Pel-mel


« strana 95 »

Clairvoyance II


Katolická církev zaujala smířlivé stanovisko k fenoménu clairvoyance prostřednictvím dekretu Sv. oficia z 26 března 1942. Neboť Sv. kongregace poprvé v dějinách církve nepředpokládá účast zlého ducha v takovýchto jevech a prohlašuje, že se nechce dotknout vědeckých otázek s tímto fenoménem spojených, čímž se de facto přiklání k názoru, že tu jde o přirozené, a nikoli nadpřirozené jevy. A jak se k tomuto jevu postavili vědci?

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 0         


Clairvoyance I


Pojem clairvoyance pochází z francouzštiny a je složený ze dvou slov: clair znamená "jasný" a voyance "vize" či "vidění". V češtině se tento pojem nazývá předvídavost, jasnozřivost či jasnovidnost. Fenomén clairvoyance, neboli podle nejnovější definice prof. Rudolfa Kohoutka "aktuální telegnoze objektů a událostí" (viz internetový Slovník cizích slov), se projevuje znalostmi informací, jež nebyly získány běžnými, obecně známými cestami vnímání či komunikace, ani pouhým uvažováním.

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 0         


Klam osamoceného faktu


Vyhlašuji den čtvrtečního poklidu. Do žádných tak náročných pojednání, jako jsou ty o poltergeistech, podivuhodném hmyzu či jiných stejně pozoruhodných zástupcích živočišné říše, natožpak v populárně naučném pokračování o asymetrii života atd. se pouštět nebudu. I já si potřebuji své neurony občas tak trochu zklidnit. Mám sice načrtnuté povídání, jehož název momentálně zní Krmení divoké zvěře a potýká se s jistým zážitkem z pozdního období mého dospívání, ale ten náčrt je stále ještě příliš syrový a vlastně ani nevím, jestli s ním na prknech Neviditelného čerta vůbec vystoupím. V již v mnohokráte zde použité knížce od Martina Cohena (naposledy pod názvem Vězení vlastního já) jsem nalezl vcelku neškodný test. Takže si ho pojďme v klidu vyzkoušet:

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 18         


Levitace II


V první části bylo předloženo několik historických záznamů týkajících se levitování jak předmětů, tak i lidí. Za předpokladu, že alespoň některé z nich nejsou podvrhem či výsledkem nějaké halucinace (mezi pozorovateli se nacházeli i vědci), nezbývá než si položit otázku, jestli by si s tímto fenoménem nemohla poradit věda. Dva fyzikální mechanismy, jež nějakým způsobem s levitací souvisí, známy jsou. Ten první je založen na magnetickém poli, druhý na kvantově mechanickém Casimirově efektu.

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 5         


Levitace I


Už jste někdy viděli někoho nebo alespoň něco levitovat, tedy vznášet se jakoby navzdory gravitační síle? Pokud dojde řeč na levitaci, obzvláště pak levitaci nějakých osob, většina vzdělaných jedinců si zaťuká na čelo a tuhle záležitost odklidí někam mezi spiritistické, mystické či přímo fantasmagorické nesmysly. Existuje však spousta pozorování, i za přítomnosti věrohodných jedinců, ba i za přítomnosti vrcholných představitelů katolické církve (obvykle v souvislosti s exorcismem - vymýtáním ďábla či zlých duchů z člověka), při nichž k tomuto nezvyklému jevu docházelo.

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 11         


Brouk - Hmyz nejhmyzovatější...


Na počátek tohoto mrazivého lednového týdne jsem se rozhodl vyhrabat ze zoologické zahrady Johna Lloyda a Johna Mitchinsona jednoho na první pohled nepříliš zajímavého hmyzího zástupce. První pohled však může být někdy velmi klamný. Možná si řeknete "obyčejný brouk", ale v následujících řádcích se dozvíte, že každý brouk je svým způsobem velmi neobyčejný.

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 11         


Záhadné létající kameny


Pojďme se podívat na další zvláštní jev, jenž souvisí s poltergeistem a dodnes ho nikdo z vědeckého hlediska nedokáže vysvětlit. Jedná se o podivuhodné létající kamení, které někdy vypadá jako kamenný déšť, ale zcela evidentně se nejedná o spršku meteoritů. Tento jev se však netýká jen kamení, ale i jiných podobných předmětů. Možná vás to překvapí, ale tento fenomén zaujal i Karla Čapka, jednoho z našich nejlepších spisovatelů.

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 7         


«   1  2  3  4  5 . . . . . . . . . .  91  92  93  94    95    96  97  98  99 . . . . . . . . . .  154  155  156  157  158   »