« strana 219 »

Husa - Chytrá a hubatá

rubrika: Pel-mel


Když nějaké ženě řeknete, že je husa, tak by to dotyčná (a zřejmě i dotčená) osoba ženského pohlaví neměla brát jako urážku, ale spíš jako poklonu. Husa je sice považována za ztělesnění hlouposti, ale vše nasvědčuje tomu, že husy jsou naopak velice bystré a inteligentní.

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 5         


Konzumerismus a analfabetismus moderních lidí

rubrika: Filosofický koutek


Původně jsem měl v plánu Milana Machovce na nějaký čas opustit a vrátit se k pozoruhodnému líčení cesty ke kvantovému vesmíru od Marcelo Gleisera anebo ještě k něčemu úplně jinému. Pod předchozím článkem jsem však byl vyzván, abych uvedl konkrétní příklady "konzumních hraček", s jejichž pomocí jsou lidé manipulováni a odpojováni od reality. Zkusím se k tomu několika větami vyjádřit, a potom zreprodukuji jednou úvahu od Milana Machovce, která se nazývá Tisíce knih... A analfabetismus moderních lidí.

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 21         


Individualisté a specialisté bez kompetence

rubrika: Filosofický koutek


Vracím se k předchozímu článku (Planeta bez kompetence - Individualismus a parazitismus), ve kterém jsem reprodukoval některé myšlenky filosofa Milana Machovce, jež se týkají úlohy individualismu a jeho extrémní formě parazitismu. Pokud Milan Machovec brojí proti individualismu, nemá tím na mysli svéráznou, vyhraněnou a nenapodobitelnou osobnost, jíž bezpochyby sám také byl, ale jakkoli vyhraněnou osobnost, která se na úkor čehokoli a kohokoli zabývá pouze ukojením svých potřeb. S některými jeho úvahami bych mohl tak trochu polemizovat, přesto si myslím, že v sobě skrývají velký potenciál k zamyšlení. Dnes zde nejdříve zreprodukuji jeho závěrečné shrnutí předchozího pojednání a potom přidám pár poznámek, ve kterých se poněkud naváží do oblasti, v níž se pohybuji:

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 4         


Od mýtů o Stvoření ke kvantovému vesmíru III

rubrika: Populárně naučný koutek


Druhá část byla zakončena poznatkem, že vesmír vypadá v průměru všude stejně. Skutečnost, že vesmír ve velkém je homogenní a izotropní (tedy stejný všude a ve všech směrech), věci nesmírně zjednodušuje. Zajímá-li nás pouze globální kosmická historie, můžeme odhlédnout od podrobností, jež se odehrály v té či oné galaxii. Soustředíme se na vesmír jako celek a na jeho časovou evoluci. Právě to je podstatou modelu velkého třesku.

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 0         


Medvěd - Spát, jíst, spát, jíst

rubrika: Pel-mel


Někdy mi připadá, že jsem se zacyklil, ale věřte tomu, že tentokrát rozhodně ne vědomě, možná podvědomě. V každém případě jsem chtěl dnešní chlupatý exemplář ze zoologické zahrady Johna Lloyda a Johna Mitchinsona zahájit konstatováním, že poslední tři dny zde vládl Populárně naučný a Filosofický koutek. Když jsem šel zkontrolovat, jaký zoologický exemplář tady byl naposledy (Prase - Rovnoprávnější než ostatní), tak jsem zjistil, že jsem ho uvedl téměř stejným konstatováním. Nedá se nic dělat - medvěd se v mé klávesnici už zabydlil a kdybych se ho pokusil vystrnadit, mohlo by to skončit nezanedbatelnou újmou na mém zdraví.

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 0         


Planeta bez kompetence - Individualismus a parazitismus

rubrika: Filosofický koutek


Už uplynulo více než jeden a půl roku od chvíle, kdy jsem tady upozornil na jednu pozoruhodnou knížku od filosofa Milana Machovce, jejíž název Filosofie tváří v tvář zániku může působit poněkud depresivně (viz Tanec kostlivců a Lidé chtějí především vlastní štěstí). Knížka se zaobírá nejrůznějšími aspekty současného stavu naší civilizace, jež, jak naznačují mnoha fakta, se pokouší dospět ke svému strastiplnému skonu. Když jsem ve svátečním nedělním odpoledni pořádal jistý úklid ve svém domácím pracovním prostředí, narazil jsem na tuhle knížku v jistém koutě knihovny, kam jsem ji uklidil s pocitem, že jako zdroj je pro Neviditelného čerta příliš náročná. Zrovna teď si to nemyslím, takže z ní vybírám s jistými úpravami pár zajímavých pasáží na téma naznačeném v názvu příspěvku.

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 2         


Od mýtů o Stvoření ke kvantovému vesmíru II

rubrika: Populárně naučný koutek


K otestování skutečného počátku kosmu se musíme vydat až za hranice dnes známé fyziky (viz závěr první části). Předpoklad, že naše dosavadní poznatky lze v tomto směru extrapolovat, je skok opřený o pouhou víru. To je docela v pořádku, dokud naše spekulace vedou k předpovědím, které lze alespoň v principu otestovat v blízké či nepříliš vzdálené budoucnosti. Budou-li výsledky negativní, musíme být připraveni obětovat i ty nejoblíbenější pojmy a postupy, neboť příroda je lhostejná k našim zálibám a preferencím. Měli bychom být také velmi ostražití před divokými spekulacemi, které se vydávají příliš daleko do neznáma a ztrácejí veškerý kontakt s ověřitelnou realitou.

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 0         


«   1  2  3  4  5 . . . . . . . . . .  215  216  217  218    219    220  221  222  223 . . . . . . . . . .  358  359  360  361  362   »