalších významných vědců.

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 17         


Migréna a aura

rubrika: Pel-mel


Lidé jen vzácně brali vážně takové nemoci jako migréna. Kdo ji měl, ten byl pokládán za hypochondra nebo citlivku.

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 2         


Jekota a Štěkota

rubrika: Povídání


Jistě znáte tři pozoruhodné postavy slavného československého seriálu pro děti: Pekotu, Mekotu a Blekotu. Všechny tři jsou mužského rodu, poslední době však čím dál tím častěji narážím na Jekoty, které se spíše podobají ženám.

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 2         


Nefunkční idioti

rubrika: Pel-mel


Představme si, že se někde v rozumné vzdálenosti od sluneční soustavy nachází mimozemšťané, kteří vyvinuli přijímač, který dokáže dekódovat televizní a rozhlasové vysílání uniklé ze Země do hlubin kosmu. Rádiová bublina má střed v Zemi a rozšiřuje se rychlostí světla do všech směrů. Nyní má rozměr téměř 100 světelných roků a na jejím okraji jsou první umělé rádiové signály vytvořené pozemšťany. Uvnitř se nachází přibližně tisícovka hvězd včetně nejbližší Alfa Centauri (vzdálena 4.3 světelného roku) a všech hvězd, u nichž byly dosud objeveny planety.

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 0         


Voda, samá voda

rubrika: Populárně naučný koutek


Při letmém pohledu na sluneční soustavu bychom mohli dojít k závěru, že vodou oplývající Země je v Galaxii vzácností. Voda je však nejhojnější tříatomovou molekulou vůbec, vodík je ve výskytu prvků ve vesmíru na prvním místě a kyslík na třetím. Namísto otázky, proč někde voda je, bychom se spíš měli ptát, proč voda není všude.

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 3         


«   1  2  3  4  5 . . . . . . . . . .  293  294  295  296    297    298  299  300  301 . . . . . . . . . .  356  357  358  359  360   »