Pel-mel


« strana 102 »

Anděl strážný


Každému z nás byl přidělen anděl strážný. Bez ohledu na to jací jsme, ať dobří či špatní, všem se ke kolébce dostavil.

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 3         


Kaskdádová teorie


V 50. letech 20. století přišel americký sociální psycholog Solomon Asch na to, že lidé jsou ochotni změnit názor i na poměrně jednoznačné konkrétní záležitosti, a to jenom proto "aby šli s davem". Už Schopenhauer si postěžoval, že "neexistuje mínění, byť sebeabsurdnější, které by si lidé ochotně neosvojili", jakmile se nechají přesvědčit, že je všeobecně akceptované. Je to tím, že lidé jsou ovce a stejně jako tahle chlupatá zvířata nemají ani špetku nezávislého úsudku.

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 1         


Keltové a geomancie II


Druidové převzali a užívali svatyně megalitických kultur, které na západě nalezli. Zdá se ovšem, že druidové byli původně zcela proti uctívání božství v nitru zastřešených budov - s výjimkou zastřešených struktur svých předchůdců, které užívali k navazování kontaktu se silami zemského nitra. Připadalo jim nepřirozené, ba nemožné uctívat božství tak odtrženě a odloučeně od přírody a živlů. Přesto však Keltové již v pohanské době a později i v době křesťanské stále více přejímali od Řeků a Římanů stavbu svatyní. V pozvolném vývoji bohoslužby pod širým nebem přes chrámy a kostely ze dřeva až po chrámy a kostely z kamene můžeme jasně vidět proces tvrdnutí, jak byl zmíněný v posledním odstavci předchozí části (proces ztemňování a stlačování světa).

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 0         


Sobotěnka s cukrovím a ...


Sobota
má sobotěnka
ten sanitární den do vínku mi dán
kdy mohu zrekultivovat své vnitřní zdroje
a přitom být nikým nehlídán

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 10         


Ježura


A je tady zase pátek, ovšem svátek kromě jurodivých má ještě česká státnost, k čemuž přispěl kníže Václav, který byl roku 935 zavražděn svým bratrem Boleslavem, načež byl s jistým odstupem prohlášen za svatého. Nevím, co bych k tomuto svátku měl podotknout, natožpak vyplodit nějaké jurodivé zamyšlení, a tak jsem se rozhodl, že dnes ze zoologické zahrady Johna Lloyda a Johna Mitchinsona vypustím ježuru.

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 19         


Propriocepce a McGurkův efekt


Není to tak dávno, když jsem tady již po několikáté využil velmi podnětnou knížku od Martina Cohena, jež se velmi příznačně nazývá Hrátky s myslí - Jak za 31 dní znovu nalézt cestu k vlastnímu mozku. Ten poslední případ se jmenuje Obrácené brýle, jenž ke znovunalezení cesty k vlastnímu mozku patří mezi ty nejužitečnější. Pro dnešek vám z této knížky předkládám návod, jak nakukat svým smyslům, že máte kupříkladu metr dlouhý nos.

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 1         


Keltové a geomancie I


Geomancie, někdy také geomantie, je naukou o jemnohmotných silách Země a o tom, jak jim porozumět a vhodně s nimi pracovat. Jsou to principy, kterými se můžeme řídit tak, abychom byli schopni zachytit jemné změny životní energie v prostoru. Český klub skeptiků Sisyfos se na to, jak jinak, dívá skepticky. A jak se na to dívá Marco Bischof v souvislosti s Kelty, posuďte sami:

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 6         


«   1  2  3  4  5 . . . . . . . . . .  98  99  100  101    102    103  104  105  106 . . . . . . . . . .  154  155  156  157  158   »