« strana 144 »

Čichači (bloodhoundi)

rubrika: Pel-mel


Jedněmi z nejlepších čichačů na této planetě jsou psi, kteří jsou zároveň jediným zvířecím druhem, jenž je člověku naprosto oddán. Na rozdíl třeba od koček, jež nás zhruba stejně dlouho jako psi provázejí, ale přitom si zachovávají svoji suverenitu a zatímco psi jsou formováni člověkem, tak kočky spíš formují člověka. Bloodhound (též bladhaund či svatohubertský pes francouzsky Chien de Saint-Hubert) je největší pes lovící čichem na světě. Má vynikající nos a dokáže navětřit i dva týdny starou stopu. Pro dnešek jsem připravil z již zde uvedeného zdroje (naposledy Jak se stát zcela poctivě proti své vůli cvokem) výňatek, v němž jeho autor, Richard Feynman, popisuje, kterak se snažil napodobit bloodhoundy:

 

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 11         


Je to velmi vážné

rubrika: Pel-mel


Pod názvem tohoto příspěvku jsem chtěl na samotném konci března napsat aprílový žert, jenž spočíval zhruba v tom, že vás seznámím s velmi tajným projektem uskutečňovaným ve velmi tajných laboratořích, jehož cílem je nadělat z běžných pozemských občanů naprosté loutky, něco jako umělé lidi (viz Návrat z ráje v Šílenství doby IV). K této informaci jsem se měl jakoby dostat nenadálým setkáním s člověkem, který na tomto projektu pracoval a když se mu z toho začal zvedat kufr, tak díky svým úžasným schopnostem z oněch laboratoří uprchl do jakéhosi i těmi loutkovodiči prakticky nedetekovatelného azylu. Kontaktoval mě proto, že z obsahu Neviditelného čerta usoudil, že je na správné adrese. Mělo to být velmi šokující sdělení, v němž bych skutečné cíle loutkovodičů naznačil jen velmi mlhavě s tím, že bych dal odkaz na jednu velmi tajnou webovou stránku v českém jazyce, jež stejně jako podobné stránky v jiných jazycích slouží k dorozumívání mezi jednotlivými tajnými laboratořemi loutkovodičů rozmístěných po celé naší planetě. Vše mělo být jako zakamuflováno díky nebetyčným hackerským schopnostem onoho tajemného informátora tak, že by internetoví agenti loutkovodičů vůbec netušili, která bije. Pokud byste si klikli na ten link, tak by na vás vybafla nějaká aprílová ptákovina atd. Jenže jsem od tohoto aprílového projektu nakonec upustil. Dnes vás pod stejným názvem seznámím s běžnými denními ptákovinami, jež s původním záměrem (loutkovodičů?) evidentně nesouvisí ani po použití velmi silné lupy či po požití nadměrného množství koncentrovaného resveratrolu. Világos?

 

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 33         


Vesmír z ničeho – Naše bídná budoucnost?

rubrika: Populárně naučný koutek


Po posledním modelu vesmíru (Chaotický vesmír) z galerie Knihy vesmírů od Johna D. Barrowa, jsem se tuto vesmírnou historii rozhodl takřka zakončit s pomocí jiného zdroje. V galerii Barrowa jsem dorazil do míst, která se už překrývají s tím, co zde v Populárně naučném koutku bylo již probíráno, jako třeba temná hmota, temná energie či inflace. Za účelem tuto záležitost nějak shrnout jsem vybral jiný zdroj, poněvadž je to v něm mnohem hutněji vyjádřeno, nicméně není vyloučeno, že se k vesmírné galerii J. D. Barrowa ještě drobnými postřehy vrátím. Vzhledem k tomu, že to zesumírování vesmírných modelů zde již bylo mnohokráte naznačeno v dobách před uvedením Knihy vesmírů, tak v tomto finále nebudou žádné odkazy na specifické pojmy atd. Vše, o čem tady bude řeč, a nejen to, lze nalézt v seznamu na konci, jenž obsahuje všechny články z Populárně naučného koutku, které s tím nějak souvisí

 

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 5         


Ubozí krutí lidé

rubrika: Povídání


A je tady zase víkend. Je to možné? S hrůzou jsem po tolika jurodivě namáhavých letech zjistil, že se tento fenomén opakuje každý týden, což je jakýsi prapodivný časový interval pro ubohé kruté lidi, jenž v sobě zahrnuje sedm dní, z nichž těch pět je venkoncem k ničemu, a ty poslední dva jsou právě tím víkendem, který by k něčemu mohl být, ale prvního dne příštího týdne máme obvykle pocit, že byl taky k ničemu. Když jsem v pátek přišel do své pracovní instituce, tak po vylíčení všech těch šílených záležitostech v podzemním krtkovi svému kolegovi jsem se ho zeptal: „Je to vůbec možné?“, načež mi odvětil, že možné je úplně všechno. Je to vůbec možné? Je však tady víkend, jenž v poslední době zakořenil tak, že v sobotu vám tady dám něco na uklidněnou a v neděli se tiše vytratím k Neumětelům. Tohohle schématu jsem jářku bezpochyby, stejně jako bez chyby schopen i nadále se držet jako klíště, takže jsem pro tuto první dubnovou sobotu vybral povídku od bratrů Strugackých, která se nazývá Ubozí krutí lidé. Uvolněte se, odpoutejte se a teplému jarnímu víkendu se oddejte s náruživostí nahého císaře:

 

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 40         


Sny podle Hillmana (James Hillman: Sny a podsvětí)

rubrika: Pel-mel


O knize SNY A PODSVĚTÍ jsem se dočetla velmi lákavé informace v tom smyslu, že originálně doplňuje freudovské a jungovské teorie snů. Po přečtení několika stránek, na nichž autor aplikoval při výkladu snů antické mýty, jsem se rozzlobila – to předpokládá u všech snících takové znalosti, že se staré báje mají nějakým způsobem transformovat do snových vidin? Další z těch, kdo dovedně sepíší nedokazatelné, leč originální, tím pádem dobře prodejné! Dopustila jsem se hned dvou chyb typických pro ledabylého a nedůvtipného čtenáře. Až při druhém čtení jsem zjistila, že kniha je poutavá, Hillmanovy závěry působí věrohodně a nejsou ploché. A nejde o to, že bychom my přenášeli do snů své vědomosti, ale o to, že mýtus je výsledkem imaginace – vyjádřením hloubky naší psyché - že obrazným způsobem před staletími vyjádřil to, co my pro sebe jako jednotlivci teprve objevujeme a čemu pouze dáváme jiná jména.

 

Stella


Celý článek »

komentářů: 38         


Jak se stát zcela poctivě proti své vůli cvokem

rubrika: Pel-mel


Vracím se k povídací knížce od Richarda Feynmana, v jejímž názvu se skví něco jako, že to nemyslí vážně, a z níž jsem zde nedávno reprodukoval Richard Feynman na svobodárně v Los Alamos. Proč tuto myšlenku do názvu své povídací knížky Feynman vetknul, by svým způsobem mohla osvětlit pasáž, která se nazývá Strýček Sam tě nepotřebuje. V ní Feynman vypráví, kterak se zcela nechtěně vyvlekl z vojenské povinnosti. Nijakým způsobem se o to nesnažil a s psychiatry, kteří ho při této příležitosti zkoumali u odvodní komise, hovořil zpříma, poctivě a na jejich otázky odpovídal velmi vážně a zodpovědně, aniž by jakýmkoli způsobem deformoval skutečnou realitu. Výsledkem jeho snahy bylo, že byl označen za cvoka, jehož služba v armádě je zcela nepřijatelná, takže se mohl klidně vrátit ke svým fyzikálním záležitostem, kde taková diagnóza nemá žádnou váhu.

 

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 3         


Kačabača a geny zlobivosti

rubrika: Pel-mel


Dnes tady bude něco pro naprosté odlehčení, uvolnění až téměř k úplnému duševnímu vyprázdnění. Něco jako duševní klystýr. Ten název vás asi zaskočil, Kačabača působí dojmem jména nějakého velmi podezřelého jedince a geny zlobivosti se k jakémukoli odlehčení bezpochyby nehodí. Není třeba se však obávat, sestavil jsem ho totiž z názvů dvou komentářů, které jsem před mnoha lety nalezl na internetu. Velmi mě zaujaly, a tak jsem si je uložil do svého archivu. Domnívám se, že oba vás pobaví natolik odlehčujícím způsobem, že svého výše vytýčeného cíle dosáhnu, což se pokusím podepřít hrstičkou vlastního textu.

 

Lucifer


Celý článek »

komentářů: 8         


«   1  2  3  4  5 . . . . . . . . . .  140  141  142  143    144    145  146  147  148 . . . . . . . . . .  348  349  350  351  352   »