« strana 99 »

Jarní (Život)

rubrika: Povídání


Už sobota vypadala jako první jarní den s dvoutýdenním předstihem, ale až neděle odhalila svou první jarní krásu na plný výkon. Cítil jsem, že musím jít ven. Předtím jsem však chtěl učinit jeden úklidový manévr, který už na mě nějakou dobu čekal. Jeden z manévrů velké úklidové války, kterou vedu už několik měsíců. Na jejím konci by měl můj soukromý prostor vypadat úplně jinak než na jejím začátku. Úplně? Není to až tak úplně pravda.

 

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 0         


Rakovina

rubrika: Populárně naučný koutek


Tento víkend jsem se rozhodl doplnit Populárně naučný koutek o jeden z dalších kousků z genetické galerie Marka Hendersona. K zamyšlení je tam toho ještě více, vlastně celá knížka. Ještě z ní asi něco vycucnu, ale za zbytkem se budete muset vypravit do knihkupectví, tedy pokud jste tak už neučinili. Naposledy jsem zabrousil až k úrovni Inteligence, což je taková vlastnost, o níž by člověk dnes měl problém vůbec zakopnout. Tuto sobotu včetně neděle jsem zacílil na něco, o což zakopáváme téměř na každém kroku. Na rakovinu. Myslím tím jistou formu onemocnění našeho těla, ale v přeneseném slova smyslu bych mohl myslet obecnou chorobnost naší civilizace ("rakovinu"), která nás tím či oním způsobem sžírá na všech frontách. O tom obecnějším však bude jen drobná zmínka.

 

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 1         


Ztráty a nálezy

rubrika: Pel-mel


Ztráty a nálezy je název čtvrté kapitoly náhodami oplývající knížky, z níž zde naposledy byla reportáž Mnich záchranář, telefonát pro Esmeraldu, čísla v Bibli a na každého jednou dojde. S touto kapitolou jsem vás zatím neseznámil, jelikož jsem ji považoval za ztracenou, byl jsem si však jist, že ji v příhodný okamžik naleznu. Ten okamžik právě nastal. Vzpomněl jsem si totiž na pohádku Ztracenka a řekl jsem si, že to takhle nemohu nechat, protože „Když vás přestanou hledat, jste nadobro ztraceni.“ Ale to už jsem trochu odbočil. Předkládám vám několik příběhů z kapitoly Ztráty a nálezy, přičemž bych vás chtěl upozornit, že když něco ztratíte, nemusíte se řídit zmíněnou pohádkou. Ta platí jen v případech, když jste se někomu ztratili vy, a záleží jen vás, jestli se v pravý čas ozvete. V ostatních to funguje tak, že když se vám někdo nebo něco ztratí, nemusíte se se za tím plahočit. Ono si vás to zase najde, když nastane ten nejvhodnější okamžik. A pokud ne, tak vám to nejspíš nebude vůbec chybět.

 

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 14         


Pumpičkářská synchronicita

rubrika: Pel-mel


V poslední době prožívám tak těžkotonážní synchronicity, jež se navíc začínají kumulovat, že kdybych se s vámi o ně podělil, obávám se, že by to s vámi fláklo o podlahu. Mezi nimi se však vyskytla jedna, která takovou náročnost jako sesypání se na podlahu nevyžaduje, takže vám ji předkládám s pocitem, že po mně nebudete chtít uhradit pobyt na vám nejbližší psychiatrické klinice. Hlavní postavou tohoto synchronicitního příběhu jsem samozřejmě já, druhou hlavní jsou pumpičkáři a vedlejší roli převzala moderní hračka v podobě zmateně běhající, štěkající a blikající baterky.

 

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 4         


První březnová - Nostalgická

rubrika: Vinárna U Čerta


Prapodivný únor, který postupně zatuhl ve stavu beztíže, v monotónně se opakujícím stavu o ničem, kdy se každý den podobal všem ostatním, a nic se nepodobalo ničemu, co by se od února dalo očekávat, definitivně zatáhl svoji poslední záclonu a odněkud z jeho podzemí začal nesměle rašit první březnový klíček. Takové prťavé nedochůdče svého němého únorového předřečníka. A na mě padla nostalgie, prapodivná vize, v níž se chaoticky střídají obrazy z již dávno odplynuté minulosti, a celému tomu vévodí nádherný plameňák.

 

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 3         


Inteligence

rubrika: Populárně naučný koutek


Je poslední únorový pátek, takže si pojďme říct něco o inteligenci, což je velmi užitečná a nejen lidská vlastnost, jež se však především u lidí začíná vyskytovat skoro už jako šafrán. Následující rozpravu o této záležitosti jsem převzal ze stejného zdroje jako Nepopsaný list (?). Předesílám, že na rozdíl od předchozích vstupů z genetického atlasu Marka Hendersona je tento mnohem více doprovázen mými vlastními formulacemi, aniž bych je nějak rozlišoval od více či méně přeformulovaných úvah zdroje, což se týká především prvních tří odstavců.

 

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 2         


Mráz (Výpisky z četby)

rubrika: Pel-mel


Prozrazovat, že vrahem je zahradník, se nesmí. Neudělám to, třebaže budu citovat z nedávno vydané detektivky Bernarda Miniera s názvem Mráz. Recenze ji srovnávají s Kingovými horory. Snad s nimi něco společného má, ale čtenář, který absolvoval kurs hrůzy četbou Kingova To, Osvícení apod., už se jen tak nezalekne. Co mají oba autoři společného, je rozhořčení nad morálním sebeuspokojením společnosti. Zatímco King spíš krátce glosuje, Minier se zlobí přímo, v autorských komentářích, nebo jeho názory vyslovují hrdinové i antihrdinové. Zdá se, že až na detaily se v našich zemích dějí věci pozoruhodně stejně…

 

Stella


Celý článek »

komentářů: 14         


Mnich záchranář, telefonát pro Esmeraldu, čísla v Bibli a na každého jednou dojde

rubrika: Pel-mel


Nesu, nesu… koledu ne, to už bych vážně působil hodně opožděně, ačkoli v lepším případě jako vizionář. Přináším další ošatku náhod od Martina Plimmera a Briana Kinga. Předchozí ošatka obsahovala tři náhodné, ale zřejmě reálné příběhy z jedné kapitoly příslušné knížky, navrch z téhož zdroje jeden vtípek plus můj náhodný zážitek. Tentokrát jsem vybral čtyři čistě reálné příběhy napříč knížkou, kapitoly jsem nebral v úvahu, sledoval jsem jakýsi cíl, jakési zajímavé seskupení těchto náhod. Svůj náhodný zážitek jsem nepřipojil, ačkoli jich mám ne ošatku, ale celou nůši, která se plní a nafukuje jako obří stadion, přičemž začínám nabývat pocitu, že se už nejedná o náhody, ale o systematickou kontaminaci mého rozumu podnícenou někým, kdo mě má tam nahoře rád a snaží se mě k definitivnímu prozření dokopat.

 

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 12         


«   1  2  3  4  5 . . . . . . . . . .  95  96  97  98    99    100  101  102  103 . . . . . . . . . .  311  312  313  314  315   »