« strana 20 »

Je to racionální? (Theodore Roszak: Mýtus objektivního vědomí)

rubrika: Pel-mel


Jakmile dojde k dopravní nehodě většího rozsahu či k jiné katastrofě, dostaví se na místo neštěstí policie, „záchranné složky“ a „intervenují“ zde i psychologové. Abychom se lépe vyrovnali s tím, co bohužel život (nebo naše nezodpovědnost) přináší. Abychom se co nejrychleji navrátili k původnímu „neutrálnímu“ stavu. Jako kdybychom všichni byli střiženi podle jednoho mustru a potřebovali v okamžiku velké ztráty za všeho nejvíc právě odborníka na objetí kolem ramen. Jsme o tolik méně otužilí, než byly generace proživší války, bídu a bezpočet přírodních pohrom? Nebo v nás někdo (něco) potřebuje vidět bezbranné bytosti, které se neobejdou bez experta? Bytosti, které se nesmějí ponořit do hloubi bolesti a žalu? Nepodceňují nás ti, kteří na základě experimentů a statistik zjistili, že budeme nejspíš reagovat, jak nám příroda velí – a že právě to je nepřípustné? Proč? Protože oni to vědí nejlíp. A my se na ně spoléháme.

 

Stella


Celý článek »

komentářů: 21         


Někdy pozdě k ránu II

rubrika: Poetický koutek


(Na pokraji tmy a světla)

 

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 13         


Spirituální Kuks

rubrika: Povídání


Pozornější čtenář z perexu předchozího pojednání z cizí ruky Znovu dítětem jistě pochopil, že na počátku tohoto týdne, který se započal minulou neděli, jsem nenavštívil keks, koks ani kiks, ale Kuks. Jednalo se o jeden z mých nejúžasnějších výletů do míst, která barokním způsobem obdaroval syn pasáčka krav, jenž zahodil pasteveckou hůl, vyfasoval bubínek a mundúr a narukoval do habsburské armády jako tambor. Proti Turkovi to dobubnoval až na generála, pročež byl uveden do šlechtického stavu, což mu velmi svědčilo a z pasáčka krav se stal jeden z nejbohatších feudálů Českého království. Jeho již zmíněný syn nebubnoval, ale nechal vystavět na jednom břehu potůčku Labe zámek a na druhém špitál pro vojenské důchodce, vše v barokním stylu a s obrovským množstvím soch od jistého rakouského sochaře Matyáše Bernarda Brauna, mezi nimiž profitují především sochy ctnosti a neřesti.

 

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 6         


Znovu dítětem

rubrika: Pel-mel


Jistě jste si všimli mé dočasné nepřítomnosti na Neviditelném čertovi. Důvod spočívá v tom, že jsem se rozhodl navštívit jedno do nedávné doby poměrně izolované místo kousek na sever od Hradce Králové. Jméno tohoto místa mé momentální lokalizace vám neprozradím. Rozhodně se nejedná o keks, koks nebo kiks. Cílem mé nenadálé návštěvy tohoto tajnosnubného místa bylo stát se znovu dítětem. Zaměnil jsem resveratrol za inzulin a občas se zabuším do hlavy, kterou jsem nevyfasoval.

 

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 15         


Kafíčko pro krásenky (Poučení od Magdaleny Dobromily Rettigové)

rubrika: Pel-mel


Zatímco jména i zásluhy mnohých významných obrozenců jsme už nejspíš dávno zapomněli, s Rettigovou se nám to sotva přihodí. První velké básnické dílo novodobé české literatury, Kollárova Slávy dcera, byla vydána roku 1824, Česká kuchařka M. D. Rettigové roku 1826. Kollárovy sonety se vyznačují strojenou češtinou a malou srozumitelností, jen aby básník dodržel přísná pravidla poetiky. Vedle toho je Česká kuchařka, zamýšlená autorkou také jako krásná literatura, jazykově i stylově mnohem přirozenější – a není to jen tématem a uvolněnou formou. Při tomto srovnávání nesrovnatelného si uvědomme, že Rettigová byla typickým příkladem toho zvláštního jevu, že české národní obrození realizovali nezřídka Němci (viz také M. Tyrš) Údajně mluvila do osmnácti let pouze německy. (Její manžel, horlivý buditel, měl také „ryze české“ jméno, podobně jako J. Jungmann…) Magdalena Dobromila dokonale plnila povinnosti matky a hospodyně, ale byla také velmi činorodá společensky. Přesto její Česká kuchařka jako jedno z mnoha děl, jež vytvořila, bývá chápána jako symbol ženské podřízenosti měšťáckému manželovi. Ale právě její muž má rozhodující zásluhu o to, že se M. D. Rettigová mohla plně realizovat po všech stránkách. Všechna čest takovému úkazu. (Kde má pan Rettig pomník?)

 

Stella


Celý článek »

komentářů: 5         


Ještě chvíli zůstaň

rubrika: Poetický koutek


(Říkáš mi)

 

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 3         


Bluebird

rubrika: Poetický koutek


(Delirium jarní)

 

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 4         


Sladké sny

rubrika: Pel-mel


Započalo se září, jeden z nejúžasnějších měsíců roku, kdy začínám ožívat, znovu se rodit, probouzet a omývat jako obvykle nestrávené zbytky končícího se léta, od kterého jsem v posledních letech očekával mnohem více, ale nedočkal se. Léto samozřejmě ještě nekončí. Astronomicky skončí někdy kolem jednadvacátého září, ale nenaváže na něj podzim, nýbrž babí léto. Skutečnému podzimu je, alespoň dle mého soudu, zasvěcen až říjen a listopad. Ústřední letní seriál o pozoruhodných ekvilibristických výkonech nejrůznějším lékařských kapacit až do epochy heroické medicíny tudíž taktéž ještě nekončí. Po jeho sedmé části přicházím s částí osmou a všem, jež září rovněž probudilo, přeji sladké a dostatečně vlhké sny.

 

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 0         


Maniodepresivní ovulace

rubrika: Poetický koutek


(Bez gravitace)

 

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 4         


Člověk Nikola Tesla (Povídání)

rubrika: Populárně naučný koutek


Nikola Tesla je natolik přitažlivou osobností, že se stal kultovní postavou mnohých zájmových společností i předobrazem knižních a filmových hrdinů. (Na stránkách tohoto blogu se objevuje pošesté.) Roku 1957 se v New Yorku konalo shromáždění zastánců teorie, podle níž byl Srb Nikola Tesla jako nemluvně přenesen do balkánských hor z Venuše. S touto teorií přišla Margaret Stormová, již inspirovalo to, že Tesla vůbec nepochyboval o existenci Marťanů. Stormová prosazovala myšlenku, že Tesla stojí na počátku nového lidského druhu, že je avatárem, zárodečným člověkem. Stormovou podporoval jistý elektrotechnik, který vydal knihu o kosmických cestách, jež absolvoval právě s Teslou. A jak je, nejen v Americe, zvykem věřit, i Nikola Tesla prý žil mnohem déle, než se oficiálně uvádí.

 

Stella


Celý článek »

komentářů: 8         


«   1  2  3  4  5 . . . . . . . . . .  16  17  18  19    20    21  22  23  24 . . . . . . . . . .  222  223  224  225  226   »