Pel-mel


« strana 13 »

Bylo, je a bude (Francis Bacon: O vzpourách a nepokojích)


Člověka napadne: jak to ten Bacon mohl vědět? Holedbáme se, na co jsme to nepřišli, studujeme ekonomické teorie, rozvíjíme sociální vědy a spřádáme úvahy o vlivu médií, o manipulovatelných masách, ale, jak to bývá, pravda o věci už tady dávno je, stejná, daná tisíciletou zkušeností. I kdybychom si hlavičky chytře lámali sebevíc, najdeme jen jiná slova k vyjádření téhož. Měníme se moc málo, pokud se ovšem nemění jen kulisy.

Fr. Bacon má dar jasného a konkrétního vyjádření. Ať se vyslovuje k náboženství, lidumilnosti, nebo k lásce. Tento myslitel a politik, prosazovatel induktivní metody, je ve svém projevu přirozený, ve vztahu k životu realistický i optimistický. Alžbětinská osobnost bez iluzí, ale s vyrovnaným nadhledem. Stojí pevně na zemi, s vědomím, že není nad zkušenost.

 

Stella


Celý článek »

komentářů: 6         


Ještě jedna Jitřenka


Africký kmen Dogonů oslavuje každých 60 let pravidelný festival Síria, který se nazývá Segni. Každá oslava trvá vždy několik let. Naposledy se oslavovalo v létech 1968 – 1972. Interval mezi jednotlivými oslavami může být případně dlouhý 40, 50, i 60 let. Výzkum z roku 1941 prováděný v republice Mali zjistil, že se tato slavnost opírala o znalosti jednoho člověka, primárního informátora, kterým byl jezuitský misionář. Podle popisu obřadu se oslavovala malá hvězda, která se vyskytuje jako druhá hvězda v dvojhvězdí Síria.

 

Ladislav Háva


Celý článek »

komentářů: 13         


Stal jsem se miliardářem


Dnes se s vámi musím podělit o jeden nesmírně důležitý předěl v mém životě, který nastal ve druhé polovině minulého týdne a o který jsem se s vámi neměl v úmyslu podělit, abyste mi nezáviděli či nějakým podloudným způsobem na něm parazitovali. Jenže mé chlubivé sklony nakonec zvítězily.

 

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 8         


Welcome to the New Age


Text, kterým vás pod perexem oblažím, jsem opět vyhrabal ze svého archivu. Posledně jsem tak učinil v podobě triptychu či trojkombinace Otépéčko s mobilem, drdůlek a automobilem do stromu. Tato exkurze do mého psavého archivu je oproti předešlé solitérní, takže bude tím pádem kratší. Předkládaná úvaha byla sepsána samospádem v první polovině listopadu 2008. Skoro nic jsem v ní nezměnil, jen její závěr jsem doplnil dvěma větami. Předestírám, že se naše civilizace nachází v jakési „Seldonově krizi“, jejíž řešení, jak se zdá, má momentálně dvě možnosti: špatnou a ještě horší. Vyberte si. Žádná jiná v dohledu není, ledažeby jakýmsi zázrakem nastalo něco, co by zákonité selhání Seldonova plánu kompenzovalo naprosto jiným způsobem. Jenže současný člověk, jak vládnoucí tak ovládaný, se této možnosti vzdaluje mílovými kroky.

 

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 1         


Záhadný Daniel Dunglas Home


Nadešel čas, abych se vrátil k levitační problematice, kterou jsem tady nedávno opět nakousl v podobě Levitace generovaná zvukovými vibracemi. Řeč bude o jistém Homeovi z předminulého století, který uměl nejen levitovat, ale třeba i pouhou myšlenkou pohybovat těžkými předměty či debatovat s lidmi, kteří svou životní pouť už mají za sebou. Nemusíte se namáhat jakoby realistickým vstřebáváním následujícího textu, kupit v debatním kroužku nejrůznější více či méně vtipné pošklebky na úkor jeho věrohodnosti atd. Není mým cílem vás pomocí výtažku ze zdroje jakéhosi tajemného Velitele X otestovat kupříkladu ze znalosti kvantové fyziky či duševní příčetnosti – ale přimět k jakémusi zamyšlení či zasnění. A pokud přitom budete levitovat, mého i vašeho cíle bude dosaženo na sto procent.

 

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 0         


Otépéčko s mobilem, drdůlek a automobilem do stromu


K první březnové nedělní snídani, jakož i k obědu, večeři i k finálnímu spánku vám po předchozí Vysoké škole bohatých – VŠB ze svého archivu předkládám další tři krátké úvahy, kterými jsem před iks lety obšťastňoval fóra na internetu. Ten třetí je trochu delší a možná by si zasloužil samostatný příspěvek doplněný mým současným viděním jeho obsahu, ale až tak dalece se mi dojít nechce. Prožívám totiž velmi lenivé jarní klubání. Takže jsem ten třetí skloubil s prvními dvěma, jelikož k sobě tak či onak patří. Ono souznění není až tak neočekávané, poněvadž vznikly v rozmezí necelých osmi měsíců. Jejich vznik je datován v závorce a jejich obsah jsem upravil či zredigoval tak trochu namátkou, takže pokud vám to někde nebude jazykově ladit, nechte to plavat a věnujte se obsahu.

 

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 23         


Vysoká škola bohatých - VŠB


Jaro, i když zprvu tak trochu nenápadně, se začíná klubat ze svých zimních skořápek a mi se zapalují lýtka, uši i některé další tělesné součástky. Důsledky tohoto jevu jsou bezpochyby velmi bohulibé, následky však mimo jiné obnášejí, že se nedokážu soustředit k sepsání jakéhokoli smysluplného duchovně a/nebo fyzicky obšťastňujícího elaborátu za účelem nepravidelně pravidelného obhospodaření Neviditelného čerta. A tak jsem ze svého archivu vyhrabal jednu kraťounkou úvahu, kterou vám předkládám s nadějí, že vás obveselí alespoň z deseti procent jako elaboráty, které píšu, když nemám zapálená lýtka, uši a některé další tělesné součástky.

 

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 3         


A je tady jaro


Jak jste si jistě všimli, tedy pokud nejste pod vlivem pervitinu, lysohlávek kopinatých či samohonky metanolové, započal se březen. Nudné hlášky typu „za kamna vlezem“ si nechte pro své domácí mazlíčky. Březen, až na výjimečné situace, kdy sebou o zem mlátí doba ledová, znamená příchod jara. A tento březen to vzal od podlahy.

 

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 2         


Levitace generovaná zvukovými vibracemi


Od prosince minulého roku jsem tady vypustil čtyři příspěvky týkající se knížky Jak být neviditelný a levitovat. Poslední se jmenuje Jak se stát neviditelným III, v němž naleznete odkaz na předchozí atd. Všechny se týkají neviditelnosti, ale z názvu knížky je zřejmé, že se kromě neviditelnosti zabývá též levitací. Té je věnována druhá část, v níž je nastřádáno povětšinou ne zcela jednoznačně fakticky podložených svědectví o lidech, kteří ať už spontánně, někdy i nedobrovolně, či přímo vědomě dokázali levitovat. Nejen tibetští mniši či jogíni, ale i nejrůznější představitelé křesťanských církví včetně jedné jeptišky, která se jmenovala svatá Tereza z Avily, přičemž v tomto seznamu nechybí osoby nijak zásadně reprezentující tu či onu věrouku. Levitací jsem se už tady zabýval, především v příspěvku Levitace II a v něm uvedených odkazech. Dnes přicházím s příspěvkem, který se zaměřuje na druhou část úplně nahoře či úplně dole uvedeného zdroje a přejdu až téměř k jejímu závěru. K tibetským mnichů atd. se možná ještě vrátím, ale ze všeho nejvíce mě zaujala pasáž, která se nazývá „Mohl být klíčem k levitaci zvuk?“ a jež je z valné části citací z úplně jiného zdroje. Zde je ona poněkud zkrácena a lehce modifikována pasáž.

 

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 42         


Tajemný člověk z Mouillans


Pokud vás zaujala Vzpoura grapefruitových hlav, jejichž inteligence mohla s úspěchem soupeřit s inteligencí leckterých současných představitelů rodu Homo sapiens, tak vězte, že na této planetě se vyskytovaly lidské bytosti, jejichž mozkovny byly naopak nepoměrně větší než ty naše. Skutečné „inteligenční bestie“, které se do běžného schématu naší prehistorie ani při nejlepší vůli nevejdou, se proháněly před 15 000 lety po pobřeží severní Afriky. Objem lebky záhadných „lidí z Mouillans“ byl dvaapůlkrát větší než ten, kterým se dnes můžeme pochlubit my.

 

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 0         


«   1  2  3  4  5 . . . . . . . . . .  9  10  11  12    13    14  15  16  17 . . . . . . . . . .  92  93  94  95  96   »