« strana 215 »

Škola jako dílna odlidštění

rubrika: Filosofický koutek


Dnešní zamyšlení pochází opět z dílny filosofa Milana Machovce, z jehož v poslední době zde již několikrát uvedené knížky Filosofie tváří v tvář zániku jsem vybral dvě krátké pasáže. Podle první jsem nazval tento příspěvek a z druhé, která v knížce hned následuje pod názvem Třetí četba a navazuje na Machovcovu úvahu o literatuře a analfabetismu (viz Konzumerismus a analfabetismus moderních lidí). Obě pasáže jsem trochu přeformuloval a zredukoval.

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 28         


Asymetrie hmoty III

rubrika: Populárně naučný koutek


Na závěr předchozí části bylo řečeno, kromě zmínky o Diracově usilovném pátrání po magnetickém monopólu, že naše hmota má jakýsi protipól, jakýsi duplikát, jemuž se říká antihmota. Antičástice, které tuto substanci tvoří, se však ve vesmíru vyskytují jen tu a tam na krátkou chvíli, žádný objekt antihmoty však pozorován nebyl. Tato kopie však není dokonalá. Nejdříve si něco řekneme o antihmotě, a pak blíže prozkoumáme náš materiální svět.

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 0         


Liška - Vychytralá, nikoli krutá

rubrika: Pel-mel


V Ódě na přátelství, v předchozím příspěvku rubriky Pel-mel, potkal Malý princ lišku, a tak mě napadlo, co se o tomto zvířátku píše v zoologické zahradě Johna Lloyda a Johna Mitchinsona. Zalistoval jsem knižním vydáním jejich Zoo a skutečně jsem tam na ni narazil. Upřímně se přiznám, že kromě zoologické zahrady jsem se s liškou nikde nesetkal, což je možná škoda, protože jsem si ji mohl ochočit a měl bych velmi chytrého a krutosti neznalého přítele.

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 3         


Óda na přátelství

rubrika: Pel-mel


Vracím se ke knížce Mathiase Junga, která se zaobírá skromným, ale neskonale moudrým a kouzelným dílkem Antoine de Saint-Exupéryho Malý princ, v níž se Malý princ vydal na kosmickou cestu, aby navštívil planety a asteroidy a setkal se s jeho podivnými obyvateli. Sedmou planetou byla Země, na níž Malý princ nejdříve potká hada, pak zabloudí v poušti, kde se setká s jedinou květinou, na vysoké hoře si povídá s ozvěnou, pak dorazí do zahrady plné růží a s jednou z nich se dá do řeči, a dalším podivným obyvatelem této zvláštní planety, na kterého narazí, je liška.

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 1         


Magnetický monopól - Matematický model a fyzikální realita

rubrika: Populárně naučný koutek


K napsání této poněkud šířeji pojaté úvahy mě přimělo neutuchající a systematické pátrání některých povětšinou teoreticky založených fyziků po magnetických monopólech. Podnět k tomuto pátrání přišel od Paula Adriena Maurice Diraca, věhlasného teoretického fyzika, kterému se nelíbilo, že úžasné Maxwellovy rovnice, které zkombinovaly elektrické a magnetické pole v makroskopický model pole elektromagnetického, mají jednu drobnou vadu na kráse. Zahrnují elektrické monopóly (elektrický náboj), chybí v nich však magnetické monopóly (magnetický "náboj"). (Viz Známky galaktické diaspory III, sedmý až desátý odstavec, a Supersymetrie, druhý a třetí odstavec.)

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 0         


Asymetrie hmoty II

rubrika: Populárně naučný koutek


První část série věnované asymetrii hmoty byla zakončena výrokem, že asymetrie se stala součástí hlavního proudu vědy. Symetrie však i nadále zůstává základním kamenem fyzikálních teorií. Pojďme se tedy podívat, jakou roli má symetrie v našem světě, ve fyzikálních modelech, matematických operacích, a jaké důsledky z toho plynou.

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 0         


Slon - Obří králík chodící po špičkách

rubrika: Pel-mel


Pojďme se opět podívat do zoologické zahrady Johna Lloyda a Johna Mitchinsona. Po hladovém a ospalém medvědovi se zde producírovala chytrá a hubatá husa, dnes jsem se rozhodl, že z této líhně jako z klobouku vytáhnu králíka. Nebude to však nějaký obyčejný králík, a už vůbec ne mrňavý, ale králík obří, který přitom dokáže chodit po špičkách tiše, skoro jako myška. Tím králíkem je největší žijící suchozemské zvíře, jemuž se říká slon.

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 2         


«   1  2  3  4  5 . . . . . . . . . .  211  212  213  214    215    216  217  218  219 . . . . . . . . . .  358  359  360  361  362   »