« strana 32 »

Kyberstres

rubrika: Pel-mel


Předchozí třináctka byla laděna více méně víc než romanticky. Jenže datum, které spatříte pod tímto příspěvkem, je skutečně pátkem třináctého ledence, kdy se na chvíli oteplilo, aby se za pár dní zase omrazilo. S jistým předstihem tudíž ze své zimní ledničky vypouštím krátké pojednání o stresu v kybernetickém hávu. Tímto způsobem navazuji na Spitzerovu digitálně nemocenskou sonátu, kterou jsem loni opustil ve stavu Zmanipulovaný systém odměňování v lidském mozku.

 

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 8         


Řeka lásky

rubrika: Vinárna U Čerta


Tento příspěvek do čertí vinárny je načasován na 11. 1. 2017. Když si číslice v datu sečtete, dostanete třináctku. Mnozí lidé si myslí, že třináctka je nešťastné číslo. V některých hotelích je třinácté patro vynecháno, po dvanáctém následuje čtrnácté. Hosté ve třináctém patře jsou spokojeni, že jejich patro je označeno jako čtrnáctka a onou značkující blamáží se vůbec netrápí. Nemnozí lidé si pak myslí, že je tomu přesně naopak. Bydlím na Praze 13, a jsem nesmírně šťasten, že jsem si tuto lokalitu vybral. Se všemi obyvateli v tomto pražském obvodu patřím, až na pár kverulantů, mezi ty nemnohé.

 

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 5         


Feminine Mystique (O knize Betty Friedan)

rubrika: Pel-mel


Za druhé světové války byly mezi americkými ženami pilotky, jiné ženy pracovaly v továrnách a měly své odbory. Skončila válka a od žen se očekávalo jediné: že se vrátí do domácnosti a plně se oddají péči o děti a o manžela. Zprvu ženy tuto roli považovaly za samozřejmou a dá se říci, že ji plnily s nadšením. Ale po čase začal vzrůstat počet žen otupělých, bezradných i nevysvětlitelně nemocných. Hospodyňky se ocitly v pasti. Důsledkem obětavé starosti o spokojenost rodiny v domku na předměstí byla ženina emocionální prázdnota a těžký pocit viny.

 

Stella


Celý článek »

komentářů: 15         


Patetická

rubrika: Poetický koutek


(Málem)

 

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 5         


První (Velká) letošní procházka

rubrika: Povídání


Tentokrát bez fotek, jelikož jsem v zájmu solidarity napodobil Stellu a vzal si do kapsy foťák s vybitou baterií. Co jsem místo toho doma nabíjel, se mi po návratu zjistit nepodařilo; hasičská ani jiná úklidová četa však přítomna nebyla. Po vzoru Vánoc jsem započal Velkou, na Malou se dostanu nejdříve o víkendu. Též tato procházka byla převážně pěšmo, trvala tři a půl hodiny a po návratu z ní jsem se cítil rovněž nadmíru spokojený.

 

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 1         


A co s tím? (Bilance balancování)

rubrika: Povídání


Být pořádným neurotikem vůbec není lehké poslání! Chce to přijít na svět s velkou dávkou příslušného talentu a potom se obklopit tetičkami, které se každou neděli po příchodu z kostela evangelicky usmívají, a než přijde na stůl slepičí polévka, cituplně se na vás dívají a říkají: Na každém člověku je něco hezkého. Někdo má pěknou tvář, někdo zase duši. Jiná verze: Tvoje sestry se vdají, ale pro tebe si přijede princ! Nebo: Když ses narodila, byla jsi tak hezká! Pátravé pohledy trvaly a moudrá slova poletovala tak dlouho, dokud se zrak návštěvnic nezačal pohupovat na polévce se zlatými oky. Po malé pauze pak laskavým hlasem pokračovala debata o tom, co všechno by se dalo operovat. A už ses na to kvůli ní, Miluško, ptala u dětskýho? Byla by to škoda! Ale jo, jenže až od osmnácti.

Tak shrňme: něco od přírody, něco od tetiček, něco od pilně pěstované vlastní rozháranosti, vzdorovitosti, nesoustředěnosti, něco od setrvalého vypilovávání sebelítosti a k tomu opakovaná střídavá četba Starých pověstí českých a Odvážné školačky – výsledek se zaručeně dostaví! Doporučuji ještě doplnit tím, čím skvěle disponuji právě já: zoufalou nešikovností. Šplhat se do kopce, z něhož se konečně sami sobě budete smát, to trvá, s tím počítejte! Ale zato: pokud se toho dožijete, budete se těšit z vrchovaté pokladnice zážitků, o něž jsou ochuzeni jiní!

 

Stella


Celý článek »

komentářů: 17         


Silvestrovská a novoroční v jednom balení

rubrika: Slovo Neviditelného čerta


Nastává poslední den roku 2016, jenž bude okamžitě následován prvním dnem roku 2017. Je to takový konec něčeho a začátek něčeho jakoby jiného v jednom balení, což ani jinak býti nemůže. Jak jsem ve Vědomé autosugesci předznamenal, tenhle příspěvek na rozhraní obou aktuálních let bude úplně praštěný. Pokud si chcete zachovat jakous takous soudnost a přiměřeně příjemné duševní rozpoložení na hraně rozdělení obou výše zmíněných kalendářních let, radši ten zbytek už nečtěte. Přijměte pouze mé blahopřání k zdárnému ukončení roku 2016 a přání k ještě zdárnějšímu vykročení do roku 2017. Nenapravitelný zbytek nechť se odebere o patro níže.

 

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 15         


Vědomá autosugesce

rubrika: Pel-mel


Přicházím s posledním nejen mým letošním příspěvkem na Neviditelném čertovi. Proč posledním? Vysvětlím na konci. Jak naznačuje titulek, bude se týkat autosugesce, především vědomé. Někdy před Vánocemi se mi v prodejně knihkupectví Kosmas nacházející se v butovické Galerii, v níž se nenabízejí k zhlédnutí umělecké předměty, ale spotřební statky ke koupi, dostala do rukou knížka Vědomá autosugesce, jejímž autorem je uveden Émile Coué. Dalo by se však říci, že se jedná o jakýsi výběr z jeho publikací na toto téma předznamenaný dvěma předmluvami a završený několika dodatky včetně citací z dopisů jeho následovnic. (Ano, jeho prvními následníky byly ženy.) Nejdříve předkládám mnou stylisticky lehce přepracovaný výběr z první předmluvy od jistého Archibalda S. Van Ordena, načež ocituji úvodní pasáž z vlastního Couéova spisku o vědomé autosugesci. Následovat pak budou moje závěrečné poznámky.

 

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 12         


První (Velká) a druhá (Malá) vánoční procházka

rubrika: Povídání


Po dlouhé odmlce se opět vracím ke svému Neviditelnému čertovi, abych na něm zase něco jurodivého napsal. To psaníčko bude relativně stručné. V zásobě mám několikadílné myšlenky, ale vyklopit je všechny do klábosnice na jeden povel, to po mně chtíti není možné. Takže jednoduše. Oba dva svátky vánoční jsem strávil procházkami. První byla zčásti prvoplánová a časově náročná čili Velká, druhá naprosto neplánovaná, časově nepoměrně kratší čili Malá, ale obsahově možná ještě větší.

 

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 4         


«   1  2  3  4  5 . . . . . . . . . .  28  29  30  31    32    33  34  35  36 . . . . . . . . . .  263  264  265  266  267   »