Filosofický koutek


« strana 13 »

Sobotní meditace IV


[I] [II] [III] [IV] [V] [VI] [VII]

Druhá část Přehledu terénu začíná úvahou na téma Kultivace ctností, kterou Atrhur Zajonc uvádí poukázáním na skutečnost, "že kontemplativní praxe může být zcela oddělena od etiky. Meditace, a to dokonce i meditace jako doplněk, automaticky nezaručuje, že meditující bude mít správné mravní úsudky či bude žít eticky":

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 2         


Sobotní meditace III


[I] [II] [III] [IV] [V] [VI] [VII]

Pro dnešní kontemplativně meditační sobotu jsem připravil úryvky z první kapitoly knížky Arthura Zajonce, která se jmenuje Přehled terénu. Tato kapitola nabízí stručný přehled stezky, která vám umožní chopit se s vnitřní kultivovaností nezištné činnosti meditace a kontemplativního výzkumu:

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 0         


Sobotní meditace II


[I] [II] [III] [IV] [V] [VI] [VII]

A je tady druhá kontemplativně meditační sobota. Počínaje dnešní zde budu každou sobotu předkládat některé pasáže a myšlenky z meditační knížky Arthura Zajonce. V originále se tato knížka jmenuje When Knowing Becomes Love: Meditation as Contemplative Inquiry, v českém překladu vyšla pod názvem Meditace jako myšlení srdcem: Když se poznání stane láskou, který jsem upravil na Když se poznání stane láskou: Meditace jako kontemplativní výzkum. Takže se hezky usaďte (viz obrázek), dnešní meditace se započíná:

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 28         


Sobotní meditace I


[I] [II] [III] [IV] [V] [VI] [VII]

 

Mám pocit, že se ze mne stává knihomol. Nemám samozřejmě na mysli onoho zástupce molovité čeledi z motýlího řádu, ale čtenářského závisláka člověčího podřádu. Dokážu číst dvě i více knížek najednou a není vyloučeno, že se o mě začne zajímat významný představitel psychiatrického neřádu bohnické čeledi, který se proslavil v kultovním filmu tehdejšího společenského zlořádu.

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 0         


Boj o pozornost


Lidé si předávají mezi sebou energii. Někdy si svou energii zvyšují tím, že si věnuji pozornost. To znamená, že v mysli jednoho člověka je rozvinuta jistá představa jiného člověka, která interaguje s duší tohoto jedince a její shodné části zesiluje. Persona jedince se vytváří jak v jeho vlastní mysli, tak v mysli lidí, kteří s ním přicházejí do styku.

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 3         


Světlo a Tma


Přišel čas, abych zde konečně osvětlil, proč jsem si vybral nick Lucifer, který na internetu používám již více jak deset let.

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 3         


Továrna na zločince


Vytváření negativních představ v naší mysli v podstatě znamená rozvinutí in-forem, které svou přítomností naši mysl svinují - zbavují ji energie. Tyto in-formy jsou vlastně kvantové objekty, které opakovaně nenapadají jen svého tvůrce, ale i jiné subjekty, které je přitahují tím, že produkují in-formy podobného charakteru. Ty se pak vzájemně skládají a kumulují, aby ještě více oslabily mysl postiženého subjektu nebo celých skupin subjektů. Jediná obrana proti těmto negativním obsahům psýché je vědomě je integrovat a zbavit je jejich emotivní síly.

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 7         


«   1  2  3  4  5 . . . . . . . . . .  9  10  11  12    13    14  15  16  17  18  19   »