Pel-mel


« strana 12 »

Co dostalo křesťanství do kolébky


„Původcem myšlenky je člověk, a myšlenky proto jsou – na rozdíl od nespočetného množství jednotlivostí, z nichž se náš vesmír skládá – zřídkakdy naprosto dokonalé. Je do nich nevyhnutelně vpečetěna lidská křehkost – mohou být ubohé i velkolepé. Toto je příběh velkolepé myšlenky.

Pro lidi, o nichž příběh vypráví, to však byla víc než jen myšlenka: byl to prostor jejich bytí. Neboť tato myšlenka, jak už se to občas stává, zbloudila a pokřivila běh jejich životů.“ (Non-Stop)

 

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 5         


Ponožky v sandálech (lážo plážo)


Můj druhý májový vstup bude takříkajíc lážo plážo. Chápu, že po předchozím hluboce poetickém úvodu, jenž se v podstatě započal Půlnočním sletem čarodějnic, horoucně následován Májovou poutí a Hvězdami padajícími z Dantova Ráje, bude tento vstup působit jako těžká újma na láskobolně vznešené májové atmosféře. Ke své obhajobě musím říci, že za to zřejmě může včerejší jednorázový výpadek májového počasí. Když to budete číst, Máj by se měl opět nalézat ve svých sandálech bez ponožek.

 

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 8         


Půlnoční slet čarodějnic


Zítra v noci se započne chýlit k svému konci duben, což využijí čarodějnice k uspořádání magického mejdanu na těžko dostupných, tajemných, nejlépe výše položených místech. Čarodějnice jsou specifický typ lidského druhu ženského pohlaví. Někteří zástupci mužského pohlaví téhož druhu k nim pociťovali silnou averzi, takže je občas upalovali. I méně a jinak specifikované ženy mívaly sklony se k žehu čarodějnic připojit, povětšinou pouze jako publikum. Nejspíš považovaly čarodějnice za velmi nepříjemnou konkurenci. Tahle legrace vrcholila přesně o půlnoci, kdy se z dubna započal stávat květen alias Máj.

 

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 5         


Zvědavý Gary Snyder (Staré cesty)


Gary Snyder je především člověk neobyčejně pilný a dychtivý. Beatničtí souputníci ho považovali za výjimku, za „exota“, nepochybně právě pro jeho bytostnou potřebu proniknout do podstaty věcí tak hluboko, jak jen mu čas vymezený pro jeden lidský život dovolí. Přestože jeho přáteli byli nespoutaní bouřliváci Ginsberg a Kerouac, lišil se od nich hlubokým zájmem o přírodu. Stal se jim i průvodcem po filozofii. Také proto mohl posloužit jako předobraz Japhyho Rydera v Dharmových tulácích.

V duchu americké tradice Snyder prošel mnoha zaměstnáními, a tak vydatně těží ze znalosti rozdílných prostředí. Do hloubky se zabýval lesnictvím, hydrosférou, geomorfologií. Vystudoval antropologii a literaturu. Zvládl japonštinu a čínštinu. Východ ho přitahoval a přitahuje zenbuddhismem. Protože od dětství zblízka poznával indiány, studuje animismus a šamanské praktiky. Ke světu přistupuje s vědomím, že všechny věci „jedno jsou“. Tuší, že mimořádné místo ve světě zaujímá poezie, protože vyjadřuje prapodstatu všeho. (Gary Snyder: Žijeme v těle divokého zvířete)

 

Stella


Celý článek »

komentářů: 3         


Co s sebou vlečou naše geny


Předložil jsem zde již řadu hypotéz o tom, že jsme byli navštíveni příslušníky nějaké mimozemské civilizace. Autoři těchto „záhadologických“ myšlenek jsou inspirováni nejrůznějšími podněty, z nichž ten nepřirozenější, nacházející se v hlubinách našeho podvědomí, spočívá v tom, že zde, tedy v celém vesmíru, nemůžeme být sami. S tím obvykle souvisí i hledání podstaty našeho vzniku. Představa, že jsme v celém vesmíru jedinými bytostmi, je dle mého soudu absurdní. Tuto absurditu odmítala od úsvitu lidských dějin všemožná filosofická či náboženská učení, přičemž rozdíl mezi přírodní filosofií a ideologickým náboženstvím nebyl vždy zcela zřejmý. Některá učení hledala jakéhosi fiktivního Boha, jiná se ohlížela po něčem méně abstraktním.

Hartwig Hausdorf, z jehož knížky (viz Zdroj) na toto téma jsem zde reprodukoval již tři výňatky, poslední se jmenoval Tajemný člověk z Mouillans, se domnívá, že naši prapředkové byli geneticky poupraveni představiteli jakési mimozemské civilizace. Předkládá značný počet na první pohled neprůstřelných indicií, o nichž si na druhý pohled můžete myslet, co chcete. Přiznávám se, že o jeho argumentech nejsem přesvědčen ani tak, ani onak. Dnešní výňatek je však až na „fantastický“ závěr čistě realistický.

 

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 1         


Nejde mi to na rozum (Sídliště v zajetí hluku)


Odpoledne před bouřkou mě rozbolela hlava. Pod okny se ozýval křik dětí, které prováděly svá každodenní alotria. Protože děti dávno vnímám jako přírodní živel, klidně ulehnu na gauč. Ale najednou jsem vyskočila tak rychle, jak bych to od sebe nikdy nečekala. Moje zlenivělá kostra přece dávno zapomněla, že něco podobného dokáže! Omyl. Když pár centimetrů od mého ucha spustí za zdí vrtačka, dějí se věci. Kam před tím ostrým, bolest vyvolávajícím rachotem utéct? To je ten problém – není kam!

 

Stella


Celý článek »

komentářů: 11         


Bylo, je a bude (Francis Bacon: O vzpourách a nepokojích)


Člověka napadne: jak to ten Bacon mohl vědět? Holedbáme se, na co jsme to nepřišli, studujeme ekonomické teorie, rozvíjíme sociální vědy a spřádáme úvahy o vlivu médií, o manipulovatelných masách, ale, jak to bývá, pravda o věci už tady dávno je, stejná, daná tisíciletou zkušeností. I kdybychom si hlavičky chytře lámali sebevíc, najdeme jen jiná slova k vyjádření téhož. Měníme se moc málo, pokud se ovšem nemění jen kulisy.

Fr. Bacon má dar jasného a konkrétního vyjádření. Ať se vyslovuje k náboženství, lidumilnosti, nebo k lásce. Tento myslitel a politik, prosazovatel induktivní metody, je ve svém projevu přirozený, ve vztahu k životu realistický i optimistický. Alžbětinská osobnost bez iluzí, ale s vyrovnaným nadhledem. Stojí pevně na zemi, s vědomím, že není nad zkušenost.

 

Stella


Celý článek »

komentářů: 6         


Ještě jedna Jitřenka


Africký kmen Dogonů oslavuje každých 60 let pravidelný festival Síria, který se nazývá Segni. Každá oslava trvá vždy několik let. Naposledy se oslavovalo v létech 1968 – 1972. Interval mezi jednotlivými oslavami může být případně dlouhý 40, 50, i 60 let. Výzkum z roku 1941 prováděný v republice Mali zjistil, že se tato slavnost opírala o znalosti jednoho člověka, primárního informátora, kterým byl jezuitský misionář. Podle popisu obřadu se oslavovala malá hvězda, která se vyskytuje jako druhá hvězda v dvojhvězdí Síria.

 

Ladislav Háva


Celý článek »

komentářů: 13         


Stal jsem se miliardářem


Dnes se s vámi musím podělit o jeden nesmírně důležitý předěl v mém životě, který nastal ve druhé polovině minulého týdne a o který jsem se s vámi neměl v úmyslu podělit, abyste mi nezáviděli či nějakým podloudným způsobem na něm parazitovali. Jenže mé chlubivé sklony nakonec zvítězily.

 

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 8         


Welcome to the New Age


Text, kterým vás pod perexem oblažím, jsem opět vyhrabal ze svého archivu. Posledně jsem tak učinil v podobě triptychu či trojkombinace Otépéčko s mobilem, drdůlek a automobilem do stromu. Tato exkurze do mého psavého archivu je oproti předešlé solitérní, takže bude tím pádem kratší. Předkládaná úvaha byla sepsána samospádem v první polovině listopadu 2008. Skoro nic jsem v ní nezměnil, jen její závěr jsem doplnil dvěma větami. Předestírám, že se naše civilizace nachází v jakési „Seldonově krizi“, jejíž řešení, jak se zdá, má momentálně dvě možnosti: špatnou a ještě horší. Vyberte si. Žádná jiná v dohledu není, ledažeby jakýmsi zázrakem nastalo něco, co by zákonité selhání Seldonova plánu kompenzovalo naprosto jiným způsobem. Jenže současný člověk, jak vládnoucí tak ovládaný, se této možnosti vzdaluje mílovými kroky.

 

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 1         


«   1  2  3  4  5 . . . . . . . . . .  8  9  10  11    12    13  14  15  16 . . . . . . . . . .  91  92  93  94  95   »