« strana 103 »

Noční písek

rubrika: Poetický koutek


(Oční výsek)

 

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 1         


Máme problém?

rubrika: Pel-mel


Na úsvitu Neviditelného čerta jsem zde vypustil krátkou úvahu na téma, jestli máme problém. Už tehdy jsem se setkal s frází, jež se postupně stala univerzální reakcí na upozornění lidí s narůstajícími deprivantskými sklony, že by mohli alespoň trošičku své bezbřehé pohrdání jakéhokoli respektu k elementárním pravidlům slušnosti umírnit. Ta fráze zní: „Máš problém?“, či malounko rezervovaněji: „Máte problém?“. Bezpochyby máme. A nejen ti, kteří tomu zdegenerovanému deprivantnímu trendu ještě nepodlehli. Dřív či později na ten problém narazí i momentálně suverénní jedinci, kteří si myslí, že každého, kdo narušuje jejich deprivantské kruhy, lehce smetou jedinou stupidní frází.

 

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 12         


Umělé deformování lebky (Cargo kult?)

rubrika: Pel-mel


Někdy v dubnu tohoto roku jsem narazil na zajímavou knížku od německého záhadologa Hartwiga Hausdorfa, v níž se autor zabývá myšlenkou, že jsme byli a možná ještě stále jsme geneticky modifikováni mimozemskou civilizací. Spisek obsahuje celou řadu dost přesvědčivých faktů a poznatků podložených vědeckými argumenty, k nimž by mohla být bezpochyby vznesena celá řada stejně přesvědčivých protiargumentů. Až dosud jsem váhal, jestli s tím na Neviditelného čerta vyrukuji, ačkoli obsahy některých kapitol, když z nich budou vypreparovány Hausdorfovy závěry, mohou být zajímavé i pro naprosté skeptiky. Nakonec jsem se rozhodl, že vás seznámím s jednou kapitolou, která svým způsobem souvisí s kultem sebemrzačení. Jakým způsobem? To už si rozeberte sami.

 

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 6         


To není náhlá katastrofa, Bez názvu a Potmě

rubrika: Poetický koutek


Rozhodl jsem se skloubit tři kratičké básně Viktora Dyka z jeho sbírky Devátá vlna. Možná v tom naleznete jakousi zvláštní stínohru mého předchozího rozjímání, jež se skládá rovněž ze tří částí. Možná ne. Hledejte a ponořte se do těch nejtemnějších hlubin. Můžete naleznout i něco úplně jiného. Anebo vůbec nic. A ty tři stíny se vám po ránu rozplynou a nevrátí se nikdy víc.

 

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 0         


Zahrada ticha, Zahrada Rámova a Slzy svatého Vavřince

rubrika: Pel-mel


Mé dnešní kratičké rozjímání svým způsobem navazuje na povídání Paralelní životy. Týká se to především Zahrady ticha, kouzelné písničky z dávných časů od Projektilu (Pavla Rotha), která mi už asi dva dny rotuje hlavou, i když spím. Další dvě části názvu tohoto rozjímání se k tomu připletly tak nějak samy od sebe díky jakési ne zcela průzračné, avšak niterně obsažné koincidenci. Můžete si vybrat. Buď se se mnou vydáte do zahrady plné nádherného a všeho klopotného snažení zbaveného ticha, nebo do tajemné zahrady, v níž budete konfrontováni s podstatou onoho klopotného snažení, anebo si prostě lehneme spolu v noci do trávy a spočítáme všechny ty padající hvězdy.

 

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 2         


Mrzačení a sebemrzačení

rubrika: Pel-mel


Z Komárkovy knížky věnující se psychosomatice jsem zde naposledy tlumočil Místo nestandardních jedinců ve společnosti (Chvála bláznovství?). Dnes bych na to navázal pasáží ze stejné kapitoly, která se zabývá mrzačením a sebemrzačením, zjevným i skrytým. Tahle tématika mi přijde velmi aktuální, jelikož zohavování a poškozování vlastního těla i duše je, i když s poněkud jiným záměrem, na denním pořádku a graduje.

 

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 8         


Žijte přítomností (Uzavření života)

rubrika: Pel-mel


Posledně jsem naznačil, že z Psychopatova průvodce vás oblažím už pouze kontemplativními výňatky ze dvou kapitol. Tu první (Postavte se k životu čelem) jsem zatím jenom tak nakousl s tím, že se k ní ještě vrátím. Možná ano, ale dnes bych chtěl nakousnout tu druhou (Žijte okamžikem). Je založena na moudré myšlence, že byste měli žít přítomností a zbytečně se nepitvat v minulosti nebo trápit se budoucností. To nakousnutí spočívá v reprodukci vyprávění jednoho newyorského taxikáře s jedním mým skromným dodatkem. Předávám slovo onomu taxikáři:

 

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 8         


«   1  2  3  4  5 . . . . . . . . . .  99  100  101  102    103    104  105  106  107 . . . . . . . . . .  348  349  350  351  352   »