« strana 220 »

Keltové a geomancie II

rubrika: Pel-mel


Druidové převzali a užívali svatyně megalitických kultur, které na západě nalezli. Zdá se ovšem, že druidové byli původně zcela proti uctívání božství v nitru zastřešených budov - s výjimkou zastřešených struktur svých předchůdců, které užívali k navazování kontaktu se silami zemského nitra. Připadalo jim nepřirozené, ba nemožné uctívat božství tak odtrženě a odloučeně od přírody a živlů. Přesto však Keltové již v pohanské době a později i v době křesťanské stále více přejímali od Řeků a Římanů stavbu svatyní. V pozvolném vývoji bohoslužby pod širým nebem přes chrámy a kostely ze dřeva až po chrámy a kostely z kamene můžeme jasně vidět proces tvrdnutí, jak byl zmíněný v posledním odstavci předchozí části (proces ztemňování a stlačování světa).

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 0         


Nedělní procházka

rubrika: Povídání


Toto povídání sice vychází v neděli, ale vzhledem k času, kdy bylo vypuštěno, je evidentní, že nepojednává o dnešní procházce. K té, doufám, ještě dojde, ale jestli z ní vyplyne nějaké další povídání, to nemohu zaručit.

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 2         


Sobotěnka s cukrovím a ...

rubrika: Pel-mel


Sobota
má sobotěnka
ten sanitární den do vínku mi dán
kdy mohu zrekultivovat své vnitřní zdroje
a přitom být nikým nehlídán

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 10         


Ježura

rubrika: Pel-mel


A je tady zase pátek, ovšem svátek kromě jurodivých má ještě česká státnost, k čemuž přispěl kníže Václav, který byl roku 935 zavražděn svým bratrem Boleslavem, načež byl s jistým odstupem prohlášen za svatého. Nevím, co bych k tomuto svátku měl podotknout, natožpak vyplodit nějaké jurodivé zamyšlení, a tak jsem se rozhodl, že dnes ze zoologické zahrady Johna Lloyda a Johna Mitchinsona vypustím ježuru.

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 19         


Propriocepce a McGurkův efekt

rubrika: Pel-mel


Není to tak dávno, když jsem tady již po několikáté využil velmi podnětnou knížku od Martina Cohena, jež se velmi příznačně nazývá Hrátky s myslí - Jak za 31 dní znovu nalézt cestu k vlastnímu mozku. Ten poslední případ se jmenuje Obrácené brýle, jenž ke znovunalezení cesty k vlastnímu mozku patří mezi ty nejužitečnější. Pro dnešek vám z této knížky předkládám návod, jak nakukat svým smyslům, že máte kupříkladu metr dlouhý nos.

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 1         


Keltové a geomancie I

rubrika: Pel-mel


Geomancie, někdy také geomantie, je naukou o jemnohmotných silách Země a o tom, jak jim porozumět a vhodně s nimi pracovat. Jsou to principy, kterými se můžeme řídit tak, abychom byli schopni zachytit jemné změny životní energie v prostoru. Český klub skeptiků Sisyfos se na to, jak jinak, dívá skepticky. A jak se na to dívá Marco Bischof v souvislosti s Kelty, posuďte sami:

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 6         


Černá Marie

rubrika: Vinárna U Čerta


Pro irské křesťany je Kristus "duch slunce", světlo, které sestoupilo do světa, do hlubiny a temnoty, obětovalo se a vstoupilo do materie. Kristus je jakýmsi novým ztělesněním keltského boha-syna jménem Esus, který je vtělenou formou kosmického Hu Kadarna. A co s tím má společného černá Marie?

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 0         


«   1  2  3  4  5 . . . . . . . . . .  216  217  218  219    220    221  222  223  224 . . . . . . . . . .  356  357  358  359  360   »