Pel-mel


« strana 10 »

Vzteklí psi, Rentgen na boty a Jarní úklid


Pátá část ústředního letního seriálu postaveného na knížce Nathana Belofského Podivná medicína atd. se zabývala neodolatelnými důsledky masturbace. Nadešel čas přistoupit k části číslo šest, jež se opět zaobírá Epochou heroické medicíny a kterou bych zahájil vzteklými psy. Pes je vedle mobilu, internetu a potkanů nejoddanějším přítelem člověka. A to i v případě, když je vzteklý. Kupříkladu jezevčík, který mi občas a zrovna teď vztekle štěká nad hlavou, mi svoji absolutní oddanost nijak lichotněji vyjádřit nemůže. Po vyřízení vzteklých psů se budu věnovat rentgenu na boty a celou trojici zakončím jarním úklidem organismu. Proč zrovna jarním, když je léto? Tak si ho klidně přejmenujte na letní či rovnou na celoroční úklid. Popřípadě se na tento úklid kompletně vybodněte, věnujte se tělesnému cvičení a poohlídněte se po zdravé stravě.

 

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 5         


Hučí a sténá (Dněpr, Taras, Oksana, Lesja…)


Tak nám dokončili zateplení domu, nové balkony udělali, vzorně uklidili všechno, co by na trávnících před panelákem mohlo připomínat řádění stavební firmy, a ještě takový zarostlý hošík umyl okna. Zvenku, z lešení. A to, když začínali, byli každý den vystaveni kritickým pohledům i hlasitým poznámkám nájemníků, kteří totiž, co čert nechtěl, pracují skoro všichni jako zedníci u jiných firem, a vědí tudíž všechno nejlíp. Zato mondéna z druhého vchodu co chvíli ťukala na některé dveře a nechávala se slyšet, že po chodbě šel támhleten Ukrajinec a divně na mě koukal! Ale nikoho neokradli, nikoho nezabili, ba, ani ty skryté tužby, dřímající v blonďaté hlavě z druhého vchodu, nenaplnili. Zato nastupovali v půl sedmé ráno a končili v půl sedmé večer. Léto k nim bylo milosrdné. Během hodinové polední přestávky se povalovali v trávě a pojídali ty svoje každodenní rohlíky koupené v krámku na rohu. (Ne, Vietnamci s nimi na lešení nebyli.)

 

Stella


Celý článek »

komentářů: 5         


Příšerné důsledky masturbace


Ve čtvrté části ústředního letního seriálu zabývajícího se některými obzvláště vykutálenými výdobytky a úspěchy (zatvrzelí pesimisté by je označili za neúspěchy) medicíny z dávnějších i nedávných dob jsem s pomocí Belofského spisku zabrousil do renesančního období. V dnešní páté části, jež na tu čtvrtou tematicky svým způsobem navazuje, se vracím zpět do epochy heroické medicíny, která místy zasahuje až do dneška. Řeč bude o masturbaci, jež byla až do osmnáctého století považována za zcela přirozený způsob, jak se v případě nedosažitelnosti partnera opačného (někdy i stejného) pohlaví svolného k sexuálnímu styku vyhnout nepříjemným důsledkům v podobě erotické melancholie. Ve zmíněném století dospěli lékaři k závěru, že tento jaksi náhražkový způsob k ukojení nahromaděného libida je zdravotně velmi závadný. Tato medicínská válka s masturbací vedená často nevybíravými prostředky přetrvala až do počátku dvacátého století, někde i déle.

 

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 3         


Podivnosti moci (Canetti: Hitler Speerovýma očima)


Je známá věc, že autoritativní režimy si málokdy rozumějí s moderním uměním. Totalita upevňuje stávající a vrací se k minulému, osvědčenému, zatímco boření konvencí všeho druhu je přímo zákonem nadcházejícího času (pokud vládce nevyhnal ze země skutečně tvůrčí umělce). Není náhodou, že sochy a obrazy z dílen německých a sovětských umělců meziválečné doby jsou si tak podobné. Popisný realismus, masová dostupnost a didaktičnost – víc není režimu třeba. Od architektury se pak očekává monumentálnost. Z důvodů velmi politických. Albert Speer nebyl architektem ani tak vynikajícím, jako proslaveným. Jeho osud je naprosto výjimečný i v tom, jakou sebereflexí prošel během mnohaletého žaláře. Přesto: když v 75 letech vzplanul láskou k mladé ženě (a ona se zamilovala do něj), on, otec šesti dětí a manžel příkladné manželky, poprvé v životě pocítil jinou vášeň, než závrať z možnosti podílet se na moci. Přiznává to. Najednou pochopil, že v jeho životě bylo všechno náhražkou. Prožil domnělé přátelství, domnělou lásku, miloval domnělé umění. Opravdovým bylo jen jeho opojení mocí.
 
Stella

Celý článek »

komentářů: 7         


Když přijde láska


Červenec se zvolna začíná dobírat k srpenci, léto je v plném proudu, občas tak nějak sprchne, někdy i víc takže laskavé vodní přívaly tu a tam něco vyplaví, do toho burácí hromy a blyští blesky, nicméně teploty mají neustále tendenci držet se ve svých maximech okolo třicítky. Takže je furt horko. V průměru víc než v májovém květenci, kdy „hrdliččin zval ku lásce hlas“. To pravil Karel Hynek Mácha a mnozí ten květnový měsíc považují za měsíc lásky. I já jsem k tomuto májovému ulpívání k lásce vždy znovu a znovu směřoval, a téměř vždy znovu a znovu jsem byl těžce vyveden z míry. Každý, kdo si pořádně přečetl Máchův Máj, musel bezpochyby dospět k závěru, že v tomto zlovolně květnatém měsíci není láska tím nejdůležitějším. Mně to trvalo hodně dlouho, než jsem k tomuto závěru tak nějak dospěl. Ale nakonec se mi to podařilo. Láska může nicméně kvést v kterémkoli ročním období. Každé z nich k tomu má své vlastní a ničím nezaměnitelné páky. Takže teď bych rád oslavil lásku letní, k čemuž jsem si dovolil přichystat čtvrtou část ústředního letního seriálu na téma podivuhodných výdobytků medicíny napříč historií. Ve třetí části jsem s pomocí na konci zmíněného zdroje zabrousil do epochy heroické medicíny. Dnes se vracím do epochy renesance, jelikož tam je třeba hledati ty nejromantičtější projevy lásky.

 

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 9         


Atlas mraků (Vytrženo z kontextu)


O filmu Atlas mraků se na Neviditelném čertovi diskutovalo už mnohokrát. Předlohou k filmu je velmi obsáhlé epické dílo střídající historická období a uvádějící příběhy lidí (v jednom případě klonů), kteří se nikdy nepotkali. Přesto je něco (tajemného) spojuje. Ale na rozdíl od filmu není v knize tento motiv zásadní. Mitchell má neobyčejnou fantazii, je mistrem rozvíjení děje pomocí nesčetných detailů a souvislostí. V tomto ohledu je doslova marnotratný. Jiný autor by z jednotlivých osudů vytěžil nejméně tři knihy. Ne každý by ale byl schopen rozdílného dobového vyjadřování tak, jak to dokáže Mitchell. Všechny postavy z různých časů jsou ztělesněním jedné duše, která symbolizuje věčný koloběh, ale přiznám se, že jsem úplně nepochopila, jestli má postavy spojovat ještě něco jiného, společného (kromě mateřského znaménka). Počítám-li dobře, hlavních postav je šest. „Atlas mraků“ je název skladby, sextetu, který zpravidla přinese brzkou smrt tomu, kdo jej dostane do ruky. Fundované informace o knize uvádí Wikipedie. Dnešní příspěvek přináší úryvky z dialogů, z dopisů a z deníkových záznamů.
 
Stella

Celý článek »

komentářů: 63         


Mentální choroby – Kolotočová a šoková terapie


první části tohoto ústředního letního seriálu na téma podivuhodných výdobytků medicíny napříč historií až téměř dodneška jsem naznačil, že zdroj, jenž jsem si dovolil k tomuto počinku využít, se skládá ze čtyř kapitol. Stejně jako druhou část jsem i tuto třetí obhospodařil kapitolou čtvrtou, jež se jmenuje „Epocha heroické medicíny“. Tato kapitola okupuje zhruba polovinu zdrojové knížky a i přesto, že se týká naší relativně nedávné minulosti (někdy možná i přítomnosti), demonstruje tak neuvěřitelná lékařská alotria, že předchozí tři historické kapitoly jsou výrazně pozadu. Dnešní ukázku z tohoto jistě velmi podnětného dílka jsem věnoval některým léčebným procedurám duševně či mentálně postižených lidí. Soustředil jsem se především na dva terapeutické postupy: první využívá kolotoč, druhý elektrické šoky, přičemž jejich vhodně zvolená kombinace může být bezpochyby ještě efektivnější.

 

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 3         


Moc a přežívání (Elias Canetti)


O moci jako o nejsilnějším pudu bylo už napsáno mnoho. Právě tak o moci bezmocných a bezmoci mocných. O touze po ovládnutí druhého, o potřebě manipulovat jím. (Když to nejde jinde, tak aspoň v nejhlubším soukromí.) Canetti se zaměřil na moc jako na cestu k přežití. Z jeho pojednání je zřejmé, že touha po moci je zakódována jako jeden z projevů samotného života. Přežít za každou cenu! Ale bez nadání rozumem, bez morální brzdy…

 

Stella


Celý článek »

komentářů: 10         


Řečová terapie (Koktavost)


Na samotném počátku léta dle astronomického kalendáře jsem zde uvedl mozaiku citací z jedné mnou krátce předtím zakoupených knížek, viz „Započíná se léto se vším všudy“. Mým úmyslem bylo ověnčit vstup do léta něčím neotřele humorným. K tomu mi tato knížka, která se zabývá tímto způsobem laděným historickým přehledem lékařské praxe, jako z udělání spadla přímo do klína. Domnívám se, že přišel čas, abych ji tady zase oprášil. Pro tentokrát jsem vybral medicínskou záležitost týkající se koktavosti. Je vskutku neuvěřitelně fascinující, jak si s touto nepříliš nebezpečnou chorobou poradili slovutní medici v nedávných dobách. Jeden z nich před necelými sto lety dokonce dospěl až k orálnímu libidu a nezapomněl ani na penis. Šokující! Inu i v létě se můžeme s pomocí medicínské praxe dokoktat k specifickým sexuálním praktikám.devil

 

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 46         


Přesazení (Elias Canetti: Záchvaty slov)


Moje tchyně se domluví kdekoli jakkoli, ale domluví. To než já si vzpomenu na čas předminulý a na správný tvar pasiva, odjedou všechny vlaky a prodavači zavřou krám. Po několika dnech v cizině mám pocit, že se na nás všichni domluvili a pořád ne a ne, nechtějí začít mluvit normálně. Tedy česky. Ta jejich protivná umanutost úží dech, člověku se chce uvolnit přiškrcenou kazajku cizího prostředí a cizí řeči. Ve snu přece mluví každý cizinec česky a je jasné, že plynulou češtinou se budou družit i Marťani. (Ani náhodou nebudou švitořit nebo skřehotat anglicky – jak se mnozí bláhově domnívají.) Rozdíl mezi znalostí jazykového systému a řečovými dovednostmi se sice za nějaký čas vyrovná, ale stejně jako přijetí nového kulturního prostředí může pořádně bolet. I bez zkušeností cestovatele nebo emigranta nepochybuji, že v každém z nás to nejvnitřnější, v útlém věku získané, zůstane stejné. Nebo se mýlím?

 

Stella


Celý článek »

komentářů: 20         


«   1  2  3  4  5  6  7  8  9    10    11  12  13  14 . . . . . . . . . .  91  92  93  94  95   »