Archiv - Červen 2014


« strana 1 »

Modrá

rubrika: Pel-mel


„DEEP BLUE byl podle své hluboké tmavomodré barvy nazván krystalický hranol počítače, který v roce 1997 sehrál šachový zápas s velmistrem Garim Kasparovem. Hráli hru všech možností. Počítač nad šachovým velmistrem vyhrál. Jenže – není počítač dílem lidského ducha? Kdo tedy vyhrál a kdo prohrál v tomto zápase člověka s člověkem ve hře nekonečných možností? Deep Blue dostal své jméno snad náhodou, nebo přece jen ne tak zcela? I kdyby se vynořilo jméno z podvědomí těch, kteří jej tak nazvali, není to název bezdůvodný: temná modř je barvou temnoty zárodečných vod všech možností. Z jejích hlubin se vynořuje něco, co v ní zase mizí. Temná modř počítače má tedy hluboký smysl… Deep Blue není ledajakým jménem. Až pojmenováním věc teprve je, začíná být jsoucí. I tady je modř barvou nevyzpytatelného tajemství bytí, mocnosti temné, modré noci a proteovsky proměnných modrých vod, které tu byly, jako všechny možnosti bytí, ještě než byl vesmír a jeho řád stvořen. Je barvou paměti a vzpomínání rozprostírajících se do minulosti i do budoucnosti. Je barvou všeho, co bylo, je barvou všeho, co bude.“

 

Jan Baleka

 

Stella


Celý článek »

komentářů: 21         


Vampýr

rubrika: Poetický koutek


Tento poslední víkend měsíce června mé střípky a střepiny zde budou chybět. Ostatně proč by také nemohly, že? Tento poslední víkend měsíce června bude čistě poetický. Žádnou moji báseň však nečekejte. Poezie ve mně stále je, a tentokrát se tam ještě více zmítá. Ztvárnit ji však do písmenek, slov a veršů mi v této chvíli není souzeno. Obracím se tedy opět zpět ke svému oblíbenému prokletému básníku Charlesi Baudelairovi, abych vás oblažil jedním z dalších Květů zla v podání ne zcela věhlasného překladu Ivana Slavíka z roku 1976. Věc se má tak, že právě tímto překladem do mé duše vstoupily Baudelairovy Květy zla, jiný byť věhlasnější překlad už strávit nedovedu. Báseň je vcelku prostá a mírumilovná, a pro poslední letošní červnový víkend jako ušitá na míru.

 

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 18         


Léčení duchem I

rubrika: Pel-mel


Rakouský prozaik, esejista a básník Stefan Zweig napsal v roce 1930 v Salzburku velmi zajímavou knihu Léčení duchem (Die Heilung durch den Geist), která vyšla o dva roky později a obsahuje tři osobité esejistické životopisy dvou lékařů a jedné hysterky líčící rozličné způsoby, jimiž tito uskutečňovali „léčení duchem“: Franze Antona Mesmera, váženého, seriózního lékaře, který stál celé století na pranýři vedle podvodníků a šarlatánů, protože přišel se svým sugestivním posilováním vůle k uzdravení příliš brzy; Mary Bakerové-Eddyové, zakladatelky takzvané Christian Science (Křesťanské vědy), která svou absurdní, falešnou naukou o extatické síle víry vyvolala fanatismus statisíců Američanů; a Sigmunda Freuda, objevitele psychoanalýzy, metody, jež na vědeckém základě začala léčit duševní poruchy odstraňováním konfliktů tížících nemocné v nevědomí. Knížku jsem četl už před mnoha lety a nedávno jsem ji zcela náhodně vylovil ze své knihovny. Když jsem se do ní znova začetl, uvědomil jsem si, že její obsah dnes vnímám výrazně jiným způsobem než tehdy. Je to jako když se po spirále vrátíte jakoby na stejné místo, ovšem o jeden závit výše. V následujících dvou částech zde předkládám výtah z její předmluvy, neboť už jenom ona stojí za bedlivé přečtení. 

 

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 2         


Mohou rostliny myslet?

rubrika: Pel-mel


Už mnohokráte jsem se zamyslel nad tím, zda rostliny mohou myslet. Tahle myšlenka mě nejčastěji napadá, kdy jdu lesem. Kolem mne nehybně stojí stromy, jen tak trochu ševelí listím (jehličí moc neševelí), což v zimě mnohé nečiní, jelikož listí nemají. Všechny stromy však mají větve a těmi mávají. Celý svůj život však prostojí na místě, někdy to může trvat i více než tisíc let. Ani ostatní rostliny (když nezapočítáme jejich sci-fi zástupce v podobě trifidů, popřípadě mnohé jiné téhož původu nejen zde, ale i na nejrůznějších vybájených planetách) se z místa nepohnou, ať už v lese, na louce či v květináči. Ve třetím případě to mají přímo přikázáno, ačkoli zřejmě zbytečně. Mohou při té prostorové nehybnosti, jež je doprovázena pouze lokálními pohyby jejich nadzemních částí, vůbec myslet podobně jako mnozí živočichové, přičemž u současných reprezentantů lidské čeledi se o tom dá pochybovat? Obzvláště pro vegetariány je odpověď na tuto otázku velmi důležitá.

 

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 8         


Barevný svět

rubrika: Pel-mel


Krev svatého Jana je název barviva získávaného ve Slezsku z některých druhů mšic. Tyto mšice se pěstovaly na kořenech hvozdíku a chmerku vytrvalého. Jejich sběr začínal náboženskými obřady 24. června, tedy na svátek sv. Jana. Sám veliký Goethe, nejen básník, ale také autor slavného díla o barvách, nechtěl dlouho červeň uznat za barvu, považoval ji jen za STAV. Barvy jsou podle Jana Baleky, autora knihy Modř - barva mezi barvami, mocnostmi prvního řádu. Jsou smyslovou zkušeností, součástí praktické i duchovní orientace člověka ve světě. První barvou, kterou po základním vnímání černé a bílé započalo barevné vidění ontologicky a fylogeneticky, byla právě červená. Purpur, jako jedna z jejích podob, je dokladem toho, jak se barva stane SYMBOLEM, v tomto případě symbolem moci. Žijeme ve světě tisíců barev, ale ne všechny jsme schopni vnímat.

 

Zastavme se u těch nejzákladnějších.

 

Stella


Celý článek »

komentářů: 18         


Bezdrátové dilema – narušení hormonální rovnováhy, rakovina prsu a mobilní telefony

rubrika: Populárně naučný koutek


Hned za kapitolou věnující se řešení očisty našeho organismu od toxické zátěže z knížky Doba jedová 4 – Hormony se nachází kapitola věnující se vlivu moderního elektromagnetického smogu (též elektrosmogu) na naše zdraví, což je stále ještě velmi opomíjeno či přímo ignorováno. Vzhledem k tomu, že na tuto problematiku jsem zde již několikrát narazil, kupříkladu v souvislosti s mobilními telefony, s nimiž si dnes už hrají i malé děti a značná část populace je nedá z ruky nebo od hlavy, rozhodl jsem se tuto pasáž připojit bezprostředně za tu předchozí.

 

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 19         


Soudobá toxická zátěž našeho organismu a její (možné) řešení

rubrika: Populárně naučný koutek


Po delší době jsem opět navštívil knihkupectví Academia na rohu Václavského náměstí a Vodičkovy ulice. Ke svému údivu jsem zjistil, že k Době jedové, z jejichž prvních dvou dílů v podání Anny Strunecké a Jiřího Patočky jsem zde vyextrahoval již celou řadu zajímavých informací (naposledy Jedovatá ryba fugu), přibyly další dva díly. Očekával jsem tytéž autory, ale k mému dalšímu údivu přibyli dva další, a tentokrát ne české provenience. Třetí díl věnovaný jedovaté kosmetice napsala Stacy Malkanová, ředitelka oddělení komunikace v organizaci Zdravotní péče bez rizika, mediální poradkyně a spolutvůrkyně Kampaně za bezpečnou kosmetiku, která byla několik let žurnalistkou a vydavatelkou regionálního deníku a ve Washingtonu organizovala kampaně za environmentální zdraví. Čtvrtý díl věnovaný škodlivým účinkům syntetických hormonů napsala Sherrill Sellmanová, neuropatoložka, psychoterapeutka a žurnalistka. Začnu od konce, takže pro dnešek jsem připravil lehce stravitelný výtažek ze čtvrtého dílu, který se zabývá možným řešením očisty našeho organismu zatěžovaného neuvěřitelným množstvím toxických látek.

 

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 7         


Světlonošovy víkendové střípky a střepiny 3

rubrika: Pel-mel


Tyto víkendové střípky a střepiny, v pořadí čtvrté, ačkoli se tváří jako třetí, ale nulu nelze vynechat, budou velmi stručné. I v kalendáři se již započalo léto, což vedlo letošní podivuhodné počasí k tomu, že se ochladilo. Chápu to. Po všech těch třicítkách, jež nám počasí již brzy po zakončení Zimy nezimy servírovalo, se jistě cítí být unavené - stejně jako já.

 

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 6         


Kuratorium pro výchovu mládeže (Můžeme být jiní?)

rubrika: Pel-mel


V knize Ludvíka Vaculíka Milí spolužáci autor uvádí vzpomínku svého bývalého kamaráda Vladimíra Němce. Němcova slova byla uveřejněna v Listech 11. října 1968 (tedy krátce po vstupu vojsk pěti armád, v roce, kdy spatřilo světlo světa Vaculíkových 2 000 slov). Vaculíkův spolužák se mimo jiné zmiňuje o tom, že Ludvík Vaculík byl vždycky rebelant a že doprovázel neuctivými poznámkami zřízení Kuratoria na internátě Baťovy mládeže. Členové Kuratoria museli být bezpodmínečně poslušní, ale Vaculík (nejlepší žák ze dvou a půl tisíce) se např. odmítl na vychovatelův příkaz oholit, protože to měl v plánu až v sedmnácti. Do literární soutěže Kuratoria napsal příspěvek, ale neodeslal jej.

 

Stella


Celý článek »

komentářů: 20         


«     1    2  3   »