Pel-mel


« strana 12 »

Kyberstres


Předchozí třináctka byla laděna více méně víc než romanticky. Jenže datum, které spatříte pod tímto příspěvkem, je skutečně pátkem třináctého ledence, kdy se na chvíli oteplilo, aby se za pár dní zase omrazilo. S jistým předstihem tudíž ze své zimní ledničky vypouštím krátké pojednání o stresu v kybernetickém hávu. Tímto způsobem navazuji na Spitzerovu digitálně nemocenskou sonátu, kterou jsem loni opustil ve stavu Zmanipulovaný systém odměňování v lidském mozku.

 

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 8         


Feminine Mystique (O knize Betty Friedan)


Za druhé světové války byly mezi americkými ženami pilotky, jiné ženy pracovaly v továrnách a měly své odbory. Skončila válka a od žen se očekávalo jediné: že se vrátí do domácnosti a plně se oddají péči o děti a o manžela. Zprvu ženy tuto roli považovaly za samozřejmou a dá se říci, že ji plnily s nadšením. Ale po čase začal vzrůstat počet žen otupělých, bezradných i nevysvětlitelně nemocných. Hospodyňky se ocitly v pasti. Důsledkem obětavé starosti o spokojenost rodiny v domku na předměstí byla ženina emocionální prázdnota a těžký pocit viny.

 

Stella


Celý článek »

komentářů: 15         


Vědomá autosugesce


Přicházím s posledním nejen mým letošním příspěvkem na Neviditelném čertovi. Proč posledním? Vysvětlím na konci. Jak naznačuje titulek, bude se týkat autosugesce, především vědomé. Někdy před Vánocemi se mi v prodejně knihkupectví Kosmas nacházející se v butovické Galerii, v níž se nenabízejí k zhlédnutí umělecké předměty, ale spotřební statky ke koupi, dostala do rukou knížka Vědomá autosugesce, jejímž autorem je uveden Émile Coué. Dalo by se však říci, že se jedná o jakýsi výběr z jeho publikací na toto téma předznamenaný dvěma předmluvami a završený několika dodatky včetně citací z dopisů jeho následovnic. (Ano, jeho prvními následníky byly ženy.) Nejdříve předkládám mnou stylisticky lehce přepracovaný výběr z první předmluvy od jistého Archibalda S. Van Ordena, načež ocituji úvodní pasáž z vlastního Couéova spisku o vědomé autosugesci. Následovat pak budou moje závěrečné poznámky.

 

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 12         


Ani k donošení, ani k uhlídání to není (Samochodci víry)


V saském pohraničí se některé oblasti přímo prohlašují za Vánoční zemi. V tomto kraji se totiž odjakživa vyráběly dřevěné hračky a hlavně tzv. vánoční pyramidy. Kult křesťanských Vánoc právě tady posilovali i četní potomci protestantských Čechů a Moravanů, pobělohorských emigrantů. Síla víry je přiměla opustit zemi v době, kdy odchod do světa pro většinu z nich znamenal opuštění domova navždy. Pro víru se vzdávali majetku, někteří zde kvůli spáse duše zanechali i velmi bohaté statky, jež zveleboval jejich rod po staletí. Víra byla nad vším ostatním. (Herrnhut)

 

Stella


Celý článek »

komentářů: 4         


Internetová manipulace a kyberzločin


Moderní technologie, obzvláště pak ty digitální, jsou bezpochyby úžasnými nástroji k uspokojení nejrůznějších lidských potřeb. Kupříkladu internet nám umožňuje navazovat přátelství s lidmi po celém světě, aniž bychom se museli vzdálit ze svého pokoje, a je též neutuchajícím zdrojem všemožných informací na okamžitý dosah našeho monitoru. Téměř jakýkoli vynález však v sobě z lidské podstaty skrývá i možnosti, někdy i neutuchající, jak ho zneužít ve svůj prospěch na úkor jiných. Pokud nám tato možnost dává jakoukoli moc manipulovat některými lidmi, je to výzva pro mnohé natolik lákavá, že odolat jí je téměř nemožné. Až do převratné vědeckotechnické revoluce ve druhé polovině minulého století tento přirozený lidský trend vždy nakonec vedl k jakémusi evolučnímu zohlednění prospěchu všech zúčastněných. Vždy bylo dost času, aby se člověk na nové možnosti adaptoval. V současné době je však toho času příliš málo a geneticky zakotvené reakce se adaptovat nestíhají. Dochází tak neuvěřitelným absurditám, kdy lidé s pomocí nahromaděných zkušeností předchozích generací dokáží ze sebe udělat naprosté idioty. Všichni, i na ty manipulanty nakonec dojde.

 

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 13         


No a co jako! (O tom, ba i onom!)


„Svobodný kolega, chce-li býti a zůstati slušný, nesmí v pozdní večerní chvíli navštíviti ani ve věci služební, neřkuli mimoslužební, svobodnou kolegyni v jejím samostatném bytě, ani od ní přijmouti číšku čaje, záleží-li mu na dobré pověsti kolegyně. Služební věc není dojista nikdy tak naléhavá, aby nemohla počkati do zítřka… Ani schůzky několika dívek a mladých pánů v bytě jednoho nebo jedné z nich na čaj nebo pouhou zábavu bez přítomnosti starších nemůžeme pokládati za schůzky společensky správné, přese všechno ujišťování, ‚že se tady přece nemůže nic stát‘.

Snoubencovy dopisy, adresované příští nevěstě, mají procházeti rukama její matky, která však jich shovívavě nebude otvírati… Snoubenci se nemohou dočkati důvěrného tykání… Ale nechť od toho upustí, neboť je třeba být zdrženlivým a opatrným. Tykání… je velmi vážným závazkem pro budoucnost.“

 

Stella


Celý článek »

komentářů: 21         


Big Brothers are watching you


Jak bylo naznačeno v předchozím dílu pondělních vizionářských rozjímání, jedním z nejúčinnějších prostředků digitálních informačních technologií se stává smartphone. Chytrý telefon, který šikovným způsobem kombinuje klasický mobilní telefon a počítač s připojením na internet. Chytrá krabička, s jejíž pomocí vám celý svět takříkajíc leží u nohou. Kdykoli, kdekoli a jakkoli máte jakoby přístup k čemukoli a ke komukoli. Každá mince má však dvě strany. Druhou stranou je, že to platí i opačně s tím, že jakýkoli přístup k vám má někdo, koho vlastně neznáte a kdo si s vámi může hrát jako kočka s myší. Zdá se, že právě proto byla tato z určitého úhlu pohledu asymetrická všeobjímající komunikace stvořena. Ze stejné knížky jako v předchozím dílu vám toto pondělí předkládám některé postřehy z druhé části čtvrté kapitoly.

 

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 11         


Suchý rohlík versus mastný sendvič


Po náročném pondělním výcviku pod kontrolou Velkého Bratra se pokusím středobod pracovního týdne otěhotnět něčím relaxovanějším. Jedním legračním střípkem ze svých každodenních těžebních zážitků, k čemuž si neodpustím venkoncem připojit závažné poučení, plus něco navíc. Je to taková oddechovka, abyste se po pondělním základu těžkého nákladu postačili poněkud zrestaurovat, než přijde ten příští. Víkend zařídí Stella, přepokládám, že ještě oddechovějším způsobem. V neděli bychom si mohli pustit třeba i dechovku, abyste další pondělí vystačili s dechem. Pondělky totiž budou přitvrzovat muziku (Stouni či Sabati jsou či vlastně budou proti tomu slabým lektvarem). Možná vypustím Druhý svátek vánoční. Nicméně druhého ledna, až se mi podaří probrat se ze silvestrovské narkózy a novoroční duševní paradentózy, udeřím opět a s ještě hutnějším zbrojním arzenálem.

 

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 3         


Big Brother is watching you


Poslední pondělí jsem ohlásil, že tento den bude na NČ věnován jakýmsi vizionářským rozjímáním přinejmenším do Nového roku 2017. Nehodlám na tomto čertovském projektu zatím nic měnit – pouze jsem se rozhodl ho poněkud rozšířit. Na scénu jsem povolal Manfreda Spitzera, z jehož knížky Digitální demence – Jak připravujeme sami sebe a naše děti o rozum jsem tady v létě 2014 vypustil naposled Televize pro děti a DVD Baby Einstein IV. Dnes vypouštím ukázku z jeho novější knížky, jež vyšla loni a oproti té předchozí si s naší pozorností zahrává ještě drastičtěji.

 

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 36         


Jak bude svět vypadat za padesát let? III – Sám doma


A je tady zase pondělí. Poslední dva pondělky jsem věnoval vizionářským představám australského futuristického spisovatele Richarda Watsona. Posledně čili po druhé jsem zde z jeho knížky Akta budoucnosti… replikoval čtyři humorně pojaté fiktivní dopisy z nedaleké budoucnosti. Dnes čili po třetí (prvničko má samodruhá, je ti tohle zapotřetí? – zdroj: Vlasta Třešňák) přicházím s poněkud závažnějším tématem, jenž se kromě solitérního rozpuštění lidského společenského fyzična do masivního společenského virtuálna zabývá též možností, že si tímto zahráváním s džinem vypuštěným z vědeckotechnologické lahve můžeme způsobit těžkou újmu na existencionálním zdraví.

Není vyloučeno, že v tomto pondělním trendu budu pokračovat, nejméně do Nového roku 2017, a když vyčerpám Watsonův zdroj, započnu čerpat ze svého vlastního zdroje. Není vyloučeno, že mi to může vydržet až do roku 2050. Futuristické pondělky by se tak staly vlajkovou lodí Neviditelné čerta až do jeho úplného zviditelnění a následného vyzmizíkování.

 

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 11         


«   1  2  3  4  5 . . . . . . . . . .  8  9  10  11    12    13  14  15  16 . . . . . . . . . .  96  97  98  99  100   »